Přeskočit navigaci

Ceny za Hlasové služby

Jednotné hlasové služby pro převod řeči na text, textu na řeč a překlad řeči

Sjednocené hlasové služby poskytují širokou škálu možností rozpoznávání a generování řeči, včetně přepisu řeči, převodu textu na řeč a překladu řeči. Služba Speech poskytuje širokou škálu možností rozpoznávání a generování řeči, včetně přepisu řeči, převodu textu na řeč, překladu řeči a rozpoznávání mluvčího.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou odhadované a nejedná se o aktuální cenovou nabídku. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavřené s Microsoftem, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny jsou vypočítány na základě amerických dolarů a přepočítány pomocí referenčních kurzů společnosti Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od Microsoftu. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Viz časté otázky týkající se cen Azure.

Zdarma

Instance Kategorie Funkce Cena
Zdarma - Web/kontejner
1 souběžný požadavek1
Převod řeči na text Standard2 5 hodin zvuku zdarma za měsíc
Vlastní 5 hodin zvuku zdarma za měsíc
Hostování koncového bodu: 1 model zdarma za měsíc 3
Vícekanálový zvuk k přepisu konverzace PREVIEW 4 5 hodin zvuku zdarma za měsíc
Převod textu na řeč Neurální 0.5 million znaků zdarma za měsíc
Překlad řeči Standard 5 hodin zvuku zdarma za měsíc
Rozpoznávání mluvčího Ověření mluvčího 10,000 transakcí zdarma za měsíc
Identifikace mluvčího 10,000 transakcí zdarma za měsíc
Voice Storage 10,000 transakcí zdarma za měsíc

Další podrobné informace o kvótách a omezeních pro všechny cenové úrovně najdete v dokumentaci.

1Pokud chcete zvýšit počet souběžných požadavků, projděte si pokyny.

2Funkce Převod řeči na text teď zahrnuje hodnocení výslovnosti jak pro instanci Free (např. 5 hodin zvuku měsíčně zdarma), tak pro instanci Standard, kdy se bude řídit cenami verze Standard ($1 za hodinu zvuku).

3Nepoužité modely budou automaticky vyřazeny z provozu po 7 dnech.

4Pro vícekanálový přepis konverzace se doporučuje zařízení kruhového mikrofonního pole. Další podrobnosti najdete v sadě SDK pro zařízení Microsoft Speech.

Průběžné platby

Instance Kategorie Funkce Cena
Standard – web/kontejner
100 souběžných požadavků pro základní model
20 souběžných požadavků pro vlastní model1
Převod řeči na text Standard2 $- za hodinu zvuku
Vlastní $- za hodinu zvuku
Hostování koncového bodu: $- za model a měsíc
Vícekanálový zvuk k přepisu konverzace PREVIEW $- za hodinu zvuku3
Převod textu na řeč Neurální4 Syntéza v reálném čase: $- za 1 mil. znaků4
Vytvoření dlouhého zvukového záznamu: $- za 1 milion znaků
Vlastní neurální4, 5 Trénování: $- za výpočetní hodinu, až $- za natrénování
Syntéza v reálném čase: $- za 1 milion znaků
Hostování koncového bodu: $- za model a měsíc
Vytvoření dlouhého zvukového záznamu: $- za 1 milion znaků
Překlad řeči Standard $- za hodinu zvuku
Rozpoznávání mluvčího Ověření mluvčího $- za 1,000 transakcí
Identifikace mluvčího $- za 1,000 transakcí
Voice Storage $- za 1,000 hlasových profilů (10,000 hlasových profilů zdarma za měsíc)

Další podrobné informace o kvótách a omezeních pro všechny cenové úrovně najdete v dokumentaci.

1 Pokud chcete zvýšit počet souběžných požadavků, projděte si pokyny.

2 Funkce Převod řeči na text teď zahrnuje hodnocení výslovnosti jak pro instanci Free (např. 5 hodin zvuku měsíčně zdarma), tak pro instanci Standard, kdy se bude řídit cenami verze Standard ($1 za hodinu zvuku).

3 Toto odráží ceny verze Public Preview. Ceny po zavedení obecné dostupnosti oznámíme později.

4 Převod textu na řeč se účtuje za každý znak převedený na řeč včetně interpunkce. Další informace.

5 Vlastní neurální hlas (CNV) je schopnost s omezeným přístupem, která nabízí verze Pro a Lite. Ve verzi CNV Lite (Public Preview) můžou zákazníci zaznamenat svůj vlastní hlas a vytvořit model pro předvedení/vyhodnocení a následně mohou požádat o přístup k verzi Pro. Podívejte se, kde je CNV k dispozici.

Vrstvy závazku

Pro tuto cenu platí omezení. Vyžádejte si zde.

