App Service — cennik

Tworzenie aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych dla dowolnej platformy

Usługa Azure App Service obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia witryn internetowych, zapleczy aplikacji mobilnych oraz internetowych interfejsów API dla wszystkich platform i urządzeń. Plany w warstwach Bezpłatna i Współdzielona (wersja zapoznawcza) obejmują różne możliwości testowania dostosowane do Twojego budżetu. Plany w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium są przeznaczone dla obciążeń produkcyjnych i działają na dedykowanych wystąpieniach maszyn wirtualnych. Każde wystąpienie może obsługiwać wiele aplikacji i domen. Plan Izolowany umożliwia hostowanie aplikacji w prywatnym dedykowanym środowisku platformy Azure. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku aplikacji, które wymagają bezpiecznego połączenia z siecią lokalną lub dodatkowej wydajności i skali. Opłaty za plany usługi App Service są naliczane co sekundę.

Bezpłatnie Wypróbuj bezpłatnie Udostępniona Środowisko tworzenia i testowania Basic Dedykowane środowisko deweloperskie/testowe Standardowa Uruchamianie obciążeń produkcyjnych Premium Zwiększona wydajność i skala Izolowane Wysoka wydajność, bezpieczeństwo i izolacja
Aplikacje sieci Web, mobilne i interfejsu API 10 100 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Miejsce na dysku 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB
Maksymalna liczba wystąpień Do 3 Do 10 Do 30** Do 100*
Domena niestandardowa Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Automatyczne skalowanie Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Łączność hybrydowa VPN Obsługiwane Obsługiwane Obsługiwane
Izolacja sieciowa Obsługiwane
Cena Bezpłatnie $- $- $- $- $-

Tabela odzwierciedla ceny i specyfikacje planu Premium v2. Wyświetl pełne informacje na temat planów usługi App Service.

** W wybranych regionach. Dowiedz się więcej.

Bezpłatna i Udostępniona

Plany usług w warstwach Bezpłatna i Współdzielona (wersja zapoznawcza) są podstawowymi warstwami, które są uruchamiane na tych samych maszynach wirtualnych platformy Azure co inne aplikacje. Niektóre aplikacje mogą należeć do innych klientów. Te warstwy są przeznaczone tylko na potrzeby tworzenia i testowania. Plany usług w warstwach Bezpłatna i Współdzielona nie są objęte umową SLA. Opłaty w planach w warstwie Bezpłatna i Współdzielona są naliczane dla poszczególnych aplikacji.

Cena planu w warstwie Współdzielona (wersja zapoznawcza) uwzględnia rabat dla wersji zapoznawczych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Storage Ceny
F1
Bezpłatnie
Udostępniona
(60 min procesora na dzień)
1 GB 1,00 GB $-
D1
Udostępniona
Udostępniona
(240 min procesora na dzień)
1 GB 1,00 GB $-
za witrynę

Plan usług w warstwie Podstawowa

Plan usług w warstwie Podstawowa został zaprojektowany na potrzeby aplikacji z niższymi wymaganiami co do ruchu, które nie potrzebują zaawansowanych funkcji automatycznego skalowania i zarządzania ruchem. Cena jest obliczana na podstawie rozmiaru i liczby uruchomionych wystąpień. Wbudowana usługa równoważenia obciążenia sieci automatycznie rozkłada ruch na wystąpienia. Plan usług w warstwie Podstawowa ze środowiskami uruchomieniowymi systemu Linux obsługuje usługę Web App for Containers.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Storage Ceny
B1 1 1,75 GB 10 GB $-
B2 2 3,50 GB 10 GB $-
B3 4 7 GB 10 GB $-

Plan usług w warstwie Standardowa

Plan usług w warstwie Standardowa został zaprojektowany z myślą o uruchamianiu obciążeń produkcyjnych. Cena jest obliczana na podstawie rozmiaru i liczby uruchomionych wystąpień. Wbudowana usługa równoważenia obciążenia sieci automatycznie rozkłada ruch na wystąpienia. Plan w warstwie Standardowa obejmuje automatyczne skalowanie, które może automatycznie dostosowywać liczbę uruchomionych wystąpień maszyn wirtualnych do potrzeb w zakresie ruchu. Plan usług w warstwie Standardowa ze środowiskami uruchomieniowymi systemu Linux obsługuje usługę Web App for Containers.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Storage Ceny
S1 1 1,75 GB 50 GB $-
S2 2 3,50 GB 50 GB $-
S3 4 7 GB 50 GB $-

Plan usług w warstwie Premium

Plan usług w warstwie Premium został zaprojektowany z myślą o zwiększaniu wydajności aplikacji produkcyjnych. Uaktualniony plan Premium, Premium v2, oferuje maszyny wirtualne z serii Dv2 z szybszymi procesorami, magazynem dysków SSD i współczynnikiem pamięć-rdzeń dwukrotnie większym niż w warstwie Standardowa. Nowy plan Premium obsługuje również wyższą skalę dzięki większej liczbie wystąpień przy zachowaniu wszystkich zaawansowanych możliwości dostępnych w planie Standardowa. Pierwsza generacja planu Premium jest nadal dostępna w przypadku potrzeb istniejących klientów związanych ze skalowaniem.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Storage Ceny
P1v2 1 3,50 GB 250 GB $-
P2v2 2 7 GB 250 GB $-
P3v2 4 14 GB 250 GB $-

Plan kontenera w warstwie Premium (system Windows)

Plan usługi kontenera w warstwie Premium (system Windows) został zaprojektowany tak, aby zapewnić większą wydajność wyłącznie dla aplikacji produkcyjnych wdrożonych jako kontenery systemu Windows. Plan kontenera w warstwie Premium oferuje maszyny wirtualne z serii Dv3 z szybszymi procesorami, magazynem dysków SSD i wyższym współczynnikiem pamięć-rdzeń niż w warstwie Standardowa. Nowy plan Premium obsługuje również wyższą skalę dzięki większej liczbie wystąpień przy zachowaniu wszystkich zaawansowanych możliwości dostępnych w planie Standardowa.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Ceny
PC2 2 8 GB $-
PC3 4 16 GB $-
PC4 8 32 GB $-
*Magazyn na potrzeby hostowania kontenerów oparty na lokalnym dysku SSD oraz opcjonalny magazyn dyskowy o rozmiarze 250 GB współdzielony przez wszystkie aplikacje wdrożone w planie usługi App Service.

Izolowany plan usługi

Plan usług typu Izolowany został zaprojektowany z myślą o uruchamianiu obciążeń o krytycznym znaczeniu dla misji firmy, które muszą działać w sieci wirtualnej. Plan izolowany umożliwia klientom uruchamianie aplikacji w prywatnym, dedykowanym środowisku w centrum danych platformy Azure przy użyciu maszyn wirtualnych z serii Dv2 z szybszymi procesorami, magazynem dysków SSD i podwojonym współczynnikiem pamięć-rdzeń w porównaniu z warstwą Standardowa. Prywatne środowisko używane w planie izolowanym jest nazywane środowiskiem usługi App Service. Plan można skalować do 100 wystąpień, a na żądanie udostępniane są kolejne wystąpienia. Dowiedz się więcej na temat planu izolowanego i środowisk usługi App Service. Oprócz ceny za wystąpienie planu izolowanego istnieje również stały podatek od czynności cywilnoprawnych za każde środowisko usługi App Service, który wynosi $-/godz.(~$-/miesiąc). Klienci mogą też zaoszczędzić 40%, opłacając z góry ten podatek od czynności cywilnoprawnych za 3 lata — zobacz dokumentację rozliczeń, aby uzyskać więcej informacji.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Storage Ceny
I1 1 3,50 GB 1 TB $-
I2 2 7 GB 1 TB $-
I3 4 14 GB 1 TB $-

Domena usługi App Service

Klienci mogą kupować domeny niestandardowe i przypisywać je do usług platformy Azure, takich jak Web Apps lub Azure Virtual Machines. Domenami niestandardowymi można zarządzać w witrynie Azure Portal. Dostępne będą następujące domeny najwyższego poziomu: com, net, co.uk, org, nl, in, biz, org.uk i co.in. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz How to buy a domain (Jak kupić domenę).

Cena $11.99 za rok (obejmuje ochronę prywatności)

Certyfikaty usługi Azure App Service

Certyfikaty protokołu SSL (Secure Sockets Layer) dla domen niestandardowych są dostępne w planach usług w warstwach Podstawowej, Standardowej i Premium. Certyfikaty SSL pozwalają nawiązywać bezpieczne połączenia (https://) z witrynami sieci Web we własnych domenach.

Klienci usługi Azure App Service mogą teraz kupić certyfikaty SSL do użycia w różnych aplikacjach. Możesz kupić standardowe lub wieloznaczne certyfikaty SSL z użyciem stawek podanych poniżej. Oba typy certyfikatów SSL są ważne przez 1 rok, a podczas zakupu można ustawić automatyczne odnawianie.

Certyfikaty zarządzane są obecnie dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Domeny wierzchołkowe nie są obsługiwane. Wystawiane są tylko standardowe certyfikaty (certyfikaty wieloznaczne nie są dostępne). Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość wystawienia tylko jednego bezpłatnego certyfikatu na domenę niestandardową.

Certyfikaty zarządzane usługi App Service Standardowy certyfikat SSL Wieloznaczny certyfikat SSL
Cena Bezpłatnie $69.99/rok (ważne przez rok) $299.99/rok (ważne przez rok)

Połączenia SSL

Usługa Azure App Service obsługuje dwa typy połączeń SSL: Połączenia SSL z oznaczaniem nazwy serwera (SNI) oraz Połączenia SSL z adresem IP. Połączenie SSL oparte na SNI działa w nowoczesnych przeglądarkach, natomiast połączenie SSL oparte na adresie IP działa we wszystkich przeglądarkach.

Nie są naliczane opłaty za używanie protokołu SSL opartego na rozszerzeniu SNI. W planach usług w warstwach Standardowa i Premium można obsługiwać jedno połączenie IP SSL bez dodatkowych opłat. Plany usług w warstwach Bezpłatna i Współdzielona nie obsługują protokołu SSL. Aby korzystać z dodatkowych połączeń SSL, należy wykupić odpowiednie uprawnienia (stawki są podane poniżej). We wszystkich przypadkach certyfikat SSL należy zakupić oddzielnie.

SNI SSL IP SSL
Cena $0 miesięcznie na obsługiwany certyfikat $39 miesięcznie na obsługiwany certyfikat
Zgodność przeglądarek Nowoczesne przeglądarki Wszystkie przeglądarki
* Opłata za połączenia SSL jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca zarządzania kontami i rozliczeniami.
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Umowa SLA nie jest dostępna dla usług w wersji zapoznawczej. Więcej informacji dotyczących umowy SLA dla usługi App Service można znaleźć tutaj.

Często zadawane pytania

  • Tak. Wymienione opłaty obejmują aplikacje w stanie zatrzymanym. Aby uniknąć opłat, usuń nieużywane aplikacje lub zaktualizuj warstwę do warstwy Bezpłatna.

  • Tak, usługa App Service (w domenie azurewebsites.net) udostępnia połączenia SSL dla wszystkich adresów URL w domenie „azurewebsites.net” bez dodatkowych opłat. Możesz bezpiecznie uzyskiwać dostęp do swojej witryny internetowej pod adresem https://{mysite}.azurewebsites.net.

  • Nie. Połączenia SSL w przypadku domen niestandardowych umożliwiają dodanie własnego certyfikatu SSL do użytku z aplikacją/witryną internetową. Obsługiwane są zarówno certyfikaty z własnym podpisem, jak i innych firm.

  • Tak. Należy jednak pamiętać, że za połączenia SSL są naliczane osobne opłaty za każdy certyfikat. Obsługujemy też certyfikaty SAN/UC umożliwiające zabezpieczanie wielu domen jednym certyfikatem SSL.

  • Oferty usługi App Service obejmują bezpłatny dostęp do bazy danych SQL o rozmiarze 20 MB przez 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy oferta bezpłatnej bazy danych SQL jest przekształcana w płatną subskrypcję SQL w warstwie Podstawowa. Jeśli nie chcesz używać środowiska SQL z usługą App Service, nie musisz korzystać z płatnej subskrypcji w warstwie Podstawowa po upływie 12 miesięcy.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o App Service

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji