Scheduler — cennik

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych harmonogramów

Usługa Azure Scheduler umożliwia uruchamianie zadań — takich jak wywoływanie punktów końcowych HTTP/S lub publikowanie komunikatów w kolejkach usługi Azure Storage — według dowolnie określonego harmonogramu, dzięki czemu jest idealnym narzędziem do wykonywania powtarzających się akcji, takich jak czyszczenie dzienników oraz uruchamianie kopii zapasowych i innych zadań konserwacyjnych. Można integrować z aplikacjami zadania uruchamiane natychmiast, zgodnie z regularnie powtarzającym się harmonogramem lub w dowolnym czasie w przyszłości, wywołując usługi wewnątrz lub na zewnątrz platformy Azure.

Szczegóły cennika

Bezpłatnie Standardowa P10 Premium P20 Premium
Cena za miesiąc1 Bezpłatnie $- na jednostkę $- na jednostkę $- na jednostkę
Wykonania zadań2 3 600 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna częstotliwość wykonywania Co godzinę Co minutę Co minutę Co minutę
Kolekcje zadań 1 10/jednostkę 10 000/jednostkę 5 000/jednostkę
Liczba zadań w kolekcji 5 50 50 1 000
Skalowanie ND 10 1 jednostka Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
1 jednostka Premium.
Skontaktuj się z nami, jeśli jeszcze czegoś potrzebujesz.
Uwierzytelnianie danych wychodzących Uwzględnia następujące możliwości Uwzględnia następujące możliwości Uwzględnia następujące możliwości

1 Opłata jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Powyższa cena dotyczy 732 godzin miesięcznie. Jedna jednostka Standard jest naliczana za każde 10 utworzonych kolekcji zadań (lub ich część), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka Premium jest naliczana za każde 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich część), proporcjonalnie do liczby godzin. Zadania są agregowane geograficznie.

2 Liczba wykonań zadań w bezpłatnej wersji usługi Scheduler została obliczona dla miesiąca 30-dniowego. Dla wszystkich warstw obowiązują ograniczenia maksymalnej częstotliwości wykonywania i łącznej liczby wykonywanych zadań. Liczba wykonań zadań podlega ograniczeniu do 21,6 mln wykonań na jednostkę Standard i 21,6 mld wykonań na jednostkę Premium i jest obliczana dla okresu 30-dniowego. Powyższy opis opcji „Bez ograniczeń” dotyczy nieograniczonej liczby wykonań na jednostkę dla odpowiedniej łącznej liczby zadań przy zachowaniu odpowiedniej maksymalnej częstotliwości wykonywania.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla wszystkich ogólnie dostępnych usług Azure, w tym usługi Azure Scheduler, jest dostępna za pośrednictwem pomocy technicznej platformy Azure. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): w przypadku usługi Scheduler w warstwie Standardowa firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,9% czasu wszystkie zaplanowane zadania będą inicjowane w ciągu 30 minut od ich planowanego czasu wykonania. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę umów SLA platformy Azure.

Często zadawane pytania

  • Opłaty za usługę Scheduler są naliczane godzinowo zawsze wtedy, gdy istnieje co najmniej jedna kolekcja zadań. Jedna jednostka w warstwie Standardowa jest naliczana za każde 10 utworzonych kolekcji zadań w warstwie Standardowa (lub ich część), proporcjonalnie do liczby godzin. Podobnie jedna jednostka w warstwie Premium jest naliczana za każde 10 000 utworzonych kolekcji zadań (lub ich część), proporcjonalnie do liczby godzin.

  • Przydziały usługi Scheduler są stosowane na poziomie subskrypcji. Należy też pamiętać, że wszystkie zadania w danej kolekcji zadań są powiązane z regionem danej kolekcji zadań.

  • Dziennik wykonywania zawiera 60-dniową historię wykonywania zadań.

  • Tak, są obsługiwane uaktualnienia istniejących kolekcji zadań. W tym celu należy zaktualizować wartość atrybutu wersji.

  • Usługa Scheduler obsługuje wysoką dostępność, łącząc w parę dwa regiony w jednej lokalizacji geograficznej. Używane są następujące pary regionów: Południowo-środkowe stany USA i Północno-środkowe stany USA, Europa Północna i Europa Zachodnia oraz Azja i Pacyfik, część wschodnia i Azja i Pacyfik, część południowo-wschodnia. Zadania przesłane do danej lokalizacji geograficznej (zobacz sekcję Dostępność geograficzna poniżej) mogą być uruchamiane w dowolnym z połączonych w parę regionów.

  • Tak. Co prawda obie oferują funkcje harmonogramu, ale są niezależne. Zaplanowane zadania w usłudze Mobile Services to funkcja tej usługi. Scheduler to autonomiczna usługa harmonogramu o szerszym zastosowaniu.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Scheduler

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto