Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Operator Nexus

Vytvářejte klíčově důležité mobilní sítě s využitím hybridní cloudové platformy na úrovni operátora.

Modernizujte klíčové sítě za účelem zjednodušení, škálování a snížení nákladů

Azure Operator Nexus je hybridní cloudová platforma na úrovni operátora vytvořená pro klíčové aplikace mobilní sítě. Zjednodušte zřizování nových síťových služeb a optimalizujte nasazení síťových funkcí a aplikací v místním prostředí. Spouštějte úlohy náročné na síť a klíčové aplikace s odolností, zabezpečením, pozorovatelností a vysokým výkonem.

Podpora nasazení funkcí virtualizované sítě (VNF) i kontejnerizovaných síťových funkcí (CNF)

Automatizovaná konfigurace sítě a integrované zachytávání paketů

Komplexní přehled s integrovanou telemetrií, metrikami a protokoly

Ekosystém špičkových předem certifikovaných síťových funkcí pro zjednodušení interoperability

Optimalizace a škálování sítí 5G nové generace

Spouštějte klíčové mobilní úlohy s využitím jednotné hybridní platformy na úrovni operátora. Nasazujte, spravujte, provozujte, monitorujte a zabezpečujte své úlohy s využitím jednotného prostředí Azure. Zjednodušte obchodní operace s přístupem ke všem datovým a síťovým funkcím založeným na rozhraní API. Snižte celkové náklady na vlastnictví a škálujte svým tempem.

Snímek obrazovky optimalizace a škálování sítí 5G nové generace

Vylepšete provoz s využitím analýz založených na umělé inteligenci

Vytvořte prostředí pro automatizaci s uzavřenou smyčkou pomocí zachycování dat z vaší platformy, z aplikací a ze sítě. Odvozujte preskriptivní analýzy s využitím umělé inteligence a strojového učení (ML) a překonfigurujte síť tak, aby se zlepšila provozní efektivita a snížily náklady.

Zabezpečení a řízení s využitím SecOps špičkové úrovně

Využijte robustní operace zabezpečení Microsoftu (SecOps), detekci hrozeb a možnosti ochrany pro komplexní monitorování, správu rizik a dodržování předpisů a ochranu vašich systémů. Azure Operator Nexus nabízí komplexní řešení hybridní platformy s jemně odstupňovanými prvky pro řízení přístupu na základě rolí, které umožňují komplexní ochranu a správu dodržování předpisů pro data a funkce. Microsoft Defender for Cloud chrání vaše systémy a data před hrozbami, stará se o dodržování oborových předpisů a zajišťuje bezproblémový provoz vaší firmy.

Vytvořte nové zdroje obratu s využitím ekosystému Azure

Maximalizujte investice Microsoftu do telekomunikační DNA a největšího partnerského ekosystému pro podnikový GTM. Zkombinujte možnosti připojení se službami Azure a vytvořte nové zdroje obratu od podniků.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Důvěryhodní operátoři pro reálné scénáře

AT&T spouští síťové funkce 5G Near Edge přes Azure Operator Nexus

Společnost AT&T jako platformu pro síťové funkce 5G Near Edge zvolila Azure Operator Nexus. Tato platforma jí uvolnila ruce od úloh správy cloudu, které jsou náročné na provozní výdaje, a umožnila jí soustředit se na své základní kompetence při vytváření sítí a řešení potřeb mobilních zákazníků.

Video container
Zpět na karty

Nejčastější dotazy k Azure Nexus Operator

  • Azure Operator Nexus je spravovaná hybridní cloudová platforma, která podporuje síťové úlohy na úrovni operátora s rovinou správy v Azure a řídicí rovinou a rovinou uživatelů nasazenou v místním prostředí operátora nebo v Azure.

  • Azure Operator Nexus má mnoho funkcí NFVI zaměřených na vysoce výkonné náročné síťové úlohy, jako je připnutí procesoru, zarovnání NUMA, podpora obrovských stránek a síťové funkce vrstvy 2, které nejsou v současné době dostupné se službami Azure IaaS.

  • Microsoft definuje požadované hardwarové komponenty, topologii a požadavky na připojení k Azure nezbytné pro platformu Azure Operator Nexus. Operátor zakoupí a nasadí hardware ve svém datacentru Near Edge a připojí se k Azure. Azure Operator Nexus je samoobslužná hybridní platforma s bezdotykovým zřizováním pro instalaci cloudového softwaru Azure Operator Nexus.

  • Hardware Azure Operator Nexus ve vlastnictví operátora se nachází v Near Edge datacentru operátora. Síťové funkce a jejich přidružená zákaznická data se generují v místním prostředí operátora. To, kde jsou data uložena, určuje operátor.

  • Program Azure Operator Nexus Ready předem certifikuje funkce virtuální sítě (VNF) a kontejnerizované síťové funkce (CNF) pro funkce mobility, funkce brány, správu předplatitelů, správu zásad, zabezpečení a správu sítě. Operátoři můžou tyto síťové funkce vybrat, integrovat je a vytvořit tak svou mobilní síť. Operátoři mohou také nasadit vlastní síťové funkce.

Materiály a dokumentace k Azure Operator Nexus

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma