Scheduler — cennik

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych harmonogramów

Usługa Harmonogram Azure umożliwia uruchamianie zadań — takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/S lub publikowanie komunikatów w kolejkach usługi Magazyn Azure — według dowolnie określonego harmonogramu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do wykonywania powtarzających się akcji, takich jak czyszczenie dzienników oraz uruchamianie kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych. Można integrować z aplikacjami zadania uruchamiane natychmiast, zgodnie z regularnie powtarzającym się harmonogramem lub w dowolnym czasie w przyszłości, wywołując usługi wewnątrz lub na zewnątrz platformy Azure.

Szczegóły cennika

Free Standard P10 Premium P20 Premium
Price per month1 Free $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Job Executions2 3 600 Unlimited Unlimited Unlimited
Maximum Execution Frequency Hourly Every Minute Every Minute Every Minute
Job Collections 1 10 / unit 10 000 / unit 5 000 / unit
Jobs per Collection 5 50 50 1 000
Scaling N/A 10 1 Premium unit.
Contact us for more.
1 Premium unit.
Contact us for more.
Outbound Authentication

1 Billing is prorated hourly. Price above is based on 744 hours per month. One Standard unit is billed for every 10 job collections (or fraction) created, prorated hourly. Similarly, one Premium unit is billed for every 10,000 job collections (or fraction) created, prorated hourly. Jobs are aggregated across geographies.

2 Job executions for the Scheduler Free tier are calculated on a 30-day basis. All tiers are limited by the maximum execution frequency and total number of jobs allowed. Job executions are effectively limited to 21.6 million executions per Standard unit and 21.6 billion executions per Premium unit, calculated on a 30-day basis. The unlimited description above refers to unlimited executions per unit for the respective total jobs provided at the corresponding maximum execution frequency.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług Azure, w tym usługi Harmonogram Azure, jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): w przypadku usługi Harmonogram w warstwie Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania będą inicjowane w ciągu 30 minut od ich planowanego czasu wykonania. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umów SLA platformy Azure.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś