Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure

Znacznie zmniejsz koszty bieżących obciążeń związanych z tworzeniem i testowaniem dzięki stawkom z rabatem na usługi platformy Azure — dostępnym dla aktywnych subskrybentów programu Visual Studio.

Uzyskuj rabaty dostępne wyłącznie dla subskrybentów programu Visual Studio

Aprowizuj szybkie, zwarte i wysoce bezpieczne obciążenia tworzenia i testowania na platformie Azure i uzyskaj znaczne oszczędności w porównaniu z obciążeniami produkcyjnymi. Stawki z rabatem na tworzenie i testowanie obowiązują dopóki masz swoją subskrypcję programu Visual Studio.

Osoba stojąca w pobliżu okna, patrząca na swoje urządzenie przenośne

Oszczędzanie na maszynach wirtualnych i usługach platformy Azure

Uzyskaj stawki za tworzenie i testowanie na maszynach wirtualnych z systemem Windows i Windows Server, usług Azure SQL Database, Azure Logic Apps, Azure App Service, wystąpień usług Azure Cloud Services i wystąpień usługi Azure HDInsight.

Osoba pracująca na stojąco na komputerze stacjonarnym w biurze

Skorzystaj z zalet specjalistycznych usług tworzenia i testowania

Uzyskaj dostęp do niższych stawek za usługi Azure DevTest Labs, Windows Virtual Desktop i Azure Shared Image Gallery — z rabatami dostępnymi wyłącznie dla subskrybentów programu Visual Studio.

Grupa osób rozmawiających w sali konferencyjnej

Uproszczenie rozliczeń

Zarządzaj subskrypcjami tworzenia i testowania oraz subskrypcjami produkcyjnymi w ramach portalu konta platformy Azure i otrzymuj jeden rachunek za obie subskrypcje. Użyj środków przedpłaty za platformę Azure, aby pokrywać zarówno obciążenia produkcyjne, jak i obciążenia tworzenia i testowania.

Dlaczego cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure?

Uzyskiwanie stawek z rabatem dla obciążeń nieprodukcyjnych

  • Zaoszczędź do 57% w typowym środowisku tworzenia i testowania aplikacji internetowej, w którym działają usługi SQL Database i App Service.
  • Używaj oprogramowania dołączonego do subskrypcji programu Visual Studio na potrzeby tworzenia i testowania w usłudze Azure Virtual Machines — bez dodatkowych opłat.
  • Uzyskaj bezpłatny dostęp do środowisk deweloperskich/testowych dla testerów akceptacji użytkowników bez subskrypcji programu Visual Studio.
  • Kontynuuj oszczędzanie dzięki cenom za tworzenie i testowanie na platformie Azure, ponieważ zapewnia to długoterminowe rabaty zamiast jednorazowych środków.
Wykres słupkowy przedstawiający przykład oszczędności dla aplikacji internetowej

Wybierz plan cenowy dla tworzenia i testowania na platformie Azure, który jest odpowiedni dla Twojej organizacji

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie

Szybko przygotuj swój zespół do uruchamiania środowisk tworzenia/testowania w chmurze. Utwórz wiele subskrypcji platformy Azure w celu obsługi izolowanych środowisk i oddzielnego rachunku dla każdego projektu lub zespołu.

Enterprise — tworzenie i testowanie

Wykorzystaj jak najlepiej możliwości umowy Enterprise Agreement i zarejestruj się, aby uzyskać niższe stawki dla obciążeń tworzenia i testowania. Brak osobnej płatności — wystarczy użyć istniejących środków w ramach umowy Enterprise Agreement.

Plan platformy Azure na potrzeby tworzenia i testowania

Wykorzystaj jeszcze lepiej Umowę z Klientem Microsoft i zarejestruj się, aby uzyskać niższe stawki dla obciążeń tworzenia i testowania.

Rabaty cenowe dotyczące tworzenia i testowania na platformie Azure

plan pomocy technicznej dla całej organizacji
Usługa platformy Azure Rabat cenowy

Rozliczane według stawek maszyn wirtualnych z systemem Linux(dystrybucje CentOS lub Ubuntu)

Rozliczane według stawek maszyn wirtualnych z systemem Linux(dystrybucje CentOS lub Ubuntu)

Maszyny wirtualne z programem SQL Server (warstwyEnterpriseStandardowasieć Web)

Rozliczane według stawek maszyn wirtualnych z systemem Linux(dystrybucje CentOS lub Ubuntu)

Łącznik przedsiębiorstwa usługiLogic Apps 

App Service (Podstawowa, Standardowa, Premium v2, Premium v3)

Wystąpienia usług Cloud Services 

Wystąpienia usługi HDInsight 

Dodatkowe zasoby

Tworzenie i testowanie na platformie Azure

Poznaj najlepsze rozwiązania, przykładowe architektury rozwiązań, historie sukcesu klientów i zasoby.

Konfigurowanie usługi Windows Virtual Desktop w zaledwie kilka minut

Szybko wdrażaj setki maszyn wirtualnych na potrzeby tworzenia i testowania oraz zarządzaj nimi.

Subskrybuj program Visual Studio

Uzyskaj kompleksowy zestaw zasobów do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi na preferowanych platformach i urządzeniach.

Cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure — często zadawane pytania

  • Cennik tworzenia i testowania na platformie Azure zapewnia klientom dostęp do wybranych usług platformy Azure dla obciążeń nieprodukcyjnych po obniżonych cenach w ramach Umowy z Klientem Microsoft. Ten długoterminowy plan zmniejsza koszty uruchamiania aplikacji i zarządzania nimi w środowiskach deweloperskich i testowych dla wielu produktów firmy Microsoft.

  • Tak, cennik dotyczący tworzenia i testowania na platformie Azure jest oferowany wyłącznie aktywnym subskrybentom programu Visual Studio. Użycie zasobów w ramach tej subskrypcji jest ograniczone do tworzenia i testowania aplikacji bez gwarancji czasu dostępności. Stawki z rabatem na tworzenie i testowanie na platformie Azure obowiązują dopóki utrzymujesz swoją subskrypcję programu Visual Studio.

  • Tak, możesz zoptymalizować oszczędności kosztów zarówno za pomocą cennika tworzenia i testowania na platformie Azure, jak i licencjonowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Użyj cennika tworzenia i testowania na platformie Azure dla obciążeń tworzenia i testowania oraz licencjonowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla obciążeń produkcyjnych.

  • Nie, w subskrypcjach tworzenia i testowania nie obowiązują żadne umowy SLA. Jedynymi wyjątkami są usługi Azure DevOps i Azure Monitor.

Wypróbuj bezpłatnie platformę Azure

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz uzyskaj dostęp do ponad 55 innych zawsze bezpłatnych usług. Otrzymasz też środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu pierwszych 30 dni.

Ekran pulpitu nawigacyjnego platformy Microsoft Azure przedstawiający wykresy i grafy