Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure confidential ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy

Ukládání dat s naprostou spolehlivostí

Azure confidential ledger poskytuje spravovaný a decentralizovaný registr pro datové položky s podporou blockchainu. Zachovejte integritu dat tím, že zabráníte jejich neautorizované nebo náhodné modifikaci pomocí úložiště odolného proti neoprávněné manipulaci. Chraňte vaše neaktivní uložená, přenášená i používaná data pomocí hardwarově podporovaných zabezpečených enkláv využívaných v důvěrných výpočetních operacích Azure.

Úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci podpořené blockchainovou strukturou

Důkazy o neoprávněné manipulaci jsou k dispozici kdykoli

Veškeré výhody důvěrných výpočetních operací Azure, včetně ochrany dat během přenosu

Flexibilní možnosti pro správu důvěryhodného architektonického základu (TCB)

Ochrana dat s využitím blockchainu

Zajistěte, aby citlivé datové záznamy zůstaly v průběhu času neporušené. Decentralizovaná blockchainová struktura využívá repliky založené na konsensu a kryptograficky podepsané bloky k zajištění toho, aby informace zapsané do služby Confidential Ledger byly trvale odolné proti neoprávněné manipulaci. Brzy budete mít možnost přidat další strany ke spolupráci na decentralizovaných aktivitách registru s využitím konceptu konsorcia, což je klíčová funkce blockchainových řešení.

Osoba, která pracuje u stolu
Osoba pracující u stolu s několika obrazovkami

Přístup k důkazům o neoprávněné manipulaci v libovolném časovém okamžiku

Jistotu, že vaše uložená data jsou neměnná, si můžete zajistit tím, že si je sami ověříte. Je možné předložit důkazy o neoprávněné manipulaci por uzly serveru, bloky uložené v registru a veškeré uživatelské transakce. Pro každou transakci jsou k dispozici také doklady.

Zajištění výhod důvěrných výpočetních operací Azure

Chraňte neaktivní uložená, přenášená i používaná data. Confidential ledger běží výhradně v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) důvěrných výpočetních operací Azure. Protokol TLS (Transport Layer Security) končí v rámci této enklávy, čímž poskytovatele cloudů a správce drží mimo důvěryhodný architektonický základ (TCB, Trusted Computing Base) a poskytuje tak nejvyšší úroveň zabezpečení. Kromě toho je každá transakce v rámci služby Confidential ledger digitálně podepsaná hardwarovým zabezpečením RoT (Root of Trust).

Serverovna
Lidé pracující v otevřených prostorech (open space)

Udržení poskytovatelů cloudu mimo TCB

Zabraňte vývojářům služeb, technikům datacenter a správcům cloudu v přístupu k vašim datům. Confidential ledger běží na minimalistickém důvěryhodném architektonickém základu (TCB), který umožňuje udržet poskytovatele cloudu mimo plány výpočetních funkcí s využitím možností, jako je ověřování na základě certifikátů.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Materiály a dokumentace ke službě Azure confidential ledger

Nejčastější dotazy ke službě Azure confidential ledger

  • Všechny datové položky je možné ověřit. Důkazy o neoprávněné manipulaci můžete ověřovat u všech uživatelských transakcí a prostřednictvím potvrzení o konkrétní transakci. Důkazy o neoprávněné manipulaci jsou k dispozici také pro uzly serveru a bloky uložené v decentralizovaném registru.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure