Azure Database for PostgreSQL — cennik

Zarządzana usługa bazy danych PostgreSQL dla deweloperów aplikacji

Usługa Azure Database for PostgreSQL udostępnia usługę zarządzanej bazy danych na potrzeby programowania i wdrażania aplikacji z wbudowanymi przydatnymi funkcjami bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wbudowana wysoka dostępność

Utworzona, aby dostarczać wysoką dostępność bez dodatkowej konfiguracji, replikacji czy kosztów

Automatyczne kopie zapasowe

Przechowywanie przez maksymalnie 35 dni na potrzeby przywracania określonego momentu

Przewidywalna wydajność

Aprowizowana przepływność procesora CPU i operacje we/wy na sekundę

Pełny cennik

Wszystko, czego potrzeba, jest uwzględnione w prostym i przewidywalnym cenniku, bez ukrytych kosztów

Szczegóły cennika

Basic

Potrzebujesz przepływności o wartości nawet 100 jednostek obliczeniowych ze zmienną liczbą operacji we/wy na sekundę? Wypróbuj warstwę Podstawowa.

JEDNOSTKI OBLICZENIOWE Cena za wersję zapoznawczą
50 $-
100 $-
Magazyn Uwzględnione aprowizowane operacje we/wy na sekundę Cena za wersję zapoznawczą
Pierwsze 50 GB Uwzględnia następujące możliwości
Każde dodatkowe 125 GB (do 1 TB)* $-/GB/miesiąc

Standardowa

Szukasz usługi udostępniającej aprowizowane operacje we/wy na sekundę i przepływność na poziomie 800 jednostek obliczeniowych? Przejdź na warstwę Standardowa.

JEDNOSTKI OBLICZENIOWE Cena za wersję zapoznawczą
100 $-
200 $-
400 $-
800 $-

Zwiększona liczba jednostek obliczeniowych już wkrótce

Magazyn Uwzględnione aprowizowane operacje we/wy na sekundę Cena za wersję zapoznawczą
Pierwsze 125 GB 375 Uwzględnia następujące możliwości
Każde dodatkowe 125 GB (do 1 TB)* Skalowanie przy 3 operacjach we/wy na sekundę na GB $-/GB/miesiąc
*Uzyskaj 1 TB w okresie zapoznawczym ze zwiększoną wydajnością po ogólnym udostępnieniu

Premium

Już wkrótce.

Często zadawane pytania

  • Jednostka obliczeniowa to miara przepływności przetwarzania przez procesor CPU dostępnej dla używanego serwera PostgreSQL. Jednostki obliczeniowe mają wstępnie skonfigurowaną ustaloną ilość pamięci, zoptymalizowaną pod kątem warstw Podstawowa i Standardowa. Ogólnie rzecz biorąc, 50 jednostek obliczeniowych równa się połowie rdzenia, a 100 jednostek obliczeniowych równa się jednemu pełnemu rdzeniowi. Te współczynniki można skorygować, aby zapewnić jednakową wydajność w miarę upływu czasu dla różnych generacji sprzętu.

  • Warstwy Podstawowa i Standardowa usługi obejmują opcję wybrania poziomów wydajności mierzonych w jednostkach obliczeniowych. Każda warstwa usługi ma ustaloną ilość miejsca we wstępnie skonfigurowanym magazynie, która jest ujęta w cenie warstwy jednostki obliczeniowej. Powiększenie przyrostowego aprowizowanego magazynu ponad to, co jest uwzględnione w warstwie usługi, zostanie rozliczone osobno za każdy przyrost 125 GB w jednostkach GB/miesiąc proporcjonalnie rozliczanych godzinowo.

  • Opłaty za usługę są naliczane na podstawie przewidywalnej stawki godzinowej bazującej na warstwie jednostki obliczeniowej i aprowizowanym magazynie dla pojedynczego serwera PostgreSQL. Dodatkowo jednostki obliczeniowe i przyrostowy aprowizowany magazyn są rozdzielone na rachunku, dzięki czemu można łatwiej zobaczyć wykorzystane godziny jednostek obliczeniowych i GB/miesiąc.

    Jeśli na przykład serwer istnieje przez 12 godzin w miesiącu, na rachunku będzie widoczne użycie 12 godzin jednostek obliczeniowych. Jeśli serwer zaaprowizował dodatkowe 125 GB, na rachunku będzie widoczne użycie w jednostkach GB/miesiąc proporcjonalnie rozliczone godzinowo.

    Jeśli Twój serwer jest aktywny przez mniej niż godzinę, naliczane są opłaty za każdą godzinę istnienia serwera przy użyciu najwyższej wybranej warstwy usługi i aprowizowanego magazynu zastosowanych podczas tej godziny, niezależnie od użycia lub tego, czy serwer był używany mniej niż godzinę.

  • Jednostki obliczeniowe w warstwach Podstawowa i Standardowa można skalować w górę lub w dół. Możliwość przechodzenia między warstwami Podstawowa i Standardowa zostanie dodana w okresie wersji zapoznawczej.

  • W trakcie udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie ma żadnych dodatkowych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących przez sieć. Dodatkowe opłaty zostaną wprowadzone, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Database for PostgreSQL

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto