Przejdź do głównej zawartości

Azure Managed Applications — cennik

Prostsze zarządzanie ofertami dla chmury

Usługa Azure Managed Applications umożliwia centralnym zespołom IT, dostawcom usług zarządzanych i partnerom dostarczanie usług i rozwiązań za pośrednictwem witryny Azure Marketplace lub katalogu usług. Usługa Managed Applications jest oparta na infrastrukturze platformy Azure w hiperskali, co zapewnia partnerom i dostawcom zaawansowany sposób sprzedaży infrastruktury i oprogramowania oraz dołączania usług i operacyjnej pomocy technicznej do klientów platformy Azure.

Aplikacje zarządzane są tworzone za pomocą innych usług platformy Azure, więc mogą zawierać dowolną z ponad 100 aktualnie oferowanych usług platformy Azure. Cennik jest zależny od tego, czy jesteś wydawcą aplikacji zarządzanej, czy klientem.

Wydawcy aplikacji zarządzanych muszą posiadać konto dewelopera Microsoft. Nie są naliczane dodatkowe opłaty za publikowanie aplikacji zarządzanych w witrynie Azure Marketplace.

Klientom aplikacji zarządzanych zostanie naliczona opłata za używanie usług platformy Azure stanowiących część aplikacji zarządzanej. Wydawca aplikacji zarządzanej może także naliczać dodatkową miesięczną opłatę za oferowane oprogramowanie, możliwości i pomoc techniczną. Ta dodatkowa opłata będzie stanowić oddzielną pozycję na rachunku.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Managed Applications

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Managed Applications.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Managed Applications.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Managed Applications.

  • Gdy klienci wdrażają aplikację zarządzaną, zostanie naliczona opłata za podstawową infrastrukturę i usługi oprogramowania uwzględnione w ramach aplikacji. Dodatkowo może zostać również naliczona opłata za pomoc techniczną i usługi zapewnione przez dostawcę aplikacji zarządzanych.

    Wydawcy muszą posiadać konto dewelopera Microsoft w celu publikowania aplikacji w witrynie Azure Marketplace.

  • Aby odkryć aplikacje zarządzane i móc ich używać, przejdź do obszaru „Marketplace” w witrynie Azure Portal, a następnie wyszukaj ofertę według jej nazwy lub wydawcy.

  • Aplikacje zarządzane aktualnie zaaprowizowane w ramach subskrypcji można odkrywać, przechodząc do zasobu „Managed Applications” w witrynie Azure Portal. Tę usługę można znaleźć w obszarze „Więcej usług”.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze