Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure AI Speech

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Sjednocené hlasové služby poskytují širokou škálu možností rozpoznávání a generování řeči, včetně přepisu řeči, převodu textu na řeč a překladu řeči. Služba Speech poskytuje širokou škálu možností rozpoznávání a generování řeči, včetně přepisu řeči, převodu textu na řeč, překladu řeči a rozpoznávání mluvčího.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Free (F0)

Kategorie Funkce Cena
Převod řeči na text
(fakturace za sekundu)
Standard 5 hodin zvuku zdarma za měsíc3
Vlastní 5 hodin zvuku zdarma za měsíc3
Hostování koncového bodu: 1 model zdarma za měsíc1
Vícekanálový zvuk k přepisu konverzace PREVIEW 5 hodin zvuku zdarma za měsíc
Převod textu na řeč
(fakturace podle znaků)
Neurální 0.5 million znaků zdarma za měsíc
Překlad řeči
(fakturace za sekundu)
Standard 5 hodin zvuku zdarma za měsíc
Rozpoznávání mluvčího
(podle fakturace transakce)
Ověření mluvčího2 10,000 transakcí zdarma za měsíc
Identifikace mluvčího2 10,000 transakcí zdarma za měsíc
Úložiště hlasového profilu 10,000 transakcí zdarma za měsíc

Informace o kvótách, limitech a pokynech, jak zvýšit počet souběžných požadavků, najdete v dokumentaci.

1Nepoužité modely budou automaticky vyřazeny z provozu po 7 dnech.

2Rozpoznávání mluvčího je funkce s omezeným přístupem, která vyžaduje žádost o přístup.

3Hodiny bezplatného zvuku pro převod řeči na text se sdílí mezi standardem a vlastním. Batch se nepodporuje.

Průběžné platby: Plaťte jen za to, co využijete.

Kategorie Funkce Cena
Převod řeči na text
(fakturace za sekundu)
V reálném čase Batch
rozhraní API verze 3.2 nebo vyšší4
Standard $- za hodinu $- za hodinu
Vlastní $- za hodinu
Hostování koncového bodu: $- za model a hodinu
$- za hodinu
Hostování koncového bodu: není k dispozici
Trénování služby Custom Speech6 $- za výpočetní hodinu
Vylepšené doplňkové funkce:
 • Průběžná identifikace jazyka
 • Diarizace
 • Posouzení výslovnosti (prozódie, gramatika, slovní zásoba, téma)
$- za hodinu na funkci Zahrnuta průběžná identifikace jazyka a diarizace5
Vícekanálový zvuk k přepisu konverzace PREVIEW $- za hodinu1 Není k dispozici
Převod textu na řeč
(fakturace podle znaků)
Neurální Syntéza v reálném čase a syntéza dávky: $- za 1 mil. znaků
Vytvoření dlouhého zvukového záznamu: $- za 1 milion znaků
Vlastní neurální2 Trénování: $- za výpočetní hodinu, až $- za natrénování
Syntéza v reálném čase a syntéza dávky: $- za 1 milion znaků
Hostování koncového bodu: $- za model a hodinu
Vytvoření dlouhého zvukového záznamu: $- za 1 milion znaků
Překlad řeči
(fakturace za sekundu)
Standard $- za hodinu zvuku7
Rozpoznávání mluvčího
(podle fakturace transakce)
Ověření mluvčího3 $- za 1,000 transakcí
Identifikace mluvčího3 $- za 1,000 transakcí
Úložiště hlasového profilu $- za 1,000 hlasových profilů (10,000 hlasových profilů zdarma za měsíc)

Informace o kvótách, limitech a pokynech, jak zvýšit počet souběžných požadavků, najdete v dokumentaci.

Hodiny převodu řeči na text se měří jako hodiny zvuku odeslaného do služby, které se účtují po sekundách.

1 Toto odráží ceny verze Public Preview. Ceny po zavedení obecné dostupnosti oznámíme později.

2 Vlastní neurální hlas (CNV) je schopnost s omezeným přístupem, která nabízí verze Pro a Lite. Ve verzi CNV Lite (Public Preview) můžou zákazníci zaznamenat svůj vlastní hlas a vytvořit model pro předvedení/vyhodnocení a následně mohou požádat o přístup k verzi Pro. Podívejte se, kde je CNV k dispozici.

3 Rozpoznávání mluvčího je funkce s omezeným přístupem, která vyžaduje žádost o přístup.

4 Pokud chcete využít tyto nové ceny, musíte použít novou verzi Speech to Text REST API V3.2 Preview. Viz Vytvoření dávkového přepisu – Služba Speech – služby Azure AI | Microsoft Learn informace o použití nového rozhraní API verze 3.2 Preview.

5 Cena za batch pro všechny verze rozhraní Batch API zahrnuje rozšířené funkce doplňků.

6 Trénování Custom Speech se vztahuje na přizpůsobení jakéhokoli základního modelu vydaného 1. října 2023 nebo po něm.

7 Tato cena zahrnuje 1 zvukový vstup a výstup, až 2 jazyky pro překlad textu pomocí standardního nebo vlastního převodu řeči na text a standardního překladu. V případě vlastního překladu nebo překladu do více než 3 jazyků najdete další informace na stránce s cenami za překlad textu pomocí Azure AI Překladače.

Vrstvy závazku – Azure – Standard

Kategorie Funkce Cena (za měsíc) Nadlimitní využití
Převod řeči na text Standard $- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Vlastní $- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Vylepšené doplňkové funkce:2
 • Průběžná identifikace jazyka
 • Diarizace
 • Posouzení výslovnosti (prozódie, gramatika, slovní zásoba, téma)
$- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Převod textu na řeč Neurální1 $- za 80 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 400 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 2,000 mil. znaků $- na 1 mil. znaků

1Jen syntéza v reálném čase, nezahrnuje dlouhé vytváření zvuku.

2Funkce převodu řeči na text pouze v reálném čase, průběžné identifikace jazyka a doplňkové funkce diarizace jsou součástí dávkového převodu řeči na text.

Vrstvy závazku – připojený kontejner

Kategorie Funkce Cena (za měsíc) Nadlimitní využití
Převod řeči na text2 Standard $- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Vlastní $- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Vylepšené doplňkové funkce:2
 • Identifikace jazyka
 • Diarizace
$- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Převod textu na řeč Neurální1 $- za 80 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 400 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 2,000 mil. znaků $- na 1 mil. znaků

1Jen syntéza v reálném čase, nezahrnuje dlouhé vytváření zvuku.

2Ceny se vztahují na případy použití v reálném čase a na případy dávkového použití. Pro kontejnery nejsou k dispozici žádné samostatné ceny za dávku.

Informace o úrovních závazku najdete v dokumentaci.

Vrstvy závazku – odpojený kontejner

Zaregistrujte se a získejte přístup ke službám Speech v odpojených kontejnerech nebo si přečtěte další informace.

Kategorie Funkce Cena (za rok) Maximální využití (za rok) Předpokládané využití (za měsíc)
Převod řeči na text2 Standard $-
$-
Zaregistrovat se a získat přístup
Další informace
120 000 hodin
600 000 hodin
10 000 hodin
50 000 hodin
Vlastní $-
$-
Zaregistrovat se a získat přístup
Další informace
120 000 hodin
600 000 hodin
10 000 hodin
50 000 hodin
Převod textu na řeč Neurální1 $-
$-
Zaregistrovat se a získat přístup
Další informace
4,8 mld. znaků
24 mld. znaků
400 mil. znaků
2 000 mil. znaků

1Jen syntéza v reálném čase, nezahrnuje dlouhé vytváření zvuku.

2Ceny se vztahují na případy použití v reálném čase a na případy dávkového použití. Pro kontejnery nejsou k dispozici žádné samostatné ceny za dávku.

Tyto funkce jsou zastaralé a dostupné jenom pro stávající zákazníky. Projděte si podrobnosti a zjistěte, jak migrovat na nové funkce..

Instance Kategorie Funkce Cena
Zdarma - Web/kontejner
1 souběžný požadavek
Převod textu na řeč Standard 5 million znaků zdarma za měsíc
Vlastní 5 million znaků zdarma za měsíc
Hostování koncového bodu: 1 model zdarma za měsíc
Standard – web/kontejner
100 souběžných požadavků pro základní model
20 souběžných požadavků pro vlastní model
Převod textu na řeč Standard $- za 1 milion znaků
Vlastní $- za 1 milion znaků
Hostování koncového bodu: $- za model a hodinu

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure AI Speech

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure AI Speech

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure AI Speech

  • V případě převodu řeči na text a překlad řeči se využití účtuje po sekundách.
  • Převod textu na řeč: využití se účtuje po znacích. Zkontrolujte definici znaku vpoznámce k ceně.
  • Pro převod řeči na text a převod textu na řeč se hostování koncových bodů pro vlastní modely účtuje za sekundu za model.
  • Pro vlastní příkazy: fakturace se sleduje jako spotřeba služeb převodu řeči na text, převodu textu na řeč a Language Understanding. Vlastní příkazy nezavádějí nové měřiče fakturace.
  • Za trénování modelů převodu řeči na text se neúčtují žádné poplatky. Jedinými náklady jsou hostování koncových bodů na model po nasazení a potom náklady na hodinu zvuku u vlastních převodů řeči na text.
 • Služba Speech umožňuje uživatelům přizpůsobit základní modely na základě vlastních akustických a jazykových dat a vytvářet tak modely řeči, které je možné použít v překladu řeči na text i překladu řeči.

 • Jazykový model je pravděpodobnostní rozdělení přes posloupnosti slov. Jazykový model pomáhá systému zvolit takovou posloupnost slov, která zní podobně, a to na základě pravděpodobnosti jednotlivých posloupností slov. Například posloupnosti „recognize speech“ a „wreck a nice beach“ znějí podobně, ale výskyt první z nich je mnohem pravděpodobnější, takže jí bude jazykovým modelem přiřazené vyšší ohodnocení. Pokud očekáváte, že hlasové dotazy na vaši aplikaci budou obsahovat určité slovníkové položky, jako jsou názvy produktů nebo žargon, který se v běžné řeči vyskytuje zřídka, je pravděpodobné, že úpravou jazykového modelu můžete výkon zlepšit. Pokud například vytváříte aplikaci umožňující hlasové dotazy na web MSDN, je pravděpodobné, že termíny jako „object-oriented“, „namespace“ nebo „dot net“ se budou vyskytovat častěji než v klasických hlasových aplikacích. Přizpůsobení jazykového modelu umožní systému se to naučit.

 • Akustický model je klasifikátor, který označuje krátké zvukové fragmenty jedním z několika fonémů, nebo zvukových jednotek, v každém jazyce. Tyto fonémy lze sestavit tak, aby tvořily slova. Například slovo „speech“ je tvořeno čtyřmi fonémy „s p iy ch“. Tyto klasifikace se provádějí řádově stokrát za sekundu. Přizpůsobení akustického modelu může systému umožnit naučit se lépe rozpoznávat řeč v atypických prostředích. Pokud máte například aplikaci, která je určená pracovníkům ve skladu nebo v továrně, přizpůsobený akustický model může přesněji rozpoznat řeč v přítomnosti dalších zvuků z tohoto prostředí.

 • Služba Speech nabízí širokou škálu hlasových písem pro převod textu na řeč (TTS), ale vlastní neurální hlas vám umožní vytvořit si vlastní hlas, který bude vyhovovat vašim potřebám a vaší značce. Další informace najdete na blogu.

 • Identifikace jazyka umožňuje identifikovat přechod v mluveném jazyce a odpovídajícím způsobem přepisovat řeč. To se dá použít ve scénářích, kdy není známý jazyk zvuku nebo když mluvící osoba nebo osoby můžou mluvit několika jazyky. Identifikace jednoho jazyka je k dispozici bez dalších poplatků. Průběžná identifikace jazyka je vylepšená doplňková funkce. Další informace získáte navštívením dokumentace

  • Posouzení výslovnosti vyhodnocuje výslovnost a dává mluvčím zpětnou vazbu, pokud jde přesnost a plynulost mluveného projevu. Můžou ho studenti jazyků k procvičování, přičemž budou dostávat okamžitou zpětnou vazbu, takže můžou zlepšovat svou výslovnost, aby dokázali hovořit a prezentovat se sebejistotou. Další informace najdete v dokumentech.
  • Platí se za něj jako za standardní Převod řeči na text, například:
   Za vyhodnocení 8 sekund řeči se vám bude účtovat přibližně $-

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V