Přeskočit navigaci

Microsoft Azure Portal

Vytvářejte, spravujte a sledujte všechno od jednoduchých webových aplikací až po složité cloudové aplikace v jedné univerzální konzole

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli. Nyní k dispozici pro iOS a Android.

Zobrazení jednoho portálu, správa všech aplikací

Zobrazujte a spravujte všechny své aplikace v jediném a unifikovaném centru, včetně webových aplikací, databází, virtuálních počítačů, virtuálních sítí, úložišť a týmových projektů sady Visual Studio. Užijte si možnosti využít grafické prostředí webu Azure Porta nebo integrované prostředí příkazového řádku, které nabízí Cloud Shell. Získejte přehled a podívejte se, které služby Azure můžete spravovat pomocí webu Azure Portal.

Přizpůsobení prostředí

Představte si jednu jednoduchou konzolu vytvořenou přímo pro vás, váš tým a vaše projekty. Toto sjednocené centrum výrazně zjednodušuje vytváření, nasazování a správu cloudových prostředků. Uspořádejte si portál tak, aby přesně odpovídal vaší práci a pracovnímu stylu. Položky, které jsou pro vás nejdůležitější, si můžete připnout na řídicí panel, díky čemuž o nich budete mít neustálý přehled. Změňte velikost dlaždic tak, aby zobrazovaly správné množství detailů, a sdílejte statistiky napříč aplikacemi a zdroji.

Použití jemně odstupňovaného řízení přístupu

Řízení přístupu na základě role umožňuje přesný výběr toho, kdo co může spravovat. Uživatelům a skupinám můžete udělovat explicitní práva pro správu nebo přístup jak na úrovni účtů a služeb, tak na úrovni operací.

Kombinujte služby a vytvářejte neuvěřitelně výkonné aplikace

Můžete si vybrat z více než 3 000 služeb poskytovaných Microsoftem a našimi partnery, přičemž spousta z nich je bez poplatků. Najdete tu open source aplikace, architektury a šablony, stejně jako image jednotlivých i několika virtuálních počítačů. Když je zkombinujete se službami Azure, můžete vytvořit vlastní výkonná řešení pro libovolné zařízení a libovolný cloud rychleji a snadněji a dokonce podle potřeby ručně nebo automaticky škálovat počet instancí. Veškeré využití služeb se navíc zobrazí na jediné faktuře.

Získání přehledu s přehledným a jasným vyúčtováním

Teď můžete snadno sledovat aktuální i předpokládané náklady. Azure Portal automaticky vypočítá stávající poplatky a odhadne vaše pravděpodobné měsíční poplatky, i kdybyste spravovali stovky prostředků pro různé aplikace. Pokud navíc povolíte monitorování a diagnostiku a monitorujete metriky služeb, můžete snadno zobrazit analýzu cloudu a údaje o aktivním využití v reálném čase.

Integrovaná podpora kdykoli a kdekoli ji potřebujete

Ať už potřebujete podporu kvůli oznámení výstrah nebo máte potíže při zobrazení protokolů auditů a událostí, k získání pomoci vám stačí jenom jedno kliknutí. Microsoft poskytuje celou škálu prostředků, které vám pomůžou jak do začátku, tak i při pozdějším růstu, včetně přístupu k našim komunitám a fórům, specifických informací pro řešení potíží a přímé podpory vynikajících zástupců podpory Azure. Navíc máte přístup k přímému kanálu pro posílání zpětné vazby produktovému týmu Azure.

Podívejte se, jak Azure Portal zjednodušuje cloud

Zatím Azure neznáte?