Přeskočit navigaci

Azure confidential ledger

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy

Ukládání dat s naprostou spolehlivostí

Služba Azure confidential ledger poskytuje spravovaný a decentralizovaný registr datových záznamů podporovaný Blockchainem. Udržujte integritu dat tím, že zabráníte neoprávněným nebo náhodným změnám pomocí úložiště odolného proti neoprávněné manipulaci. Chraňte svá neaktivní, přenášená i používaná data pomocí hardwarově podporovaných zabezpečených enkláv používaných při důvěrných výpočetních operacích Azure.

Úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci podpořené blockchainovou strukturou

Důkazy o neoprávněné manipulaci jsou k dispozici kdykoli

Veškeré výhody důvěrných výpočetních operací Azure, včetně ochrany dat během přenosu

Flexibilní možnosti pro správu důvěryhodného architektonického základu (TCB)

Ochrana dat s využitím blockchainu

Zajistěte, aby citlivé datové záznamy zůstaly v průběhu času neporušené. Decentralizovaná blockchainová struktura využívá repliky založené na konsensu a kryptograficky podepsané bloky k zajištění toho, aby informace zapsané do služby Confidential Ledger byly trvale odolné proti neoprávněné manipulaci. Brzy budete mít možnost přidat další strany ke spolupráci na decentralizovaných aktivitách registru s využitím konceptu konsorcia, což je klíčová funkce blockchainových řešení.

Přístup k důkazům o neoprávněné manipulaci v libovolném časovém okamžiku

Jistotu, že vaše uložená data jsou neměnná, si můžete zajistit tím, že si je sami ověříte. Je možné předložit důkazy o neoprávněné manipulaci por uzly serveru, bloky uložené v registru a veškeré uživatelské transakce. Pro každou transakci jsou k dispozici také doklady.

Zajištění výhod důvěrných výpočetních operací Azure

Chraňte neaktivní uložená, přenášená i používaná data. Confidential Ledger běží výhradně v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) důvěrných výpočetních operací Azure. Protokol TLS (Transport Layer Security) končí v rámci této enklávy, čímž poskytovatele cloudů a správce drží mimo důvěryhodný architektonický základ (TCB, Trusted Computing Base) a poskytuje tak nejvyšší úroveň zabezpečení. Kromě toho je každá transakce v rámci služby Confidential Ledger digitálně podepsaná hardwarovým zabezpečením RoT (Root of Trust).

Udržení poskytovatelů cloudu mimo TCB

Zabraňte vývojářům služeb, technikům datacenter a správcům cloudu v přístupu k vašim datům. Confidential Ledger běží na minimalistickém důvěryhodném architektonickém základu (TCB), který umožňuje udržet poskytovatele cloudu mimo plány výpočetních funkcí s využitím možností, jako je ověřování na základě certifikátů.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliarda USD ročně.
  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny důvěrných registrů jsou založené na využití

Ceny se zakládají na počtu spotřebovaných registrů a době jejich používání. Plaťte za to, co používáte!

Materiály a dokumentace ke službě Azure Confidential Ledger

Nejčastější dotazy ke službě Azure Confidential Ledger

  • Všechny datové položky je možné ověřit. Důkazy o neoprávněné manipulaci můžete ověřovat u všech uživatelských transakcí a prostřednictvím potvrzení o konkrétní transakci. Důkazy o neoprávněné manipulaci jsou k dispozici také pro uzly serveru a bloky uložené v decentralizovaném registru.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure