Pomiń nawigację

Azure SQL Database — cennik

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure SQL Database ważny przez 12 miesięcy.

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowanymi funkcjami analizy obsługującymi automatycznie działające funkcje, takie jak dostrajanie wydajności i ostrzeżenia o zagrożeniach. Firma Microsoft wykonuje wszystkie działania związane z poprawkami i aktualizacjami bazy kodu, a także zarządza odpowiednią infrastrukturą, co pozwala Ci oszczędzać czas i zasoby. Dzięki wysokiej zgodności z programem SQL Server możesz również migrować swoje bazy danych do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database bez wprowadzania zmian w aplikacjach.

Wbudowana wysoka dostępność

Pomaga zapewnić ciągłość biznesową bez przeprowadzania dodatkowych czynności konfiguracyjnych lub replikacji bądź ponoszenia kosztów związanych z bazą danych.

Elastyczny i przejrzysty cennik

Dostosuj zasoby obliczeniowe i zasoby magazynu na podstawie własnego obciążenia.

Zaoszczędź nawet 55 procent na opcjach opartych na rdzeniach wirtualnych*

Migruj licencje programu SQL Server w ramach aktywnego pakietu Software Assurance.

Dowiedz się więcej

Migruj zwirtualizowane obciążenia, oszczędzaj więcej

Przenieś swoje zwirtualizowane obciążenia w wersji Enterprise Edition do usługi SQL Database.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami cennika usługi SQL Database

Znajdź wydajność i ceny odpowiadające Twojemu obciążeniu.

Wystąpienie zarządzane usługi SQL Database zapewnia największą zgodność aparatu programu SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnych, dzięki czemu można migrować bazy danych programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database bez wprowadzania zmian w aplikacjach. Łączy ono bogaty obszar powierzchni programu SQL Server z operacyjnymi i finansowymi korzyściami oferowanymi przez inteligentną i w pełni zarządzaną usługę. Wystąpienie zarządzane to najlepsze miejsce docelowe w przypadku migracji dużej liczby istniejących baz danych programu SQL Server ze środowiska lokalnego lub maszyn wirtualnych do usługi SQL Database.

Zastosowania ogólne

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jednostki ogólnego przeznaczenia są idealne dla większości obciążeń biznesowych.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
8 56 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 112 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 157 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Wystąpienie zarządzane jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za wersję zapoznawczą.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.


5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
8 44 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 88 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 132 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
32 176 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
40 264 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
64 352 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
80 396 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Wystąpienie zarządzane jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za wersję zapoznawczą.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Storage

Storage Cena za wersję zapoznawczą
Pierwsze 32 GB/miesiąc Uwzględnia następujące możliwości
Magazyn dodatkowy* $-/GB
Kopia zapasowa** — GB/miesiąc $-
*Magazyn jest dostępny w przyrostach co 32 GB aż do pojemności 8 TB.

Operacje wejścia/wyjścia

Częstotliwość operacji wejścia/wyjścia Cena za wersję zapoznawczą
Za 1 milion żądań** $-

**Promocja ograniczona czasowo. Opłata za operacje we/wy nie będzie pobierana do 31 grudnia 2018 r. Opłata za magazyn kopii zapasowych nie będzie naliczana do 31 grudnia 2018 r.

Krytyczne dla działania firmy

Oferta zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu dla aplikacji przetwarzających dane z szybkimi operacjami wejścia/wyjścia i wymaganiami wysokiej dostępności.


4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
8 56 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 112 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 157 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Wystąpienie zarządzane jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za wersję zapoznawczą.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Magazyn w pakiecie Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure1 (% oszczędności)
8 44 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
16 88 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
24 132 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
32 176 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
40 220 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
64 352 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-
80 396 Pierwsze 32 GB/miesiąc $- $-

1Wystąpienie zarządzane jest dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za wersję zapoznawczą.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Storage

Storage Cena za wersję zapoznawczą
Pierwsze 32 GB/miesiąc Uwzględnia następujące możliwości
Magazyn dodatkowy* $-/GB
Kopia zapasowa** — GB/miesiąc $-
*Magazyn jest dostępny w przyrostach co 32 GB aż do pojemności 8 TB.

Operacje wejścia/wyjścia

Częstotliwość operacji wejścia/wyjścia Cena za wersję zapoznawczą
Za 1 milion żądań** $-

**Promocja ograniczona czasowo. Opłata za operacje we/wy nie będzie pobierana do 31 grudnia 2018 r. Opłata za magazyn kopii zapasowych nie będzie naliczana do 31 grudnia 2018 r.

Aktywna replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. Ceny pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej są równe cenom podstawowych baz danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami SQL (ATP) udostępnia pojedynczą lokalizację, w której można włączać zaawansowane funkcje zabezpieczeń SQL i zarządzać nimi. Obejmuje to funkcję wykrywania i klasyfikowania wrażliwych danych, likwidowanie luk w zabezpieczeniach bazy danych i wykrywanie nietypowych działań, które mogą wskazywać, że baza danych jest zagrożona.

Jednym kliknięciem można włączyć usługę ATP na całym serwerze baz danych i zastosować ją do wszystkich baz danych na tym serwerze. Usługa ATP obejmuje wykrywanie zagrożeń SQL, ocenę luk w zabezpieczeniach SQL i ochronę informacji SQL. Ceny usługi ATP są takie same jak ceny usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database jest liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu dla usługi SQL Database (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Wystąpienie zarządzane umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynu. Klienci płacą za zasoby obliczeniowe mierzone w rdzeniach wirtualnych, zasoby magazynu i kopii zapasowych mierzone w gigabajtach (GB) oraz liczbę wykorzystanych operacji wejścia/wyjścia.

  W przypadku wystąpienia zarządzanego istnieją dwie opcje cenowe:

  • Dołączona licencja: wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem wystąpienia zarządzanego.
  • Stawka podstawowa: obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.
 • Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 5. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

 • Opłaty za wystąpienie zarządzane są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu i magazynu kopii zapasowych w GB na miesiąc oraz liczby wykorzystanych operacji wejścia/wyjścia. Obejmuje to magazyn kopii zapasowych stanowiący do 100 procent Twojego łącznego magazynu bazy danych. Po przekroczeniu tego limitu zostanie naliczona opłata na podstawie wykorzystanych zasobów w GB i liczby wykorzystanych operacji wejścia/wyjścia na miesiąc.

  Uwaga: przez ograniczony okres, do 30 czerwca 2018 r., opłaty za magazyn kopii zapasowych i operacje wejścia/wyjścia nie będą naliczane.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi SQL Database. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server jest dostępna dla wszystkich opcji opartych na rdzeniach wirtualnych: wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database, pojedynczej bazy danych oraz puli elastycznej. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale pamiętaj, że stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure działa w następujący sposób:

  • Jeśli korzystasz z wersji Standard Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Ogólnego przeznaczenia na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Krytyczne dla działania firmy (dostępnej wkrótce) na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Uwaga: korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server dla opcji Krytyczne dla działania firmy jest dostępna tylko dla klientów wersji Enterprise.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance o wysokim poziomie wirtualizacji, możesz otrzymać cztery rdzenie wirtualne w opcji Ogólnego przeznaczenia na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Jest to unikatowa korzyść wirtualizacji dostępna tylko na platformie Azure.
 • Twoje licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze; jednak istnieje okres prolongaty (180 dni), w którym możesz używać zarówno licencji lokalnych i w chmurze, aby ułatwić migrację.

 • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

 • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.

 • Korzyść wirtualizacji można zastosować względem zwirtualizowanych obciążeń w usłudze Azure SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych. Możesz użyć jej do skonwertowania jednego rdzenia licencji programu SQL Enterprise Edition z pakietem Software Assurance, aby otrzymać maksymalnie 4 rdzenie wirtualne ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową. Sprawia to, że przenoszenie zwirtualizowanych aplikacji do usługi SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych jest bardzo ekonomiczne. Jeśli na przykład korzystasz z licencji programu SQL Enterprise Edition na 4 rdzenie, możesz otrzymać maksymalnie 16 rdzeni wirtualnych ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową.

 • Opłata jest naliczana za każdą godzinę istnienia wystąpienia zarządzanego i za użyte zasoby magazynu w trakcie tej godziny, nawet jeśli serwer był aktywny krócej niż godzinę. Jeśli baza danych była skalowana, rozliczenie nastąpi na podstawie najwyższego zaprowizowanego rdzenia wirtualnego w trakcie tej godziny.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz serwer wystąpienia zarządzanego i usuniesz go 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę korzystania z bazy danych.
  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie od razu zmodernizujesz je do 16 rdzeni wirtualnych, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Magazyn kopii zapasowych jest skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego wystąpienia. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpienie. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100 procent łącznie zaprowizowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak magazyn kopii zapasowych ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

  Uwaga: przez ograniczony okres, do 30 czerwca 2018 r., opłaty za magazyn kopii zapasowych nie będą naliczane.

 • W trakcie udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie będzie żadnych dodatkowych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących przez sieć. Dodatkowe opłaty zostaną wprowadzone, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

*Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencją) z ceną podstawową (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), która nie uwzględnia kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition mogącego się różnić zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z grudnia 2017 r., mogą ulec zmianie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure SQL Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji