Pomiń nawigację

Scheduler — cennik

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów

Usługa Azure Scheduler umożliwia uruchamianie zadań — takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/S lub publikowanie komunikatów w kolejkach usługi Azure Storage — według dowolnie określonego harmonogramu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do wykonywania powtarzających się akcji, takich jak czyszczenie dzienników oraz uruchamianie kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych. Można integrować z aplikacjami zadania uruchamiane natychmiast, zgodnie z regularnie powtarzającym się harmonogramem lub w dowolnym czasie w przyszłości, wywołując usługi wewnątrz lub na zewnątrz platformy Azure.

Od 30 września 2019 r. usługa Azure Logic Apps zastępuje usługę Azure Scheduler. Zamiast niej spróbuj używać usługi Azure Logic Apps do planowania zadań.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Standard P10 Premium P20 Premium
Cena za miesiąc1 $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Wykonania zadań Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna częstotliwość wykonywania Co minutę Co minutę Co minutę
Kolekcje zadań 10/jednostkę 10 000/jednostkę 5 000/jednostkę
Liczba zadań na kolekcję 50 50 1 000
Skalowanie 10 1 jednostka w warstwie Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
1 jednostka w warstwie Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
Uwierzytelnianie danych wychodzących Zawarte Zawarte Zawarte

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Powyższa cena dotyczy 730 godzin miesięcznie. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana dla każdych 10 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana dla każdych 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Zadania są agregowane geograficznie.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Scheduler

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Scheduler.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Scheduler.

  • Opłaty za usługę Scheduler są naliczane godzinowo zawsze wtedy, gdy istnieje co najmniej jedna kolekcja zadań. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana dla każdych 10 utworzonych kolekcji zadań w warstwie Standardowa (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana dla każdych 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin.

  • Przydziały usługi Scheduler są stosowane na poziomie subskrypcji. Należy też pamiętać, że wszystkie zadania w danej kolekcji zadań są powiązane z regionem danej kolekcji zadań.

  • Dziennik wykonywania zawiera 60-dniową historię wykonywania zadań.

  • Usługa Scheduler obsługuje pracę o wysokiej dostępności, parując dwa regiony w tym samym obszarze geograficznym — Południowo-środkowe stany USA są parowane z Północno-środkowymi stanami USA, Europa Północna z Europą Zachodnią, a Azja i Pacyfik, część wschodnia z Azją i Pacyfikiem, częścią południowo-wschodnią. Zadania przesłane do danej lokalizacji geograficznej mogą być uruchamiane w dowolnym ze sparowanych regionów.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze