Přeskočit na hlavní obsah

Odpovědná AI s Azure

Vyvíjejte, používejte a spravujte řešení AI odpovědně s využitím Azure AI.

Tvorba řešení odpovědné AI s využitím Azure Machine Learningu

Využívejte odpovědnou AI v průběhu celého životního cyklu vývoje strojového učení a vytvářejte spravedlivé, vysvětlitelné a výkonné aplikace, které získávají důvěru zákazníků. Řídicí panel odpovědné AI konsoliduje funkce odpovědné AI, které podporují podrobné prověřování vašeho toku práce, zatímco monitorování modelů pomáhá optimalizovat výkon v produkčním prostředí. Dávejte metriky odpovědné AI do kontextu pro podnikové cílové skupiny pomocí přehledu výkonnostních metrik odpovědné AI (Preview) za účelem zjednodušení zásad správného řízení, dodržování předpisů a spolupráce.

Vyvíjejte odpovědně s cílem zajistit nestrannost a vysvětlitelnost

Rychle vyhodnocujte svůj model strojového učení pomocí špičkových algoritmů na řídicím panelu odpovědné AI, včetně tabulkových, obrazových a textových modelů. Pomocí reprodukovatelných a automatizovaných pracovních postupů můžete provádět statistické modelování, průzkumnou analýzu dat, analýzu chyb, analýzu protifaktorů a analýzu příčin a vyhodnocovat váš model z hlediska nestrannosti, interpretovatelnosti a výkonu, a to vše v rámci komplexní platformy strojového učení.

Posílení odpovědné AI v produkčním prostředí

Pomocí protifaktorů porozumíte tomu, co je potřeba k vytvoření konkrétního výsledku, a pomocí analýzy příčin dokážete proaktivně zavádět nové zásady a ovlivňovat změny ve světě. Pak můžete pomocí monitorování modelu sledovat a optimalizovat výkon modelu v produkčním prostředí. Zjednodušte shromažďování dat odvozování a získejte včasná upozornění na posun dat, posun atributů funkcí nebo problémy s kvalitou dat, abyste mohli průběžně zlepšovat výkon modelu a obchodní výsledky.

Řízení transparentnosti a odpovědnosti

Chraňte a spravujte prostředky strojového učení s využitím podnikových ovládacích prvků ochrany osobních údajů a zabezpečení, více než 60 certifikací dodržování předpisů a operací strojového učení (MLOps). Snadno sledujte rodokmen dat a seznamujte se s ním nebo využijte konektor pro Microsoft Purview ke zjednodušení ukládání metadat a provádění rychlejších analýz původních příčin. Exportujte zodpovědné přehledy výkonnostních metrik AI (Preview) pro modely strojového učení, abyste mohli dávat metriky odpovědné AI do kontextu pro zúčastněné strany v podniku a podporovat proaktivní spolupráci.

Odpovědné sestavování vede k důvěryhodným výsledkům

Zprovozněním odpovědné AI zajistíte důvěryhodné výsledky. Posuzování modelů z hlediska nestrannosti, spolehlivosti a vysvětlitelnosti

Můžete se bez obav rozhodovat v reálném čase na základě dat. Monitorování a optimalizace výkonu modelu AI v produkčním prostředí

Ochrana a řízení prostředků strojového učení z hlediska transparentnosti, odpovědnosti a dodržování předpisů napříč skupinami účastníků

Související produkty

Azure Machine Learning

Použití služby na podnikové úrovni pro kompletní životní cyklus strojového učení.

Azure AI Služby

Přidání kognitivních možností do aplikací pomocí rozhraní API a služeb AI.

Obal knihy Návrh distribuovaných systémů

Webinář Zvyšování obchodní hodnoty pomocí zodpovědné umělé inteligence

Sledování na vyžádání: Zvyšování obchodní hodnoty pomocí zodpovědné umělé inteligence.

Posílení znalostí strojového učení s využitím Azure

Přečtěte si víc o strojovém učení v Azure a zapojte se do praktických kurzů v rámci 30denního výukového plánu. Po jeho absolvování budete připraveni na certifikaci Azure Data Scientist Associate.

Osoba sedící v konferenční místnosti před přenosným počítačem a mluvící.

Zákazníci uvádějí odpovědnou AI do praxe

„Díky Azure Machine Learning a řídicímu panelu odpovědné AI máme k dispozici nástroje, které potřebujeme k pochopení, upřesnění a vysvětlení našich výsledků, abychom mohli lépe poskytovat služby našim pacientům.“
Dr. Justin Green, vedoucí pracovník v Health Education England North & Orthopedic Surgical Registrar
Sedící lékař kontroluje zdravotní údaje pacienta na tabletu

a

„Díky interpretovatelnosti modelů v Azure Machine Learning máme vysokou míru jistoty, že náš model strojového učení generuje smysluplné a spravedlivé výsledky.“
Daniel Engberg, vedoucí pro analýzu dat a umělou inteligenci, Scandinavian Airlines (SAS)
Letuška stojící před letadlem Scandinavian Airlines
Zpět na karty

Jsme na vás připraveni – společně vytvořme váš bezplatný účet Azure.

Vyzkoušet Azure zdarma