Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Portál Microsoft Azure

Vytvářejte, spravujte a sledujte vše od jednoduchých webových aplikací až po složité cloudové aplikace v jedné sjednocené konzole.

 

Podívejte se na sérii videí s postupy, kde najdete tipy k nasazování cloudových úloh z webu Azure Portal.

Mobilní aplikace Azure

Buďte ve spojení se svými prostředky Azure – kdykoli a kdekoli. Nyní k dispozici pro iOS a Android.

Zobrazení jednoho portálu, správa všech aplikací

Zobrazujte a spravujte všechny své aplikace v jediném a unifikovaném centru, včetně webových aplikací, databází, virtuálních počítačů, virtuálních sítí, úložišť a týmových projektů sady Visual Studio. Užijte si možnosti využít grafické prostředí webu Azure Portal nebo integrované prostředí příkazového řádku, které nabízí Cloud ShellZískejte přehledpodívejte se, které služby Azure můžete spravovat pomocí webu Azure Portal.

Přizpůsobení prostředí

Představte si jedinou, snadno použitelnou konzolu vytvořenou přesně pro vás, váš tým a vaše projekty. Toto jednotné centrum výrazně zjednodušuje vytváření, nasazování a správu cloudových prostředků. Uspořádejte si portál tak, aby odpovídal vaší práci a vašemu stylu práce. Připněte si nejdůležitější věci na řídicí panel, abyste je měli pořád na očích. Nastavte velikost dlaždic tak, aby zobrazovaly ideální úroveň podrobností, a sdílejte přehledy mezi aplikacemi a prostředky.

Použití jemně odstupňovaného řízení přístupu

Řízení přístupu na základě role umožňuje přesně vybrat, kdo může spravovat co. Uživatelům a skupinám můžete udělovat explicitní práva pro správu nebo přístup jak na úrovni účtů a služeb, tak na úrovni operací.

Kombinování služeb a vytváření neuvěřitelně výkonných aplikací

Můžete si vybrat z více než 3 000 služeb poskytovaných Microsoftem a našimi partnery, přičemž spousta z nich je bez poplatků. Najdete tu opensourcové aplikace, architektury a šablony, stejně jako image s jedním i několika virtuálními počítači. Když je zkombinujete se službami Azure, můžete vytvářet vlastní výkonná řešení pro libovolné zařízení a libovolný cloud rychleji a snadněji a dokonce podle potřeby ručně nebo automaticky škálovat počet instancí. Veškeré využití služeb se navíc zobrazí na jediné faktuře.

Získání přehledu s přehledným a jasným vyúčtováním

Teď můžete snadno sledovat aktuální i předpokládané náklady. Azure Portal automaticky vypočítá stávající poplatky a odhadne vaše pravděpodobné měsíční poplatky, i kdybyste spravovali stovky prostředků pro různé aplikace. Pokud navíc povolíte monitorování a diagnostiku a monitorujete metriky služeb, můžete snadno zobrazit analýzu cloudu a údaje o aktivním využití v reálném čase.

Integrovaná podpora kdykoli a kdekoli ji potřebujete

Ať už potřebujete podporu kvůli oznámení výstrah nebo máte potíže při zobrazení protokolů auditů a událostí, k získání pomoci vám stačí jenom jedno kliknutí. Microsoft poskytuje celou škálu zdrojů, které vám pomůžou jak na začátku, tak i při pozdějším růstu, včetně přístupu k našim komunitám a fórům, specifických informací pro řešení potíží a přímé podpory ze strany vynikajících zástupců podpory Azure. Navíc máte přístup k přímému kanálu pro posílání zpětné vazby produktovému týmu Azure.

Podívejte se, jak Azure Portal zjednodušuje používání cloudu

Zatím Azure neznáte?