Przejdź do głównej zawartości

Przepustowość — cennik

Dane transferowane z centrów danych platformy Azure

Pojęcie przepustowości odnosi się do przenoszenia danych do centrów danych platformy Azure i z nich, oraz przenoszenia danych między centrami danych platformy Azure. Inne rodzaje przenoszenia danych są uwzględnione w cenniku usługi Azure Content Delivery Network, usługi ExpressRoute i komunikacji równorzędnej.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Transfer danych Cena
Transfer danych przychodzących Bezpłatnie
Transfer danych w ramach tej samej strefy dostępności Bezpłatnie
Transfer danych ze źródła platformy Azure do usługi Azure CDN* Bezpłatnie
Transfer danych ze źródła platformy Azure do usługi Azure Front Door Bezpłatnie

*Transfer danych ze źródła platformy Azure do usługi Azure CDN jest bezpłatny w określonych przypadkach. Więcej informacji można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

Między regionami

Transfer danych w obrębie jednego kontynentu Cena
Między regionami w Ameryce Północnej
Między regionami w Europie
$0.02 za GB
Między regionami w Azji
Między regionami w Oceanii
Między regionami na Bliskim Wschodzie i w Afryce
$0.08 za GB
Między regionami w Ameryce Południowej $0.16 za GB
Transfer danych między kontynentami Cena
Z Ameryki Północnej na inne kontynenty
Z Europy na inne kontynenty
$0.05 za GB
Z Azji na inne kontynenty
Z Oceanii na inne kontynenty
Z Afryki na inne kontynenty
$0.08 za GB
Z Ameryki Południowej na inne kontynenty $0.16 za GB

Internetowy ruch wychodzący (kierowany za pośrednictwem sieci globalnej firmy Microsoft w warstwie Premium)

Kontynent źródła Pierwsze 100 GB/miesiąc Następne 10 TB/miesiąc Następne 40 TB/miesiąc Następne 100 TB/miesiąc Następne 350 TB/miesiąc
Z Ameryki Północnej i Europy do dowolnego miejsca docelowego Bezpłatnie $0.087 za GB $0.083 za GB $0.07 za GB $0.05 za GB
Z Azji (z wyłączeniem Chin), Australii oraz Bliskiego Wschodu i Afryki do dowolnego miejsca docelowego Bezpłatnie $0.12 za GB $0.085 za GB $0.082 za GB $0.08 za GB
Z Ameryki Południowej do dowolnego miejsca docelowego Bezpłatnie $0.181 za GB $0.175 za GB $0.17 za GB $0.16 za GB

Uwaga: 1 TB = 1000 GB

*Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ponad 500 TB

Internetowy ruch wychodzący (kierowany za pośrednictwem sieci ISP przesyłania preferencji routingu)

Kontynent źródła Pierwsze 100 GB/miesiąc Następne 10 TB/miesiąc Następne 40 TB/miesiąc Następne 100 TB/miesiąc Następne 350 TB/miesiąc
Z Ameryki Północnej i Europy do dowolnego miejsca docelowego Bezpłatnie $0.08 za GB $0.065 za GB $0.06 za GB $0.04 za GB
Z Azji (z wyłączeniem Chin), Australii oraz Bliskiego Wschodu i Afryki do dowolnego miejsca docelowego Bezpłatnie $0.11 za GB $0.075 za GB $0.07 za GB $0.06 za GB
Z Ameryki Południowej do dowolnego miejsca docelowego Bezpłatnie $0.12 za GB $0.085 za GB $0.08 za GB $0.075 za GB

Uwaga: 1 TB = 1000 GB

*Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ponad 500 TB

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje
 • Platforma Azure oferuje bezpłatny ruch wychodzący dla klientów opuszczających platformę Azure podczas usuwania danych z infrastruktury platformy Azure za pośrednictwem Internetu w celu przełączenia się na innego dostawcę usług w chmurze lub lokalne centrum danych. Platforma Azure oferuje już pierwsze 100 GB/miesiąc danych wychodzących bezpłatnie wszystkim klientom we wszystkich regionach platformy Azure na całym świecie (zobacz tabelę internetowego ruchu wychodzącego powyżej). Jeśli musisz przekroczyć 100 GB/miesiąc, wykonaj te kroki, aby uzyskać środki.

 • Yes. Availability Zone is different from Zone.

  Zone is a geographical grouping of Azure Regions for billing purpose. Data transfer pricing is based on the Zones. For Zone details, please refer to FAQ below.

  Availability Zone is an isolated location inside of an Azure Region, and has its own independent power source, network, and cooling. The physical and logical separation of Availability Zones within an Azure region protects applications and data from zone-level failures.

  • Ameryka Północna i Europa - Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Kanada Środkowa, Kanada Wschodnia, Europa Północna, Europa Zachodnia, Francja Środkowa, Francja Południowa, Niemcy Północne, Niemcy Środkowo-Zachodnie, Norwegia Wschodnia, Norwegia Zachodnia, Szwajcaria Północna, Szwajcaria Zachodnia, Szwecja Środkowa, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo
  • Azja - Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa
  • Bliski Wschód i Afryka - Północna Republika Południowej Afryki, Zachodnia Republika Południowej Afryki, Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar Środkowy
  • Oceania - Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Australia Środkowa, Australia Środkowa 2
  • Ameryka Południowa - Brazylia Południowa, Brazylia Południowo-Wschodnia
 • Nie. Na przykład usługa Azure SQL Database w tym samym regionie nie będzie powodować dodatkowych kosztów związanych z transferem danych.
 • Tak. Wychodzące transfery danych są płatne według zwykłej stawki, a przychodzące transfery danych są bezpłatne.
 • Opłaty za ruch wychodzący nie są naliczane dla klientów w instytucjach akademickich, jeśli instytucja spełnia określone wymagania kwalifikacyjne. Klienci w instytucjach akademickich muszą być klientami w instytucjach edukacyjnych zarejestrowanymi w programie Enrollment for Education Solutions (EES), aby móc bezpłatnie korzystać z ruchu wychodzącego, a opłaty za ruch wychodzący muszą wynosić mniej niż 15% całkowitego miesięcznego rachunku za użycie. Opłata za ruch wychodzący nie jest uchylana w przypadku ruchu przesyłanego za pośrednictwem usługi ExpressRoute lub sieci CDN, jak również klientów korzystających z aplikacji typu „ruch wychodzący jako usługa”, takich jak kursy typu MOOC. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę programu EES.

 • Transfer danych między źródłem platformy Azure do usługi Azure CDN w warstwie Standardowa z warstwy Standardowa Microsoft podlega naliczaniu opłat tylko wtedy, gdy źródłem jest platforma Azure Media Services.

  Transfer danych ze źródła platformy Azure do usługi Azure CDN w warstwie Standardowa z firmy Akamai, usługi Azure CDN w warstwie Standardowa z firmy Verizon lub usługi Azure CDN w warstwie Premium z firmy Verizon podlega naliczaniu opłat tylko wtedy, gdy źródłem jest platforma Azure Media Services. Naliczanie tych opłat zostanie zaniechane, jeśli zasoby usługi CDN są tworzone za pośrednictwem integracji usługi CDN w ramach zasobu platformy Azure Media Service poprzez portal Azure Portal lub interfejs API.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze