Cennik stronicowych obiektów blob

Page Blobs

Stronicowe obiekty blob są zoptymalizowane pod kątem losowych opcji odczytu i zapisu. Stronicowe obiekty blob idealnie sprawdzają się w scenariuszach wymagających możliwości zastępowania niewielkich losowych segmentów o znanych adresach, takich jak przechowywanie rozrzedzonych struktur danych opartych na indeksach. Stronicowe obiekty blob mogą być dostępne za pośrednictwem protokołu REST albo dołączone do maszyny wirtualnej w celu obsługi ruchu dyskowego jako dyski niezarządzane.

W przypadku stronicowych obiektów blob opłaty są naliczane godzinowo.

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje dotyczące stronicowych obiektów blob (dysków niezarządzanych) na platformie Azure.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Premium

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium zapewniają aprowizowaną wydajność dysku do 7 500 operacji wejścia/wyjścia na sekundę i 250 MB/s na obiekt blob.

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium można dołączać do maszyn wirtualnych o rozmiarach z literą „s” w nazwie, aby zapewnić obsługę dysków niezarządzanych w warstwie Premium — na przykład Dsv1, Dsv2 i Gs. Zaleca się też używanie dysków zarządzanych jako trwałego magazynu maszyn wirtualnych na potrzeby wysokiej dostępności.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Premium zależą od następujących czynników:

  • Rozmiar aprowizowanych dysków.
  • Wychodzący transfer danych.
Typy stronicowych obiektów blob P10 P20 P30 P40 P50 P60
Rozmiar 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla stronicowego obiektu blob 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Przepływność na stronicowy obiekt blob 100 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę
W przypadku stronicowych obiektów blob w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

Opłata za stronicowy obiekt blob w warstwie Premium zależy od najniższego typu obsługującego rozmiar docelowy.

* Platforma Azure nie obsługuje obecnie dołączania opcji P60 jako dysku do maszyny wirtualnej. Opcje P60 są obsługiwane tylko jako stronicowe obiekty blob za pośrednictwem rozwiązania REST.

Obsługujemy również 3 dodatkowe typy obiektów blob wymagające wdrażania z jawnym ustawieniem warstwy obiektu blob. Jeśli wdrażasz obiekt blob lub dyski niezarządzane, określając tylko rozmiar docelowy, jest on zaokrąglany tak, aby dopasować go do obsługiwanych typów obiektów blob wymienionych w tabeli powyżej.

P4 P6 P15
Rozmiar dysku 32 GB 64 GB 256 GB
Cena za miesiąc $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 120 240 1 100
Przepływność na dysk 25 MB/sekundę 50 MB/sekundę 125 MB/sekundę
Uwaga: Cena migawek to $-/GB miesięcznie.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa

Stronicowe obiekty blob w warstwie Standardowa korzystają z nośników magazynowania opartych na tradycyjnych dyskach twardych (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku tworzenia/testowania aplikacji oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności. Opłaty za stronicowe obiekty blob w warstwie Standardowa są naliczane na podstawie używanego rozmiaru i przy każdej transakcji.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa zależą od następujących czynników:

  • Ilość danych przechowywanych miesięcznie.
  • Liczba i typy wykonywanych operacji plus koszt transferu danych wychodzących.
  • Nadmiarowość danych.

Ceny przechowywania danych w przypadku stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa


Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.