Pomiń nawigację

Przepustowość — szczegóły cennika

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Przepustowość ważny przez 12 miesięcy.

Pojęcie przepustowości odnosi się do przenoszenia danych do centrów danych platformy Azure i z nich, przy czym są to inne centra danych niż te, których dotyczą cenniki usługi Azure Content Delivery Network i usługi ExpressRoute.

Szczegóły cennika

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do centrów danych systemu Azure): Bezpłatnie

Wychodzące transfery danych

(dane wychodzące z centrów danych platformy Azure; strefy określają region źródła):

Wychodzące transfery danych
Pierwsze 5 GB/miesiąc 1 Bezpłatna
5 GB–10 TB2/miesiąc
Kolejne 40 TB
(10–50 TB)/miesiąc
Kolejne 100 TB
(50–150 TB)/miesiąc
Kolejne 350 TB
(150–500 TB)/miesiąc
Ponad 500 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami
* Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz Często zadawane pytania poniżej.
1 W przypadku ofert kredytowo-finansowych oraz ofert 6- i 12-miesięcznych opłata za wychodzący transfer danych będzie naliczana w warstwie 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1024 GB

Strefy dostępności*

Przychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane do maszyny wirtualnej wdrożonej w strefie dostępności): $0.01 za GB1

Wychodzące transfery danych

(czyli dane przesyłane z maszyny wirtualnej wdrożonej w strefie dostępności): $0.01 za GB1

*Ceny za transfer danych w strefach dostępności dotyczą tylko zasobów sieci wirtualnych wdrożonych w strefie dostępności przez klienta. Szczegóły można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania.

1Strefy dostępności zostały już ogólnie udostępnione. Rozliczanie transferu danych w strefach dostępności rozpocznie się 1 lutego 2019 r. Użycie przed 1 lutego 2019 r. nie będzie rozliczane.

Często zadawane pytania

 • Tak. Strefa dostępności to nie to samo co strefa.

  Strefa to geograficzne zgrupowanie regionów świadczenia usługi Azure na potrzeby rozliczeń. Ceny za transfer danych są oparte na strefach. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące stref, zobacz często zadawane pytania poniżej.

  Strefa dostępności to izolowana lokalizacja w regionie świadczenia usługi Azure wyposażona w osobne i niezależne zasilanie, chłodzenie i usługi sieciowe. Fizyczna i logiczna separacja stref dostępności w ramach regionu świadczenia usługi Azure chroni aplikacje i dane przed awariami na poziomie strefy. Ceny za transfer danych w strefach dostępności są oparte na strefach dostępności.

 • Opłaty za transfer danych w strefach dostępności dotyczą następujących przypadków:

  • Transfer danych, przychodzący i wychodzący, z zasobu sieci wirtualnej wdrożonego w strefie dostępności do innego zasobu w innej strefie dostępności w tej samej sieci wirtualnej.

  Opłaty za transfer danych w strefach dostępności NIE dotyczą następujących przypadków:

  • Transfer danych między zasobami sieci wirtualnych znajdującymi się w tej samej strefie dostępności.
  • Transfer danych między zasobem sieci wirtualnej i publicznym adresem IP w tym samym regionie świadczenia usługi Azure.
  • Transfer danych między zasobami sieci wirtualnych znajdującymi się w równorzędnych sieciach wirtualnych w strefach dostępności. Opłaty za ten transfer danych będą naliczane zgodnie ze stawkami za komunikację między wirtualnymi sieciami równorzędnymi.
 • Podregion to geolokalizacja najniższego poziomu, którą można wybrać jako miejsce wdrożenia aplikacji i skojarzonych z nią danych. W przypadku transferów danych (z wyjątkiem sieci CDN) poniższe regiony odpowiadają strefom 1, 2, 3 i Niemcy (zarządca).

  • Strefa 1 — Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Zachodnie stany USA, Zachodnie stany USA 2, Zachodnio-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA, Północno-środkowe stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Administracja USA — Arizona, Administracja USA — Iowa, Administracja USA — Teksas, Administracja USA — Wirginia, Europa Zachodnia, Europa Północna, Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa, Francja Środkowa, Francja Południowa, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo
  • Strefa 2 — Azja Wschodnia, Azja Południowo-wschodnia, Japonia Wschodnia, Japonia Zachodnia, Australia Wschodnia, Australia Południowo-Wschodnia, Indie Środkowe, Indie Zachodnie, Indie Południowe, Korea Środkowa, Korea Południowa
  • Strefa 3 — Brazylia Południowa
  • Niemcy (zarządca) — Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie
 • Nie. Na przykład usługa Azure SQL Database w tym samym regionie nie będzie powodować dodatkowych kosztów związanych z transferem danych.

 • Tak. Wychodzące transfery danych są płatne według zwykłej stawki, a przychodzące transfery danych są bezpłatne.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji