Przejdź do głównej zawartości

Cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure

Znacznie obniż koszty za bieżące obciążenia tworzenia i testowania dzięki niższym stawkom za usługi platformy Azure dostępnym dla aktywnych subskrybentów usługi Visual Studio

Uzyskaj rabaty dostępne wyłącznie dla subskrybentów Visual Studio

Ustanów szybkie, oszczędne i wysoce bezpieczne obciążenia tworzenia i testowania na platformie Azure oraz uzyskaj znaczne oszczędności w porównaniu z obciążeniami produkcyjnymi. Stawki z rabatem na tworzenie i testowanie będą kontynuowane, o ile zachowasz subskrypcję Visual Studio.

Oszczędzaj na maszynach wirtualnych i usługach platformy Azure

Sprawdź stawki za tworzenie i testowanie na maszynach wirtualnych z systemami Windows i w usługach Windows Server, Azure SQL Database, Azure Logic Apps, Azure App Service oraz w wystąpieniach usług Azure Cloud Services i Azure HDInsight. Zaoszczędź jeszcze więcej dzięki rezerwacjom.

Korzystaj ze specjalnie utworzonych usług tworzenia i testowania

Uzyskaj dostęp do niższych stawek za usługi Azure DevTest Labs, Windows Virtual Desktop i Shared Image Gallery na platformie Azure dzięki rabatom dostępnym wyłącznie dla subskrybentów Visual Studio.

Uprość rozliczenia

Zarządzaj subskrypcjami tworzenia i testowania oraz subskrypcjami produkcyjnymi w portalu konta platformy Azure i odbierz jeden rachunek za obie subskrypcje Użyj przedpłaty za platformę Azure, aby pokryć obciążenia produkcyjne oraz te związane z tworzeniem i testowaniem.

Dlaczego warto skorzystać z cennika tworzenia i testowania na platformie Azure?

Uzyskaj obniżone stawki dla obciążeń nieprodukcyjnych

  • Zaoszczędź do 57 procent w typowym środowisku tworzenia i testowania aplikacji internetowych uruchamiając usługi SQL Database i App Service.
  • Korzystaj z oprogramowania dołączonego do subskrypcji Visual Studio na potrzeby tworzenia i testowania na platformie Azure Virtual Machines — bez dodatkowych opłat.
  • Uzyskaj bezpłatny dostęp do środowisk tworzenia i testowania dla testerów akceptacyjnych użytkownika bez subskrypcji Visual Studio.
  • Kontynuuj oszczędzanie dzięki cennikowi usługi tworzenia i testowania, ponieważ zapewnia on długoterminowe rabaty zamiast wykorzystywania jednorazowych środków.

Zaoszczędź jeszcze więcej dzięki rezerwacjom platformy Azure na maszynach wirtualnych i w usłudze SQL Database

Zmniejsz koszty obciążeń tworzenia i testowania dzięki planom rocznym lub trzyletnim. Zaoszczędź na rezerwacjach rocznych do:

  • 62 procent na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server D2 v3, 96 procent na maszynie wirtualnej w edycji SQL Server Enterprise D2 v3 i 91 procent na maszynie wirtualnej w usłudze BizTalk Server D2 v3.
  • 65 procent w warstwie „Krytyczne dla działania firmy” usługi Azure SQL Managed Instance z ośmioma wystąpieniami zarządzanymi przez rdzeń wirtualny, elastyczną pulą i pojedynczymi bazami danych.

Zaoszczędź jeszcze więcej dzięki trzyletnim rezerwacjom.

Dowiedz się więcej o rezerwacjach platformy Azure

Wybierz plan cenowy usługi tworzenia i testowania na platformie Azure, który odpowiada potrzebom Twojej organizacji

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie

Zwiększ możliwości zespołu dzięki środowiskom do tworzenia i testowania w chmurze. Utwórz wiele subskrypcji platformy Azure, aby zachować izolowane środowiska i osobny rachunek dla każdego projektu lub zespołu.

Enterprise — tworzenie i testowanie

W pełni wykorzystaj możliwości Enterprise Agreement, tworząc konto w celu uzyskania niższych stawek dla obciążeń tworzenia i testowania. Użyj środków już zapewnionych w Enterprise Agreement — nie jest wymagana osobna płatność.

Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania

Jeszcze lepiej wykorzystaj Umowę z Klientem Microsoft, tworząc konto w celu uzyskania niższych stawek dla obciążeń tworzenia i testowania.

Rabaty cenowe dotyczące tworzenia i testowania aplikacji

Usługa platformy Azure Rabat cenowy
Maszyny wirtualne z systemem Windows Rozliczane po stawkach maszyn wirtualnych z systemem Linux (CentOS/Ubuntu)
Maszyny wirtualne usługi BizTalk (warstwa Enterprise i Standard) Rozliczane po stawkach maszyn wirtualnych z systemem Linux (CentOS/Ubuntu)
SQL Database Oszczędności do 55%
Maszyny wirtualne programu SQL Server (warstwa Enterprise, Standard i Web) Rozliczane po stawkach maszyn wirtualnych z systemem Linux (CentOS/Ubuntu)
Usługa Logic Apps Enterprise Connection 50 procent rabatu
App Service (Podstawowa, Standardowa, Premium v2, Premium v3) Rabat zależy od rozmiaru i typu wystąpienia
Wystąpienia usług Cloud Services Rabat zależy od rozmiaru i typu wystąpienia
Wystąpienia usługi HDInsight Rabat zależy od rozmiaru i typu wystąpienia

Dodatkowe zasoby

Tworzenie i testowanie na platformie Azure

Zapoznaj się z najlepszymi rozwiązaniami, przykładowymi architekturami rozwiązań, historiami klientów i zasobami. Zoptymalizuj środowisko tworzenia i testowania

Skonfiguruj usługę Windows Virtual Desktop w kilka minut

Szybko wdrażaj setki maszyn wirtualnych i zarządzaj nimi na potrzeby tworzenia i testowania. Dowiedz się więcej o usłudze Windows Virtual Desktop

Subskrybuj program Visual Studio

Uzyskaj kompleksowy zestaw zasobów, aby tworzyć i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi na preferowanych platformach i urządzeniach. Poznaj subskrypcje programu Visual Studio

Często zadawane pytania — cennik usługi tworzenia i testowania na platformie Azure

  • Cennik usługi tworzenia i testowania na platformie Azure zapewnia klientom dostęp do wybranych usług platformy Azure dla obciążeń nieprodukcyjnych w niższych cenach w ramach Umowy z Klientem Microsoft. Ten trwały plan zmniejsza koszty działania aplikacji i zarządzania nimi w środowiskach deweloperskich i testowych w obrębie różnych produktów firmy Microsoft.
  • Tak, cennik usługi tworzenia i testowania na platformie Azure jest oferowany wyłącznie aktywnym subskrybentom usługi Visual Studio. Korzystanie z zasobów w ramach tej subskrypcji jest ograniczone do tworzenia i testowania aplikacji bez gwarancji dostępności. Stawki rabatowe za usługę tworzenia i testowania na platformie Azure zostaną zachowane tak długo, jak korzystasz z subskrypcji Visual Studio.
  • Tak, możesz zoptymalizować swoje oszczędności, korzystając zarówno z cennika za usługę tworzenia i testowania platformy Azure, jak i licencjonowania Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure. Użyj cennika tworzenia i testowania platformy Azure dla obciążeń tworzenia i testowania oraz licencjonowania Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla obciążeń produkcyjnych.
  • Nie, subskrypcje tworzenia i testowania nie obejmują umów SLA. Wyjątkami są usługi Azure DevOps i Azure Monitor.

Wypróbuj bezpłatnie platformę Azure

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz z ponad 55 innych usług bezpłatnych zawsze, a ponadto uzyskaj $200 środków do wykorzystania w ciągu pierwszych 30 dni.