Time Series Insights — cennik

Natychmiastowe badanie i analizowanie danych szeregów czasowych w rozwiązaniach IoT

Szczegóły cennika

Miary S1 S2
Pojemność zdarzeń przychodzących (na jednostkę)1 Do 1 GB lub 1 mln zdarzeń dziennie Do 10 GB lub 10 mln zdarzeń dziennie
Łączna pojemność (na jednostkę)2,3 Do 30 GB lub 30 mln zdarzeń Do 300 GB lub 300 mln zdarzeń
Przechowywanie danych4 Do 31 dni Do 100 dni
Cena (miesięcznie) $- miesięcznie na jednostkę $- miesięcznie na jednostkę

1Ruch przychodzący i pojemność mierzy się w liczbie zdarzeń lub rozmiarze danych, zależnie od tego, co nastąpi pierwsze.
2Zdarzenie jest jednostką danych do 1 KB. Większe zdarzenia są liczone w wielokrotnościach 1 KB. Na przykład komunikat o rozmiarze 0,8 KB jest rozliczany jako jedno zdarzenie, ale komunikat o rozmiarze 2,6 KB jest rozliczany jako trzy zdarzenia.
3Środowisko może być skalowane w górę nawet 10 razy poprzez dodawanie większej liczby jednostek.
4Dane są przechowywane w usłudze Time Series Insights na podstawie wybranej liczby dni przechowywania lub maksymalnych limitów (S1 <= 31 dni, S2 <= 100 dni).

Często zadawane pytania

  • Każda jednostka S1 SKU usługi Time Series Insights umożliwia pozyskanie do 1 GB lub 1 mln zdarzeń dziennie. Dane są pozyskiwane za pośrednictwem zdarzeń, które mogą mieć do 1 KB rozmiaru. Klient może utworzyć stos wielu jednostek S1. Przykładowo jeśli chcesz pozyskać 2,5 GB/dziennie, potrzebujesz 3 jednostek S1, które umożliwią pozyskanie 3 GB lub 3 mln zdarzeń każdego dnia. Dane są zachowywane do 31 dni lub na podstawie wybranej liczby dni (tj. dane pozyskane 1. dnia zostaną usunięte w 32. dniu, dane pozyskane 2. dnia zostaną usunięte w 33. dniu itd.).
  • Każda jednostka S2 SKU usługi Time Series Insights umożliwia pozyskanie do 10 GB lub 10 mln zdarzeń dziennie. Dane są pozyskiwane za pośrednictwem zdarzeń, które mogą mieć do 1 KB rozmiaru. Klient może utworzyć stos wielu jednostek S2. Przykładowo jeśli chcesz pozyskać 25 GB/dziennie, potrzebujesz 3 jednostek S2, które umożliwią pozyskanie 30 GB lub 30 mln zdarzeń każdego dnia. Dane są zachowywane do 100 dni lub na podstawie wybranej liczby dni (tj. dane pozyskane 1. dnia zostaną usunięte w 101. dniu, dane pozyskane 2. dnia zostaną usunięte w 102. dniu itd.).
  • Możesz zmienić liczbę jednostek za pośrednictwem witryny Azure Portal.
  • Jednostki S1 i S2 usługi Time Series Insights obsługują zdarzenia o rozmiarze do 1 KB.
  • Użytkownicy są rozliczani proporcjonalnie na podstawie dziennego zużycia. Dla celów rozliczeniowych dzień rozpoczyna się o północy (czas UTC). Rozliczenia są generowanie comiesięcznie. Przykładowo jeśli klient wykorzysta 3 jednostki S1 usługi Time Series Insights w ciągu 5 dni, rozliczenie pod koniec miesiąca wyniesie: 3 jednostki*5 dni*($150/31) = $72.58.

    Podobnie jeśli klient wykorzysta 3 jednostki S2 usługi Time Series Insights w ciągu 5 dni, rozliczenie pod koniec miesiąca wyniesie: 3 jednostki*5 dni*($1350/31) = $653.22.

  • W tym momencie nie oferujemy możliwości przełączania się między różnymi jednostkami SKU usługi Time Series Insights.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Time Series Insights

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś