Cennik adresów IP

Cennik adresów IP

W większości przypadków opłaty za publiczne adresy IP na platformie Azure wynoszą $- za godzinę (ok. $- za miesiąc). Jednak platforma Azure udostępnia kilka bezpłatnych adresów IP w zależności od zasobów, z którymi są skojarzone, oraz używanego typu modelu wdrażania. W poniższej tabeli wymieniono te bezpłatne zasoby.

Uwaga: na platformie Azure są dostępne dwa różne modele wdrażania służące do tworzenia zasobów i pracy z nimi: Resource Manager (ARM) i klasyczny (ASM).

Model wdrażania Typ Cennik
ARM Publiczny adres IP — dynamiczny Opłata za wszystkie dynamiczne publiczne adresy IP skojarzone z kartą sieciową działającej maszyny wirtualnej wynosi $- za godzinę.
ARM Publiczny adres IP — statyczny W przypadku pięciu pierwszych statycznych publicznych adresów IP nie ma kosztów rezerwacji, bez względu na to, czy skojarzono je z interfejsem sieciowym działającej maszyny wirtualnej, czy też z usługą Azure Load Balancer. Naliczane są koszty użycia. Opłata za dodatkowe statyczne publiczne adresy IP wynosi $- za godzinę w przypadku rezerwacji i $- za godzinę w przypadku użycia.
ASM/klasyczny Adres VIP usługi w chmurze Do każdej usługi w chmurze przydzielany jest bezpłatny publiczny adres VIP. Opłata za dodatkowe adresy VIP wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Zastrzeżony adres IP Pięć pierwszych zastrzeżonych adresów IP skojarzonych z używaną usługą w chmurze to adresy bezpłatne. Opłata za wszystkie pozostałe wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Publiczny adres IP na poziomie wystąpienia (ILPIP) Opłata za wszystkie adresy ILPIP wynosi $0.004 za godzinę.

Limity dotyczące adresowania IP wymieniono w pełnym zestawieniu limitów dla sieci na platformie Azure. Kontaktując się z pomocą techniczną, możesz zwiększyć domyślne limity do maksimum w zależności od potrzeb biznesowych.

Ponowne mapowania adresów IP

* Dotyczy tylko wdrożeń w ramach klasycznego modelu wdrażania (ASM)

Każde skojarzenie zastrzeżonego adresu IP z nową usługą w chmurze jest uznawane za ponowne mapowanie. Bezpłatnie można wykonać 100 pierwszych ponownych mapowań w miesiącu. Dodatkowe ponowne mapowania podlegają opłacie $0.1000000000 za ponowne mapowanie.

Często zadawane pytania

 • W modelu wdrażania ARM nie ma opłat za dynamiczne publiczne adresy IP, gdy stan skojarzonej maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”. Jednak opłaty są naliczane za statyczny publiczny adres IP niezależnie od skojarzonego zasobu (chyba że jest to jeden z 5 pierwszych statycznych adresów w regionie). Więcej informacji o statycznej i dynamicznej metodzie przydziału zawiera ten artykuł.

  W modelu wdrażania ASM nie ma opłat za publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia (ILPIP, Instance Level Public IP), gdy stan maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”.

 • Naliczanie opłat za statyczne publiczne adresy IP w modelu wdrażania ARM i zastrzeżone adresy IP w modelu wdrażania ASM rozpoczyna się po godzinie od utworzenia adresu IP (aby dać czas na prawidłowe przypisanie adresu IP). Naliczanie jest zatrzymywane wraz z usunięciem zasobu adresu IP.

  W przypadku wszystkich innych adresów IP naliczanie rozpoczyna się, gdy skojarzony zasób zostanie uruchomiony a kończy, gdy ten zasób zostanie usunięty lub zatrzymany bez alokacji.

 • Tak.

 • Jest to zastrzeżony adres IP, który nie jest używany w bieżącym wdrożeniu. Naliczamy opłatę nominalną (zobacz cennik) za nieużywane zastrzeżone adresy IP.

 • Nie. Opłata nie jest naliczana, o ile w ramach wdrożenia istnieje jedna uruchomiona maszyna wirtualna i zastrzeżony adres IP należy do 5 dołączonych zastrzeżonych adresów IP w użyciu.

  Jednak opłata za zastrzeżony adres IP jest naliczana, jeśli wszystkie maszyny wirtualne we wdrożeniu są w stanie „Zatrzymana bez alokacji”.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś