Azure — pomoc: Premier

Oferta Premier jest przeznaczona dla dużych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw międzynarodowych, dla których produkty firmy Microsoft (w tym platforma Azure) mają krytyczne znaczenie strategiczne i biznesowe.

 • Pełny zakres pomocy w zakresie rozwiązań w chmurze oraz rozwiązań hybrydowych i lokalnych dla wszystkich produktów firmy Microsoft
 • Pomoc techniczna jest świadczona w trybie online i u klienta
 • Klientowi jest przydzielany opiekun klienta ds. technicznych

Szczegóły oferty Premier

Zakres pomocy technicznej Wszystkie produkty firmy Microsoft
Nieograniczona pomoc techniczna w zakresie rozliczeń i subskrypcji świadczona całodobowo1 Dostępna
Nieograniczona pomoc techniczna świadczona całodobowo1 Dostępna
Technologie firm innych niż Microsoft korzystające z platformy Azure (zobacz często zadawane pytania) Firma Microsoft pomaga klientom platformy Azure, którzy mają problemy z wybranymi technologiami firm innych niż Microsoft.
Zarządzanie eskalacją Dostępna
Usługi doradcze Pomoc oparta na najlepszych rozwiązaniach z instrukcjami dotyczącymi następujących kwestii:
 • Migracja
 • Wdrożenie
 • Tworzenie oprogramowania
 • Optymalizacja
 • Projektowanie i implementacja
 • Dostosowywanie wydajności
Zarządzanie kontami usług
 • Miesięczny przegląd usług
 • Planowanie świadczenia usług
 • Planowanie korekt
 • Porady dotyczące raportowania i trendów
 • Wskazówki dotyczące obsługi
 • Dołączanie
Usługi proaktywne
 • Ocena ryzyka
 • Ocena operacji
 • Warsztaty w zakresie pomocy technicznej dla produktów firmy Microsoft zsynchronizowane z kluczowymi cyklami udostępniania wersji
 • Wskazówki ułatwiające zmaksymalizowanie możliwości bieżącej platformy firmy Microsoft i wykorzystanie inicjatyw biznesowych
 • Monitorowanie żądań pomocy technicznej na poziomie ważności A
Mapowanie zależności usługi w chmurze (zobacz często zadawane pytania) Dostępna
Architektura/przegląd kodu Dostępna
Pomoc techniczna świadczona u klienta Dostępna
Przesyłanie informacji o incydentach
 • Informacje przesyłane przez przydzielonego opiekuna klienta ds. technicznych
 • Online
 • Dedykowana linia telefoniczna
Czas wstępnej reakcji < 15 min2
Maksymalna ważność3 A (krytyczny wpływ na działalność)

1 Pomoc techniczna w języku angielskim jest świadczona całodobowo na poziomie ważności A i B, a w języku japońskim na poziomie ważności A. W przypadku pozostałych języków i ważności pomoc techniczna jest świadczona w lokalnych godzinach pracy.

2 15-minutowy czas wstępnej reakcji dotyczy usługi Azure Rapid Response. Czas wstępnej reakcji w przypadku pozostałych pakietów pomocy technicznej Premier to mniej niż godzina.

3 Maksymalny poziom ważności (wpływ na działalność) w przypadku pomocy technicznej Premier to poziom „A” niezależnie od języka. Ważność: A (najwyższy poziom wpływu), B, C. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szybkość reakcji pomocy technicznej.

Zakres oferty dla wszystkich klientów i partnerów platformy Azure

 • Pomoc techniczna w dziewięciu językach: angielskim, chińskim tradycyjnym, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim.
 • Nieograniczone zarządzanie subskrypcjami (np. rozliczeniami, limitami przydziałów i przenoszeniem kont)
 • Dwie opcje forów online dotyczących platformy Azure: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft. Witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.
 • Twitter: @AzureSupport
 • Pulpit nawigacyjny usług platformy Azure

Poznaj inne plany

PRODIRECT

Oferta Azure ProDirect jest przeznaczona dla średnich i dużych firm, dla których platforma Microsoft Azure ma istotne znaczenie biznesowe.

Dowiedz się więcej

STANDARDOWA

Oferta Azure Standard jest przeznaczona dla małych i średnich firm, dla których platforma Microsoft Azure ma minimalne znaczenie biznesowe.

Dowiedz się więcej

DEWELOPER

Oferta Azure Developer jest przeznaczona dla firm i klientów indywidualnych korzystających z platformy Microsoft Azure w środowisku nieprodukcyjnym albo w wersji próbnej lub ewaluacyjnej.

Dowiedz się więcej