Přeskočit na hlavní obsah

Azure Deployment Environments

Rychlé zprovoznění prostředí infrastruktury aplikací pomocí projektových šablon

Nasazení správného prostředí pro každou fázi vývoje

Pomocí projektových šablon můžete rychle zprovoznit prostředí přizpůsobená aktuální fázi vývoje. Podporujte spolupráci a inovace ve vývojových týmech díky konzistentním prostředím a osvědčeným postupům a podněcujte experimentování a současně maximalizovat zabezpečení, dodržování předpisů a nákladovou efektivitu.

Prostředí převedená do šablon umožňují vývojářům nasazení z vlastního portálu, rozhraní příkazového řádku nebo kanálů kontinuální integrace.

Standardizované šablony usnadňují propagaci InnerSource a sdílení osvědčených postupů, tipů a triků napříč týmy.

Typy prostředí předem nakonfigurované správci omezují vývojářovy možnosti řízení prostředí na základě aktuální fáze vývoje

Komplexní možnosti správy pomáhají organizacím sledovat prostředky Azure napříč vývojovými centry a projekty.

Minimalizace úsilí při konfiguraci

Nasaďte správné prostředí ve správný čas, aniž byste se museli starat o backendové procesy. Přizpůsobte prostředí konkrétním projektům pomocí katalogu šablon a zvolte možnost prostředí nasazení na základě identit vaší organizace a předplatných Azure. Nasazujte přímo z místa, kde pracujete – včetně úložiště kódu, rozhraní příkazového řádku nebo vlastního portálu.

Maximalizace zabezpečení s využitím centralizovaného řízení

Nakonfigurujte jedinečná oprávnění pro zvýšení ochrany předprovozních a provozních prostředí a podpořte experimentování v prostředích pro vývoj/testování a prostředích sandbox. Sledujte využití prostředků napříč týmy, abyste se vyhnuli zbytečným rizikům nebo poplatkům.

Odstranění překážek bránících spolupráci

Podporujte inovace a spolupráci prostřednictvím standardních prostředí. Zjednodušte pracovní postupy napříč týmy tím, že zajistíte, aby vývojové týmy vždy pracovaly ve stejném prostředí, a zároveň umožněte iteraci a sdílení osvědčených postupů. Nasazujte prostředí ze šablon definovaných ve fázi vývoje jako součást kanálu kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) nebo nasazujte prostředí na vyžádání a sandboxy, abyste mohli pracovat na testování konceptů.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny Azure Deployment Environments

Zlepšete viditelnost nákladů a kontrolu díky sledování, správě a řízení prostředí nasazení v celé organizaci z centrálního bodu. Nasazením prostředků do příslušných předplatných Azure pro vývoj, testování a provoz zajistíte, že se náklady dostanou tam, kam patří.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

Spustit bezplatnou zkušební verzi. Získejte kredit ve výši $200 a použijte ho do 30 dnů. Když máte kredit, získáte zdarma mnoho našich nejpopulárnějších služeb a navíc více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

Po vyčerpání kreditu přejděte na průběžné platby, abyste mohli dál tvořit pomocí stejných služeb. Plaťte pouze v případě, že využijete více než bezplatné měsíční částky.

Po 12 měsících můžete dál využívat více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jen za to, co používáte nad rámec bezplatných měsíčních částek.

Nejčastější dotazy k Azure Deployment Environments

  • Azure Deployment Environments je v současné době k dispozici v oblastech Austrálie – východ, Evropa – západ, Japonsko – východ, Velká Británie – jih, USA – východ, USA – východ 2, USA (střed) – jih a USA – západ 3.
  • Prostředí a přidružené prostředky Azure se vytvářejí v zákaznických předplatných tak, jak je předem nakonfigurované pro konkrétní projekt nebo tým.
  • Azure Deployment Environments v současné době podporuje šablony služby Azure Resource Manager s bezprostředními plány na podporu dalších technologií, jako jsou Terraform, Pulumi a Ansible.
  • Azure Deployment Environments pomáhá s viditelností nákladů i řízením nákladů. Vývojářské týmy pro infrastrukturu můžou snadno sledovat, spravovat a řídit prostředí vytvořená vývojovými týmy. Vývojářské týmy pro infrastrukturu si budou navíc moct zobrazit výstrahy zabezpečení a náklady vzniklé v jednotlivých prostředích napříč týmy a organizacemi.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure