Rozwiązanie StorSimple — cennik

Urządzenie wirtualne

Modele 1200 urządzeń wirtualnych można instalować bez urządzenia fizycznego i bez umowy Microsoft Enterprise Agreement. Na całkowity koszt urządzeń wirtualnych składają się: podana poniżej miesięczna opłata za subskrypcję usługi StorSimple oraz podstawowe opłaty za usługę magazyn Azure Blob Storage i transfer danych, które zmieniają się w zależności od użycia. W ramach miesięcznej opłaty za subskrypcję jest uwzględniona standardowa pomoc techniczna.

Miesięczna subskrypcja urządzenia wirtualnego 1200: $-*

Koszt urządzenia wirtualnego jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni, począwszy od aktywacji urządzenia na platformie Azure.

Usługa StorSimple Manager jest dostępna w konkretnych regionach świadczenia usługi Azure. Jednak urządzenia usługi StorSimple zarządzane w jednym regionie mogą wysyłać dane do dowolnego centrum danych platformy Azure obsługującego usługę Blob Storage.

* Jest to przybliżony koszt miesięczny obliczony na podstawie stawki dziennej $-, która została pomnożona przez 365 dni i podzielona na 12 miesięcy.

Urządzenie fizyczne

The Microsoft Azure StorSimple 8000 series hybrid storage arrays can be purchased and added to your Microsoft Enterprise Agreement as part of your overall commitment to Azure services and paid for in the same way you pay for other Azure services.

The 8000 series are accompanied by the StorSimple Cloud Appliances. These cloud appliances run in Azure and can only be installed after activating an appliance.

Introducing a new subscription purchase option for StorSimple 8000 series

A new subscription option for StorSimple 8000 series and Cloud Appliance is now available. Under an Enterprise Agreement, Enterprise Subscription, Enrollment for Education Solutions, and Server and Cloud Enrollment, you can subscribe to StorSimple and get standard support for a fixed annual fee. There won’t be any variable fees for usage of the device. Although charges for Azure storage and outbound data transfer are still billed separately.

This new option provides several benefits:

  • Additional flexibility and simplicity in purchasing and using StorSimple.
  • Lower StorSimple entry price relative to current Azure Storage Acceleration Program, ASAP+.
  • Significantly lower ongoing costs for storing large amounts of data compared to ASAP+.

Contact your Microsoft Account Team or get in touch with us directly on how to purchase the StorSimple 8000 series solution.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Firma Microsoft świadczy pomoc techniczną w zakresie rozwiązań StorSimple, które są ogólnie dostępne. W planach rocznej subskrypcji hybrydowych macierzy magazynowych z serii StorSimple 8000 uwzględniana jest roczna pomoc techniczna dla oprogramowania związanego z usługą StorSimple i platformą Microsoft Azure. Pomoc techniczna dotycząca sprzętu dla hybrydowych macierzy magazynowych z serii StorSimple 8000 i urządzeń StorSimple z serii 5000 i 7000 jest zapewniana przez firmę Seagate, która zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu.

Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowych, warstw chmur i przywracania oferowane przez rozwiązania StorSimple będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Magazyn StorSimple

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account