Instance Kategorie Funkce Cena (za měsíc) Nadlimitní využití
Azure – Standard Převod řeči na text Standard $- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Převod textu na řeč Neurální1 $- za 80 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 400 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 2,000 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
Propojený kontejner – Standard Převod řeči na text Standard $- za 2,000 hod $- za hodinu
$- za 10,000 hod $- za hodinu
$- za 50,000 hod $- za hodinu
Převod textu na řeč Neurální1 $- za 80 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 400 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
$- za 2,000 mil. znaků $- na 1 mil. znaků
Odpojený kontejner Převod řeči na text Standard Zaregistrovat se a získat přístup
Další informace
Převod textu na řeč Neurální1 Zaregistrovat se a získat přístup
Další informace
1 Jen syntéza v reálném čase, nezahrnuje dlouhé vytváření zvuku.

Tyto funkce jsou zastaralé a dostupné jenom pro stávající zákazníky. Projděte si podrobnosti a zjistěte, jak migrovat na nové funkce..

Instance Kategorie Funkce Cena
Zdarma - Web/kontejner
1 souběžný požadavek
Převod textu na řeč Standard 5 million znaků zdarma za měsíc
Vlastní 5 million znaků zdarma za měsíc
Hostování koncového bodu: 1 model zdarma za měsíc
Standard – web/kontejner
100 souběžných požadavků pro základní model
20 souběžných požadavků pro vlastní model
Převod textu na řeč Standard $- za 1 milion znaků
Vlastní $- za 1 milion znaků
Hostování koncového bodu: $- za model a měsíc

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Podrobnosti k Hlasové služby

Další informace o funkcích a možnostech produktu Hlasové služby

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Hlasové služby

  • Překlad řeči, převod řeči na text a převod řeči na text pomocí vlastního modelu řeči: využití se účtuje po sekundách.
  • Převod textu na řeč s neurálními nebo vlastními neurálními hlasy: využití se účtuje po znacích. Zkontrolujte definici znaku vpoznámce k ceně.
  • Využití hostování vlastního modelu řeči se účtuje po hodinách, využití hostování vlastního hlasového písma se účtuje po dnech.
  • Pro vlastní příkazy: fakturace se sleduje jako spotřeba služeb převodu řeči na text, převodu textu na řeč a Language Understanding. Vlastní příkazy nezavádějí nové měřiče fakturace.
  • Za trénování modelů řeči se nic neúčtuje. Jedinými náklady jsou náklady na hostování modelu po natrénování a potom hodinové náklady na přepis řeči.
 • Služba Speech umožňuje uživatelům přizpůsobit základní modely na základě vlastních akustických a jazykových dat a vytvářet tak modely řeči, které je možné použít v překladu řeči na text i překladu řeči.

 • Jazykový model je pravděpodobnostní rozdělení přes posloupnosti slov. Jazykový model pomáhá systému zvolit takovou posloupnost slov, která zní podobně, a to na základě pravděpodobnosti jednotlivých posloupností slov. Například posloupnosti „recognize speech“ a „wreck a nice beach“ znějí podobně, ale výskyt první z nich je mnohem pravděpodobnější, takže jí bude jazykovým modelem přiřazené vyšší ohodnocení. Pokud očekáváte, že hlasové dotazy na vaši aplikaci budou obsahovat určité slovníkové položky, jako jsou názvy produktů nebo žargon, který se v běžné řeči vyskytuje zřídka, je pravděpodobné, že úpravou jazykového modelu můžete výkon zlepšit. Pokud například vytváříte aplikaci umožňující hlasové dotazy na web MSDN, je pravděpodobné, že termíny jako „object-oriented“, „namespace“ nebo „dot net“ se budou vyskytovat častěji než v klasických hlasových aplikacích. Přizpůsobení jazykového modelu umožní systému se to naučit.

 • Akustický model je klasifikátor, který označuje krátké zvukové fragmenty jedním z několika fonémů, nebo zvukových jednotek, v každém jazyce. Tyto fonémy lze sestavit tak, aby tvořily slova. Například slovo „speech“ je tvořeno čtyřmi fonémy „s p iy ch“. Tyto klasifikace se provádějí řádově stokrát za sekundu. Přizpůsobení akustického modelu může systému umožnit naučit se lépe rozpoznávat řeč v atypických prostředích. Pokud máte například aplikaci, která je určená pracovníkům ve skladu nebo v továrně, přizpůsobený akustický model může přesněji rozpoznat řeč v přítomnosti dalších zvuků z tohoto prostředí.

 • Služba Speech nabízí širokou škálu hlasových písem pro převod textu na řeč (TTS), ale vlastní neurální hlas vám umožní vytvořit si vlastní hlas, který bude vyhovovat vašim potřebám a vaší značce. Další informace najdete na blogu.

 • Existují situace, kdy mluvčí nebo více mluvčích mluví v rámci jednoho zvukového souboru nebo živé prezentace několika jazyky. Průběžná detekce jazyka umožňuje rozpoznat změnu mluveného jazyka a podle toho přesně přepsat řeč. Tato funkce bude k dispozici zdarma v privátní verzi Preview a bude přístupná prostřednictvím sady Speech SDK. Další informace najdete v dokumentaci.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V