Rozwiązanie StorSimple — cennik

Urządzenie wirtualne

Modele 1200 urządzeń wirtualnych można instalować bez urządzenia fizycznego i bez umowy Microsoft Enterprise Agreement. Na całkowity koszt urządzeń wirtualnych składają się: podana poniżej miesięczna opłata za subskrypcję usługi StorSimple oraz podstawowe opłaty za usługę magazyn Azure Blob Storage i transfer danych, które zmieniają się w zależności od użycia. W ramach miesięcznej opłaty za subskrypcję jest uwzględniona standardowa pomoc techniczna.

Miesięczna subskrypcja urządzenia wirtualnego 1200: $-*

Koszt urządzenia wirtualnego jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni, począwszy od aktywacji urządzenia na platformie Azure.

Usługa StorSimple Manager jest dostępna w konkretnych regionach świadczenia usługi Azure. Jednak urządzenia usługi StorSimple zarządzane w jednym regionie mogą wysyłać dane do dowolnego centrum danych platformy Azure obsługującego usługę Blob Storage.

* Jest to przybliżony koszt miesięczny obliczony na podstawie stawki dziennej $-, która została pomnożona przez 365 dni i podzielona na 12 miesięcy.

Urządzenie fizyczne

Hybrydowe macierze magazynowe z serii Microsoft Azure StorSimple 8000 można kupić i dodać do umowy Microsoft Enterprise Agreement jako część całkowitego zobowiązania związanego z usługami Microsoft Azure i płacić za nie w taki sam sposób, w jaki płaci się za inne usługi Azure.

Urządzeniom z serii 8000 towarzyszą urządzenia StorSimple w chmurze. Te urządzenia wirtualne działają na platformie Azure i mogą być instalowane dopiero po aktywowaniu urządzenia.

Wprowadzenie: nowa opcja zakupu subskrypcji dla urządzeń StorSimple z serii 8000

Dostępna jest teraz nowa opcja subskrypcji dla urządzeń StorSimple z serii 8000 oraz urządzeń StorSimple w chmurze. W ramach umowy Enterprise Agreement, Enterprise Subscription, Enrollment for Education Solutions i Server and Cloud Enrollment możesz zasubskrybować usługę StorSimple i uzyskać standardową pomoc techniczną za stałą opłatą roczną. Za używanie urządzenia nie będą naliczane żadne opłaty zmienne. Usługa Azure Storage i transfer danych wychodzących będą jednak nadal rozliczane osobno.

Ta nowa opcja oferuje kilka korzyści:

  • Większa elastyczność i łatwość zakupu i używania usługi StorSimple.
  • Niższa cena wejściowa usługi StorSimple względem bieżącego programu Azure Storage Acceleration Program (ASAP+).
  • Znacznie niższe koszty bieżące związane z przechowywaniem dużych ilości danych w porównaniu do programu ASAP+.

Aby dowiedzieć się, jak kupić rozwiązanie z serii StorSimple 8000, skontaktuj się z zespołem obsługi klientów firmy Microsoft lub zwróć się bezpośrednio do nas. Pamiętaj, że oferta programu ASAP+ kończy się 30 czerwca 2017 r.

Pomoc techniczna i umowa SLA

Firma Microsoft świadczy pomoc techniczną w zakresie rozwiązań StorSimple, które są ogólnie dostępne. W planach rocznej subskrypcji hybrydowych macierzy magazynowych z serii StorSimple 8000 uwzględniana jest roczna pomoc techniczna dla oprogramowania związanego z usługą StorSimple i platformą Microsoft Azure. Pomoc techniczna dotycząca sprzętu dla hybrydowych macierzy magazynowych z serii StorSimple 8000 i urządzeń StorSimple z serii 5000 i 7000 jest zapewniana przez firmę Seagate, która zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu.

Firma Microsoft gwarantuje, że funkcje tworzenia kopii zapasowych, warstw chmur i przywracania oferowane przez rozwiązania StorSimple będą dostępne przez co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Magazyn StorSimple

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś