Przejdź do głównej zawartości

Adresy IP — cennik

Dynamiczny lub zastrzeżony adres służący do identyfikowania maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze

Ceny publicznych adresów IP na platformie Azure różnią się w zależności od jednostki SKU wybranej przez klienta (Podstawowa lub Standardowa) i typu adresu IP (dynamiczny lub statyczny). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie cen publicznych adresów IP.

Uwaga: na platformie Azure są dostępne dwa różne modele wdrażania służące do tworzenia zasobów i pracy z nimi: Resource Manager (ARM) i klasyczny (ASM).

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Typ Podstawowa (Klasyczny) Podstawowa (ARM) Standardowa (ARM) Globalny (ARM)
Dynamiczny adres IPv4 Pierwszy adres VIP usługi w chmurze: Bezpłatnie
Informacje dodatkowe: $-/godz.1
$-/godz. ND ND
Statyczny adres IPv4 $-/godz.4 $-/godz. $-/godz. $-/godz.
Prefiks publicznego adresu IPv42 ND ND $- za adres IP/godz.3 $- za adres IP/godz.3

1Wszystkie publiczne adresy IPv4 na poziomie wystąpienia są rozliczane w wysokości $-/godz.. Do każdej usługi w chmurze przydzielany jest bezpłatny publiczny adres VIP. Opłata za dodatkowe adresy VIP wynosi $-/godz..

2Prefiks publicznego adresu IPv4 to zakres ciągłych publicznych adresów IPv4. Z tytułu użycia prefiksów publicznych adresów IPv4 pochodzących z niestandardowych prefiksów IPv4 (BYOIP) nie są naliczane opłaty.

3Opłaty za prefiksy publicznych adresów IPv4 są naliczane za godzinę. Opłata jest naliczana od momentu utworzenia prefiksu.

4Użycie publicznych adresów IPv4 użytych w usłudzeAzure VMware Solution zostanie obciążone opłatą na podstawie statycznego adresu IPv4 w warstwie Podstawowa (klasyczna), jak pokazano poniżej.

Limity nałożone na adresy IP są wskazane w pełnym zestawie limitów dla sieci na platformie Azure. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby zwiększyć domyślne limity w zależności od potrzeb biznesowych (do maksymalnych limitów).

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje
 • W modelu wdrażania ARM nie ma opłat za dynamiczne publiczne adresy IP, gdy stan skojarzonej maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”. Jednak opłaty są naliczane za statyczny publiczny adres IP niezależnie od skojarzonego zasobu. Więcej informacji o statycznej i dynamicznej metodzie przydziału zawiera ten artykuł.

  W klasycznym modelu wdrażania nie ma opłat za publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia (ILPIP, Instance Level Public IP), gdy stan maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez przydziału”.

 • Naliczanie opłat za statyczne publiczne adresy IP w modelu wdrażania ARM i zastrzeżone adresy IP w modelu wdrażania ASM rozpoczyna się po godzinie od utworzenia adresu IP (aby dać czas na prawidłowe przypisanie adresu IP). Naliczanie jest zatrzymywane wraz z usunięciem zasobu adresu IP.

  W przypadku wszystkich innych publicznych adresów IP naliczanie rozpoczyna się, gdy skojarzony zasób zostanie uruchomiony a kończy, gdy ten zasób zostanie usunięty lub zatrzymany bez alokacji.

 • Oprócz funkcji zapewnionych w przypadku publicznego adresu IP w warstwie Podstawowa publiczny adres IP w warstwie Standardowa zapewnia także odporność stref. W połączeniu z usługą Load Balancer w warstwie Standardowa stanowi to gwarancję wysokiej dostępności i odporności stref.

 • Jeśli publiczny adres IP został kupiony przed wrześniem 2017 roku, to znaczy, że jest to publiczny adres IP w warstwie Podstawowa.

 • Tak.

 • Jest to zastrzeżony adres IP, który nie jest używany w bieżącym wdrożeniu. Naliczamy opłatę nominalną (zobacz cennik) za nieużywane zastrzeżone adresy IP.

 • Nie. Opłata nie jest naliczana, o ile w ramach wdrożenia istnieje jedna uruchomiona maszyna wirtualna i zastrzeżony adres IP należy do pięciu dołączonych zastrzeżonych adresów IP w użyciu.

  Jednak opłata za zastrzeżony adres IP jest naliczana, jeśli wszystkie maszyny wirtualne we wdrożeniu mają stan „Zatrzymana bez alokacji”.

 • W poniższej tabeli przedstawiono stawkę godzinową za prefiksy w zależności od ich rozmiarów.

  Blok adresów IP Liczba adresów IP Za godzinę*
  /31 2 $-
  /30 4 $-
  /29 8 $-
  /28 16 $-
  /27 32 $-
  /26 64 $-
  /25 128 $-
  /24 256 $-
  *Opłata godzinowa oparta na godzinnej stawce $- za pojedynczy adres IP pomnożona przez liczbę adresów IP w danym bloku.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze