Przepustowość — szczegóły cennika

Start your Azure free account and get a $200 credit for 30 days. Plus now get 12 months of free access to Przepustowość.

Pojęcie przepustowości odnosi się do przenoszenia danych do centrów danych platformy Azure i z nich, przy czym są to inne centra danych niż te, których dotyczą cenniki usługi Azure Content Delivery Network i usługi ExpressRoute.

Szczegóły cennika

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych Strefa 1* Strefa 2* Strefa 3* Niemcy (zarządca)
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Często zadawane pytania

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2, 3 i Niemcy (zarządca).

  • Strefa 1 — Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Administracja USA — Arizona, Administracja USA — Iowa, Administracja USA — Teksas, Administracja USA — Wirginia, Europa Zachodnia, Europa Północna, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo
  • Strefa 2 — Azja Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Indie Zachodnie, Indie Południowe, Korea Środkowa, Korea Południowa
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa
  • Niemcy (zarządca) — Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie
 • Nie. Na przykład usługa Azure SQL Database w tym samym regionie nie będzie powodować dodatkowych kosztów związanych z transferem danych.

 • Tak. Wychodzące transfery danych są płatne według zwykłej stawki, a przychodzące transfery danych są bezpłatne.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account