Cennik adresów IP

Cennik adresów IP

W większości przypadków opłaty za publiczne adresy IP na platformie Azure wynoszą $0.004 za godzinę (ok. $2.976 za miesiąc). Jednak platforma Azure udostępnia kilka bezpłatnych adresów IP w zależności od zasobów, z którymi są skojarzone, oraz używanego typu modelu wdrażania. W poniższej tabeli wymieniono te bezpłatne zasoby.

Uwaga: na platformie Azure są dostępne dwa różne modele wdrażania służące do tworzenia zasobów i pracy z nimi: Resource Manager (ARM) i klasyczny (ASM).

Model wdrażania Typ Cennik
ARM Publiczne adresy IP — statyczne lub dynamiczne 5 pierwszych statycznych adresów IP w regionie jest bezpłatnych. Nie zależy to od typu zasobu (maszyna wirtualna lub moduł równoważenia obciążenia), z którym adres IP jest skojarzony. Opłata za wszystkie pozostałe wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Adres VIP usługi w chmurze Do każdej usługi w chmurze przydzielany jest bezpłatny publiczny adres VIP. Opłata za dodatkowe adresy VIP wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Zastrzeżony adres IP 5 pierwszych zastrzeżonych adresów IP skojarzonych z używaną usługą w chmurze jest bezpłatnych. Opłata za wszystkie pozostałe wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Publiczny adres IP na poziomie wystąpienia (ILPIP) Opłata za wszystkie adresy ILPIP wynosi $0.004 za godzinę.

Limity dotyczące adresowania IP wymieniono w pełnym zestawieniu limitów dla sieci na platformie Azure. Kontaktując się z pomocą techniczną, możesz zwiększyć domyślne limity do maksimum w zależności od potrzeb biznesowych.

Ponowne mapowania adresów IP

* Dotyczy tylko wdrożeń w ramach klasycznego modelu wdrażania (ASM)

Każde skojarzenie zastrzeżonego adresu IP z nową usługą w chmurze jest uznawane za ponowne mapowanie. Bezpłatnie można wykonać 100 pierwszych ponownych mapowań w miesiącu. Dodatkowe ponowne mapowania podlegają opłacie $0.1 za ponowne mapowanie.

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś