Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Data Lake Storage

Masivně škálovatelné a zabezpečené datové jezero pro vaše vysoce výkonné analytické úlohy.

Vytvoření základu pro vysoce výkonné analýzy

Eliminujte datová sila s využitím jednotné platformy úložiště. Optimalizujte náklady s využitím vrstveného úložiště a správy zásad. Ověřujte data s využitím Microsoft Entra ID (dříve Azure AD) a řízení přístupu na základě role (RBAC). Pomozte také zajistit ochranu dat s využitím funkcí zabezpečení, jako jsou šifrování neaktivních uložených dat nebo rozšířená ochrana před internetovými útoky.

Migrace datových jezer Hadoop s platformou WANDisco LiveData pro Azure

Neomezené škálování a 99,99999999999999% odolnost dat díky automatické geografické replikaci

Vysoce zabezpečené úložiště s flexibilními mechanismy ochrany, mezi které patří řízení přístupu k datům, šifrování nebo řízení na úrovni sítě

Jednotná platforma úložiště umožňující příjem, zpracování a vizualizaci dat, která podporuje nejběžnější analytické architektury

Optimalizace nákladů prostřednictvím nezávislého škálování úložiště a výpočetních prostředků, správa zásad životního cyklu a vrstvení na úrovni objektů

Škálování umožňující vyhovět nejnáročnějším analytickým úlohám

Globální infrastruktura Azure vám umožní splnit všechny požadavky na kapacitu a jednoduše spravovat data. Spouštějte rozsáhlé analytické dotazy s konzistentně vysokým výkonem.

Prostor datového úložiště
Kancelář zabezpečení Microsoftu se slovy Chraňte, detekujte a reagujte na zdi

Využití flexibilních mechanismů zabezpečení

Zajistěte ochranu svého datového jezera s využitím funkcí, jako jsou šifrování, řízení přístupu k datům nebo řízení na úrovni sítě – všechny tyto funkce jsou navržené tak, aby vám pomohly bezpečněji si zajistit přehledy.

Vytvoření škálovatelného základu pro analýzy

Ingestujte data ve velkém s využitím široké škály nástrojů pro příjem dat. Zpracovávejte data pomocí Azure Databricks, Azure Synapse Analytics nebo Azure HDInsight. A vizualizací dat s využitím Microsoft Power BI můžete také získat přehledy o transformaci.

Ruce na tabletu se zobrazením analýz v Azure
Osoba, která prezentuje před malou skupinou lidí, za nimiž je na zdi Dynamics 365

Vytváření nákladově efektivních cloudových datových jezer

Optimalizujte náklady škálováním úložiště a výpočetních prostředků nezávisle na sobě – místní datová jezera tuto možnost nenabízejí. Využijte možnost zvýšit nebo snížit úroveň v závislosti na využití a zásady automatizované správy životního cyklu a optimalizujte náklady na úložiště.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

„S Azure teď máme možnost rychle zhodnocovat naše data. Užitečné přehledy z datových modelů, které vytváříme, nám pomůžou zvýšit výnosy, snížit náklady a minimalizovat rizika."

Ahmed Adnani, ředitel pro aplikace a analýzy, Smiths Group

Smiths Group

"Microsoft Azure nám poskytuje dobrou hodnotu, když potřebujeme obrovské clustery jen na pár dnů, abychom udělali nějakou práci, a pak nám umožňuje se jich zbavit, abychom ušetřili, zatímco provozování datacentra je téměř zcela neproveditelné. Znamenalo to pro nás velkou změnu."

James Ferguson, produktový manažer, Marks & Spencer

Marks and Spencer
Zpět na karty

Nejčastější dotazy ke službě Data Lake Storage

 • Přidáním hierarchického oboru názvů nad objekty blob je možné zachovat úspory nákladů na cloudové úložiště bez ohrožení rozhraní systémů souborů, pro která jsou rozhraní pro analýzu velkých objemů dat navržená.

  Jednoduchým příkladem je často se objevující vzor analytické úlohy, která zapisuje výstupní data do dočasného adresáře a následně během potvrzovací fáze tento adresář přejmenovává na konečný název. V úložišti objektů (které úmyslně nepodporuje pojem adresářů) můžou být tyto operace přejmenování zdlouhavé a zahrnovat můžou N operací kopírování a odstranění, kde N je počet souborů v daném adresáři. V případě hierarchického oboru názvů jsou tyto operace manipulace s adresáři atomické, čímž se zvyšuje výkon a snižují náklady. Podpora adresářů jako elementů systému souborů navíc umožňuje použití seznamů řízení přístupu (ACL) kompatibilních se specifikací POSIX, které k šíření oprávnění využívají nadřazené adresáře.

 • Data Lake Storage se podobně jako další služby cloudového úložiště účtuje na základě množství uložených dat a všech nákladů na operace s těmito daty. Projděte si rozpis nákladů.

 • Služba Data Lake Storage je určená primárně k práci s Hadoopem a všemi architekturami, které jako vrstvu přístupu k datům využívají systém souborů Hadoop (například Spark nebo Presto). Podívejte se na podrobnosti.

  Data Lake Storage je v Azure kompatibilní s:

  • Azure Data Factory
  • Azure HDInsight
  • Azure Databricks
  • Azure Synapse Analytics
  • Power BI

  Služba je také součástí ekosystému Azure Blob Storage.

 • Data Lake Storage nabízí několik mechanismů řízení přístupu k datům. Tato služba nabízí hierarchický obor názvů, což z ní dělá jediné cloudové úložiště pro analýzy, které obsahuje seznamy řízení přístupu (ACL) kompatibilní se specifikací POSIX, které tvoří základ oprávnění distribuovaného souborového systému Hadoop (HDFS). Data Lake Storage zahrnuje také možnosti zabezpečení na úrovni přenosu prostřednictvím bran firewall úložiště, privátní koncové body, vynucování protokolu TLS 1.2 a šifrování neaktivních uložených dat s využitím klíčů poskytnutých systémem nebo zákazníkem.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma