Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Update Manager

Přehled cen Správce aktualizace Azure

Správce aktualizace Azure je služba, která vám pomáhá spravovat aktualizace pro všechny počítače, včetně počítačů s Windows a Linuxem, napříč Azure, místními a dalšími cloudovými platformami. Dodržování předpisů aktualizací můžete monitorovat z jednoho řídicího panelu a provádět aktualizace v reálném čase, plánovat je v rámci časového období údržby nebo je automaticky aktualizovat mimo špičku.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Správce aktualizace Azure

U serverů s podporou Arc je Správce aktualizace Azure zpoplatněn poměrnou denní hodnotou $-/server/den, což činí $-/server/měsíc (za předpokladu 31 dní připojeného používání). Počítač s podporou služby Azure Arc by byl zpoplatněn pouze za dny, kdy je připojen k Arc a spravován Správcem aktualizace Azure. Přečtěte si další informace o tom, kdy počítač spravuje Správce aktualizace Azure.

Kliknutím sem získáte další informace: Nejčastější dotazy ke službě Správce aktualizace Azure | Microsoft Learn.

Služba Azure S podporou Arc
Správce aktualizace Azure Free $-

Správce aktualizace Azure je součástí výhod Azure pro Azure Stack HCI, Rozšířené aktualizace zabezpečení povolené pomocí Azure Arc a Microsoft Defender pro servery Plán 2. Další informace

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Update Manager

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Update Manager

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Update Manager

 • Při používání serverů s podporou Arc se Správce aktualizace Azure účtuje poplatkem $- (za předpokladu 31 dnů připojeného používání). Účtuje se podle denní poměrné hodnoty $- za server za den. Počítači s podporou služby Azure Arc se budou účtovat poplatky jenom za dny, kdy je připojený a spravovaný Správcem aktualizace Azure.
 • Správce aktualizace Azure považuje server s podporou Arc za spravovaný po dobu dnů, kdy počítač splňuje následující podmínky:

  • Arc má stav Připojeno kdykoli během dne.
  • Aktivuje se na něm operace aktualizace (oprava na vyžádání nebo prostřednictvím naplánované úlohy, hodnocení na vyžádání nebo prostřednictvím pravidelného hodnocení), nebo je přidružená k plánu.
 • Za server s podporou Arc spravovaný Správcem aktualizace Azure se neúčtují poplatky v následujících scénářích:

  • Pokud je na počítači povolené doručování rozšířených aktualizací zabezpečení (ESU) s podporou Azure Arc.
  • Pro předplatné, které hostuje server s podporou Arc, je povolený Microsoft Defender pro servery (Plán 2).
 • Zákazníkům se nebudou účtovat poplatky, pokud nasadí servery s podporou Arc do stejného předplatného, u kterého je povolené řešení Automation Update Management (k 1. září 2023), dokud nebude agent LA vyřazen z provozu.
 • Pokud jste si koupili Defender pro servery (Plán 2), nebudete muset pro výše uvedená dvě doporučení platit za nápravu prostředků, které nejsou v pořádku. Pokud ale pro počítače s Arc používáte jiný plán Defenderu pro servery, bude se vám přes službu Správce aktualizace Azure za tyto počítače účtovat denní poměrná část $- za server.
 • Poplatky za Správce aktualizace Azure se neúčtují za počítače hostované na clusterech Azure Stack HCI, které mají povolené výhody Azure a správu virtuálních počítačů Azure Arc. Další informace

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V