Przepustowość — szczegóły cennika

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Przepustowość ważny przez 12 miesięcy.

Pojęcie przepustowości odnosi się do przenoszenia danych do centrów danych platformy Azure i z nich, przy czym są to inne centra danych niż te, których dotyczą cenniki usługi Azure Content Delivery Network i usługi ExpressRoute.

Szczegóły cennika

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatna

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $- za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$- za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$- za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami
* Wychodzące transfery danych do usługi Azure CDN od firmy Microsoft są bezpłatne. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Strefy dostępności*

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do maszyny wirtualnej wdrożonej w strefie dostępności): $0 za GB

Wychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane z maszyny wirtualnej wdrożonej w strefie dostępności): $0 za GB

*Od 1 lutego 2021 roku zacznie się rozliczanie transferu danych między maszynami wirtualnymi w różnych strefach dostępności. Dodatkowe szczegóły można znaleźć w często zadawanych pytaniach.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Wprowadzamy zmianę w transferze danych między regionami platformy Azure. W związku z tym dotychczasowi klienci zobaczą obniżenie kwoty rachunku za przepustowość lub nie zauważą żadnych zmian. Cennik transferu danych między regionami dotyczy ruchu wychodzącego z zasobów platformy Azure w jednym regionie do innego regionu platformy Azure. Ceny międzyregionowe różnią się w zależności od źródła i miejsca docelowego ruchu.

  Po zakończeniu wdrażania strona cennika zostanie odpowiednio zaktualizowana.

  Nowe źródłowe i docelowe regiony platformy Azure dla przepustowości są podzielone na następujące geolokalizacje:

  • Ameryka Północna
  • Ameryka Południowa
  • Europa
  • Bliski Wschód/Afryka (MEA)
  • Azja
  • Oceania
 • We wrześniu 2020 r. wprowadzamy zmianę w transferze danych między regionami platformy Azure. W związku z tym dotychczasowi klienci zobaczą obniżenie kwoty rachunku za przepustowość lub nie zauważą żadnych zmian.

  Cennik transferu danych między regionami dotyczy ruchu wychodzącego z zasobów platformy Azure w jednym regionie do innego regionu platformy Azure. Ceny międzyregionowe różnią się w zależności od źródła i miejsca docelowego ruchu.

  Po zakończeniu wdrażania strona cennika zostanie odpowiednio zaktualizowana.

  Nowe źródłowe i docelowe regiony platformy Azure dla przepustowości są podzielone na następujące geolokalizacje:

  • Ameryka Północna
  • Ameryka Południowa
  • Europa
  • Bliski Wschód/Afryka (MEA)
  • Azja
  • Oceania
 • Tak. Strefa dostępności to nie to samo co strefa.

  Strefa to geograficzne zgrupowanie regionów świadczenia usługi Azure na potrzeby rozliczeń. Ceny za transfer danych są oparte na strefach. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz często zadawane pytania poniżej.

  Strefa dostępności to izolowana lokalizacja w regionie świadczenia usługi Azure wyposażona w osobne i niezależne zasilanie, chłodzenie i usługi sieciowe. Fizyczna i logiczna separacja stref dostępności w ramach regionu świadczenia usługi Azure chroni aplikacje i dane przed awariami na poziomie strefy. Ceny za transfer danych w strefach dostępności są oparte na strefach dostępności.

 • Opłaty za transfer danych w strefach dostępności dotyczą następujących przypadków:

  • Transfer danych, przychodzący i wychodzący, z zasobu sieci wirtualnej wdrożonego w strefie dostępności do innego zasobu w innej strefie dostępności w tej samej sieci wirtualnej.

  Opłaty za transfer danych w strefach dostępności NIE dotyczą następujących przypadków:

  • Transfer danych między zasobami sieci wirtualnych znajdującymi się w tej samej strefie dostępności.
  • Transfer danych między zasobem sieci wirtualnej i publicznym adresem IP w tym samym regionie świadczenia usługi Azure.
  • Transfer danych między zasobami sieci wirtualnych znajdującymi się w równorzędnych sieciach wirtualnych w strefach dostępności. Opłaty za ten transfer danych będą naliczane zgodnie ze stawkami za komunikację między wirtualnymi sieciami równorzędnymi.
 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2, 3 oraz Niemcy — strefa 1.

  • Strefa 1 — Australia Central, Australia Central 2, Canada Central, Canada East, Europa Północna, Europa Zachodnia, Francja Środkowa, Francja Południowa, Niemcy Północne (publiczna), Niemcy Środkowo-Zachodnie (publiczna), Norwegia Wschodnia, Norwegia Zachodnia, Szwajcaria Północna, Szwajcaria Zachodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Zachodnie stany USA, West US 2, West Central US
  • Strefa 2 — Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Australia East, Australia Southeast, Indie Środkowe, Indie Południowe, Indie Zachodnie, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Korea Środkowa, Korea Południowa
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa, Brazil Southeast, Północna Republika Południowej Afryki, Zachodnia Republika Południowej Afryki, Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie
  • Niemcy – strefa 1—Niemcy Środkowe (suwerenna), Niemcy Północno-Wschodnie (suwerenna)
 • Nie. Na przykład usługa Azure SQL Database w tym samym regionie nie będzie powodować dodatkowych kosztów związanych z transferem danych.

 • Tak. Wychodzące transfery danych są płatne według zwykłej stawki, a przychodzące transfery danych są bezpłatne.

 • Opłaty za ruch wychodzący nie są naliczane dla klientów w instytucjach akademickich, jeśli instytucja spełnia określone wymagania kwalifikacyjne. Klienci w instytucjach akademickich muszą być klientami w instytucjach edukacyjnych zarejestrowanymi w programie Enrollment for Education Solutions (EES), aby móc bezpłatnie korzystać z ruchu wychodzącego, a opłaty za ruch wychodzący muszą wynosić mniej niż 15% całkowitego miesięcznego rachunku za użycie. Opłata za ruch wychodzący nie jest uchylana w przypadku ruchu przesyłanego za pośrednictwem usługi ExpressRoute lub sieci CDN, jak również klientów korzystających z aplikacji typu „ruch wychodzący jako usługa”, takich jak kursy typu MOOC. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę programu EES.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji