Cennik adresów IP

Cennik adresów IP

W większości przypadków opłaty za publiczne adresy IP na platformie Azure wynoszą $0.004 za godzinę (ok. $2.976 za miesiąc). Jednak platforma Azure udostępnia kilka bezpłatnych adresów IP w zależności od zasobów, z którymi są skojarzone, oraz używanego typu modelu wdrażania. W poniższej tabeli wymieniono te bezpłatne zasoby.

Uwaga: na platformie Azure są dostępne dwa różne modele wdrażania służące do tworzenia zasobów i pracy z nimi: Resource Manager (ARM) i klasyczny (ASM).

Model wdrażania Typ Cennik
ARM Publiczne adresy IP — statyczne lub dynamiczne 5 pierwszych statycznych adresów IP w regionie jest bezpłatnych. Nie zależy to od typu zasobu (maszyna wirtualna lub moduł równoważenia obciążenia), z którym adres IP jest skojarzony. Opłata za wszystkie pozostałe wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Adres VIP usługi w chmurze Do każdej usługi w chmurze przydzielany jest bezpłatny publiczny adres VIP. Opłata za dodatkowe adresy VIP wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Zastrzeżony adres IP 5 pierwszych zastrzeżonych adresów IP skojarzonych z używaną usługą w chmurze jest bezpłatnych. Opłata za wszystkie pozostałe wynosi $0.004 za godzinę.
ASM/klasyczny Publiczny adres IP na poziomie wystąpienia (ILPIP) Opłata za wszystkie adresy ILPIP wynosi $0.004 za godzinę.

Limity dotyczące adresowania IP wymieniono w pełnym zestawieniu limitów dla sieci na platformie Azure. Kontaktując się z pomocą techniczną, możesz zwiększyć domyślne limity do maksimum w zależności od potrzeb biznesowych.

Ponowne mapowania adresów IP

* Dotyczy tylko wdrożeń w ramach klasycznego modelu wdrażania (ASM)

Każde skojarzenie zastrzeżonego adresu IP z nową usługą w chmurze jest uznawane za ponowne mapowanie. Bezpłatnie można wykonać 100 pierwszych ponownych mapowań w miesiącu. Dodatkowe ponowne mapowania podlegają opłacie $0.1 za ponowne mapowanie.

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś