Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Service Health

Přizpůsobená upozornění a pokyny k problémům se službami Azure.

Aktuální informace o problémech se službami a rychlá reakce

Azure Service Health vás upozorní na incidenty služeb Azure a plánovanou údržbu, abyste mohli podniknout kroky pro omezení výpadku. Nakonfigurujte si přizpůsobitelná cloudová upozornění a využijte svůj přizpůsobený řídicí panel k analýze problémů se stavem, monitorování dopadu na vaše cloudové prostředky, získání pokynů a podpory a sdílení podrobností a aktuálních informací.

Přizpůsobené řídicí panely zobrazující problémy se službami, které vás ovlivňují

Konfigurovatelná cloudová upozornění informující o aktivních a nadcházejících problémech

Podrobnosti a aktuální informace s možností sdílení, včetně analýz původních příčin incidentů

Pokyny a podpora pro incidenty služeb

Aktuální informace o problémech se službami, které se vás týkají

Prozkoumejte aktivní incidenty, plánovanou údržbu a poradce pro stav na přizpůsobeném řídicím panelu pro stav služby na základě vašich předplatných, služeb a oblastí Azure. Zjistěte, které prostředky můžou být ovlivněné, a sledujte aktuální informace. Pokud potřebujete pomoc, můžete se rychle spojit s podporou Azure.

Řídicí panel v Azure Service Health zobrazující souhrn problému se službou.
Snímek obrazovky s videem o výpadcích, odolnosti a Azure Service Health.

Dostávání upozornění týkajících se aktivních incidentů a chystané údržby

Nakonfigurujte si přizpůsobitelná upozornění, která vás budou informovat o incidentech služeb, plánované údržbě a poradcích pro stav. Využijte možnost dostávat upozornění prostřednictvím upřednostňovaných kanálů, včetně e-mailu, SMS, nabízených oznámení, webhooků a oblíbených nástrojů pro správu IT služeb, jako je ServiceNow. Zajistěte informovanost vašich týmů, aby mohly rychle reagovat.

Stažení oficiálních sestav a analýz původních příčin (RCA)

Sledujte události v reálném čase na mobilních zařízeních nebo ve vašem systému pro správu problémů s využitím trvalých odkazů a stáhněte si oficiální sestavy od Microsoftu. Pak můžete zobrazit historii incidentů a získat analýzy RCA, které můžete sdílet se zúčastněnými stranami.

Řídicí panel historie stavu v Azure Service Health s červeným rámečkem nad tlačítky pro stažení shrnutí problému a analýzy příčin.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Dokumentace a zdroje informací pro Service Health

Dokumentace

Seznamte se se sadou prostředí Azure navržených tak, aby zajistila vaši informovanost o stavu vašich cloudových prostředků: Service HealthAzure Resource Health, a stavová stránka Azure.

Zahájení práce ve třech krocích

1

Pokud ještě nemáte účet Azure, vytvořte si ho.

2

Přejděte do služby Azure Service Health přes  portál Azure.

3

Projděte si dokumentaci a zjistěte, jak si udržovat přehled o stavu vašich cloudových prostředků.

Nejčastější dotazy ke službě Azure Service Health

  • Přihlaste se k webu Azure Portal a v nabídce Všechny služby vyhledejte Service Health. Informace jsou k dispozici pro všechna předplatná, ke kterým máte přístup vlastníka, přispěvatele nebo čtenáře.

  • Vzhledem k tomu, že je služba Service Health bezplatná, nemá smlouvu SLA. Další informace o smlouvách SLADalší informace o smlouvách SLA pro konkrétní služby.

  • Stránka Stav AzureStav Azure představuje globální zobrazení stavu všech služeb Azure ve všech oblastech. Slouží jako rychlý přehled incidentů s širším dopadem. Service Health pomáhá udržovat si přehled o stavu vašeho prostředí. Poskytuje přizpůsobené zobrazení stavu vašich služeb a oblastí Azure, obsahuje informace o plánované údržbě a aktuálních incidentech a nabízí bohatší funkce, včetně upozorňování a analýz RCA. Další informace najdete v dokumentaci .

  • Resource Health poskytuje informace o stavu jednotlivých cloudových prostředků, jako je třeba konkrétní instance virtuálního počítače. Service Health nabízí přizpůsobené zobrazení stavu služeb a oblastí Azure i informace o aktuálních incidentech, plánované údržbě a poradcích pro stav.
  • Service Health nabízí několik možností a konfigurací upozornění. Pokud chcete začít, doporučujeme vytvořit základní e-mailové upozornění , které bude informovat odpovídající osobu nebo tým v případě výskytu plánovaného nebo neplánovaného problému. Vytvořte další upozornění, která budou informovat lidi nebo týmy o problémech, které ovlivňují jejich předplatná, služby a oblasti, a to prostřednictvím komunikačního kanálu (e-mail, SMS, nabízená oznámení, webhooky), který odpovídá naléhavosti problému.

  • Nejprve ve službě Service Health zkontrolujte, jestli nedošlo ke známému incidentu, který vás ovlivňuje. Pokud došlo, stačí sledovat aktuální informace k tomuto incidentu. Jakmile budeme mít další informace, budeme je publikovat. Tým podpory nebude mít k dispozici žádné další informace. Pokud se domníváte, že vás ovlivňuje problém, který není uvedený ve službě Service Health, vytvořte žádost o podporu.

Začínáme se službou Azure Service Health