Scheduler — cennik

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych harmonogramów

Usługa Azure Scheduler umożliwia uruchamianie zadań — takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/S lub publikowanie komunikatów w kolejkach usługi Azure Storage — według dowolnie określonego harmonogramu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do wykonywania powtarzających się akcji, takich jak czyszczenie dzienników oraz uruchamianie kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych. Można integrować z aplikacjami zadania uruchamiane natychmiast, zgodnie z regularnie powtarzającym się harmonogramem lub w dowolnym czasie w przyszłości, wywołując usługi wewnątrz lub na zewnątrz platformy Azure.

Szczegóły cennika

Standardowa P10 Premium P20 Premium
Cena za miesiąc1 $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Wykonania zadań Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna częstotliwość wykonywania Co minutę Co minutę Co minutę
Kolekcje zadań 10/jednostkę 10 000/jednostkę 5 000/jednostkę
Liczba zadań na kolekcję 50 50 1 000
Skalowanie 10 1 jednostka w warstwie Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
1 jednostka w warstwie Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
Uwierzytelnianie danych wychodzących Zawarte Zawarte Zawarte

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Powyższa cena dotyczy 730 godzin miesięcznie. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana dla każdych 10 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana dla każdych 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Zadania są agregowane geograficznie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług Azure, w tym usługi Azure Scheduler, jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): w przypadku usługi Scheduler w warstwie Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9 procent czasu wszystkie zaplanowane zadania będą inicjowane w ciągu 30 minut od ich planowanego czasu wykonania. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umów SLA platformy Azure.

Często zadawane pytania

  • Opłaty za usługę Scheduler są naliczane godzinowo zawsze wtedy, gdy istnieje co najmniej jedna kolekcja zadań. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana dla każdych 10 utworzonych kolekcji zadań w warstwie Standardowa (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana dla każdych 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich części), proporcjonalnie do liczby godzin.

  • Przydziały usługi Scheduler są stosowane na poziomie subskrypcji. Należy też pamiętać, że wszystkie zadania w danej kolekcji zadań są powiązane z regionem danej kolekcji zadań.

  • Dziennik wykonywania zawiera 60-dniową historię wykonywania zadań.

  • Usługa Scheduler obsługuje pracę o wysokiej dostępności, parując dwa regiony w tym samym obszarze geograficznym — Południowo-środkowe stany USA są parowane z Północno-środkowymi stanami USA, Europa Północna z Europą Zachodnią, a Azja i Pacyfik, część wschodnia z Azją i Pacyfikiem, częścią południowo-wschodnią. Zadania przesłane do danej lokalizacji geograficznej mogą być uruchamiane w dowolnym ze sparowanych regionów.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Scheduler

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze