Pomoc techniczna platformy Azure dla klientów

Firma Microsoft oferuje różne opcje pomocy technicznej dla klientów — od deweloperów rozpoczynających korzystanie z chmury do przedsiębiorstw wdrażających na platformie Microsoft Azure aplikacje, które mają krytyczne znaczenie strategiczne dla firmy.

Plan comparison

Plany pomocy technicznej Uwzględnione Deweloper

Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania

Standardowa

Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania

Professional Direct

Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania

Premier

Skontaktuj się z zespołem warstwy Premier

Najlepsze dla: Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i subskrypcji, samodzielne uzyskiwanie pomocy online Środowisko nieprodukcyjne Ograniczone znaczenie biznesowe platformy Microsoft Azure Istotne znaczenie platformy Azure Krytyczne znaczenie strategiczne platformy Azure
Zakres pomocy technicznej Microsoft Azure Microsoft Azure Microsoft Azure Microsoft Azure Wszystkie produkty firmy Microsoft
Twitter: @AzureSupport 1
Dokumentacja i forahttps://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/resource-health/resource-health-overview poświęcone platformie Azure 2,4
Nieograniczona pomoc techniczna w zakresie rozliczeń i subskrypcji świadczona całodobowo
Nieograniczona pomoc techniczna świadczona całodobowo   Tylko w godzinach pracy 4
Technologie firm innych niż Microsoft korzystające z platformy Azure  
Usługi doradcze       Ograniczone usługi doradztwa Dostosowane do potrzeb klienta
Zarządzanie eskalacją       Dowolny z dostępnych Przypisany
Czas wstępnej reakcji 3   < 8 godzin 4 < 2 godz. < 1 godz. < 15 min (z usługą Azure Rapid Response) lub mniej niż 1 godzina (bez usługi Azure Rapid Response)
Maksymalna ważność   C A A A
Koszt miesięczny   $29.0/mies. $300.0/mies. $1000.0/mies. Skontaktuj się z nami
Plany pomocy technicznej 4   Deweloper

Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania

Standardowa

Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania

Professional Direct

Pomoc techniczna dotycząca uaktualniania

Premier

Skontaktuj się z zespołem warstwy Premier

1 Przedstawiony czas wstępnej reakcji dotyczy maksymalnej ważności każdej oferty. Jest to najkrótszy czas wstępnej reakcji dostępny dla każdej oferty. Niższe ważności mają dłuższe czasy wstępnej reakcji.

2 W większości krajów praca odbywa się w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze (poza weekendami i dniami wolnymi od pracy). W Ameryce Północnej praca odbywa się w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. W Japonii praca odbywa się w godzinach od 9:00 do 17:30 w dni robocze.

3 Pomoc techniczna jest świadczona w 10 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, hebrajskim, włoskim, portugalskim, chińskim (tradycyjnym), koreańskim i japońskim. Pomoc techniczna w języku angielskim jest świadczona całodobowo na poziomie ważności A i B, a w języku japońskim na poziomie ważności A. W przypadku pozostałych języków i ważności pomoc techniczna jest świadczona w lokalnych godzinach pracy.

4 Są dostępne dwie opcje forum online platformy Azure: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft. Witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

Pobierz arkusz danych pomocy technicznej platformy Azure

Klienci platformy Azure dla instytucji rządowych i platformy Azure (Niemcy)

Plany pomocy technicznej i ceny na tej stronie dotyczą klientów platformy Azure i nie obejmują planów dla klientów korzystających z platformy Azure dla instytucji rządowych ani platformy Azure (Niemcy).

Pomoc techniczna platformy Azure dla instytucji rządowych obejmuje zakres opcji pomocy technicznej zaprojektowanych do spełniania wymagań agencji rządowych Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej.

Pomoc techniczna platformy Azure (Niemcy) obejmuje zakres opcji pomocy technicznej zaprojektowanych pod kątem zgodności ze standardami prywatności na platformie Azure (Niemcy). Dowiedz się więcej.

Opcje zakupu

Umowy dotyczące pomocy technicznej platformy Azure na poziomach Premium, Professional Direct i Standard można nabyć w ramach Umowy Enterprise Agreement i podlegają one postanowieniom tej umowy. Pomoc techniczna na poziomie Developer jest niedostępna w umowie EA.  Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

Usługi pomocy technicznej platformy Azure na poziomach Professional Direct, Standard i Developer można też nabyć w trybie online.

Okres subskrypcji to 6 miesięcy. Akceptowane typy płatności za zakupy online to karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane. Rozliczenia będą dokonywane miesięcznie wraz z rozliczeniami subskrypcji systemu Azure. Pieniędzy ze zobowiązania pieniężnego nie można używać do zapłaty za pomoc techniczną. Aktualną ofertę pomocy technicznej systemu Azure można w każdej chwili uaktualnić, kontaktując się z działem pomocy technicznej dotyczącej rozliczeń i subskrypcji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poziomu pomocy technicznej Premium, łącznie z informacjami o tym, jak dokonać zakupu, odwiedź witrynę sieci Web pomocy technicznej Premium.

Dostępność oferty

Plany pomocy technicznej platformy Azure na poziomach Developer, Standard i Professional Direct są ogólnie dostępne na rynkach, na których jest oferowana platforma Microsoft Azure.

Zasady odnawiania

Domyślnie subskrypcja pomocy technicznej będzie automatycznie odnawiana. Gdy będzie zbliżał się termin odnowienia, otrzymasz powiadomienie o tym pocztą e-mail. Możesz wyłączyć automatyczne odnawianie w dowolnym momencie.

Zasady anulowania

Pomoc techniczna systemu Azure wymaga zobowiązania na okres obowiązywania subskrypcji. Anulowanie subskrypcji nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.