Pomiń nawigację

Azure Database for PostgreSQL — cennik

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Usługa Azure Database for PostgreSQL udostępnia usługę w pełni zarządzanej bazy danych na potrzeby programowania i wdrażania aplikacji z wbudowanymi funkcjami (na przykład wysoką dostępnością) bez żadnych dodatkowych kosztów.

Wbudowana wysoka dostępność

Wysoka dostępność bez dodatkowej konfiguracji, replikacji, czy kosztów.

Proste skalowanie

Dynamiczne zmieniaj zasoby obliczeniowe w kilka sekund i niezależne skaluj magazyn.

Elastyczny cennik

Wybierz zasoby dla obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Basic

Obciążenia wymagające niewielkiej wydajności obliczeniowej i operacji wejścia/wyjścia.

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Zasoby obliczeniowe 4. generacji

Logiczne procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz.

Rdzeń wirtualny Cena
1 $-
2 $-

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Cena
1 $-
2 $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Zaaprowizować można magazyn o pojemności do 1 TB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc * $-

*Promocja ograniczona czasowo: Opłata za magazyn kopii zapasowych nie będzie naliczana do 1 listopada 2018 r.

Operacje wejścia/wyjścia

Opłata za operacje we/wy nie będzie pobierana do 1 stycznia 2019 r.

Ogólne zastosowanie

Większość obciążeń biznesowych, wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia.

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Zasoby obliczeniowe 4. generacji

Logiczne procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz.

Rdzeń wirtualny Cena
2 $-
4 $-
8 $-
16 $-
32 $-

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Cena
2 $-
4 $-
8 $-
16 $-
32 $-
64 $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Zaaprowizować można magazyn o pojemności do 4 TB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc * $-
GB magazynu geograficznie nadmiarowego/miesiąc* $-

*Promocja ograniczona czasowo: Opłata za magazyn kopii zapasowych nie będzie naliczana do 1 listopada 2018 r.

Pamięć

Wysokowydajne obciążenia baz danych, wymagające wydajności wewnątrzpamięciowej w celu szybszego przetwarzania transakcji oraz zapewnienia większej współbieżności.

Wystąpienia obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe są inicjowane w rdzeniach wirtualnych. Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU z opcją wyboru generacji zasobów obliczeniowych.

Zasoby obliczeniowe 5. generacji

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

Rdzeń wirtualny Cena
2 $-
4 $-
8 $-
16 $-
32 $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Zaaprowizować można magazyn o pojemności do 4 TB.

Cena
GB/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB magazynu lokalnie nadmiarowego/miesiąc * $-
GB magazynu geograficznie nadmiarowego/miesiąc* $-

*Promocja ograniczona czasowo: Opłata za magazyn kopii zapasowych nie będzie naliczana do 1 listopada 2018 r.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami (Wersja zapoznawcza)

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Advanced Threat Protection, odwiedź stronę cennika usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,99% czasu. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Warstwa Podstawowa została opracowana w celu obsługi obciążeń wymagających niewielkiej wydajności obliczeniowej i operacji wejścia/wyjścia. Są to na przykład serwery używane do programowania lub testów lub niewielkie, rzadko używane aplikacje. Warstwa Przeznaczenie ogólne została opracowana z myślą o obciążeniach biznesowych wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia. Są to na przykład serwery do hostowania aplikacji internetowych i mobilnych oraz inne aplikacje dla przedsiębiorstw. Warstwa Zoptymalizowane pod kątem pamięci została opracowana dla obciążeń baz danych o dużej wydajności, wymagających wydajności wewnątrzpamięciowej umożliwiającej szybsze przetwarzanie transakcji oraz zapewnienie większej współbieżności. Są to na przykład serwery przetwarzające dane w czasie rzeczywistym oraz wysokowydajne aplikacje transakcyjne i analityczne. Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

 • W przypadku wszystkich warstw cenowych opłaty za usługę są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej, na podstawie warstwy cenowej, zainicjowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych i zainicjowanego magazynu serwera i kopii zapasowych w GB na miesiąc. Na rachunku wyodrębnione są następujące elementy: godziny rdzeni wirtualnych, GB magazynu serwera na miesiąc oraz GB magazynu kopii zapasowych na miesiąc.

  Dodatkowo od 1 stycznia 2019 r. rozliczenie będzie obejmowało liczbę operacji wejścia/wyjścia w miesiącu.

 • Opłaty naliczane są za każdą godzinę istnienia serwera PostgreSQL lub jej część, bez względu na to, czy serwer był aktywny przez całą godzinę. Jeśli baza danych była skalowana, rozliczenie nastąpi na podstawie najwyższej warstwy cenowej, zainicjowanych rdzeni wirtualnych i zainicjowanego magazynu w trakcie tej godziny.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz serwer PostgreSQL i usuniesz go po pięciu minutach, rozliczenie nastąpi za całą godzinę korzystania z zainicjowanych zasobów obliczeniowych i magazynu.
  • Jeśli utworzysz serwer PostgreSQL w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie zmodernizujesz go do 16 rdzeni wirtualnych w warstwie Przeznaczenie ogólne, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.
 • Tak. Od 1 lipca 2018 r. obowiązują standardowe opłaty za sieciowy ruch wychodzący. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 • Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer PostgreSQL. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak kopia zapasowa ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Database for PostgreSQL

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

;