Přeskočit navigaci

Ceny škálovacích sad virtuálních počítačů s Linuxem

Automatické škálování virtuálních počítačů s vysokou dostupností

Sady škálování virtuálních počítačů usnadňují vytváření vysoce škálovatelných aplikací, neboť umožňují snadno nasadit a spravovat stejné virtuální počítače jako sadu. Sady škálování virtuálních počítačů využívají model nasazení Azure Resource Manageru a jsou plně integrované s automatickým škálováním a vyrovnáváním zatížení Azure. Podporují Windows, Linux, vlastní image a rozšíření.

Sady škálování virtuálních počítačů jsou teď dostupné pro všechny velikosti virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Budou se vám účtovat jenom výpočetní instance, které zvolíte, a taky další základní infrastruktura, kterou prostředky spotřebují, jako jsou třeba úložiště a využití sítě. Za službu sad škálování virtuálních počítačů samotnou se neúčtují žádné dodatečné poplatky. Účtují se standardní poplatky za výchozí přenos.

Obecné použití

Vyvážený poměr procesorů k paměti. Ideální pro testování a vývoj, malé a střední databáze a webové servery s nízkým a středním provozem.

B-Series

Nabídky B-Series poskytují úspornou možnost pro úlohy, které zpravidla běží s nízkým až středním základním výkonem procesoru, ale při zvýšení poptávky někdy vyžadují výrazně vyšší výkon. Tyto úlohy nevyžadují použití celého procesoru po celou dobu, ale čas od času potřebují prudce zvýšit výkon pro rychlejší dokončení některých úkolů. Tomuto modelu odpovídá celá řada aplikací, jako jsou servery pro vývoj a testování, webové servery s malým provozem, malé databáze, mikroslužby, servery pro testování konceptů, buildovací servery a úložiště kódu.
Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
B1S 1 1,00 GiB 2 GiB – – Prázdné $- $- $-
B1MS 1 2,00 GiB 4 GiB – – Prázdné $- $- $-
B2S 2 4,00 GiB 8 GiB – – Prázdné $- $- $-
B2MS 2 8,00 GiB 16 GiB – – Prázdné $- $- $-
B4MS 4 16,00 GiB 32 GiB – – Prázdné $- $- $-
B8MS 8 32,00 GiB 64 GiB – – Prázdné $- $- $-

Av2 Standard

Av2 Standard je nejnovější generace virtuálních počítačů řady A-Series s podobným výkonem procesoru a rychlejším diskem. Tyto virtuální počítače jsou vhodné pro úlohy související s vývojem, sestavovací servery, úložiště kódu, webové aplikace a weby s nízkým provozem, mikroslužby, experimenty s produkty v rané fázi a malé databáze. Stejně jako u předchozí generace A Standard budou virtuální počítače Av2 zahrnovat vyrovnávání zatížení a automatické škálování bez dalších poplatků.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady Av2.

Nejnovější generace D2-64 v3

Instance D2-64 v3 jsou nejnovější generací obecných instancí s podporou vláken typu Hyper. Instance D2-64 v3 jsou založené na 2,3GHz procesoru Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) a s technologií Intel Turbo Boost 2.0 se jejich frekvence může zvýšit až na 3,5 GHz. Instance D2-64 v3 nabízejí kombinaci procesoru, paměti a místního disku pro většinu provozních úloh.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

Nejnovější generace D2s-64 V3

Řada Dsv3-Series podporuje Premium Storage. Je nejnovější generací obecných instancí pro obecné účely s podporou vláken typu Hyper, která běží na 2,4GHz procesoru Intel Xeon E5-2673 v3 (Haswell) i na 2,3GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell). S technologií Intel Turbo Boost Technology 2.0 může řada Dsv3 dosáhnout až frekvence 3,1 GHz. Velikosti řady Dsv3-Series nabízejí kombinaci virtuálního procesoru, paměti a dočasného úložiště vhodné pro většinu produkčních úloh.

