Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Produkty Azure

Projděte si produkty Azure.

AI a strojové učení

Vytváření aplikací nové generace s využitím možností v oblasti umělé inteligence pro všechny vývojáře i scénáře.

Detektor anomálií AI

Snadné přidání možností detekce anomálií do vašich aplikací.

Azure AI Bot Service

Vytváření robotů a jejich propojení mezi kanály.

Azure AI Vyhledávač

Vyhledávání v podnikovém měřítku pro vývoj aplikací.

Azure Databricks

Návrh AI s analýzou založenou na technologii Apache Spark™.

Azure Machine Learning

Služba podnikové úrovně pro kompletní životní cyklus strojového učení.

Azure Open Datasets

Cloudová platforma pro hostování a sdílení kurátorovaných otevřených datových sad pro zrychlení vývoje modelů strojového učení.

Azure AI Služby

Přidávání kognitivních možností do aplikací pomocí rozhraní API a služeb AI.

Azure AI Video Indexer

Snadná extrakce smysluplných přehledů z audiovizuálních souborů s využitím funkcí umělé inteligence pro média.

Azure AI Custom Vision

Jednoduché přizpůsobení vlastních špičkových modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití.

Prostředí Data Science Virtual Machine

Bohaté předem nakonfigurované prostředí pro vývoj AI.

Azure AI Imersivní Čtečka

Umožnění čtení a porozumění textu všem uživatelům bez ohledu na věk a schopnosti.

Kinect DK

Sestavování pro hybridní realitu pomocí senzorů AI.

Language Understanding (LUIS)

Naučte svoje aplikace, aby rozuměly příkazům uživatelů.

Microsoft Genomics

Výkonné sekvenování & a výzkumy genomu.

QnA Maker

Dostaňte z informací srozumitelné odpovědi, které lze snadno procházet.

Rozpoznávání mluvčího

Funkce služby Speech, která ověřuje a identifikuje mluvčí.

Převod řeči na text

Funkce služby Speech, která přesně převádí mluvený zvuk na text.

Překlad řeči

Snadná integrace překladu řeči v reálném čase do vaší aplikace.

Azure AI Jazyk

Přidání funkcí používání přirozeného jazyka pomocí jediného volání API.

Převod textu na řeč

Funkce služby Speech, která převádí text na mluvený projev.

Azure AI Překladač

Snadný strojový překlad textů pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API.

Azure AI Poradce Metrik

Služba AI, která monitoruje metriky a diagnostikuje problémy.

Azure OpenAI Service

Nasazení pokročilých kódovacích a jazykových modelů pro širokou škálu způsobů použití.

Azure AI Personalizace

Poskytování přizpůsobeného a relevantního prostředí pro každého z vašich uživatelů.

Azure AI Content Safety

Automatizované moderování obrázků, textu a videa.

Health Bot

Účelově navržená spravovaná služba určená pro vývoj virtuálních zdravotnických asistentů.

Azure AI Inteligentní Dokumenty

Účelově navržená spravovaná služba pro vývoj virtuálních zdravotnických asistentů.

Azure AI Studio

Vaše platforma pro vývoj řešení generativní AI a vlastních kopilotů.

Ochrana Hovorů Operátora Azure

Pomozte chránit spotřebitele před potenciálními podvody a telefonními podvody pomocí inteligentních řešení AI.

Microsoft Copilot pro Security

Chraňte se rychlostí a rozsahem umělé inteligence s asistentem založeným na generativní AI.

Analýza

Shromažďování, ukládání, zpracování, analýza a vizualizace dat jakéhokoli druhu, objemu nebo rychlosti.

Azure Analysis Services

Analytický modul podnikové úrovně jako služba.

Azure Data Explorer

Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro zkoumání dat.

Azure Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku.

Azure Data Lake Storage

Škálovatelné a zabezpečené datové jezero pro vysoce výkonné analýzy.

Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi.

Azure Databricks

Návrh AI s analýzou založenou na technologii Apache Spark™.

Azure Stream Analytics

Analýza rychle se měnících streamovaných dat v reálném čase.

Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s bezkonkurenčně rychlým vytvářením přehledů.

Data Catalog

Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat.

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat.

Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení.

HDInsight

Zřizování cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm.

Power BI Embedded

Použijte Power BI bez označení a snadno a rychle v rámci svých aplikací poskytujte špičkové řídicí panely a analýzy zaměřené na zákazníky.

Microsoft Graph Data Connect ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Zabezpečený konektor s vysokou propustností, který je určený ke kopírování datových sad Microsoftu 365 do vašeho tenanta Azure.

Azure Chaos Studio

Zlepšujte odolnost aplikací tím, že budete pomocí vkládání chyb simulovat výpadky a jiná narušení.

Microsoft Fabric

Propojením všech zdrojů dat a analytických služeb na jediné platformě využívající AI můžete změnit způsob, jakým všichni přistupují k datům a přehledům, spravují je a pracují s nimi.

Microsoft Purview

Řízení, ochrana a správa datové infrastruktury

Azure HDInsight v Azure Kubernetes Service (AKS) ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Nasazení opensourcových analytických úloh a zjednodušení správy kontejnerů v cloudu

Azure Operator Insights

Odstraňte datová sila a poskytujte obchodní přehledy z obrovských datových sad.

Výpočetní prostředky

Přístup k výpočetní kapacitě cloudu a škálování na vyžádání – a platíte jenom za prostředky, které využijete.

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí.

Azure CycleCloud

Vytváření, správa, provoz a optimalizace clusterů HPC a Big Compute libovolného rozsahu.

Azure Quantum

Neváhejte a prozkoumejte různorodý výběr dnešního kvantového hardwaru, softwaru a řešení.

Azure Spot Virtual Machines

Zřizování nevyužité výpočetní kapacity s výraznými slevami pro spouštění přerušitelných úloh.

Azure Spring Apps

Vytvářejte a nasazujte aplikace Spring Boot s využitím plně spravované služby od Microsoftu a VMware.

Azure VMware Solution

Nativní spouštění úloh VMware v Azure.

Batch

Plánování a správa výpočetních úloh se škálováním rozsahu využívaných cloudových služeb.

Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API.

Linux Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat a další systémy.

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Migrace úloh SQL Serveru do cloudu s nižšími celkovými náklady na vlastnictví.

Static Web Apps

Zjednodušený plnohodnotný vývoj od zdrojového kódu až po globální vysokou dostupnost.

Virtual Machine Scale Sets

Spravujte a vertikálně navyšujte kapacitu až tisíců virtuálních počítačů s Linuxem a Windows.

Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů s Windows a Linuxem během několika sekund.

Azure Virtual Desktop

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy odkudkoli.

Windows Virtual Machines

Zřizování virtuálních počítačů pro SQL Server, SharePoint a další funkce.

Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování vašich virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux.

Azure VM Image Builder

Zjednodušení procesu vytváření imagí pomocí snadno použitelného nástroje.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Nasazování a škálování kontejnerů ve spravovaném prostředí Kubernetes.

Azure Functions

Spouštění funkcí s bezserverovým kódem řízených událostmi s využitím komplexního vývojového prostředí.

Azure Container Instances

Spouštějte kontejnery s izolací hypervisoru.

Azure Service Fabric

Nasazování a provoz neustále běžících a škálovatelných distribuovaných aplikací.

Azure Modeling and Simulation Workbench

Zabezpečený pracovní prostor ke spolupráci na vyžádání pro výzkumné a technické projekty.

Kontejnery

Rychlejší vývoj a správa kontejnerizovaných aplikací pomocí integrovaných nástrojů.

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Nasazování a škálování kontejnerů ve spravovaném prostředí Kubernetes.

Azure Kubernetes Fleet Manager ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Bezproblémová správa clusterů Kubernetes ve velkém rozsahu.

Azure Red Hat OpenShift

Nasazování a škálování kontejnerů na spravované platformě Red Hat OpenShift.

Azure Container Apps

Vytváření a nasazování moderních aplikací a mikroslužeb s využitím bezserverových kontejnerů.

Azure Functions

Spouštění funkcí s bezserverovým kódem řízených událostmi s využitím komplexního vývojového prostředí.

Web App for Containers

Provozování kontejnerizovaných webových aplikací ve Windows a v Linuxu.

Azure Container Instances

Spouštějte kontejnery s izolací hypervisoru.

Azure Service Fabric

Nasazování a provoz neustále běžících a škálovatelných distribuovaných aplikací.

Azure Container Registry

Vytváření, ukládání, zabezpečení a replikace imagí kontejnerů a artefaktů.

Azure Container Storage ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Spravujte trvalé svazky pro stavové aplikace typu kontejner.

Databáze

Podpora rychlého rozvoje a rychlejší inovace s využitím zabezpečených a plně spravovaných databázových služeb na podnikové úrovni.

Azure Cache for Redis

Obohacení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při ukládání dat do mezipaměti.

Azure Cosmos DB

Sestavování a modernizace škálovatelných a vysoce výkonných aplikací.

Azure Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku.

Azure Database for MariaDB

Nasazování aplikací do cloudu s plně spravovanou komunitní databází MariaDB připravenou pro podniky.

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná a škálovatelná služba MySQL Database.

Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaný, inteligentní a škálovatelný PostgreSQL.

Azure Database Migration Service

Urychlení migrace dat do Azure.

Azure SQL

Migrování, modernizování a inovování s využitím moderní řady cloudových databází SQL.

Azure SQL Database

Vytváření aplikací, které se škálují s využitím spravované a inteligentní databáze SQL v cloudu.

Azure SQL Edge

Využívejte služby na platformě Azure v privátním režimu.

Azure SQL Managed Instance

Modernizace aplikací SQL Serveru pomocí spravované, vždy aktuální instance SQL v cloudu.

SQL Server ve službě Azure Virtual Machines

Migrace úloh SQL Serveru do cloudu s nižšími celkovými náklady na vlastnictví.

Table Storage

Úložiště NoSQL s dvojicí klíč-hodnota s využitím částečně strukturovaných datových sad.

Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Modernizace datových clusterů Cassandra s využitím spravované instance v cloudu.

Azure Confidential Ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy.

Vývojářské nástroje

Sestavování, správa a průběžné doručování cloudových aplikací – na jakékoli platformě a v jakémkoli jazyce.

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací.

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru.

Azure DevTest Labs

Rychlé vytváření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů.

Azure Pipelines

Průběžné sestavování, testování a nasazování na libovolnou platformu a do libovolného cloudu.

Sady SDK

Získejte sady SDK a nástroje příkazového řádku, které potřebujete.

Visual Studio

Výkonné a flexibilní prostředí pro vývoj aplikací v cloudu.

Visual Studio Code

Výkonný a nenáročný editor kódu pro cloudový vývoj.

Azure Load Testing

Optimalizace výkonu aplikací s využitím zátěžového testování ve velkém rozsahu.

Microsoft Dev Box

Zjednodušte vývoj pomocí zabezpečených pracovních stanic v cloudu připravených ke kódování.

Azure Deployment Environments

Zprovozňujte rychle prostředí infrastruktury aplikací díky projektovým šablonám.

Microsoft Playwright Testing

Škálovatelná komplexní testovací služba pro moderní webové aplikace

Azure Managed Confidential Consortium Framework {CCF} ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Vytváření stavových služeb ve stylu konsorcia na podnikové úrovni a aplikací s decentralizovaným vztahem důvěryhodnosti s využitím modelu společného zdroje pravdy

DevOps

Jednoduché a spolehlivé nástroje pro průběžné doručování umožňující zajistit rychlejší inovace.

Azure Artifacts

Vytváření, hostování a sdílení balíčků s týmem.

Azure Boards

Plánování, sledování a diskuze o práci napříč týmy.

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru.

Azure DevTest Labs

Rychlé vytváření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů.

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti.

Azure Pipelines

Průběžné sestavování, testování a nasazování na libovolnou platformu a do libovolného cloudu.

Azure Repos

Zajištění neomezených privátních úložišť Git hostovaných v cloudu pro váš projekt.

Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou pomocí sady nástrojů pro průzkumné testování.

DevOps Tool Integrations

Používání oblíbených nástrojů DevOps v prostředí Azure.

Azure Load Testing

Optimalizace výkonu aplikací s využitím zátěžového testování ve velkém rozsahu.

Azure Managed Grafana

Nasazujte řídicí panely Grafana jako plně spravovanou službu Azure.

Microsoft Dev Box

Zjednodušte vývoj pomocí zabezpečených pracovních stanic v cloudu připravených ke kódování.

Azure Deployment Environments

Zprovozňujte rychle prostředí infrastruktury aplikací díky projektovým šablonám.

GitHub Advanced Security pro Azure DevOps

Vyvíjejte bezpečně od prvotního nápadu až po dodání.

Microsoft Playwright Testing

Škálovatelná komplexní testovací služba pro moderní webové aplikace

Hybridní a multicloudová prostředí

Využijte inovace Azure a zajistěte flexibilitu a rychlé inovace cloud computingu pro úlohy ve vašem místním prostředí.

Azure Arc

Zabezpečte, vyvíjejte a provozujte infrastrukturu, aplikace a služby Azure kdekoli.

Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaný, inteligentní a škálovatelný PostgreSQL.

Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a odesílání softwaru.

Azure ExpressRoute

Vyzkoušejte si rychlé, spolehlivé a soukromé připojení k Azure.

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení.

Microsoft Sentinel

Správa akcí a informací o zabezpečení (SIEM) nativní pro cloud a inteligentní analýzy zabezpečení.

Azure SQL Database

Vytváření aplikací, které se škálují s využitím spravované a inteligentní databáze SQL v cloudu.

Azure SQL Edge

Využívejte služby na platformě Azure v privátním režimu.

Azure Stack

Sestavování a spouštění inovativních hybridních aplikací napříč hranicemi cloudů.

Microsoft Defender for Cloud

Rozšiřování ochrany před hrozbami na jakoukoli infrastrukturu.

Azure Stack HCI

Spouštějte své produkční úlohy a aplikace nativní pro cloud kdekoli.

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub se prodává jako integrovaný hardwarový systém s předinstalovaným softwarem na prověřeném hardwaru.

Azure Stack Edge

Zařízení spravované Azure, které přináší výpočetní prostředky, úložiště a inteligenci Azure do hraniční sítě.

Azure Modular Datacenter

Kompletní a robustní řešení datacentra.

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials je místní implementace služby Azure Kubernetes Service (AKS), která automatizuje spouštění kontejnerizovaných aplikací ve velkém rozsahu.

Azure Operator Insights

Odstraňte datová sila a poskytujte obchodní přehledy z obrovských datových sad.

Azure Operator Service Manager

Zjednodušte nasazení, upgrade a správu složitých služeb operátorů.

Azure Operator Nexus

Objevte hybridní platformu vytvořenou pro klíčové aplikace mobilní sítě, která dokáže podporovat nasazení kontejnerizovaných i virtualizovaných síťových funkcí.

Azure Programmable Connectivity

Zjednodušte správu síťových rozhraní API v sítích více operátorů po celém světě pomocí jednotného rozhraní.

Identita

Správa identit uživatelů a přístupu k ochraně před pokročilými hrozbami napříč zařízeními, daty, aplikacemi i infrastrukturou.

Microsoft Entra ID (dříve Azure AD)

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování.

Microsoft Entra Doménové služby

Spravujte řadiče domény v cloudu.

Externí identity Azure Active Directory

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Integrace

Bezproblémová integrace místních a cloudových aplikací, dat a procesů v rámci podnikové sítě.

API Management

Bezpečné a rozsáhlé publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance.

Azure Health Data Services

Sjednocení a správa dat o zdravotním stavu a chráněných zdravotních údajů (PHI) v cloudu.

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém.

Logic Apps

Automatizace přístupu k datům a jejich používání v cloudech.

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím.

Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru.

Microsoft Energy Data Services

Zrychlete svou cestu k modernizaci a digitální transformaci dat v oblasti energetiky.

Microsoft Azure Data Manager for Agriculture ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Azure Data Manager pro zemědělství rozšiřuje Inteligentní datovou platformu Microsoftu o specifické oborové datové konektory a funkce, které spojují zemědělská data z různých zdrojů a umožňují organizacím využívat vysoce kvalitní datové sady a urychlit vývoj digitálních zemědělských řešení.

Internet věcí

Propojujte prostředky nebo prostředí, objevujte přehledy a podnikejte informované kroky k transformaci vaší firmy.

API Management

Bezpečné a rozsáhlé publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance.

Azure Cosmos DB

Sestavování a modernizace škálovatelných a vysoce výkonných aplikací.

Azure Digital Twins

Využití inteligentní prostorové analýzy IoT k vytváření modelů fyzických prostředí.

Azure IoT Central

Přejděte od testování konceptu až po testování hodnoty.

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení.

Azure IoT Hub

Připojte, sledujte a spravujte miliardy prostředků IoT.

Azure IoT Operations

Odemkněte si informace potřebné pro inteligentní místní akce a globální přehled. S podporou služby Azure Arc.

Azure Functions

Spouštějte funkce s bezserverovým kódem řízené událostmi s využitím komplexního vývojového prostředí.

Azure Machine Learning

Služba podnikové úrovně pro kompletní životní cyklus strojového učení.

Azure Maps

Přidávejte data o poloze a mapování vizuálů na obchodní aplikace a řešení.

Azure RTOS

Usnadnění možností připojení a vývoje integrovaných zařízení IoT.

Azure Sphere

Vytvářejte, připojujte a zabezpečujte inteligentní zařízení IoT – od hraničních zařízení až po cloud.

Azure SQL Edge

Využívejte služby na platformě Azure v privátním režimu.

Azure Stream Analytics

Analýza rychle se měnících streamovaných dat v reálném čase.

Azure Time Series Insights

Vizualizace dat IoT v reálném čase.

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém.

Kinect DK

Sestavování pro hybridní realitu pomocí senzorů AI.

Logic Apps

Automatizace přístupu k datům a jejich používání v cloudech.

Notification Hubs

Posílejte nabízená oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu.

Windows 10 IoT Core Services

Dlouhodobá podpora operačního systému a služby pro správu aktualizací zařízení a hodnocení jejich stavu.

Windows pro IoT

Vytváření řešení pro inteligentní hraniční zařízení s využitím špičkových vývojářských nástrojů, dlouhodobé podpory a zabezpečení podnikové úrovně.

Správa a zásady správného řízení

Zjednodušení, automatizace a optimalizace správy a dodržování předpisů cloudových prostředků.

Microsoft Copilot for Azure ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Zjednodušení provozu a správy od cloudu až po hraniční zařízení s využitím AI společníka

Automation

Zjednodušení správy cloudu pomocí automatizace procesů.

Azure Advisor

Váš modul individuálních doporučení k doporučeným postupům Azure.

Defender Správa externí potenciální oblasti útoku

Zabezpečte digitální prostředí tím, že zjistíte všechny prostředky vystavené na internetu pomocí řešení Microsoft Defender Správa externí potenciální oblasti útoku (EASM).

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat s využitím integrované správy zálohování ve velkém rozsahu.

Azure Blueprints ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Rychlé a opakovatelné vytváření řízených prostředí.

Azure Lighthouse

Zajištění precizní správy zákazníků ve velkém rozsahu pro poskytovatele služeb.

Azure Managed Applications

Zjednodušení správy cloudových nabídek.

Azure Migrate

Zjednodušte migraci a modernizaci s využitím sjednocené platformy.

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli.

Azure Monitor

Úplný přehled o aplikacích, infrastruktuře a síti.

Azure Policy

Implementace firemních zásad správného řízení a standardů ve velkém rozsahu.

Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací.

Šablony Azure Resource Manageru

Zajištění infrastruktury jako kódu pro všechny prostředky Azure s využitím Resource Manageru.

Azure Service Health

Individuální pokyny a podpora v případě, že se vás týkají problémy se službami Azure.

Azure Site Recovery

Zajištění provozuschopnosti s využitím integrované služby pro zotavení po havárii.

Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s využitím prostředí založeného na prohlížeči.

Microsoft Cost Management

Transparentní, přesné a efektivní monitorování, přidělování a optimalizace nákladů na cloud.

Portál Microsoft Azure

Sestavování, správa a monitorování všech produktů Azure v jediné sjednocené konzole.

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě.

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti.

Azure Automanage

Bezproblémová automatizace cloudové a místní infrastruktury.

Azure Resource Mover

Zjednodušení postupu při přesouvání více prostředků mezi oblastmi Azure.

Microsoft Purview

Řízení, ochrana a správa datové infrastruktury.

Azure Chaos Studio

Zlepšení odolnosti aplikací prostřednictvím záměrného vystavování aplikací chybám a simulace výpadků.

Azure Managed Grafana

Nasazovat řídicí panely Grafana jako plně spravovanou službu Azure.

Centrum pro správu aktualizací ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Centrálně spravujte aktualizace a dodržujte předpisy ve velkém rozsahu.

Média

Zajištění vysoce kvalitního audiovizuálního obsahu kdekoli, kdykoli a na libovolném zařízení.

Azure Media Player

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním.

Content Delivery Network

Rychlá, zabezpečená a spolehlivá síť pro doručování obsahu s globálním dosahem.

Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay.

Encoding

Kódování ve studiové kvalitě v cloudovém rozsahu.

Live and On-demand Streaming

Doručování obsahu do téměř všech zařízení s možností škálování.

Media Services

Kódování, uchovávání a streamování videa a zvuku ve velkém rozsahu.

Migrace

Zjednodušení a zrychlení vaší migrace do cloudu pomocí doprovodných materiálů, nástrojů a zdrojů.

Azure Database Migration Service

Urychlení migrace dat do Azure.

Azure Migrate

Zjednodušte migraci a modernizaci s využitím sjednocené platformy.

Azure Site Recovery

Zajištění provozuschopnosti s využitím integrované služby pro zotavení po havárii.

Microsoft Cost Management

Transparentní, přesné a efektivní monitorování, přidělování a optimalizace nákladů na cloud.

Azure Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge.

Hybridní realita

Sloučení fyzického a digitálního světa vytvářející moderní prostředí pro spolupráci.

Azure Digital Twins

Využití inteligentní prostorové analýzy IoT k vytváření modelů fyzických prostředí.

Kinect DK

Sestavování pro hybridní realitu pomocí senzorů AI.

Remote Rendering

Generování interaktivního 3D obsahu ve vysoké kvalitě pomocí streamování v reálném čase.

Spatial Anchors

Vytváření prostředí hybridní reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů.

Object Anchors ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Automatické přiřazení a ukotvení 3D obsahu k objektům ve fyzickém světě.

Mobilní technologie

Vytváření a nasazování nativních aplikací pro různé platformy pro všechna mobilní zařízení.

API Management

Bezpečné a rozsáhlé publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance.

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací.

App Service

Rychle vytvářejte výkonné cloudové aplikace pro web i pro mobilní zařízení.

Azure AI Vyhledávač

Vyhledávání v podnikovém měřítku pro vývoj aplikací.

Azure Maps

Přidávejte data o poloze a mapování vizuálů na obchodní aplikace a řešení.

Azure AI Služby

Přidávání kognitivních možností do aplikací pomocí rozhraní API a služeb AI.

Notification Hubs

Posílejte nabízená oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu.

Spatial Anchors

Vytváření prostředí hybridní reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů.

App Center

Sestavujte, testujte, vydávejte a monitorujte své mobilní a desktopové aplikace.

Azure Communication Services

Vytvářejte vícekanálová komunikační prostředí.

Azure Operator 5G Core

Modernizujte svou síť pomocí flexibilního, škálovatelného mobilního paketového jádra s technologií 5G.

Ochrana Hovorů Operátora Azure

Pomozte chránit spotřebitele před potenciálními podvody a telefonními podvody pomocí inteligentních řešení AI.

Sítě

Propojení cloudových a místních infrastruktur a služeb a zajištění nejlepšího možného prostředí pro zákazníky a uživatele.

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure.

Azure Bastion

Plně spravovaná služba, která pomáhá zabezpečit vzdálený přístup k vašim virtuálním počítačům.

Azure DDoS Protection

Chraňte své prostředky Azure před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Azure DNS

Hostujte svoji doménu DNS (Domain Name System) v Azure.

Azure ExpressRoute

Vyzkoušejte si rychlé, spolehlivé a soukromé připojení k Azure.

Azure Firewall

Chraňte své prostředky služby Azure Virtual Network s využitím zabezpečení sítě nativního pro cloud.

Azure Orbital Ground Station

Rychlé ingestování dat z vesmíru do cloudu pomocí služby satelitní pozemní stanice.

Azure Route Server

Podpora síťových zařízení pro dynamickou výměnu tras s virtuálními sítěmi v Azure.

Azure Private 5G Core

Rychle nasazujte a spravujte privátní 5G sítě na podnikových hraničních zařízeních.

Azure Communications Gateway

Propojení pevných a mobilních sítí operátorů s Microsoft Teams.

Azure Operator 5G Core

Modernizujte svou síť pomocí flexibilního, škálovatelného mobilního paketového jádra s technologií 5G.

Azure Front Door

Moderní cloudová síť CDN, která vašim uživatelům poskytuje optimalizovaná prostředí kdekoli.

Azure Network Function Manager

Rozšíření správy Azure pro nasazení síťových funkcí 5G a SD-WAN na hraničních zařízeních.

Azure Virtual Network Manager

Centrálně spravujte virtuální sítě v Azure z jedné obrazovky.

Azure NAT Gateway

Poskytujte vysoce spolehlivé, zabezpečené a škálovatelné odchozí připojení k internetu.

Azure Programmable Connectivity

Zjednodušte správu síťových rozhraní API v sítích více operátorů po celém světě pomocí jednotného rozhraní.

Azure Private Link

Privátní přístup ke službám hostovaným na platformě Azure, s daty uchovávanými v síti Microsoftu.

Azure Firewall Manager

Centrální správa tras a zásad zabezpečení sítě pro globálně distribuované softwarově definované perimetry.

Content Delivery Network

Rychlá, zabezpečená a spolehlivá síť pro doručování obsahu s globálním dosahem.

Load Balancer

Zajistěte vysokou dostupnost a výkon sítě u aplikací.

Network Watcher

Řešení pro monitorování výkonu a diagnostiku sítě.

Traffic Manager

Směrování příchozího provozu kvůli vysokému výkonu a dostupnosti.

Virtual Network

Vytvořte si vlastní infrastrukturu privátní sítě v cloudu.

Virtual WAN

Optimalizace a automatizace připojení mezi jednotlivými pobočkami prostřednictvím Azure.

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení mezi různými lokalitami.

Web Application Firewall

Služba firewallu webových aplikací (WAF) nativní pro cloud, která zajišťuje efektivní ochranu webových aplikací.

Zabezpečení

Ochrana podnikové sítě před pokročilými hrozbami napříč hybridními cloudovými úlohami.

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací.

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure.

Microsoft Entra Doménové služby

Spravujte řadiče domény v cloudu.

Microsoft Defender for Cloud

Chraňte multicloudová a hybridní prostředí.

Defender Správa externí potenciální oblasti útoku

Zabezpečte digitální prostředí tím, že zjistíte všechny prostředky vystavené na internetu pomocí řešení Microsoft Defender Správa externí potenciální oblasti útoku (EASM).

Azure Bastion

Plně spravovaná služba, která pomáhá zabezpečit vzdálený přístup k vašim virtuálním počítačům.

Azure DDoS Protection

Chraňte své prostředky Azure před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS).

Azure Dedicated HSM

Správa používaných modulů hardwarového zabezpečení v cloudu.

Azure Firewall

Chraňte své prostředky služby Azure Virtual Network s využitím zabezpečení sítě nativního pro cloud.

Azure Firewall Manager

Centrální správa tras a zásad zabezpečení sítě pro globálně distribuované softwarově definované perimetry.

Azure Front Door

Moderní cloudová síť CDN, která vašim uživatelům poskytuje optimalizovaná prostředí kdekoli.

Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli.

Microsoft Sentinel

Správa akcí a informací o zabezpečení (SIEM) nativní pro cloud a inteligentní analýzy zabezpečení.

Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy.

Azure Confidential Ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy.

VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného připojení mezi různými lokalitami.

Web Application Firewall

Služba firewallu webových aplikací (WAF) nativní pro cloud, která zajišťuje efektivní ochranu webových aplikací.

Microsoft Azure Attestation

Sjednocené řešení pro vzdálené ověřování věrohodnosti platformy a integrity binárních souborů, které jsou v ní spuštěné.

Microsoft Copilot pro Security

Chraňte se rychlostí a rozsahem umělé inteligence s asistentem založeným na generativní AI.

Úložiště

Zajištění zabezpečeného a rozsáhle škálovatelného cloudového úložiště pro vaše data, aplikace a úlohy.

Archiv služby Storage

Špičková cena v oboru pro ukládání zřídka používaných dat.

Avere vFXT for Azure

Spouštějte úlohy založené na souborech a s vysokým výkonem v cloudu.

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat s využitím integrované správy zálohování ve velkém rozsahu.

Azure Data Lake Storage

Škálovatelné a zabezpečené datové jezero pro vysoce výkonné analýzy.

Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi.

Azure Files

Jednoduché, zabezpečené bezserverové sdílené složky v cloudu podnikové úrovně.

Azure HPC Cache

Ukládání souborů do mezipaměti pro vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC).

Azure NetApp Files

Sdílené složky Azure podnikové úrovně využívající NetApp.

Azure Blob Storage

Rozsáhle škálovatelné a zabezpečené úložiště objektů.

Azure Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure a výpočetní funkce Edge.

Azure Disk Storage

Vysoce výkonné a vysoce odolné blokové úložiště.

Azure Confidential Ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy.

Azure Elastic SAN

Elastic SAN je služba SAN nativně uzpůsobená pro cloud a vybudovaná v Azure. Umožňuje získat přístup ke komplexnímu prostředí, jako je vaše místní síť SAN.

Queue Storage

Efektivní škálování aplikací podle provozu.

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností.

Průzkumník služby Storage

Zobrazení prostředků služby Azure Storage a interakce s nimi.

Azure Managed Lustre

Azure Managed Lustre je plně spravovaný cloudový paralelní systém souborů, který zákazníkům umožňuje spouštět úlohy vysokovýkonných výpočetních prostředí (HPC) v cloudu.

Akce uložiště Azure ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Zjednodušení správy dat úložiště v obrovském měřítku

Infrastruktura virtuálních klientů

Cloudová infrastruktura virtuálních klientských počítačů, která umožní vašim zaměstnancům bezpečnou práci odkudkoli.

Azure Lab Services

Nastavte si virtuální testovací prostředí pro vzdělávání, hackathony a podobné účely.

Azure Virtual Desktop

Zajištění zabezpečeného prostředí vzdálené plochy odkudkoli.

Microsoft Dev Box ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Zjednodušte vývoj pomocí zabezpečených pracovních stanic v cloudu připravených ke kódování.

Web

Rychlé a efektivní sestavování, nasazování a škálování výkonných webových aplikací.

API Management

Bezpečné a rozsáhlé publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance.

App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací.

App Service

Rychle vytvářejte výkonné cloudové aplikace pro web i pro mobilní zařízení.

Azure AI Vyhledávač

Vyhledávání v podnikovém měřítku pro vývoj aplikací.

Azure Maps

Přidávejte data o poloze a mapování vizuálů na obchodní aplikace a řešení.

Azure SignalR Service

Snadné přidávání webových funkcí v reálném čase.

Content Delivery Network

Rychlá, zabezpečená a spolehlivá síť pro doručování obsahu s globálním dosahem.

Notification Hubs

Posílejte nabízená oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu.

Static Web Apps

Zjednodušený plnohodnotný vývoj od zdrojového kódu až po globální vysokou dostupnost.

Azure Communication Services

Vytváření vícekanálového komunikačního prostředí.

Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru.

Azure Fluid Relay

Snadné přidávání prostředí pro spolupráci v reálném čase do vašich aplikací pomocí modelu Fluid Framework.

Web App for Containers

Provozujte kontejnerizované webové aplikace ve Windows a v Linuxu.

Microsoft Playwright Testing

Škálovatelná komplexní testovací služba pro moderní webové aplikace