Pomiń nawigację

Scheduler — cennik

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych harmonogramów

Usługa Azure Scheduler umożliwia uruchamianie zadań — takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/S lub publikowanie komunikatów w kolejkach usługi Azure Storage — według dowolnie określonego harmonogramu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do wykonywania powtarzających się akcji, takich jak czyszczenie dzienników oraz uruchamianie kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych. Można integrować z aplikacjami zadania uruchamiane natychmiast, zgodnie z regularnie powtarzającym się harmonogramem lub w dowolnym czasie w przyszłości, wywołując usługi wewnątrz lub na zewnątrz platformy Azure.

Szczegóły cennika

Standardowa P10 Premium P20 Premium
Cena za miesiąc1 $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Job executions Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna częstotliwość wykonywania Co minutę Co minutę Co minutę
Kolekcje zadań 10/jednostkę 10 000/jednostkę 5 000/jednostkę
Liczba zadań na kolekcję 50 50 1 000
Skalowanie 10 1 jednostka w warstwie Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
1 jednostka w warstwie Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
Uwierzytelnianie danych wychodzących Uwzględnia następujące możliwości Uwzględnia następujące możliwości Uwzględnia następujące możliwości

1 Billing is prorated hourly. Price above is based on 730 hours per month. One standard unit is billed for every 10 job collections (or fraction) created, prorated hourly. Similarly, one premium unit is billed for every 10 000 job collections (or fraction) created, prorated hourly. Jobs are aggregated across geographies.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług Azure, w tym usługi Azure Scheduler, jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): w przypadku usługi Scheduler w warstwie Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania będą inicjowane w ciągu 30 minut od ich planowanego czasu wykonania. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umów SLA platformy Azure.

Często zadawane pytania

  • Opłaty za usługę Scheduler są naliczane godzinowo zawsze wtedy, gdy istnieje co najmniej jedna kolekcja zadań. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana dla każdych 10 utworzonych kolekcji zadań w warstwie Standardowa (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana dla każdych 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin.

  • Przydziały usługi Scheduler są stosowane na poziomie subskrypcji. Należy też pamiętać, że wszystkie zadania w danej kolekcji zadań są powiązane z regionem danej kolekcji zadań.

  • Dziennik wykonywania zawiera 60-dniową historię wykonywania zadań.

  • Usługa Scheduler obsługuje pracę o wysokiej dostępności, parując dwa regiony w tym samym obszarze geograficznym — Południowo-środkowe stany USA są parowane z Północno-środkowymi stanami USA, Europa Północna z Europą Zachodnią, a Azja i Pacyfik, część wschodnia z Azją i Pacyfikiem, częścią południowo-wschodnią. Zadania przesłane do danej lokalizacji geograficznej mogą być uruchamiane w dowolnym ze sparowanych regionów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Scheduler

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji