Przejdź do głównej zawartości

Stronicowe obiekty blob platformy Azure — cennik

Obiekty blob oparte na protokole REST do przechowywania struktur danych opartych na indeksie i rozrzedzonych danych

Stronicowe obiekty blob są zoptymalizowane pod kątem losowych opcji odczytu i zapisu. Stronicowe obiekty blob idealnie sprawdzają się w scenariuszach wymagających możliwości zastępowania niewielkich losowych segmentów o znanych adresach, takich jak przechowywanie rozrzedzonych struktur danych opartych na indeksach. Stronicowe obiekty blob mogą być dostępne za pośrednictwem protokołu REST albo dołączone do maszyny wirtualnej w celu obsługi ruchu dyskowego jako dyski niezarządzane.

W przypadku stronicowych obiektów blob opłaty są naliczane godzinowo.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Konto Ogólnego przeznaczenia w wersji 2 umożliwia dostęp do najnowszych funkcji magazynowych platformy Azure, takich jak magazyn w warstwach Chłodna i Archiwum, przy najniższych cenach za 1 GB danych. Konta tego typu zapewniają dostęp do blokowych obiektów blob, stronicowych obiektów blob, plików i kolejek.

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium zapewniają aprowizowaną wydajność dysku do 7 500 operacji wejścia/wyjścia na sekundę i 250 MB/s na obiekt blob.

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium można dołączać do maszyn wirtualnych o rozmiarach z literą „s” w nazwie, aby zapewnić obsługę dysków niezarządzanych w warstwie Premium — na przykład Dsv1, Dsv2 i Gs. Zaleca się też używanie dysków zarządzanych jako trwałego magazynu maszyn wirtualnych na potrzeby wysokiej dostępności.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Premium zależą od następujących czynników:

  • Rozmiar aprowizowanych dysków.
  • Wychodzący transfer danych.
Typy stronicowych obiektów blob P10 P20 P30 P40 P50 P60
Rozmiar 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla stronicowego obiektu blob 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Przepływność na stronicowy obiekt blob 100 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę

W przypadku stronicowych obiektów blob w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

Opłata za stronicowy obiekt blob w warstwie Premium zależy od najniższego typu obsługującego rozmiar docelowy.

* Platforma Azure nie obsługuje obecnie dołączania opcji P60 jako dysku do maszyny wirtualnej. Opcje P60 są obsługiwane tylko jako stronicowe obiekty blob za pośrednictwem rozwiązania REST.

Obsługujemy również 3 dodatkowe typy obiektów blob wymagające wdrażania z jawnym ustawieniem warstwy obiektu blob. Jeśli wdrażasz obiekt blob lub dyski niezarządzane, określając tylko rozmiar docelowy, jest on zaokrąglany tak, aby dopasować go do obsługiwanych typów obiektów blob wymienionych w tabeli powyżej.

P4 P6 P15
Rozmiar dysku 32 GB 64 GB 256 GB
Cena za miesiąc $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 120 240 1 100
Przepływność na dysk 25 MB/sekundę 50 MB/sekundę 125 MB/sekundę
Uwaga: Cena migawek to $-/GB miesięcznie.

Stronicowy obiekt blob w warstwie Standardowa

Stronicowe obiekty blob w warstwie Standardowa korzystają z nośników magazynowania opartych na tradycyjnych dyskach twardych (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku tworzenia/testowania aplikacji oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności. Opłaty za stronicowe obiekty blob w warstwie Standardowa są naliczane na podstawie używanego rozmiaru i przy każdej transakcji. Podczas usuwania plików w systemie plików obsługiwanym przez stronicowy obiekt blob niektóre systemy operacyjne mogą nie wyczyścić danych po usunięciu i nadal mogą być naliczane opłaty za wcześniej używaną pojemność.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa zależą od następujących czynników:

  • Ilość danych przechowywanych miesięcznie.
  • Liczba i typy wykonywanych operacji plus koszt transferu danych wychodzących.
  • Nadmiarowość danych.

Przechowywanie danych w przypadku stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
$- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

Transfer danych dla dysków i stronicowych obiektów blob

Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa przepustowość wykorzystywaną do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure. Ta opłata jest również stosowana, gdy zmieniasz ustawienie replikacji konta z LRS na GRS lub RA-GRS.

LRS lub ZRS GRS lub RA-GRS, GZRS lub RA-GZRS
ND $- za GB

Operacje w przypadku stronicowych obiektów blob używanych jako dyski niezarządzane

Opłata za stronicowe obiekty blob w warstwie Standardowa dołączone do maszyny wirtualnej i używane jako dyski niezarządzane wynosi $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu dysków niezarządzanych, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Operacje dotyczące stronicowych obiektów blob (niedyskowych)

Transakcje dotyczące stronicowych obiektów blob, które nie są wykonywane przez maszyny wirtualne, są rozliczane jednostkowo. W przypadku każdej transakcji jedna operacja jest rozliczana jako operacja zapisu, odczytu lub usunięcia. Jeśli transakcja odczytu lub zapisu jest większa niż 64 KB, za każde następne 64 KB jest doliczana kolejna operacja we/wy odczytu lub zapisu, aż do osiągnięcia wartości maksymalnej wynoszącej 15 operacji we/wy na transakcję. Jeśli transakcja jest większa niż 1 MB [64 KB x (1 transakcja + 15 operacji we/wy)], za kolejne operacje nie będą naliczane opłaty, bez względu na rozmiar transakcji.

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
Operacje zapisu* (za 10 000) $- $- $- $- $- $-
Zapis dodatkowych jednostek we/wy (za 10 000) $- $- $- $- $- $-
Operacje odczytu** (za 10 000) $- $- $- $- $- $-
Odczyt dodatkowych jednostek we/wy (za 10 000) $- $- $- $- $- $-
Operacje usuwania Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie Bezpłatnie

* Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje zapisu: AbortCopyBlob, AppendBlock, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, ChangeContainerLease, CopyBlob, CreateContainer, IncrementalCopyBlob, PutBlob, PutGeoMessage, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent, PutGeoVerificationMessageMeasurementEvent, PutPage, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, SnapshotBlob i UndeleteBlob.

** Następujące wywołania interfejsu API są uważane za operacje odczytu: AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, GeoBootstrap, GetBlob, GetBlobLeaseInfo, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlobServiceStats, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetCopyInformation, GetEncryptionKey, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease i RenewContainerLease.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Stronicowe obiekty blob platformy Azure

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Stronicowe obiekty blob platformy Azure.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Stronicowe obiekty blob platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Stronicowe obiekty blob platformy Azure.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze