Přeskočit navigaci

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Azure Data Lake Analytics je služba analytických úloh na vyžádání, která zjednodušuje práci s velkými objemy dat.

Můžete snadno vyvíjet a spouštět programy v jazycích U-SQL, R, Python a .NET pro zpracování a transformaci rozsáhlých paralelních dat, a to nad petabajty dat. Protože nemusíte spravovat žádnou infrastrukturu, můžete zpracovávat data na vyžádání, okamžitě škálovat a platit pouze podle počtu úloh.

Začátek během několika sekund, okamžité škálování, placení podle počtu úloh

Pomocí služby Azure Data Lake Analytics můžete zpracovávat úlohy s velkými objemy dat během několika sekund. Nemusíte se starat o žádnou infrastrukturu, protože nejsou žádné servery, virtuální počítače ani clustery, na které byste museli čekat, spravovat je nebo je ladit. Pro každou úlohu můžete okamžitě škálovat výpočetní výkon, měřený v jednotkách analýzy (AU) služby Azure Data Lake, od jedné AU až po tisíce AU. Platíte pouze za výpočetní výkon, který v úlohách skutečně využijete.

Jednoduchý vývoj výkonných paralelních programů

U-SQL je jednoduchý, výrazový a rozšiřitelný jazyk, který vám umožňuje napsat kód jednou a automaticky jej nechat paralelně umístit pro účely škálování, které potřebujete. Můžete využít existující knihovny napsané v jazycích .NET, R nebo Python a zpracovávat petabajty dat pro různé kategorie úloh, jako jsou například dotazování, extrakce, transformace a načítání (ETL), strojové učení, strojový překlad, zpracování obrázků a analýza mínění. Podívejte se na video Spouštění dotazů U-SQL pro službu Azure Data Lake a zjistěte, jak určujeme typ objektů v milionu obrázků pomocí integrované kognitivní knihovny v U-SQL.

Snadné ladění a optimalizace programů pro velké objemy dat

Laďte chyby v programech distribuovaných v cloudu stejně snadno, jako ladíte programy ve vašem osobním prostředí. Naše spouštěcí prostředí aktivně za běhu analyzuje vaše programy a nabízí doporučení, díky kterým můžete zvýšit výkon a snížit náklady. Pokud si například pro svůj program vyžádáte 1 000 jednotek analýzy a potřeba bude jenom 50 jednotek analýzy, systém vám doporučí použít pouze 50 jednotek analýzy a snížit tak náklady o 95 %.

Virtualizace analýz

Jednejte na základě všech vašich dat pomocí optimalizované virtualizace dat z relačních zdrojů, jako jsou služby Azure SQL Database a Azure Synapse Analytics. Vaše dotazy se automaticky optimalizují přesunutím zpracování blíže ke zdrojovým datům bez pohybu samotných dat, čímž se maximalizuje výkon a minimalizuje latence.

Zabezpečení, auditování a podpora na podnikové úrovni

Rozšiřte místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu a splňte požadavky na dodržování bezpečnostních a legislativních předpisů. Jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit jsou integrované prostřednictvím Azure Active Directory. Řízení přístupu na základě rolí a možnost auditovat veškeré operace zpracování a správy jsou ve výchozím nastavení zapnuté. U vašeho řešení pro velký objem dat garantujeme 99,9% plnění smlouvy SLA na podnikové úrovni a nepřetržitou podporu.

Proč důvěřovat Data Lake Analytics?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Data Lake Analytics

  • Žádné pořizovací náklady
  • Bez poplatků za ukončení
  • Platby jen za využité úložiště
  • Fakturace po sekundách

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.

5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Data Lake Analytics.

Vylepšete si Data Lake Analytics o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Vyzkoušet Analýzu Data Lake zdarma