Cennik adresów IP

Pricing for Public IP addresses in Azure can vary based on the tier chosen by the customer – Basic or Standard and the type of IP address – dynamic or static. The table below summarizes the pricing structure for Public IPs.

Uwaga: na platformie Azure są dostępne dwa różne modele wdrażania służące do tworzenia zasobów i pracy z nimi: Resource Manager (ARM) i klasyczny (ASM).

Typ Basic (Classic) Basic (ARM) Standard (ARM)Preview
Dynamic IP address First Cloud Service VIP: Free
Additional: $0.0036/godz.1
$-/godz. N/A
Static IP address
(reservation + usage)
First 5: Free
Additional: $0.0036/godz.
First 5: $-/godz.2
Additional: $-/godz.
$0.0025/godz.3

1All Instance level public IP addresses (ILPIP) are charged at $0.0036/godz.. Each Cloud Service gets a free public VIP. Additional VIPs are charged at $0.0036/godz..

2The first five static IPs are not charged for reservation whether associated with a running virtual machine’s network interface or Azure Load Balancer.

3Price for Standard (ARM) reflects a preview discount.

Limity dotyczące adresowania IP wymieniono w pełnym zestawieniu limitów dla sieci na platformie Azure. Kontaktując się z pomocą techniczną, możesz zwiększyć domyślne limity do maksimum w zależności od potrzeb biznesowych.

Ponowne mapowania adresów IP

* Dotyczy tylko wdrożeń w ramach klasycznego modelu wdrażania (ASM)

Każde skojarzenie zastrzeżonego adresu IP z nową usługą w chmurze jest uznawane za ponowne mapowanie. Bezpłatnie można wykonać 100 pierwszych ponownych mapowań w miesiącu. Dodatkowe ponowne mapowania podlegają opłacie $0.1 za ponowne mapowanie.

Często zadawane pytania

 • W modelu wdrażania ARM nie ma opłat za dynamiczne publiczne adresy IP, gdy stan skojarzonej maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”. Jednak opłaty są naliczane za statyczny publiczny adres IP niezależnie od skojarzonego zasobu (chyba że jest to jeden z pięciu pierwszych statycznych adresów w regionie). Więcej informacji o statycznej i dynamicznej metodzie przydziału zawiera ten artykuł.

  W modelu wdrażania ASM nie ma opłat za publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia (ILPIP, Instance Level Public IP), gdy stan maszyny wirtualnej to „Zatrzymana bez alokacji”.

 • Naliczanie opłat za statyczne publiczne adresy IP w modelu wdrażania ARM i zastrzeżone adresy IP w modelu wdrażania ASM rozpoczyna się po godzinie od utworzenia adresu IP (aby dać czas na prawidłowe przypisanie adresu IP). Naliczanie jest zatrzymywane wraz z usunięciem zasobu adresu IP.

  W przypadku wszystkich innych publicznych adresów IP naliczanie rozpoczyna się, gdy skojarzony zasób zostanie uruchomiony a kończy, gdy ten zasób zostanie usunięty lub zatrzymany bez alokacji.

 • In addition to the features included in the Basic Public IP, the Standard Public IP provides zone resiliency. Coupled with the Standard Load Balancer, this provides high availability and zone resiliency.

 • If you purchased Public IP address before September 2017, you are on the Basic Public IP.

 • Tak.

 • Jest to zastrzeżony adres IP, który nie jest używany w bieżącym wdrożeniu. Naliczamy opłatę nominalną (zobacz cennik) za nieużywane zastrzeżone adresy IP.

 • Nie. Opłata nie jest naliczana, o ile w ramach wdrożenia istnieje jedna uruchomiona maszyna wirtualna i zastrzeżony adres IP należy do pięciu dołączonych zastrzeżonych adresów IP w użyciu.

  Jednak opłata za zastrzeżony adres IP jest naliczana, jeśli wszystkie maszyny wirtualne we wdrożeniu mają stan „Zatrzymana bez alokacji”.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account