Měřiče cen a účtování virtuálních počítačů pro velikosti Dsv3 jsou stejné jako pro řadu Dv3. Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB – – Prázdné $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB – – Prázdné $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB – – Prázdné $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB – – Prázdné $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB – – Prázdné $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB – – Prázdné $- $- $-

D1-5 v2

Instance D1-5 v2 jsou založené na 2,4GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) a s technologií Intel Turbo Boost 2.0 se jejich frekvence může zvýšit až na 3,1 GHz. Instance D1-5 v2 nabízejí výkonnou kombinaci procesoru, paměti a místního disku pro většinu provozních aplikací.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte virtuální počítače varianty Dsv2. Měřiče cen a účtování pro velikosti Dsv2 jsou stejné jako pro řadu Dv2. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB – – Prázdné $- $- $-

Řada DC preview

Řada DC je novou řadou virtuálních počítačů v Azure, která může pomoct chránit důvěrnost a integritu vašich dat a kódu během zpracování ve veřejném cloudu. Tyto počítače jsou založené na nejnovější generaci procesorů Intel XEON E-2176G s frekvencí 3,7 GHz a technologií SGX. S technologií Intel Turbo Boost Technology mohou tyto počítače dosáhnout frekvence až 4,7 GHz. Instance řady DC umožňují zákazníkům sestavovat bezpečné aplikace založené na enklávě, aby se při jejich použití chránil kód a data.
Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
DC2s 2 8,00 GiB 100 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
DC4s 4 16,00 GiB 200 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady Dc.

*Ceny za verzi Preview se mohou změnit.

Výpočtově optimalizované

Vysoký poměr procesorů k paměti. Vhodné pro webové servery se středním provozem, síťová zařízení, dávkové procesy a aplikační servery.

Fsv2-series

Virtuální počítače řady Fsv2-Series jsou vybavené 2 GiB paměti RAM a 8 GB místního dočasného úložiště (SSD) pro každý virtuální procesor a jsou optimalizované pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Řada F-Series využívá vlákna typu Hyper a je založená na 2,7GHz procesoru Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake), který může s technologií Intel Turbo Boost 2.0 dosáhnout frekvence až 3,7 GHz. Tyto virtuální počítače jsou vhodné pro scénáře, jako jsou dávkové zpracování, webové servery, analýzy a hraní her.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
F2s v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F4s v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 576 GiB $- $- $- $-

Řada F

Virtuální počítače řady F-Series jsou vybavené 2 GiB paměti RAM a 16 GB místní jednotky SSD (solid state drive) pro každé procesorové jádro a jsou optimalizované pro úlohy náročné na výpočetní výkon. Řada F je založená na 2,4GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), který může s technologií Intel Turbo Boost 2.0 dosáhnout frekvence až 3,2 GHz. Tyto virtuální počítače jsou vhodné pro scénáře, jako jsou dávkové zpracování, webové servery, analýzy a hraní her.

Jako trvalé úložiště používejte virtuální počítače varianty Fs a samostatně si kupte Premium Storage. Měřiče cen a účtování pro velikosti FS jsou stejné jako pro řadu F.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Fs-Series

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
F1s 1 2,00 GiB 4 GiB – – Prázdné $- $- $-
F2s 2 4,00 GiB 8 GiB – – Prázdné $- $- $-
F4s 4 8,00 GiB 16 GiB – – Prázdné $- $- $-
F8s 8 16,00 GiB 32 GiB – – Prázdné $- $- $-
F16s 16 32,00 GiB 64 GiB – – Prázdné $- $- $-

Paměťově optimalizované

Vysoký poměr paměti k jádrům. Velmi vhodné pro servery relačních databází, střední a velké mezipaměti a analýzu v paměti.

Nejnovější generace E2-64 v3

Instance E2-64 v3 jsou nejnovější generací paměťově optimalizovaných instancí s podporou vláken typu Hyper. Instance E2-64 v3 jsou založené na 2,3GHz procesoru Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) a s technologií Intel Turbo Boost 2.0 se jejich frekvence může zvýšit až na 3,5 GHz. Instance E2-64 v3 jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť.

Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte virtuální počítače varianty Esv3. Měřiče cen a účtování pro velikosti Esv3 jsou stejné jako pro řadu Ev3. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 500 GiB $- $- Není k dispozici Není k dispozici
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- Není k dispozici
E64 v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute nabízí velikosti virtuálních počítačů, které jsou izolované na konkrétní typ hardwaru a vyhrazené pro jednoho zákazníka. Tyto velikosti virtuálních počítačů jsou nejvhodnější pro úlohy, které vyžadují vysoký stupeň izolace od ostatních zákazníků a kterých se týkají například požadavky na dodržování předpisů a zákonné požadavky.

Nejnovější generace E2s-64s v3

Velikosti řady ESv3-Series jsou založené na procesoru 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) a s technologií Intel Turbo Boost 2.0 se jejich frekvence může zvýšit až na 3,5 GHz a můžou používat Premium Storage. Instance Ev3-Series jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť.

Disky s trvalým úložištěm se účtují nezávisle na virtuálních počítačích. Pokud chcete použít disky Premium Storage, použijte virtuální počítače varianty Esv3. Měřiče cen a účtování pro velikosti Esv3 jsou stejné jako pro řadu Ev3. Prohlédněte si ceny za disky.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
E2s v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4s v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8s v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 320 GiB $- $- Není k dispozici Není k dispozici
E32s v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64is v3 1 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- Není k dispozici
E64s v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute nabízí velikosti virtuálních počítačů, které jsou izolované na konkrétní typ hardwaru a vyhrazené pro jednoho zákazníka. Tyto velikosti virtuálních počítačů jsou nejvhodnější pro úlohy, které vyžadují vysoký stupeň izolace od ostatních zákazníků a kterých se týkají například požadavky na dodržování předpisů a zákonné požadavky.

D11-15 v2

Instance D11-15 v2 jsou založené na 2,4GHz procesoru Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) a s technologií Intel Turbo Boost 2.0 se jejich frekvence může zvýšit až na 3,1 GHz. D11-15 v2 jsou ideální pro podnikové aplikace s vysokými nároky na paměť. Instance D15 v2 je izolovaná na hardware vyhrazený pro jediného zákazníka.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-

DS11-S15 v2

Jako trvalé úložiště používejte virtuální počítače varianty Dsv2 a samostatně si kupte Premium Storage. Měřiče cen a účtování pro velikosti Dsv2 jsou stejné jako pro řadu Dv2.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB – – Prázdné $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB – – Prázdné $- $- $-

G-series

Virtuální počítače řady G-Series běží na procesorech Intel® Xeon® řady E5 v3 a poskytují bezkonkurenční výpočetní výkon pro podporu úloh s velkými databázemi, konkrétně SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen a Hortonworks. Instance G5 je izolovaná na hardware vyhrazený pro jediného zákazníka.

Jako trvalé úložiště používejte virtuální počítače varianty GS a samostatně si kupte Premium Storage. Měřiče cen a účtování pro velikosti GS jsou stejné jako pro řadu G.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady G.

Gs-Series

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
GS1 2 28,00 GiB 56 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
GS2 4 56,00 GiB 112 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
GS3 8 112,00 GiB 224 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
GS4 16 224,00 GiB 448 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
GS5 32 448,00 GiB 896 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady Gs.

M-Series

Virtuální počítače řady M-Series využívají vlákna typu Hyper a běží na procesorech Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5 GHz (Haswell). Řada M-Series poskytuje až 128 jader a 3,8 TiB paměti a nabízí bezkonkurenční výpočetní výkon pro podporu úloh náročných na zpracování v paměti.

Všechny velikosti virtuálních počítačů řady M-Series budou mít možnost využívat trvalé disky úrovně Standard i Premium. Měřiče cen a účtování pro velikosti MS jsou stejné jako pro řadu M-Series.

Přidat k
odhad
Instance vCPU Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
M8ms 8 219,00 GiB 250 GiB – – Prázdné $- $- $-
M16ms 16 438,00 GiB 500 GiB – – Prázdné $- $- $-
M32ts 32 192,00 GiB 1 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M32ls 32 256,00 GiB 1 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M32ms 32 875,00 GiB 1 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M64ls 64 512,00 GiB 2 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M64s 64 1 024,00 GiB 2 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M64ms 64 1 792,00 GiB 2 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M128s 128 2 048,00 GiB 4 000 GiB – – Prázdné $- $- $-
M128ms 128 3 892,00 GiB 4 000 GiB – – Prázdné $- $- $-

Extrémně optimalizované pro paměť

Tyto nové virtuální počítače jsou optimalizované pro databázové úlohy, jako jsou SQL Server nebo Oracle, které často vyžadují velkou paměť, úložiště a šířku pásma pro vstupně-výstupní operace, ale nepotřebují vysoký počet procesorových jader. Omezují počet vCPU virtuální počítačů s cílem snížit náklady na softwarové licence a přitom zachovat stejnou úroveň paměti, úložiště i šířku pásma pro vstupně-výstupní operace. Licencování účtované pro SQL Server nebo Oracle bude omezené na aktivní počet vCPU, zatímco výpočetní náklady, které zahrnují licencování OS, zůstanou stejné jako u původní velikosti založené na „základních vCPU“. Tyto nové velikosti virtuálních počítačů, které jsou dostupné jenom v Azure, umožňují úlohám zajistit vyšší využití procesoru za zlomek ceny ve srovnání s náklady za licence na jádro.

Přidat k
odhad
Instance Aktivní vCPU /
Podkladový vCPU
Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
DS11-1 v2 1 / 2 14,00 GiB 28 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
DS12-1 v2 1 / 4 28,00 GiB 56 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
DS12-2 v2 2 / 4 28,00 GiB 56 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E4-2s v3 2 / 4 32,00 GiB 64 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
DS13-2 v2 2 / 8 56,00 GiB 112 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E8-2s v3 2 / 8 64,00 GiB 128 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
DS13-4 v2 4 / 8 56,00 GiB 112 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E8-2s v3 4 / 8 64,00 GiB 128 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
DS14-4 v2 4 / 16 112,00 GiB 224 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E16-4s v3 4 / 16 128,00 GiB 256 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
Gs4-4 4 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
DS14-8 v2 8 / 16 112,00 GiB 224 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E16-8s v3 8 / 16 128,00 GiB 256 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
Gs4-8 8 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E32-8s v3 8 / 32 256,00 GiB 512 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
Gs5-8 8 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E32-16s v3 16 / 32 256,00 GiB 512 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E64-16s v3 16 / 64 432,00 GiB 864 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
Gs5-16 16 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
M64-16ms 16 / 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
E64-32s v3 32 / 64 432,00 GiB 864 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
M64-32ms 32 / 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
M128-32ms 32 / 128 3 800,00 GiB 4 000 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné
M128-64ms 64 / 128 3 800,00 GiB 4 000 GiB – – Prázdné $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady Dsv2.

Optimalizované pro úložiště

Vysoká propustnost disku a V/V. Ideální pro databáze NoSQL, SQL a velké objemy dat.

L-Series

Instance L-Series jsou virtuální počítače s optimalizovaným úložištěm pro úlohy s nízkou latencí, jako jsou databáze NoSQL (třeba Cassandra, MongoDB, Cloudera a Redis). Řada L-Series nabízí až 32 procesorových jader a využívá procesorovou řadu Intel® Xeon® E5 v3 s 8 GiB paměti RAM na jádro a místní disk SSD (solid state drive) v rozsahu od 768 GB do 6 TB. Tato instance podporuje Premium Storage.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
L4 4 32,00 GiB 678 GiB – – Prázdné $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GiB – – Prázdné $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GiB – – Prázdné $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GiB – – Prázdné $- $- $-

GPU

Specializované virtuální počítače určené pro náročné vykreslování grafiky a úpravy videa, které jsou dostupné s jedním nebo několika grafickými procesory.

NC-Series

Virtuální počítače řady N-Series jsou ideální pro úlohy náročné na výpočty a grafiku a pomáhají zákazníkům posílit inovace prostřednictvím scénářů využívajících špičkovou vzdálenou vizualizaci, obsáhlý learning a prediktivní analýzu. Virtuální počítače řady N-Series jsou vybavené akcelerovanou platformou NVIDIA Tesla a také technologií NVIDIA GRID 2.0 poskytující nejšpičkovější grafickou podporu, která je v současnosti v cloudu dostupná. Řada N-series nabízí také konfiguraci NC24r se síťovým rozhraním s nízkou latencí a vysokou propustností (RDMA), která je vyladěná pro paralelní výpočetní úlohy s velkou provázaností.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

Řada NCv2

Virtuální počítače řady NCv2 jsou novým rozšířením produktové řady GPU. Nabízejí novou generaci oblíbených počítačů NC-Series s využitím grafických procesorů NVIDIA Tesla P100. Zákazníci mohou tyto aktualizované grafické procesory využít pro tradiční úlohy HPC, které využijí zvýšení výkonu, a k zajištění výkonu pro scénáře, jako je modelování ložisek, sekvencování DNA, proteinové analýzy, simulace Monte Carlo a další. Tyto nové grafické procesory poskytují ve srovnání s aktuální řadou NC-Series víc než dvojnásobný výpočetní výkon. A stejně jako u naší řady NC nabízíme konfiguraci se síťovými možnostmi InfiniBand pro úlohy vyžadující rychlé vzájemné propojení, jako je petrochemický a automobilový průmysl nebo genomika, a to ke zrychlení možností škálování a také vylepšení výkonu jednotlivých instancí. Řada N-series nabízí také konfiguraci NC24r se síťovým rozhraním s nízkou latencí a vysokou propustností, která je vyladěná pro paralelní výpočetní úlohy s velkou provázaností.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
NC6 v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X P100 $- $- $- $-
NC12 v2 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X P100 $- $- $- $-
NC24r v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P100 $- $- $- $-
NC24 v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P100 $- $- $- $-

Řada NCv3

Virtuální počítače řady NCv3 jsou novým rozšířením produktové řady GPU. Nabízejí novou generaci oblíbených počítačů NC-Series s využitím grafických procesorů NVIDIA Tesla V100. Zákazníci mohou tyto aktualizované grafické procesory využít pro tradiční úlohy HPC, které využijí zvýšení výkonu, a k zajištění výkonu pro scénáře, jako je modelování ložisek, sekvencování DNA, proteinové analýzy, simulace Monte Carlo a další. Tyto nové grafické procesory poskytují ve srovnání s aktuální řadou NCv2-Series 1,5krát větší výpočetní výkon. A stejně jako u našich dalších řad NC nabízíme konfiguraci NC24r v3 se síťovými možnostmi InfiniBand pro úlohy vyžadující rychlé vzájemné propojení, jako je petrochemický a automobilový průmysl nebo genomika, a to ke zrychlení možností škálování a také vylepšení výkonu jednotlivých instancí.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
NC6 v3 6 112,00 GiB 736 GiB 1X V100 $- $- $- $-
NC12 v3 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X V100 $- $- $- $-
NC24r v3 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X V100 $- $- $- $-
NC24 v3 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X V100 $- $- $- $-

NV-Series

Virtuální počítače řady N-Series jsou ideální pro úlohy náročné na výpočty a grafiku a pomáhají zákazníkům posílit inovace prostřednictvím scénářů využívajících špičkovou vzdálenou vizualizaci, obsáhlý learning a prediktivní analýzu. Virtuální počítače řady N-Series jsou vybavené akcelerovanou platformou NVIDIA Tesla a také technologií NVIDIA GRID 2.0 poskytující nejšpičkovější grafickou podporu, která je v současnosti v cloudu dostupná.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

NVv2-Series preview

Virtuální počítače řady NVv2 využívají grafické procesory Nvidia Test M60 a technologii NVIDIA GRID s procesory Intel Broadwell. Tyto virtuální počítače jsou určené pro grafické aplikace s akcelerací pomocí grafických procesorů a virtuální desktopy, kde si zákazník chce vizualizovat svoje data, simulovat výsledky k zobrazení, pracovat na CAD nebo vykreslovat a streamovat obsah. Tyto virtuální počítače navíc mohou spouštět úlohy v jednoduché přesnosti, jako je kódování a vykreslování. Virtuální počítače NV_v2 podporují Premium Storage a ve srovnání s řadou NV, která je jejím předchůdcem, se dodávají s dvojnásobnou systémovou pamětí (RAM).

Zaregistrujte se a získejte přístup k těmto počítačům ve fázi Preview.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
NV6s v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X M60 $- $- – – Prázdné – – Prázdné
NV12s v2 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X M60 $- $- – – Prázdné – – Prázdné
NV24s v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X M60 $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady NVv2.

ND-Series

Virtuální počítače ND-Series jsou novým rozšířením řady GPU. Jsou navržené speciálně pro potřeby úloh AI a hloubkového učení a nabízejí mimořádný výkon pro trénování a odvozování. Využívají procesory NVIDIA Tesla P40 GPU vycházející z nové architektury Pascal. Tyto instance poskytují špičkový výkon pro FP32 (operace s plovoucí desetinnou čárkou a jednoduchou přesností) a pro úlohy AI využívající CNTK, TensorFlow, Caffe a další architektury. Řada ND-Series také nabízí mnohem větší paměť GPU (24 GB) a umožňuje zpracovat mnohem větší modely neuronových sítí. Stejně jako NC-Series i řada ND-Series nabízí konfiguraci se sekundární síť s nízkou latencí a vysokou propustností přes RDMA a možnosti připojení InfiniBand, takže umožňuje spouštět rozsáhlé školicí úlohy využívající velký počet GPU. Řada N-Series nabízí také konfiguraci ND24r se síťovým rozhraním s nízkou latencí a vysokou propustností, která je vyladěná pro paralelní výpočetní úlohy s velkou provázaností.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
ND6 6 112,00 GiB 736 GiB 1X P40 $- $- $- $-
ND12 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X P40 $- $- $- $-
ND24r 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P40 $- $- $- $-
ND24 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P40 $- $- $- $-

NDv2-Series preview

Virtuální počítače řady NDv2-Series jsou novým rozšířením řady GPU, která je navržená specificky pro potřeby úloh HPC, AI a strojového učení. Využívají 8 vzájemně propojených procesorů GPU NVIDIA Tesla V100 NVLINK, 40 jader Intel Skylake a 672 GiB systémové paměti. Instance řady NDv2-Series poskytují špičkový výkon FP32 a FP64 pro úlohy HPC a AI využívající architektury Cuda, TensorFlow, Pytorch, Caffe a další.

Zaregistrujte se a získejte přístup k těmto počítačům ve fázi Preview.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
GPU
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
ND40 40 672,00 GiB 1 344 GiB 8X V100 (NVlink) $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady NDv2.

Vysokovýkonné výpočetní prostředí

Naše nejrychlejší a procesorově nejvýkonnější virtuální počítače s volitelnými síťovými rozhraními s vysokou propustností (RDMA).

H-series

Řada H-Series je nová řada navržená specificky pro úlohy vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC), jako je modelování finančních rizik, simulace seismických procesů a průsaků, molekulární modelování a genomický výzkum. Využívá Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz v režimu turbo) s pamětí DDR 4. Režim turbo je pro instance H-Series vždycky aktivní. Dvě konfigurace H-series (H16r, H16mr) také nabízejí druhé síťové rozhraní s nízkou latencí a vysokou propustností (RDMA), které je optimalizované a vyladěné pro paralelní výpočetní úlohy s velkou provázaností, jako jsou třeba aplikace MPI.

Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-

HB-Series preview

Virtuální počítače HB-Series jsou optimalizované pro aplikace využívající šířku pásma paměti, jako je dynamika tekutin, explicitní analýza konečných prvků a modelování počasí. Virtuální počítače řady HB-Series jsou vybavené 60 procesorovými jádry AMD EPYC 7551 bez technologie hyperthreading a 4 GB paměti RAM na procesorové jádro. Virtuální počítače řady HB-Series nabízejí šířku pásma paměti více než 260 GB/s, což je o 33 % vyšší rychlost než u alternativ x86 a 2,5krát vyšší rychlost, než v současné době poskytují datacentra většiny zákazníků využívajících prostředí HPC. Virtuální počítače řady HB-Series jsou vybavené také adaptérem EDR InfiniBand 100 GB/s s podporou standardních ovladačů Mellanox/OFED a všech typů a verzí MPI.
Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
HB60rs 60 240,00 GiB 700 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady HB.

HC-Series preview

Virtuální počítače řady HC-Series jsou optimalizované pro aplikace využívající husté výpočty, jako je implicitní analýza konečných prvků, simulace průsaků a výpočetní chemie. Virtuální počítače řady HC-Series jsou vybavené 44 procesorovými jádry Intel Xeon Platinum 8168 bez technologie hyperthreading a 8 GB paměti RAM na procesorové jádro. Virtuální počítače řady HC-Series podporují bohatý ekosystém softwarových nástrojů od společnosti Intel, jako je knihovna Math Kernel, a pro většinu úloh poskytují taktovací frekvenci všech jader vyšší než 3 GHz. Virtuální počítače řady HC-Series jsou vybavené také adaptérem EDR InfiniBand 100 GB/s s podporou standardních ovladačů Mellanox/OFED a všech typů a verzí MPI.
Přidat k
odhad
Instance Jádro Paměť RAM Dočasné
úložiště
Plaťte jenom za to, co využijete
(Nízká priorita)
Plaťte jenom za to, co využijete
Rezervované na jeden rok
(úspory v %)
Rezervované na tři roky
(úspory v %)
HC44rs 44 352,00 GiB 700 GiB $- $- – – Prázdné – – Prázdné

Služba Reserved Virtual Machine Instances není dostupná pro řady HC.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. (Poznámka: Podpora Microsoftu nezahrnuje podporu imagí Linuxu v tržišti Azure Marketplace, i když v některých případech vydavatelé Linuxu nabízí podporu jednotlivých plánů uvedených nahoře.) Najít plán
  • Sada škálování je bezplatná služba, proto jako taková nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Pokud ale sada škálování obsahuje virtuální počítače z nejméně 2 domén selhání, uplatní se dostupnost příslušné smlouvy SLA pro Virtual Machines. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Virtual Machine Scale Sets

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma