Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Odpovědná AI s Azure

Vyvíjejte, používejte a spravujte řešení AI odpovědně s využitím Azure AI.

Spolehlivě škálujte novou generaci bezpečných aplikací s odpovědnou AI

Azure AI umožňuje organizacím spolehlivě škálovat umělou inteligenci a získat díky ní konkurenční výhodu.

Odborníci společnosti Microsoft specializující se na výzkum, zásady a navrhování řešení v oblasti umělé inteligence spolupracují na vývoji praktických nástrojů a metodik, které podporují zabezpečení, ochranu soukromí, bezpečnost a kvalitu v oblasti umělé inteligence a budou začleněny přímo do platformy Azure AI. Díky integrovaným nástrojům a konfigurovatelným kontrolním mechanismům pro zásady správného řízení umělé inteligence můžete přejít od reaktivního řízení rizik k agilnějšímu přístupu odpovědnosti již ve fázi návrhu, který urychluje inovace.

Inovujte s jistotou

S jistotou škálujte umělou inteligenci ve své organizaci pomocí špičkových technologií a osvědčených postupů, které pomáhají řídit rizika, zvyšovat přesnost, chránit soukromí, posilovat transparentnost a zjednodušovat dodržování předpisů.

Snadná integrace osvědčených postupů

Umožněte týmům napříč jednotlivými oblastmi bezpečně vytvářet novou generaci aplikací AI pomocí integrovaných nástrojů a šablon, které pomáhají integrovat odpovědnou AI do opensourcových řešení, operací strojového učení (MLOps) a pracovních postupů generativní AI.

Stavte na důvěryhodných základech

Poskytujte důvěryhodnější aplikace s využitím funkcí ochrany soukromí, zabezpečení a dodržování předpisů na podnikové úrovni, které vyvinuli odborníci Microsoftu z oblasti výzkumu, zásad a navrhování řešení pro éru umělé inteligence.

Odpovědné sestavování vede k důvěryhodným výsledkům

Zprovozněním odpovědné AI zajistíte důvěryhodné výsledky. Posuzování modelů z hlediska nestrannosti, spolehlivosti a vysvětlitelnosti

Můžete se bez obav rozhodovat v reálném čase na základě dat. Monitorování a optimalizace výkonu modelu AI v produkčním prostředí

Ochrana a řízení prostředků strojového učení z hlediska transparentnosti, odpovědnosti a dodržování předpisů napříč skupinami účastníků

Související produkty

Azure Machine Learning

Použití služby na podnikové úrovni pro kompletní životní cyklus strojového učení.

Azure AI Služby

Přidání kognitivních možností do aplikací pomocí rozhraní API a služeb AI.

obálka knihy věnované zvyšování obchodní hodnoty pomocí odpovědné umělé inteligence

Webinář Zvyšování obchodní hodnoty pomocí zodpovědné umělé inteligence

Sledování na vyžádání: Zvyšování obchodní hodnoty pomocí zodpovědné umělé inteligence.

Posílení znalostí strojového učení s využitím Azure

Přečtěte si víc o strojovém učení v Azure a zúčastněte se praktických kurzů v rámci 30denního výukového plánu. Po jeho absolvování budete připraveni na certifikaci Azure Data Scientist Associate.

Osoba sedící v konferenční místnosti před přenosným počítačem a mluvící.

Zákazníci uvádějí odpovědnou AI do praxe

„Díky Azure Machine Learning a řídicímu panelu odpovědné AI máme k dispozici nástroje, které potřebujeme k pochopení, upřesnění a vysvětlení našich výsledků, abychom mohli lépe poskytovat služby našim pacientům.“

Dr. Justin Green, vedoucí pracovník v Health Education England North & Orthopedic Surgical Registrar

Sedící lékař kontroluje zdravotní údaje pacienta na tabletu
„Díky interpretovatelnosti modelů v Azure Machine Learning máme vysokou míru jistoty, že náš model strojového učení generuje smysluplné a spravedlivé výsledky.“

Daniel Engberg, vedoucí pro analýzu dat a umělou inteligenci, Scandinavian Airlines (SAS)

Letuška stojící před letadlem Scandinavian Airlines
Zpět na karty

Jsme na vás připraveni – společně vytvořme váš bezplatný účet Azure.

Vyzkoušet Azure zdarma