Cennik stronicowych obiektów blob

Page Blobs

Page Blobs are optimized for random read and write options. Page Blobs are ideal for scenarios that require the ability to overwrite a random small segment at a known address, like storing index-based and sparse data structures. Page blobs can be accessed through REST protocol or attached to a VM to support disk traffic as Unmanaged Disks.

For Page Blobs, you will be billed on an hourly basis.

Poznaj opcje magazynu

Poznaj opcje dotyczące stronicowych obiektów blob (dysków niezarządzanych) na platformie Azure.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Premium

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach SSD (Solid State Drive), który został zaprojektowany z myślą o obsłudze obciążeń z dużą liczbą operacji wejścia/wyjścia przy zachowaniu wysokiej przepływności i małego opóźnienia. Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium zapewniają aprowizowaną wydajność dysku do 7 500 operacji wejścia/wyjścia na sekundę i 250 MB/s na obiekt blob.

Stronicowe obiekty blob w warstwie Premium można dołączać do maszyn wirtualnych o rozmiarach z literą „s” w nazwie, aby zapewnić obsługę dysków niezarządzanych w warstwie Premium — na przykład Dsv1, Dsv2 i Gs. Zaleca się też używanie dysków zarządzanych jako trwałego magazynu maszyn wirtualnych na potrzeby wysokiej dostępności.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Premium zależą od następujących czynników:

  • Rozmiar aprowizowanych dysków.
  • Wychodzący transfer danych.
Typy stronicowych obiektów blob P10 P20 P30 P40 P50 P60
Rozmiar 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla stronicowego obiektu blob 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Przepływność na stronicowy obiekt blob 100 MB/sekundę 150 MB/sekundę 200 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę 250 MB/sekundę
W przypadku stronicowych obiektów blob w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

Opłata za stronicowy obiekt blob w warstwie Premium zależy od najniższego typu obsługującego rozmiar docelowy.

* Platforma Azure nie obsługuje obecnie dołączania opcji P60 jako dysku do maszyny wirtualnej. Opcje P60 są obsługiwane tylko jako stronicowe obiekty blob za pośrednictwem rozwiązania REST.

Obsługujemy również 3 dodatkowe typy obiektów blob wymagające wdrażania z jawnym ustawieniem warstwy obiektu blob. Jeśli wdrażasz obiekt blob lub dyski niezarządzane, określając tylko rozmiar docelowy, jest on zaokrąglany tak, aby dopasować go do obsługiwanych typów obiektów blob wymienionych w tabeli powyżej.

P4 P6 P15
Rozmiar dysku 32 GB 64 GB 256 GB
Cena za miesiąc $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 120 240 1 100
Przepływność na dysk 25 MB/sekundę 50 MB/sekundę 125 MB/sekundę
Uwaga: Cena migawek to $-/GB miesięcznie.

Ceny stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa

Standard Page Blobs use hard disk drive (HDD)-based storage media. They are best suited for development, testing, and other infrequently accessed workloads that are less sensitive to performance variability. Standard page blobs are billed on used size and with each transaction.

Prices for Standard Page Blobs depend on:

  • Volume of data stored per month.
  • Quantity and types of operations performed, plus outbound data transfer cost.
  • Data redundancy.

Ceny przechowywania danych w przypadku stronicowych obiektów blob w warstwie Standardowa


Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Wybierz plan.
  • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Konta magazynu

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji