Baza danych DocumentDB — cennik

Niezwykle szybka, skalowana w skali globalnej usługa bazy danych NoSQL

DocumentDB to niezwykle szybka, skalowana w skali globalnej usługa bazy danych NoSQL umożliwiająca tworzenie globalnie rozproszonych aplikacji. Dzięki bazie danych DocumentDB można w pełni wykorzystać możliwości zapytań SQL i JavaScript bez konieczności stosowania schematów i zarządzania indeksami oraz bez innych problemów z chmurą związanych ze środowiskiem lokalnym lub maszyną wirtualną. Baza danych DocumentDB obsługuje globalnie rozproszone aplikacje oraz zapewnia dostępność przez 99,99% czasu w ramach umowy SLA, opóźnienie poniżej 10 ms w wersji P99, odpowiednio zdefiniowane ustawienia spójności i niemal nieograniczoną skalę.

Dane w bazie danych DocumentDB są przechowywane jako kolekcje dokumentów. Aplikacja może korzystać z różnego typu operacji obsługiwanych przez bazę danych DocumentDB, w tym zapytań CRUD, SQL i JavaScript oraz procedur składowanych na potrzeby pracy z dokumentami. Każda kolekcja ma gwarantowaną przepływność dla wszystkich obsługiwanych operacji. Przepływność jest podawana w jednostkach żądania na sekundę (RU). Na przykład operacja odczytu dokumentu o rozmiarze 1 KB wymaga 1 jednostki żądania. Zarezerwowane jednostki żądania można dostosować dla każdej kolekcji programowo lub poprzez portal o każdej porze, niezależnie od ilości magazynowanych danych.

Szczegóły cennika

Możesz przechowywać dane i aprowizować przepływność w dowolnej skali. Za każdą kolekcję jest naliczana opłata godzinowa w zależności od ilości przechowywanych danych (w GB) i zarezerwowanej przepływności dla 100 jednostek żądania/s przy co najmniej 400 jednostkach żądania/s.

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Zarezerwowane jednostki żądania/s (na 100 jednostek żądania — przy co najmniej 400 jednostkach żądania) $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Skalowanie kolekcji

W celu uzyskania obciążeń o wysokiej przepływności i dużej pojemności magazynu możesz tworzyć kolekcje podzielone na partycje przez zdefiniowanie klucza partycji podczas tworzenia kolekcji. Kolekcja podzielona na partycje umożliwia bezproblemowe skalowanie w poziomie wraz ze wzrostem ilości przechowywanych danych i zarezerwowanej przepływności.

Emulator usługi DocumentDB (bezpłatny)

Pobierz bezpłatny emulator usługi DocumentDB, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi DocumentDB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure DocumentDB.

Skala globalna dzięki replikacji geograficznej

Kolekcje bazy danych DocumentDB można rozproszyć globalnie, aby ułatwić tworzenie aplikacji w skali globalnej, co oznacza, że wszystkie dane są automatycznie replikowane do określonych regionów. Aplikacja nadal działa z jednym logicznym punktem końcowym, a dane są automatycznie dostarczane z regionu znajdującego się najbliżej użytkowników przy użyciu intuicyjnego modelu programowania w celu zachowania spójności danych i dostępności przez 99,99% czasu. Opłaty za globalnie dystrybuowane kolekcje są naliczane zgodnie z ilością przestrzeni dyskowej używanej w każdym regionie i przepływnością zarezerwowaną dla każdej kolekcji usługi DocumentDB pomnożoną przez liczbę regionów skojarzonych z kontem bazy danych DocumentDB. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych. Na potrzeby przykładu załóżmy, że istnieje konto bazy danych obejmujące trzy regiony platformy Azure i dwie kolekcje, dla których aprowizowano, odpowiednio, 1 mln i 2 mln jednostek RU. Łączna liczba jednostek RU aprowizowanych dla pierwszej kolekcji wyniesie 3 mln (1 mln jednostek RU pomnożony przez 3 regiony), a dla drugiej — 6 mln (2 mln jednostek RU pomnożone przez 3 regiony).

Wysoka przepływność i małe opóźnienia zapytań

Baza danych DocumentDB umożliwia trwałe zapisywanie i synchroniczne indeksowanie dużych ilości danych, aby obsługiwać stałe żądania SQL, korzystając z wolnego od zatrzaśnięć aparatu bazy danych zoptymalizowanego pod kątem zapisu, zaprojektowanego z myślą o dyskach półprzewodnikowych (SSD) i dostępie z małymi opóźnieniami. Żądania odczytu i zapisu są zawsze obsługiwane z Twojego regionu, podczas gdy dane są dystrybuowane globalnie. Aby dodatkowo zoptymalizować wydajność, dostosuj automatyczne zachowanie indeksów.

Kolekcje ze wstępnie zdefiniowanymi wydajnością i rozmiarem

Do 1 sierpnia 2017 r. bieżący klienci korzystający z kolekcji w rozmiarze S1, S2 lub S3 mogą dalej ich używać ze wstępnie zdefiniowanym magazynem o rozmiarze 10 GB i przepływnością różniącą się w zależności od rozmiaru wystąpienia: wystąpienie S1 udostępnia 250 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina), wystąpienie S2 udostępnia 1000 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina), a wystąpienie S3 udostępnia 2500 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina). Aby dowiedzieć się, jak ponownie skonfigurować przepływność tych kolekcji, zobacz Zmienianie poziomów wydajności przy użyciu witryny Azure Portal. Jeśli chcesz korzystać z kolekcji partycjonowanych, musisz przekonwertować utworzone wcześniej kolekcje S1, S2 lub S3 w celu używania nieograniczonej skali przepływności i magazynu zgodnie z powyższymi informacjami, tak jak to opisano w artykule Partitioning and scaling in Azure DocumentDB (Partycjonowanie i skalowanie w usłudze Azure DocumentDB).

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym bazy danych DocumentDB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od$29.0/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów bazy danych DocumentDB. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Baza danych DocumentDB

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś