Przejdź do głównej zawartości

Azure Time Series Insights — cennik

Wizualizuj dane IoT w czasie rzeczywistym

Usługa Azure Time Series Insights Gen2 to otwarta i skalowalna usługa do kompleksowej analizy IoT, oferująca najlepsze w swojej klasie środowisko użytkownika oraz szeroką gamę interfejsów API umożliwiających integrację jej zaawansowanych funkcji z istniejącymi przepływami pracy i aplikacjami.

Za jej pomocą można zbierać, przetwarzać, przechowywać i wizualizować dane — wysoce kontekstowe i zoptymalizowane pod kątem szeregów czasowych — oraz wykonywać dotyczące ich zapytania w skali Internetu rzeczy (IoT).

Usługa Azure Time Series Insights Gen2 jest zaprojektowana pod kątem eksplorowania danych ad hoc oraz analizy operacyjnej, umożliwiając odkrywanie ukrytych tendencji, wykrywanie anomalii i prowadzenie analizy głównych przyczyn. Jest to otwarta i elastyczna oferta, która odpowiada na szeroki zakres potrzeb związanych z przemysłowymi wdrożeniami IoT.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Cena
Jednostka przetwarzania danych $- za jednostkę miesięcznie (każda jednostka pozwala klientom na przetworzenie maksymalnie 100 GB/miesiąc)
Dodatkowe przetworzone dane $- za GB
Magazyn metadanych $- za MB
Analiza ciepłych danych (stosowana do analizowania danych ad-hoc) Analiza zimnych danych (używana w celu analizy danych zoptymalizowanych pod kątem szeregów czasowych) WERSJA ZAPOZNAWCZA
Storage $-/GB/miesiąc Ceny obiektów blob*
Zapytania Bez opłat (ograniczenie do 30 jednoczesnych zapytań) Przeskanowano $- za GB
* Zimne dane są przechowywane na własnym koncie magazynu klienta, które klient może skonfigurować podczas konfiguracji usługi Time Series Insights. Klientom zostaną naliczone dodatkowe opłaty za transakcje obiektów blob za odczyty i zapisy danych, które usługa Time Series Insights będzie wykonywać na danych przechowywanych na koncie usługi Azure Storage należącym do klienta.

Klienci nadal mogą używać usługi Time Series Insights pierwszej generacji (S1 i S2) ze starym modelem cenowym. Jednak zdecydowanie zachęcamy do korzystania ze zaktualizowanej oferty, ponieważ obejmuje ona wiele nowych możliwości, takich jak analiza zoptymalizowana pod kątem szeregów czasowych, płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, oszczędności i elastyczność skalowania zgodnie z potrzebami klienta.

S1 S2
Pojemność na jednostkę2 30 GB lub 30 mln zdarzeń1 300 GB lub 300 mln zdarzeń1
Dzienny ruch przychodzący na jednostkę2,3 1 GB lub 1 mln zdarzeń1 10 GB lub 10 mln zdarzeń1
Maksymalny okres przechowywania5,6 13 miesięcy5 13 miesięcy5
Zapytania Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Maksymalna liczba jednostek4 10 10
Cena (za jednostkę/miesiąc) $- $-
1Zdarzenie to pojedyncza jednostka danych ze znacznikiem czasu. Na potrzeby rozliczeń zliczamy zdarzenia w blokach 1-kilobajtowych. Na przykład zdarzenie o rozmiarze 0,8 KB jest rozliczane jako jedno zdarzenie, ale już zdarzenie o rozmiarze 2,6 KB jest rozliczane jako trzy zdarzenia. Maksymalny rzeczywisty rozmiar zdarzenia wynosi 32 KB.
2Ruch przychodzący i całkowitą pojemność magazynu mierzy się w liczbie zdarzeń lub rozmiarze danych, zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy.
3Ruch przychodzący jest mierzony na minutę. Jednostka S1 może przyjąć maksymalnie 720 zdarzeń przychodzących/minutę/jednostkę, a jednostka S2 — 7200 zdarzeń przychodzących/minutę/jednostkę.
4Środowisko może być skalowane w górę nawet 10 razy poprzez dodawanie większej liczby jednostek.
5Dane są przechowywane w usłudze Time Series Insights na podstawie wybranej liczby dni przechowywania lub maksymalnych limitów.
6Okres przechowywania można skonfigurować w witrynie Azure Portal. Najdłuższy możliwy okres przechowywania to rok składający się z 12 miesięcy + 1 miesiąc (400 dni).

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Time Series Insights

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Time Series Insights.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Time Series Insights.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Time Series Insights.

 • Klienci w swoich opiniach wskazywali, że woleliby cennik, który umożliwia im skalowanie przetwarzania danych, magazynu i wysyłania zapytań niezależnie od siebie. Wraz z udostępnieniem ulepszonej usługi Time Series Insights z nowym zestawem możliwości dotyczących szczegółowych informacji przemysłowego Internetu rzeczy wprowadzamy nowy model biznesowy, który dostosowuje ceny do wzorców użycia naszych klientów.

 • Firma Microsoft będzie nadal obsługiwać klientów, którzy używają jednostek SKU S1 i S2. Jednak zachęcamy klientów do przejścia na nowy model biznesowy, ponieważ oferuje on szereg korzyści — nowy zestaw funkcji dotyczących szczegółowych informacji przemysłowego Internetu rzeczy, które mają niższe ceny, mniejszy całkowity koszt rozwiązania, elastyczność płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem i możliwość kontrolowania kosztów przez zmienianie magazynu danych i wzorców zapytań.

 • Rozważmy scenariusz, w którym klient ma 10 000 urządzeń, z których każde generuje 5 MB danych na miesiąc.

  Przetworzone dane to 10 000*[5 MB]/[1024 MB/GB] = 48,83 GB. Ponieważ jednostka przetwarzania danych pozwala na przetworzenie maksymalnie 100 GB danych, płacisz tylko $-/miesiąc za przetwarzanie danych.

  Jeśli w przypadku przetwarzanych danych skonfigurujesz 10 GB na potrzeby analizy ciepłych danych, a analiza danych wymaga 1 zapytania na miesiąc względem 10 GB przechowywanych danych, to:

  Opłaty za ciepły magazyn = 10 GB*$-/GB = $- za miesiąc

  Ciepłe zapytania = bez opłat

  Jeśli pozostałe dane są wysyłane do zimnego magazynu i zapytania względem nich także są wysyłane raz na miesiąc, to:

  Opłaty za zimny magazyn = 38,83 GB*$-/GB = $- (stosowany jest cennik obiektów blob)

  Zimne zapytania = 38,83 GB*$-/GB = $- za miesiąc

  Łączna opłata miesięczna za usługę Time Series Insights = $- za przetwarzanie danych + $- za ciepły magazyn + $0 za ciepłe zapytania + $- za zimny magazyn + $- za zimne zapytania = $-.

 • Nowa jednostka SKU oferuje nowe funkcje analizy zimnej ścieżki zoptymalizowanej pod kątem szeregów czasowych przy jednoczesnej dalszej obsłudze funkcji eksplorowania danych ad-hoc ciepłej ścieżki. Usługa, w momencie udostępnienia publicznej wersji zapoznawczej, będzie obsługiwać scenariusze analizy zimnej ścieżki. W kolejnych miesiącach usługa zostanie zaktualizowana w celu dodania dostępnej na rynku analizy ad-hoc ciepłej ścieżki z możliwością kierowania danych szeregu czasowego do jednej lub dwóch warstw magazynu, w zależności od potrzeb firmy.

  Środowisko użytkownika na potrzeby konfigurowania środowiska szeregu czasowego będzie póki co obejmować aktualne jednostki SKU S1/S2 oraz nową zaktualizowaną jednostkę SKU. Spodziewamy się, że wraz z upływem czasu, gdy funkcje ciepłej analizy ad-hoc zostaną dodane do nowej jednostki SKU, zachęcimy klientów do rezygnacji z jednostek SKU S1/S2 i przejścia na jedną, ujednoliconą jednostkę, oraz do korzystania z funkcji usługi Time Series Insights, dzięki czemu będą mieli dostęp do zalet zaktualizowanego cennika oraz bardziej kompleksowych funkcji pełnego rozwiązania.

 • Każda jednostka S1 obejmuje maksymalnie 30 GB łącznego rozmiaru danych lub 30 mln zdarzeń (zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy), a także ma określony maksymalny dzienny ruch przychodzący i możliwy do skonfigurowania okres przechowywania. Dostępna jest także funkcja wizualizacji w usłudze Time Series Insights. Limit użytkowników i możliwych do wykonania zapytań nie jest ustalony.

  Na przykład w przypadku aprowizacji 1 jednostki S1 możesz skonfigurować środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez maksymalnie 400 dni. W przypadku skonfigurowania 400-dniowego okresu przechowywania średni dzienny ruch przychodzący nie może przekroczyć 1/400 przydzielonych możliwości środowiska (dla 1 jednostki S1 jest to 30 GB). W tym przykładzie 1/400 łącznego rozmiaru danych na dzień wynosi 0,075 GB lub 75 MB.

  Inny przykład: jeśli skonfigurujesz środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez 180 dni w ramach jednej jednostki S1, dzienny ruch przychodzący nie może przekroczyć 0,166 GB (166 MB). Jeśli transfer przychodzący przekroczy 0,166 GB dziennie, dane nie zostaną przechowane przez 180 dni. Jeśli na przykład średni dzienny ruch przychodzący wyniesie 0,189 GB, okres przechowywania będzie trwał 158 dni (30 GB/0,189 = 158,73 dni przechowywania).

  Aby uzyskać maksymalny limit dziennego ruchu przychodzącego, możesz przyjmować dziennie do 1 GB i przechowywać dane przez maksymalnie 30 dni.

 • Każda jednostka S2 obejmuje maksymalnie 300 GB danych lub 300 mln zdarzeń (zależnie od tego, który limit zostanie osiągnięty pierwszy) łącznego rozmiaru danych i ma możliwy do skonfigurowania dzienny ruch przychodzący i okres przechowywania. Dostępna jest także funkcja wizualizacji w usłudze Time Series Insights. Limit użytkowników i możliwych do wykonania zapytań nie jest ustalony.

  Na przykład w przypadku aprowizacji 1 jednostki S2 możesz uzyskać 400 dni przechowywania, jeśli skonfigurujesz środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez 400 dni, a średni dzienny ruch przychodzący będzie wynosić maksymalnie 1/400 z 300 GB (0,75 GB lub 750 MB dziennie).

  Inny przykład: jeśli skonfigurujesz środowisko w taki sposób, aby dane były przechowywane przez 180 dni w ramach jednej jednostki S2, uzyskasz 180 dni przechowywania, o ile dzienny ruch przychodzący nie przekroczy 1,66 GB (1660 MB). Jeśli transfer przychodzący przekroczy 1,66 GB dziennie, dane nie zostaną przechowane przez 180 dni. Jeśli na przykład średni dzienny ruch przychodzący wyniesie 1,89 GB, okres przechowywania będzie trwał 158 dni (300 GB/1,89 = 158,73 dni przechowywania).

  Aby uzyskać maksymalny limit dziennego ruchu przychodzącego, możesz przyjmować dziennie do 10 GB i przechowywać dane przez maksymalnie 30 dni.

 • Zdarzenie jest jednostką danych do 1 KB. Większe zdarzenia są zliczane w wielokrotnościach 1 KB. Na przykład komunikat o rozmiarze 0,8 KB jest rozliczany jako jedno zdarzenie, ale komunikat o rozmiarze 2,6 KB jest rozliczany jako trzy zdarzenia. Zdarzenia przekraczające limit 32 KB będą odrzucane.

 • Możesz zmienić liczbę jednostek za pośrednictwem witryny Azure Portal.

 • Użytkownicy są rozliczani proporcjonalnie na podstawie dziennego zużycia. Dla celów rozliczeniowych dzień rozpoczyna się o północy (czas UTC). Rozliczenia są generowanie comiesięcznie. Przykładowo jeśli klient wykorzysta 3 jednostki S1 usługi Time Series Insights w ciągu 5 dni, rozliczenie pod koniec miesiąca wyniesie: 3 jednostki × 5 dni × ($-/31) = $-.

  Podobnie jeśli klient wykorzysta 3 jednostki S2 usługi Time Series Insights w ciągu 5 dni, rozliczenie pod koniec miesiąca wyniesie: 3 jednostki × 5 dni × ($-/31) = $-.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze