Přeskočit navigaci

Ceny za Language Service

Add natural language capabilities with a single API call

Špičkové jazykové funkce, které umožňují vytvářet konverzační rozhraní do aplikací, identifikovat klíčové termíny a fráze, porozumět zabarvení a nejenom to. Využijte možnost anotovat, trénovat, vyhodnocovat a nasazovat přizpůsobitelné modely na portálu Language Studio bez zkušeností se strojovým učením.
Analýza textu pro zdravotnictví s využitím zpracování přirozeného jazyka vyhledává a popisuje informace v nestrukturovaných klinických dokumentech.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Služby jazyka se mohou kupovat po úrovních.

Textové záznamy odpovídají počtu 1 000 znakových jednotek v rámci dokumentu, který je poskytnutý jako vstup pro požadavek na službu jazyka.

Instance Funkce Cena
Zdarma - Web/kontejner Analýza postoje (a dolování názorů)
Extrakce klíčových frází
Detekce jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit (není k dispozici v kontejneru)
5,000 textových záznamů za měsíc zdarma
Standard - Web/kontejner Analýza postoje (a dolování názorů)
Extrakce klíčových frází
Detekce jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit (není k dispozici v kontejneru)
0 až 500 000 textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
0,5 milionů až 2,5 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
2,5 milionů až 10,0 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
Víc než 10 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
Analýza textu pro zdravotnictví $- za 1000 textových záznamů
Odpovídání na dotazy* Zdarma**
Vlastní klasifikace textu (Preview) Zdarma**
Rozpoznávání vlastních pojmenovaných entit (Preview) Zdarma**
Extraktivní sumarizace (Preview) Zdarma
Konverzační služba Language Understanding (Preview) Zdarma

*Některé funkce, jako je vlastní odpovídání na dotazy, vyžadují závislé prostředky. Pokud zvolíte vlastní odpovídání na dotazy, ve vašem předplatném se také nasadí prostředky služby Azure Cognitive Search.

**Question answering, custom text classification, and custom entity recognition to be charged starting on December 3, 2021.

Vrstvy závazku

This pricing is limited access. Apply here.

Instance Funkce Cena (za měsíc) Překročené
Azure – Standard Sentiment analysis (and opinion mining) Key phrase extraction Language detection Named entity recognition $- za 1 mil. textových záznamů
$- za 3 mil. textových záznamů
$- za 10 mil. textových záznamů
$- za 1 000 textových záznamů
$- za 1 000 textových záznamů
$- za 1 000 textových záznamů
Propojený kontejner – Standard Sentiment analysis (and opinion mining) Key phrase extraction Language detection $- za 1 mil. textových záznamů
$- za 3 mil. textových záznamů
$- za 10 mil. textových záznamů
$- za 1 000 textových záznamů
$- za 1 000 textových záznamů
$- za 1 000 textových záznamů

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Language Service

Další informace o funkcích a možnostech produktu Language Service

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Language Service

  • V úrovni S se služba účtuje pouze za počet textových záznamů odeslaných službě.
  • Textový záznam v úrovni S obsahuje až 1,000 znaků měřených pomocí hodnoty StringInfo.LengthInTextElements. Pokud má vstupní dokument rozhraní API služby jazyka víc než 1,000 znaků, počítá se pro každou jednotku 1,000 znaků jako jeden textový záznam. Pokud například textový dokument odeslaný rozhraní API obsahuje 7,500 znaků, bude se počítat jako 8 textových záznamů. Pokud textový dokument odeslaný rozhraní API obsahuje 500 znaků, bude se počítat jako 1 textový záznam. Pokud se odešlou dva dokumenty, jeden o velikosti 500 znaků a druhý o velikosti 1,200 znaků, bude se služba účtovat celkem za tři textové záznamy: jeden záznam pro 500znakový dokument a dva textové záznamy pro 1,200znakový dokument. Využití textových záznamů v prostředku Analýza textu teď můžete zkontrolovat na webu Azure Portal v části Monitorování > Metriky > Zpracované textové záznamy.
  • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu.
  • Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1,000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2,000 transakcí (2 × 1,000 dokumentů). Maximální velikost jednoho dokumentu je 5,120 znaků (měřeno pomocí StringInfo. LengthInTextElements). Pokud má dokument víc než 5,120 znaků, tento konkrétní dokument nezpracováváme a zobrazí se chyba typu Neplatný dokument. Pokud žádost obsahuje několik dokumentů, zpracujeme všechny dokumenty s méně než 5,120 znaky. Úrovně S0 až S4 byly vyřazeny z provozu. Průvodce migrací
  • Ceny úrovně Standard (instance S) jsou ceny na základě textových záznamů a umožňují vám využívat nejnovější funkce analýzy textu. Je to cenově výhodnější než používání cen založených na transakcích. Cenové úrovně S0 až S4 jsou teď vyřazené z provozu a doporučujeme přejít na úroveň S. Průvodce migrací
  • Konverzační služba Language Understanding je ve fázi Public Preview zdarma. Pokud používáte rozhraní API orchestrace, které volá klasickou službu LUIS nebo vlastní odpovídání na dotazy, budete je mít až do fáze obecné dostupnosti stále zdarma s omezenými transakcemi.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V