Przepustowość — szczegóły cennika

Pojęcie przepustowości odnosi się do przenoszenia danych do centrów danych platformy Azure i z nich, przy czym są to inne centra danych niż te, których dotyczą cenniki usługi Azure Content Delivery Network i usługi ExpressRoute.

Szczegóły cennika

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych Strefa 1* Strefa 2* Strefa 3* Niemcy (zarządca)
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie
5 GB–10 TB2/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Często zadawane pytania

 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2, 3 i Niemcy (zarządca).

  • Strefa 1 — Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo
  • Strefa 2 — Azja Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Indie Zachodnie, Indie Południowe, Korea Środkowa, Korea Południowa
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa
  • Niemcy (zarządca) — Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie
 • Nie. Na przykład usługa Azure SQL Database w tym samym regionie nie będzie powodować dodatkowych kosztów związanych z transferem danych.

 • Tak. Wychodzące transfery danych są płatne według zwykłej stawki, a przychodzące transfery danych są bezpłatne.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś