Přeskočit na hlavní obsah

Azure Spring Apps

Vytváření a nasazování aplikací Spring Boot s plně spravovanou službou od společností Microsoft a VMware

Zjednodušení vývoje a správy aplikací Spring Boot

Azure Spring Apps je plně spravovaná služba pro vývojáře Springu. Spravujte životní cyklus svých aplikací Spring Boot pomocí komplexního monitorování a diagnostiky, správy konfigurace, zjišťování služeb, integrace CI/CD a modrozelených nasazení.

Plně spravovaný vývoj aplikací s integrovaným zjišťováním služeb a správou konfigurace

Vývoj, provoz a integrovaná podpora ve spolupráci Microsoftu a VMware

Rychlé řešení potíží a odhalování slabých míst s interoperabilitou Azure Monitoru

Snadné sestavování aplikací v Javě od zdroje až po kontejner s využitím plně integrované sestavovací služby VMware Tanzu

Rychlejší dodávání s úrovní Enterprise a VMware Tanzu

Bezpečně nasazujte, provozujte a škálujte podnikové aplikace Spring Boot v Azure. Azure Spring Apps Enterprise nabízí komerční komponenty VMware Tanzu vytvořené s ohledem na podnikové požadavky na konfiguraci, integraci, přenositelnost, flexibilitu a podporu. Využijte komerční verze služeb Tanzu Build Service, Application Configuration, Service Registry a dalších, a to vše s podporou společností VMware a Microsoft.

Přečíst rychlý start

Zvýšení využití aplikací

Dosahujte vyšší produktivity a lepši efektivity nákladů díky automatickému škálování aplikací Spring Boot pomocí funkce automatického škálování. Zvolte režim založený na zátěži nebo metrikách pro škálování podle potřeby nebo režim založený na plánu pro škálování na základě předem definovaného plánu a limitů – aplikace nikdy nepřekročí definované horní nebo dolní limity.

Zjistit, jak nastavit automatické škálování

Monitorování a odstraňování potíží s aplikacemi

Zajistěte si podrobný přehled o závislostech aplikací a provozní telemetrii s využitím Azure Monitoru. Agregujte metriky pro topologické zobrazení vzájemné interakce různých služeb a podívejte se na průměrný výkon a četnost chyb. Využijte možnost snadno zjistit původní příčinu problémů se spolehlivostí a problematickým výkonem.

Další informace o monitorování

Rozšíření aplikací s využitím starterů Springu

Díky velkému portfoliu podpůrných sad Spring Starter můžete snadno komunikovat se službami Azure, jako jsou Azure Cosmos DB, Azure Active Directory (Azure AD) a Key Vault. Zahrňte sady Spring Starter do své aplikace, abyste do svého kódu nemuseli ručně přidávat popisovače závislostí. Vývoj sad Spring Starter je otevřený komunitě a příspěvky do kódu jsou vítané.

Další informace o Springu v Azure

Jednodušší správa infrastruktury

Spouštějte vaše aplikace Spring Boot Steeltoe .NET Core v plně spravované službě se škálovatelnou globální infrastrukturou. Podpora nasazení typu modrá/zelená na klíč umožňuje snížit prostoje a rizika nasazování.

Další informace o strategiích nasazení

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny služby Azure Spring Apps

Azure Spring Apps nabízí tři cenové úrovně: Basic, Standard a Enterprise. Úroveň Basic je určená pro vývojáře nebo testery a zkušební verze. Úroveň Standard je optimalizovaná pro běžný produkční provoz. Úroveň Enterprise poskytuje komponenty VMware Tanzu na vyžádání a komerční podporu pro Spring Runtime.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

Spustit bezplatnou zkušební verzi. Získejte kredit ve výši  $200  a použijte ho do 30 dnů. Když máte kredit, získáte zdarma mnoho našich nejpopulárnějších služeb a navíc více než 40 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

Po vyčerpání kreditu přejděte na průběžné platby, abyste mohli dál tvořit pomocí stejných služeb. Plaťte pouze v případě, že využijete více než bezplatné měsíční částky.

Po 12 měsících budete dál využívat více než 40 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jen za to, co používáte nad rámec bezplatných měsíčních částek.

"'Cloud–native' must provide tangible results. Azure Spring Apps helps by taking away the implementation and management effort so we can focus on our core competencies."

Jonathan Jones, vedoucí architekt řešení, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

"Azure Spring Apps has allowed Raley's to quickly develop and deploy new apps while exceeding customer and developer expectations."

Armando Guzman, hlavní softwarový inženýr, Unified Commerce, Raley's
Raley's

"Azure Spring Apps was a strategic fit for Liantis because we can really focus on building the application, whereas Microsoft provides and secures the application platform. That's why Azure Spring Apps is a great fit."

Kurt Roggen, architekt pro infrastrukturu a zabezpečení ve společnosti Liantis
Liantis

"We are Java developers. We are not infrastructure guys. We are not system administrators. With Azure Spring Apps, we don't have to worry about managing Kubernetes or cluster downtime."

Philipp Stussak, softwarový architekt ve společnosti Bosch
Bosch

"Azure Spring Apps is paramount to our architecture, because of its ease of use and the fact that it's a fully managed offering. Coupled with the REST APIs that we have developed, we have a truly powerful, resilient, and global platform."

Devon Yost, architekt podnikové sítě, Digital Realty
Digitál Realty

Video: Urychlení přenesení aplikací Spring Apps

Během této panelové diskuse se dozvíte, jak vedoucí pracovníci v podnicích, jako jsou Bosch, Digital Realty a Morgan Stanley, používají Azure Spring Apps k transformaci systémů a provozů, aby dosáhli hodnotnějších výsledků.

Prostředky pro Azure Spring Apps

Nejčastější dotazy ke službě Azure Spring Apps

  • Azure pomáhá zajistit, aby k datům, protokolům a konfiguracím aplikací měli přístup pouze autorizovaní uživatelé. Instance služeb ve službě Azure Spring Apps jsou vzájemně izolované a nasazují se v clusterech služby Azure Kubernetes Service (AKS). Můžete používat funkce zabezpečení, jako je izolace sítě pomocí služby Azure Virtual Network, vynucování standardů dodržování předpisů organizace pomocí služby Azure Policy nebo možnost připojení k dalším službám Azure pomocí spravovaných identit.
  • Projděte si smlouvu SLA pro Azure Spring Apps úrovně Standard. Pro úroveň Basic není žádná smlouva SLA.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure