Pomiń nawigację

Time Series Insights — cennik

Natychmiastowe badanie i analizowanie danych szeregów czasowych w rozwiązaniach IoT

Szczegóły cennika

S1 S2
Pojemność na jednostkę2 30 GB lub 30 mln zdarzeń1 300 GB lub 300 mln zdarzeń1
Dzienny ruch przychodzący na jednostkę2,3 1 GB lub 1 mln zdarzeń1 10 GB lub 10 mln zdarzeń1
Maksymalny okres przechowywania5,6 13 miesięcy5 13 miesięcy5
Zapytania Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna liczba jednostek4 10 10
Cena (za jednostkę/miesiąc) $- $-
1Zdarzenie to pojedyncza jednostka danych ze znacznikiem czasu. Na potrzeby rozliczeń zliczamy zdarzenia w blokach 1-kilobajtowych. Na przykład zdarzenie o rozmiarze 0,8 KB jest rozliczane jako jedno zdarzenie, ale już zdarzenie o rozmiarze 2,6 KB jest rozliczane jako trzy zdarzenia. Maksymalny rzeczywisty rozmiar zdarzenia wynosi 32 KB.
2Ruch przychodzący i całkowitą pojemność magazynu mierzy się w liczbie zdarzeń lub rozmiarze danych, zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy.
3Ruch przychodzący jest mierzony na minutę. Jednostka S1 może przyjąć maksymalnie 720 zdarzeń przychodzących/minutę/jednostkę, a jednostka S2 — 7200 zdarzeń przychodzących/minutę/jednostkę.
4Środowisko może być skalowane w górę nawet 10 razy poprzez dodawanie większej liczby jednostek.
5Dane są przechowywane w usłudze Time Series Insights na podstawie wybranej liczby dni przechowywania lub maksymalnych limitów.
6Okres przechowywania można skonfigurować w witrynie Azure Portal. Najdłuższy możliwy okres przechowywania to rok składający się z 12 miesięcy + 1 miesiąc (400 dni).

Często zadawane pytania

 • Każda jednostka S1 obejmuje maksymalnie 30 GB łącznego rozmiaru danych lub 30 mln zdarzeń (zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy), a także ma określony maksymalny dzienny ruch przychodzący i możliwy do skonfigurowania okres przechowywania. Dostępna jest także funkcja wizualizacji w usłudze Time Series Insights. Limit użytkowników i możliwych do wykonania zapytań nie jest ustalony.

  Na przykład w przypadku aprowizacji 1 jednostki S1 możesz skonfigurować środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez maksymalnie 400 dni. W przypadku skonfigurowania 400-dniowego okresu przechowywania średni dzienny ruch przychodzący nie może przekroczyć 1/400 przydzielonych możliwości środowiska (dla 1 jednostki S1 jest to 30 GB). W tym przykładzie 1/400 łącznego rozmiaru danych na dzień wynosi 0,075 GB lub 75 MB.

  Inny przykład: jeśli skonfigurujesz środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez 180 dni w ramach jednej jednostki S1, dzienny ruch przychodzący nie może przekroczyć 0,166 GB (166 MB). Jeśli transfer przychodzący przekroczy 0,166 GB dziennie, dane nie zostaną przechowane przez 180 dni. Jeśli na przykład średni dzienny ruch przychodzący wyniesie 0,189 GB, okres przechowywania będzie trwał 158 dni (30 GB/0,189 = 158,73 dni przechowywania).

  Aby uzyskać maksymalny limit dziennego ruchu przychodzącego, możesz przyjmować dziennie do 1 GB i przechowywać dane przez maksymalnie 30 dni.

 • Każda jednostka S2 obejmuje maksymalnie 300 GB danych lub 300 mln zdarzeń (zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy) łącznego rozmiaru danych i ma możliwy do skonfigurowania dzienny ruch przychodzący i okres przechowywania. Dostępna jest także funkcja wizualizacji w usłudze Time Series Insights. Limit użytkowników i możliwych do wykonania zapytań nie jest ustalony.

  Na przykład w przypadku aprowizacji 1 jednostki S2 możesz uzyskać 400 dni przechowywania, jeśli skonfigurujesz środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez 400 dni, a średni dzienny ruch przychodzący będzie wynosić maksymalnie 1/400 z 300 GB (0,75 GB lub 750 MB dziennie).

  Inny przykład: jeśli skonfigurujesz środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez 180 dni w ramach jednej jednostki S2, uzyskasz 180 dni przechowywania, o ile dzienny ruch przychodzący nie przekroczy 1,66 GB (1660 MB). Jeśli transfer przychodzący przekroczy 1,66 GB dziennie, dane nie zostaną przechowane przez 180 dni. Jeśli na przykład średni dzienny ruch przychodzący wyniesie 1,89 GB, okres przechowywania będzie trwał 158 dni (300 GB/1,89 = 158,73 dni przechowywania).

  Aby uzyskać maksymalny limit dziennego ruchu przychodzącego, możesz przyjmować dziennie do 10 GB i przechowywać dane przez maksymalnie 30 dni.

 • Zdarzenie jest jednostką danych do 1 KB. Większe zdarzenia są zliczane w wielokrotnościach 1 KB. Na przykład komunikat o rozmiarze 0,8 KB jest rozliczany jako jedno zdarzenie, ale komunikat o rozmiarze 2,6 KB jest rozliczany jako trzy zdarzenia. Zdarzenia przekraczające limit 32 KB będą odrzucane.

 • Usługa Time Series Insights umożliwia nieograniczonej liczbie użytkowników uruchamianie nieograniczonej liczby zapytań dotyczących danych.

 • Możesz zmienić liczbę jednostek za pośrednictwem witryny Azure Portal.

 • Użytkownicy są rozliczani proporcjonalnie na podstawie dziennego zużycia. Dla celów rozliczeniowych dzień rozpoczyna się o północy (czas UTC). Rozliczenia są generowanie comiesięcznie. Przykładowo jeśli klient wykorzysta 3 jednostki S1 usługi Time Series Insights w ciągu 5 dni, rozliczenie pod koniec miesiąca wyniesie: 3 jednostki × 5 dni × ($-/31) = $-.

  Podobnie jeśli klient wykorzysta 3 jednostki S2 usługi Time Series Insights w ciągu 5 dni, rozliczenie pod koniec miesiąca wyniesie: 3 jednostki × 5 dni × ($-/31) = $-.

 • Obecnie nie oferujemy możliwości przełączania się między różnymi jednostkami SKU usługi Time Series Insights.

 • Każdą jednostkę S1 można przeskalować w górę do łącznej liczby 10 jednostek, 100 GB lub 100 mln zdarzeń (zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy). Każdą jednostkę S2 można przeskalować w górę do łącznej liczby 10 jednostek, 3 TB lub 3 mld zdarzeń (zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy). Jeśli to za mało, prosimy o kontakt.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Time Series Insights

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji