Rozwiązanie StorSimple — cennik

Urządzenie wirtualne

Modele 1200 urządzeń wirtualnych można instalować bez urządzenia fizycznego i bez umowy Microsoft Enterprise Agreement. Na całkowity koszt urządzeń wirtualnych składają się: podana poniżej miesięczna opłata za subskrypcję usługi StorSimple oraz podstawowe opłaty za usługę magazyn Azure Blob Storage i transfer danych, które zmieniają się w zależności od użycia. W ramach miesięcznej opłaty za subskrypcję jest uwzględniona standardowa pomoc techniczna.

Miesięczna subskrypcja urządzenia wirtualnego 1200: $-*

Koszt urządzenia wirtualnego jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni, począwszy od aktywacji urządzenia na platformie Azure.

* Jest to przybliżony koszt miesięczny obliczony na podstawie stawki dziennej $-, która została pomnożona przez 365 dni i podzielona na 12 miesięcy.

Urządzenie fizyczne

Hybrydowe macierze magazynowe z serii Microsoft Azure StorSimple 8000 można kupić i dodać do umowy Microsoft Enterprise Agreement jako część całkowitego zobowiązania związanego z usługami Microsoft Azure i płacić za nie w taki sam sposób, w jaki płaci się za inne usługi Azure.

Fizycznym urządzeniom z serii 8000 towarzyszą urządzenia StorSimple w chmurze. Te urządzenia wirtualne działają na platformie Azure i mogą być instalowane dopiero po aktywowaniu urządzenia fizycznego.

Aby dowiedzieć się, jak kupić rozwiązanie z serii StorSimple 8000, skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft lub wyślij wiadomość e-mail na adres storagesales@microsoft.com.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Firma Microsoft świadczy pomoc techniczną w zakresie rozwiązań StorSimple, które są ogólnie dostępne. W planach rocznej subskrypcji hybrydowych macierzy magazynowych z serii StorSimple 8000 uwzględniana jest roczna pomoc techniczna dla oprogramowania związanego z usługą StorSimple i platformą Microsoft Azure. Pomoc techniczna dotycząca sprzętu dla hybrydowych macierzy magazynowych z serii StorSimple 8000 i urządzeń StorSimple z serii 5000 i 7000 jest zapewniana przez firmę Seagate, która zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu.

Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowych, warstw chmur i przywracania oferowane przez rozwiązania StorSimple będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś