Přeskočit navigaci

Ceny za Microsoft Purview

Jednotné řešení zásad správného řízení dat, které maximálně využívá obchodní hodnotu vašich dat

Azure Purview je unifikovaná služba zásad správného řízení dat, která pomáhá maximalizovat obchodní hodnotu hybridních dat. Purview Data Map umožňuje automatizovat prohledávání a klasifikaci dat ve velkém. Purview Data Catalog umožňuje samoobslužné zjišťování dat pro zrychlení BI, analýz, AI a ML.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Viz časté otázky týkající se cen Azure.

Mapování dat v Microsoft Purview

Mapování dat služby Azure Purview je základem pro řízení dat v cloudovém měřítku. Mapování dat ukládá metadata, rodokmeny, klasifikace a další poznámky přidružené k datovým prostředkům a obsluhuje žádosti o tyto informace prostřednictvím rozhraní API služby Apache Atlas nebo prostřednictvím aplikací založených na Mapování dat včetně Data Catalogu. Příkladem požadavků obsluhovaných Mapováním dat je např. žádost o vyhledávání datových prostředků označených jako citlivé nebo vykreslování grafu rodokmenu službou Mapování dat.

Mapování dat se dají automaticky naplnit v cloudovém měřítku a udržovat v aktualizovaném stavu kontrolou zdrojů dat registrovaných pomocí účtu Microsoft Purview. Kontroly je možné nakonfigurovat tak, aby také klasifikovaly data na základě metadat a kontroly obsahu. Mapování dat se dodává s integrovanými funkcemi (např. Resource Sets), které optimalizují ukládání datových prostředků.

Elastické mapování dat

Ve výchozím nastavení je účet Azure Purview zřízený tak, aby Mapování dat obsahovalo alespoň 1 jednotku kapacity. 1 jednotka kapacity podporuje požadavky až na 25 operací mapování dat za sekundu a zahrnuje úložiště o velikosti až 10 GB metadat o datových prostředcích.

Mapování dat může kapacitu elasticky škálovat na základě zatížení požadavků. Zatížení požadavků se měří podle počtu operací mapování dat za sekundu. Jako opatření v rámci řízení nákladů je služba Mapování dat ve výchozím nastavení nakonfigurovaná tak, aby elasticky škálovala v rámci limitů okna elasticity.

Operace mapování dat znamená vytvoření, čtení, aktualizace nebo odstranění entity v Mapování dat. Mezi entity patří např. datový prostředek nebo rodokmenová relace mezi dvěma datovými prostředky. Žádost o vyhledávání může vyžadovat více operací v závislosti na vrácených prostředcích a složitosti požadavku. Velikost úložiště entity se může lišit v závislosti na typu entity a poznámkách přidružených k entitě.

Mapování dat vyžaduje další kapacitní jednotku pro každých 10 GB úložiště metadat. Příklad: Za Mapování dat s úložištěm metadat o velikosti 10 GB se účtuje 1 jednotka kapacity na hodinu. Pokud se přidáním nových datových prostředků velikost zvýší na 10,1 GB, budou se za Mapování dat účtovat 2 jednotky kapacity na hodinu.

Není k dispozici Cena
Jednotka kapacity $- za kapacitní jednotku a hodinu

Poznámka: Abychom podpořili využití zkušební verze elastického mapování dat, nabízíme všem zákazníkům bezplatné používání služby Mapování dat, a to od 16. srpna do 31. října 2021. Poplatky za spotřebu jednotek kapacity služby Mapování dat se začnou účtovat od 1. listopadu 2021.


Automatizované prohledávání a klasifikace

Účtování za automatické naplnění služby Mapování dat je bezserverové a je založené na délce trvání prohledávání nebo úloh ingestování. Doba trvání těchto úloh se může lišit v závislosti na počtu prohledávaných systémů, datových prostředcích obsažených v prohledávaných systémech, počtu vybraných klasifikací, stavu dat a výkonu prohledávaného systému.

Úlohy kontroly nebo příjmu dat zahrnují vyhledávání metadat a extrakce rodokmenů, klasifikaci na základě metadat, kontrolu obsahu a automatizované ingestování entit z klienta Azure Purview (Azure Data Factory). Nezahrnují přidávání ani úpravy entit využívajících Apache Atlas. Ty se místo toho účtují na základě kapacitních jednotek řízených zatížením požadavků podle operací za sekundu.

Není k dispozici Cena
Pro Power BI online Po omezenou dobu zdarma
Pro SQL Server v místním prostředí Po omezenou dobu zdarma
Pro další zdroje dat $- za virtuální jádro za hodinu

Poznámka: Azure Purview zřizuje účet úložiště a účet Azure Event Hubs jako spravované prostředky v rámci předplatného, ve kterém je zřízený účet Azure Purview. To je potřeba k podpoře vylepšených funkcí zabezpečení během kontroly. Můžou se vám za to účtovat samostatné poplatky, které ve většině případů nepřekročí 2 % poplatků za kontroly. Prohlédněte si dokumentaci v sekci Spravované prostředky na portálu Azure ve JSON prostředku Azure Purview.

Poznámka: Zákazníkům, kteří používají Azure Purview ke správě dat v jiných cloudech (například AWS nebo GCP), se mohou účtovat dodatečné poplatky za přenosy dat a volání rozhraní API související s publikováním metadat do služby Mapování dat v Azure Purview. Tyto poplatky se liší podle oblasti. Pokud si chcete projít poplatky pro prohledávání dat v AWS, přejděte ke konzole pro fakturaci a správu v rámci AWS Management Console.


Další funkce

Sady prostředků jsou integrovaná funkce služby Mapování dat, která slouží k optimalizaci ukládání a prohledávání datových prostředků přidružených k děleným souborům v datových jezerech. Zákazník může zapnout funkci Rozšířené sady prostředků a zajistit si tak další obohacení vlastností sad prostředků a přizpůsobení způsobu, jakým Azure Purview tyto prostředky seskupuje.

Pokud je funkce Rozšířené sady prostředků povolená, účtování za zpracování datových prostředků v rámci sady prostředků je bezserverové a je založené na délce zpracování, která se může lišit v závislosti na změnách v dělených souborech a nakonfigurovaném profilu sady prostředků. Pokud je funkce Rozšířené sady prostředků zakázaná, nebudou se za prostředky sad prostředků účtovat žádné další poplatky.

Není k dispozici Cena
Sada prostředků $- za virtuální jádro za hodinu

Poznámka: Zpracování sady prostředků pro všechny systémy nakonfigurované pro prohledávání s aktivovaným přepínačem Rozšířené sady prostředků provádí každých 12 hodin. Bez ohledu na to, jestli je funkce Rozšířené sady prostředků zapnutá nebo vypnutá, budou v katalogu dat k dispozici prostředky sady prostředků reprezentující dělená data.

Poznámka: V rámci podpory zkušební verze funkce Rozšířené sady prostředků umožňujeme všem zákazníkům bezplatné její používání, a to od 16. srpna2021 do 31. října 2021. Poplatky se začnou účtovat od 1. listopadu 2021.

Microsoft Purview Data Catalog

Azure Purview Data Catalog je aplikace založená na Mapování dat, kterou používají uživatelé obchodních dat, datoví inženýři a správci ke zjišťování dat, identifikaci vztahů rodokmenu a rychlému a snadnému přiřazování obchodních kontextů.

Není k dispozici Funkce Cena
C0
 • Vyhledávání a procházení datových prostředků
 • Obchodní glosář, vizualizace rodokmenu
Součástí služby Data Map
C1
 • Obchodní pracovní postupy
Zdarma ve verzi Preview
Není k dispozici
 • Samoobslužný přístup k datům
Zdarma ve verzi Preview

Microsoft Purview Data Insights

Purview Data Insights je aplikace postavená na Mapování dat, kterou můžou správci dat a pracovníci s daty využít jako souhrnné zobrazení katalogu za účelem pochopení, řízení a řešení anomálií v datovém portfoliu v rámci prostředí Azure Purview.

Není k dispozici Funkce Cena
Přehledy katalogu
 • Přehledy prostředků
 • Přehledy o glosáři
 • Přehledy kontrol
 • Přehledy klasifikace
 • Přehledy popisků citlivosti
Zdarma ve verzi Preview

Ukázkový scénář:

Tady najdete další údaje o fungování cen ve fázi obecné dostupnosti, které vám pomohou odhadnout náklady, a to nad rámec výše uvedených informací.

Služba Mapování dat může pružně škálovat kapacitu na základě zatížení generovaného požadavky. Zatížení generované požadavky se měří v operacích mapování dat za sekundu. V rámci opatření pro kontrolu nákladů je služba Mapování dat ve výchozím nastavení nakonfigurovaná tak, aby umožňovala pružné škálování v rámci příslušného období.

Využití v rámci zkušební/vývojové verze:

Mapování dat (AlwaysOn): 1 jednotka kapacity × $- za jednotku kapacity za hodinu × 730 hodin

Prohledávání (průběžné platby): Celková doba trvání [M] min všech prohledávání v měsíci / 60 minut za hodinu × 32 virtuálních jader na prohledávání x $- za virtuální jádro za hodinu

Sada prostředků: Celková doba [H] hod zpracování datových prostředků v rámci funkce Rozšířená sada prostředků za měsíc * $- za virtuální jádro za hodinu

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Podrobnosti k Microsoft Purview

Další informace o funkcích a možnostech produktu Microsoft Purview

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Microsoft Purview

 • Budete účtováni za jednotky kapacity a prohledávání v rámci Mapování dat služby Azure Purview. Pokud chcete začít s používáním Azure Purview, bude nutné zřídit Mapování dat. Mapování dat se účtuje podle jednotky kapacity (propustnost a úložiště metadat). Po zřízení se vám budou poplatky za Mapování dat účtovat do té doby, dokud zřízení instance Azure Purview nezrušíte. Automatizované prohledávání a klasifikace se účtují podle počtu hodin využívání bezserverových virtuálních jader. Prohledávání vybraných prostředků Power BI a SQL Serveru je po omezenou dobu zdarma. Další podrobnosti najdete v následujících nejčastějších dotazech. Data Catalog C0 je bezplatnou součástí Mapování dat. Data Catalog C1 je zdarma ve verzi Preview.
 • Budete platit jenom za hodiny virtuálních jader prohledávání, které využijete. Spotřeba se zaokrouhluje na nejbližší minutu. Prohledávání prostředků Power BI a SQL Serveru je aktuálně po omezenou dobu zdarma. Další podrobnosti najdete níž. Za konektory pro různá úložiště dat se neúčtují žádné dodatečné poplatky.
 • Po omezenou dobu bude Azure Purview nabízet bezplatné prohledávání a klasifikace pro místní SQL Server, který se dá připojit ke službě Azure Purview prostřednictvím modulu runtime pro prohledávání a klasifikaci hostovaného v místním prostředí. Toto bezplatné prohledávání se nevztahuje na ostatní servery SQL používající cloudový modul runtime.
 • Po omezenou dobu bude Azure Purview nabízet bezplatné prohledávání a klasifikaci pro online tenanty Power BI s rozhraními API pro správu povolenými pro použití ve službě Azure Purview. Power BI Premium v místním prostředí se momentálně nepodporuje.
 • Mapování dat je mapa datových prostředků, přidružených metadat a rodokmenu propojující datové prostředky. Jednotka kapacity je zřízená sada prostředků, která udržuje Mapování dat v provozu. Jedna jednotka kapacity může podporovat přibližně 25 operací za sekundu a zahrnuje 10GB úložiště metadat. Tuto kapacitu využívají uživatelská prostředí v Azure Purview Studiu nebo rozhraních API služby Apache Atlas.
 • Mapování dat ukládá obchodní a technická metadata a rodokmen přidružený k datovým prostředkům ve formátu prohledávatelného grafu. Úložištěm metadat je prohledávatelné úložiště grafů v GB. 10 GB úložiště metadat je součástí jedné jednotky kapacity Mapování dat.
 • Mapování dat můžete zřídit s počtem jednotek kapacity 1 nebo vyšší. Úložiště metadat služby Mapování dat se škáluje lineárně v přírůstcích po 10 GB na zřízenou jednotku kapacity. Jakmile kapacitu Mapování dat zřídíte, nedá se už změnit. Jako opatření v rámci řízení nákladů je ve výchozím nastavení služba Mapování dat nakonfigurovaná tak, aby se kapacita elasticky navyšovala v rámci limitů okna elasticity.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V