Cennik publicznych adresów IP

Ceny publicznych adresów IP na platformie Azure różnią się w zależności od jednostki SKU wybranej przez klienta (Podstawowa lub Standardowa) i typu adresu IP (dynamiczny lub statyczny). W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie cen publicznych adresów IP.

Uwaga: na platformie Azure są dostępne dwa różne modele wdrażania służące do tworzenia zasobów i pracy z nimi: Resource Manager (ARM) i klasyczny (ASM).

Typ Podstawowa (Klasyczny) Podstawowa (ARM) Standardowa (ARM)
Dynamiczny adres IP Pierwszy adres VIP usługi w chmurze: Bezpłatnie
Informacje dodatkowe: $0.0036/godz.1
$-/godz. ND
Statyczny adres IP
(rezerwacja + użycie)
Pierwsze 5: Bezpłatnie
Informacje dodatkowe: $0.0036/godz.
Pierwsze 5: $-/godz.
Informacje dodatkowe: $-/godz.
$0.005/godz.
Prefiks publicznego adresu IP2 ND ND $0.006 za adres IP/godz.3

1 Wszystkie publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia są dostępne w cenie $0.0036/godz.. Do każdej usługi w chmurze przydzielany jest bezpłatny publiczny adres VIP. Opłata za dodatkowe adresy VIP wynosi $0.0036/godz..

2Prefiks publicznego adresu IP to zakres sąsiadujących ze sobą publicznych adresów IP.

3Opłaty za prefiksy publicznych adresów IP są naliczane za adres IP na godzinę. Opłata jest naliczana od momentu utworzenia prefiksu.

Limity dotyczące adresów IP wymieniono w pełnym zestawieniu limitów dla sieci na platformie Azure. Kontaktując się z pomocą techniczną, możesz zwiększyć domyślne limity do maksimum w zależności od potrzeb biznesowych.

Ponowne mapowania publicznych adresów IP

* Dotyczy tylko wdrożeń w ramach klasycznego modelu wdrażania (ASM)

Każde skojarzenie zastrzeżonego adresu IP z nową usługą w chmurze jest uznawane za ponowne mapowanie. Bezpłatnie można wykonać 100 pierwszych ponownych mapowań w miesiącu. Dodatkowe ponowne mapowania podlegają opłacie $0.1 za ponowne mapowanie.

Często zadawane pytania

 • W modelu wdrażania ARM nie ma opłat za dynamiczne publiczne adresy IP, gdy stan skojarzonej maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”. Jednak opłaty są naliczane za statyczny publiczny adres IP niezależnie od skojarzonego zasobu (chyba że jest to jeden z pięciu pierwszych statycznych adresów w regionie). Więcej informacji o statycznej i dynamicznej metodzie przydziału zawiera ten artykuł.

  W modelu wdrażania ASM nie ma opłat za publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia (ILPIP, Instance Level Public IP), gdy stan maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”.

 • Naliczanie opłat za statyczne publiczne adresy IP w modelu wdrażania ARM i zastrzeżone adresy IP w modelu wdrażania ASM rozpoczyna się po godzinie od utworzenia adresu IP (aby dać czas na prawidłowe przypisanie adresu IP). Naliczanie jest zatrzymywane wraz z usunięciem zasobu adresu IP.

  W przypadku wszystkich innych publicznych adresów IP naliczanie rozpoczyna się, gdy skojarzony zasób zostanie uruchomiony a kończy, gdy ten zasób zostanie usunięty lub zatrzymany bez alokacji.

 • Oprócz funkcji zapewnionych w przypadku publicznego adresu IP w warstwie Podstawowa publiczny adres IP w warstwie Standardowa zapewnia także odporność stref. W połączeniu z usługą Load Balancer w warstwie Standardowa stanowi to gwarancję wysokiej dostępności i odporności stref.

 • Jeśli publiczny adres IP został kupiony przed wrześniem 2017 roku, to znaczy, że jest to publiczny adres IP w warstwie Podstawowa.

 • Tak.

 • Jest to zastrzeżony adres IP, który nie jest używany w bieżącym wdrożeniu. Naliczamy opłatę nominalną (zobacz cennik) za nieużywane zastrzeżone adresy IP.

 • Nie. Opłata nie jest naliczana, o ile w ramach wdrożenia istnieje jedna uruchomiona maszyna wirtualna i zastrzeżony adres IP należy do pięciu dołączonych zastrzeżonych adresów IP w użyciu.

  Jednak opłata za zastrzeżony adres IP jest naliczana, jeśli wszystkie maszyny wirtualne we wdrożeniu mają stan „Zatrzymana bez alokacji”.

 • W poniższej tabeli przedstawiono stawkę godzinową za prefiksy w zależności od ich rozmiarów.

  Blok adresów IP Liczba adresów IP Za godzinę*
  /31 2 $0.012
  /30 4 $0.024
  /29 8 $0.048
  /28 16 $0.096
  /27 32 $0.192
  /26 64 $0.384
  /25 128 $0.768
  /24 256 $1.536
  *Opłata godzinowa oparta na godzinnej stawce $0.006 za pojedynczy adres IP pomnożona przez liczbę adresów IP w danym bloku.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji