Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Arc

Zabezpečte, vyvíjejte a provozujte infrastrukturu, aplikace a služby Azure kdekoli.

Inovace s využitím Azure kdekoli

Azure Arc je most, který rozšiřuje platformu Azure a pomáhá vám vytvářet aplikace a služby, které jsou dostatečně flexibilní pro provoz napříč datovými centry, na hraničních zařízeních a v multicloudových prostředích. Vyvíjejte aplikace nativní pro cloud s konzistentním modelem vývoje, provozu a zabezpečení. Azure Arc funguje na novém i stávajícím hardwaru, virtualizacích a platformách Kubernetes, zařízeních IoT i integrovaných systémech. Využijte své stávající investice k modernizaci s využitím nativních cloudových řešení a udělejte tak více za méně.

K dispozici jsou teď rozšířené aktualizace zabezpečení povolené pomocí Azure Arc pro Windows Server 2012/R2 a SQL Server 2012

Konzistentní prostředí pro vývoj a provoz pro spouštění aplikací nativních pro cloud kdekoli a na libovolné platformě Kubernetes.

Nasazení datových služeb, jako jsou SQL a PostgreSQL, jako nativních cloudových služeb ve vašem preferovaném prostředí pro přehledy dat.

Zabezpečení a zásady správného řízení Azure pro aplikace, data a infrastrukturu napříč různými prostředími.

Flexibilní možnosti infrastruktury a připojení pro splnění zákonných požadavků a požadavků na latenci.

Vývoj aplikací nativních pro cloud a jejich provoz kdekoli

 • Vytvářejte a modernizujte aplikace nativní pro cloud na libovolné platformě Kubernetes.
 • Integrujte do sady nástrojů DevOps monitorování, zabezpečení a dodržování předpisů Azure.
 • Snižte počet chyb a zrychlete inovace s využitím GitOps a nasazení a konfigurace založené na zásadách napříč prostředími.
 • Využijte možnost okamžitého zprovoznění s použitím stávajících nástrojů a postupů, včetně GitHubu, Terraformu a sady Visual Studio.
 • Zapisujte do stejných rozhraní API aplikačních služeb, které mohou být konzistentně provozované v místním prostředí, ve více cloudech a v prostředích hraničních zařízení s využitím libovolné platformy Kubernetes.
 • Optimalizujte náklady pomocí Zvýhodněného hybridního využití Azure pro spouštění Azure Kubernetes Service na Windows Serveru a Azure Stack HCI pro zákazníky s předplatným Windows Server Software Assurance nebo CSP bez dalších poplatků.

 

An overview of data services in Azure.

Využití přehledů dat od cloudu až po hraniční zařízení

 • Vytvářejte aplikace rychleji díky komplexnímu řešení z místního shromažďování dat, úložiště a analýzy v reálném čase.
 • Snižte režijní náklady na správu a vystavení rizikům prostřednictvím integrovaných nástrojů pro zabezpečení a zásady správného řízení pro data.
 • Zvyšte provozní efektivitu díky konzistentním datovým nástrojům a nástrojům AI, službám a automatizaci.
 • Nasaďte SQL Managed Instance nebo PostgreSQL s podporou Azure Arc (ve verzi Preview) v jakékoli distribuci Kubernetes a v libovolném cloudu.
 • Začněte během několika minut nasazením doplňku spravovaného strojového učení jedním kliknutím a trénujte modely na jakémkoli clusteru Kubernetes s využitím služby Azure Machine Learning.

 

Zabezpečení a řízení aplikací, dat a infrastruktury napříč různými prostředími

 • Získejte rozšířené aktualizace zabezpečení povolené pomocí Azure Arc pro zabezpečení a opravu prostředků Windows Serveru 2012/R2 a SQL Serveru 2012.
 • Řiďte různorodá prostředí přes portál Azure Portal, abyste zjednodušili správu více cloudů a zvýšili provozní efektivitu.
 •  Microsoft Defender for Cloud nabízí cloudovou detekci hrozeb, odezvu a analýzu.
 • Centrálně spravujte širokou škálu prostředků, včetně Windows Serveru v AzureLinuxu v Azure, serveru SQL, Azure Kubernetes Servicedatových služeb s podporou Azure Arc.
 • Životní cyklus virtuálních počítačů pro prostředí Azure Stack HCI a VMware můžete spravovat z centrálního umístění.
 • Delegujte přístup a spravujte zásady zabezpečení pro prostředky s využitím řízení přístupu na základě role (RBAC) a služby Azure Lighthouse.

 

Overview of a policy for a Tailwind Traders service in Azure.

Plňte požadavky na dodržování předpisů a připojení flexibilně.

 • Splňte požadavky na rezidenci a suverenitu s využitím různých možností infrastruktury, včetně Azure Stack HCI.
 • Dodržujte zásady správného řízení a splňte standardy dodržování předpisů pro aplikace, infrastrukturu i data s využitím Azure Policy.
 • Získejte zjednodušenou výpočetní infrastrukturu architektury Edge pro aplikace s nízkou latencí.
 • Můžete pracovat s úplným i přerušovaným připojením k internetu, nebo bez připojení.

Služby s podporou Azure Arc

Osoba stojící na schůzce a používající přenosný počítač.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Spouštějte AKS na podporovaných infrastrukturách spravovaných zákazníkem a nasazujte kontejnerizované aplikace pro Windows a Linux v datacentrech a na hraničních zařízeních. Vytvářejte konfigurace GitOps, které zajistí synchronizaci clusterů Kubernetes a automatizaci aktualizací pro nová i stávající nasazení. S využitím sítě služeb můžete svým úlohám poskytovat funkce, jako je správa provozu, odolnost, zásady, zabezpečení, silná identita a pozorovatelnost.

Osoba stoupající po schodech a používající tablet s perem.

Aplikační služby

Můžete si vybrat z několika aplikačních služeb, včetně služeb Azure App Service, Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure API Management, Azure Event Grid a Azure Container Apps.

Datové služby

Nasazujte důležité datové služby s podporou Arc, jako jsou SQL Managed Instance a PostgreSQL (ve verzi Preview), a to místně, v multicloudových prostředích nebo v jakékoli distribuci Kubernetes.

Dva lidé spolupracující u stolu.

Strojové učení

S trénováním za použití služby Azure Machine Learning (ve verzi Preview) můžete trénovat modely strojového učení a získat spolehlivost s využitím cílů na úrovni služeb. S odvozováním za použití Azure Machine Learning (ve verzi Preview) můžete nasazovat natrénované modely pomocí strojového učení s podporou Azure Arc.

Zpět na karty

Infrastruktura s podporou Azure Arc

Red Hat Enterprise Linux, Suse, Windows Server.

Používejte virtuální počítače s Linuxem a Windows, holé servery a další cloudy se stejným prostředím pro správu serverů napříč prostředími. Díky integrovaným zásadám Azure pro servery můžete vyhledat a zobrazit servery, které nedodržují předpisy. 

Další informace o serverech s podporou Azure Arc.

Loga kontejnerových platforem, která umožňují integraci Kubernetes, jako jsou ubuntu, Rancher a Openshift.

Pomocí kontejnerové platformy podle vašeho výběru můžete přidat integrované zásady Kubernetes Gatekeeper a inventarizovat, organizovat a označovat clustery Kubernetes. Nasaďte aplikace a konfiguraci jako kód s využitím GitOps s integrovanou podporou pro většinu Kubernetes s certifikací CNCF (Cloud Native Computing Foundation).

Další informace o Kubernetes s podporou služby Azure Arc.

Rozšiřte své datové centrum do cloudu a nasazujte výpočetní prostředky i aplikace nativní pro cloud ze vzdálených umístění a spravujte je na portálu Azure Portal. Můžete si vybrat z více než 25 partnerů s ověřeným hardwarem, nebo znovu použít hardware, který splňuje požadavky na ověření. 

Další informace o Azure Stack HCI.

vmware.

Proveďte úplnou správu životního cyklu virtuálních počítačů VMware a využijte Azure RBAC ke zřizování a správě virtuálních počítačů na vyžádání na portálu Azure Portal. Získejte přístup k zásadám správného řízení, monitorování, správě aktualizací a zabezpečení ve velkém měřítku pro virtuální počítače VMware z vašich datacenter nebo s využitím Azure VMware Solution, clusterů Kubernetes a aplikační služby VMware Tanzu.

Osoba pracující u svého stolu na několika obrazovkách.

Nakonfigurujte a spravujte komponenty datacentra jako jeden prostředek infrastruktury ve službě Virtual Machine Manager (VMM). Přidávejte, zřizujte a spravujte hostitele a clustery virtualizace Hyper-V a VMware. Zjistěte, klasifikujte, zřizujte, přidělujte a přiřazujte místní a vzdálená úložiště. Pomocí prostředků infrastruktury VMM můžete vytvářet a nasazovat virtuální počítače a služby na hostitelích virtualizace.

Další informace o službě System Center Virtual Machine Manager.

Zpět na karty

Integrované zabezpečení a dodržování předpisů

Začněte s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Podívejte se, k čemu Azure Arc využívají zákazníci

"Azure Arc nám pomohl uvolnit čas strávený každodenními aktivitami technického týmu, abychom se mohli zaměřit na aktivity, které přinášejí hodnotu pro zákazníky. Pomáhá nám zajistit, aby byly služby pro zákazníky vždy zapnuté ve správný čas."

Scott Clennell, vedoucí pro infrastrukturu a sítě, Greggs

"Potřebovali jsme plány řešení nepředvídaných událostí, jako je možnost přesunout úlohu spuštěnou v clusteru Azure Kubernetes Service (AKS), ale zároveň jsme potřebovali něco, co by nám mohlo pomoct změnit je na službu na podnikové úrovni. S tím nám pomohl Azure Arc."

Nuno Guedes, vedoucí cloudových výpočetních prostředků, Millennium bcp

Millennium bcp

"Abychom našim značkám pomohli přečkat krizovou situaci v dodavatelském řetězci, potřebovali jsme přehled o věcech, které jsme předtím nutně nesledovali nebo neanalyzovali. Použili jsme Azure Arc k poskytování datových funkcí potřebných k vytvoření této viditelnosti."

Shane Newmyer, viceprezident pro podnikové aplikace, Wolverine Worldwide

"Můžeme použít Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI k uchování citlivých zákaznických dat a aplikací v místním prostředí a současně získat škálování a automatizaci Kubernetes pro správu kontejnerů."

Benny Westaedt, ředitel informačních technologií, Van Havermaet

Budova společnosti Van Havermaet.

"Podařilo se nám přijmout novou infrastrukturu, zlepšit fungování správy a získat větší kontrolu bez zvýšení nákladů. Azure Arc nám pomáhá dosáhnout úspor z velkého rozsahu, abychom mohli skutečně optimalizovali provozní výdaje."

Dimitris Stathopoulos, vedoucí pracovník pověřený zabezpečením digitálního prostředí, Steelmet

Koláž výrobních obrázků.

"Azure Arc s nasazením založeným na Kubernetes nám umožňuje využít naši stávající infrastrukturu a naše místní investice ke správě a automatizaci nasazení databází."

Vinh Tran, vedoucí technického týmu pro cloud, Royal Bank of Canada (RBC)

Zpět na karty

Nejčastější dotazy týkající se Azure Arc

 • Projděte si seznam podporovaných distribucí Kubernetes.

 • Kubernetes s podporou služby Azure Arc zajišťuje správu konfigurace a nasazování aplikací z Azure pomocí GitOps. Absolvujte kurz.

 • Azure ARC podporuje servery běžící kdekoli – v místním prostředí i v libovolném cloudu. Platí to pro servery s Windows a Linuxem, fyzické i virtuální, ať už mají připojení k doméně, nebo ne. Projděte si seznam podporovaných verzí Windows a distribucí Linuxu. Další informace o serverech s podporou Azure Arc.

 • Azure Stack HCI je softwarové řešení hostované na ověřeném hardwaru, které zákazníkům umožňuje rozšířit Azure do jejich místního prostředí.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušejte Azure zdarma