Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Externí identity Azure Active Directory

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Externí identity Azure Active Directory (Azure AD) je cloudové řešení IAM, které zabezpečuje a spravuje zákazníky a partnery mimo hranice vaší organizace. Řešení Externí identity Azure AD je postavené na zabezpečené platformě na podnikové úrovni a jedná se o vysoce dostupnou globální službu škálující se na miliony identit.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Ceny služby Externí identity Azure AD jsou postavené na počtu měsíčních aktivních uživatelů (MAU) a pomáhají snižovat náklady a bez obav prognózovat. Využijte výhod bezplatné úrovně a flexibilních předvídatelných cen pro externí uživatele:

 • Úroveň Free nabízí víc: Prvních 50,000 měsíčních aktivních uživatelů je zdarma pro funkce úrovně Premium P1 i Premium P2.
 • Flexibilita: Spojte se se zákazníky a partnery na základě využití a funkcí, které potřebujete, a nikoli licencí, které máte.
 • Předvídatelnost: Zaplatíte jenom to, co používáte. Využijte možnost snadného prognózování spolu s tím, jak se škáluje váš byznys a vaše využití. Další ověřování měsíčních aktivních uživatelů ani uchovávání neaktivních uživatelů v rámci daného kalendářního měsíce se zákazníkům neúčtuje.

Za službu Externí identity Azure AD se účtují následující sazby (platí to i pro zákazníky se smlouvou Enterprise). Funkce Premium P2 zahrnují všechny úrovně Premium P1 a špičkové kontrolní mechanismy pro zásady správného řízení a ochranu identit, jako jsou zásady podmíněného přístupu na základě rizik a vytváření sestav ochrany identit pro Azure AD B2C.

Premium P1 Premium P2
Prvních 50,000 MAU $- za měsíčního aktivního uživatele $- za měsíčního aktivního uživatele
Více než 50,000 MAU $- za měsíčního aktivního uživatele $- za měsíčního aktivního uživatele

Samostatné poplatky

Za každý pokus o vícefaktorové ověření pomocí SMS/telefonu se účtuje pevný poplatek $-.

Rezidence dat pro přechod na místní prostředí

Můžete se rozhodnout, že data Azure AD Core Store a komponenty Azure AD a data služeb budou uložená v zemích nebo oblastech splňujících podmínky.

Toto je placený doplněk k Azure B2C P1 a P2. Vyžaduje další poplatek ve výši $- za měsíčního aktivního uživatele.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Externí identity Azure Active Directory

Další informace o funkcích a možnostech produktu Externí identity Azure Active Directory

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Externí identity Azure Active Directory.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Externí identity Azure Active Directory

 • Přečtěte si naši dokumentaci k nastavení fakturace tenanta.
 • Na ceny Externí identity mají nárok jenom externí uživatelé, a to v souladu s podmínkami komerčního licencování. Interní zaměstnanci tento nárok nemají a musí mít licenci Azure AD.
 • Pokud se rozhodnete zajistit vyšší úroveň zabezpečení s využitím vícefaktorového ověřování pro hlasové hovory a SMS, bude se vám dál účtovat celosvětově paušální poplatek $- za každý pokus o vícefaktorové ověření v daném měsíci bez ohledu na to, jestli je přihlášení úspěšné, nebo ne. Tato celosvětově paušální sazba zajišťuje lepší předvídatelnost tím, že eliminuje rozdíly v cenách SMS zpráv, které závisí na konkrétním telekomunikačním operátorovi nebo cílovém telefonním číslu. Například pokud máte 100 měsíčních aktivních uživatelů, z nichž každý v daném měsíci provede dva pokusy o vícefaktorové ověření, kromě vašeho využití se vám bude účtovat $-: 100 měsíčních aktivních uživatelů × 2 pokusů o vícefaktorové ověření na každého = 200 pokusů o vícefaktorové ověření × $- za jeden pokus = $-
 • Za všechny měsíční aktivní uživatele se budou účtovat ceny vybrané úrovně. Další informace o tom, které funkce jsou vhodné pro vaše potřeby, získáte od partnera nebo zástupce společnosti Microsoft.
 • Ne, pokud chcete externím uživatelům poskytnout externí identity na úrovni Premium P2, nemusíte kupovat licence Premium P2 pro zaměstnance. Pro povolení a správu funkcí Premium P2 možná budete muset koupit aspoň jednu licenci Azure AD Premium P2 pro vašeho správce.
 • V úzké spolupráci s našimi zákazníky jsme pracovali na vývoji flexibilního, předvídatelného a nákladově efektivního modelu účtování, který odpovídá využití a potřebným funkcím, nikoli licencím, které máte.

  Vzhledem k 50,000 bezplatných měsíčních aktivních uživatelů pro každou úroveň bude moct převážná většina zákazníků využívat Externí identity Azure AD zdarma. Přírůstkové ceny pro naše funkce Premium P1 a Premium P2 umožňují organizacím pružně nabízet špičkové zabezpečení pro každého uživatele, aniž by bylo potřeba kupovat další licence Azure AD. Všichni zákazníci získají výhody v podobě přesnějšího prognózování a předvídatelných měsíčních poplatků.

 • Měsíční aktivní uživatel je jedinečný uživatel, který v daném měsíci provede ověření. Například uživatel, který se v daném měsíci ověří několikrát, se počítá jako jeden měsíční aktivní uživatel. Další ověřování měsíčních aktivních uživatelů v daném měsíci ani neaktivní uživatelé se zákazníkům neúčtují.
 • Mezi ověření může patřit:

  • Aktivní interaktivní přihlášení uživatele
  • Pasivní neinteraktivní přihlášení (např. jednotné přihlašování, registrace, přihlášení, obnovení tokenu nebo změna hesla)

  Mezi další operace, které se počítají jako ověření, patří: přihlášení k portálu, uplatnění pozvánky, ověření za účelem provedení akce správy a výměna obnovovacího tokenu za nový token identity nebo přístupový token pro daného uživatele ze strany aplikace.

 • Zákazníci se smlouvou Enterprise mohou přejít na fakturaci na základě MAU, s 50,000 MAU zdarma pro libovolnou úroveň a nízkou paušální sazbou pro další MAU. Další informace vám poskytne váš partner nebo zástupce Microsoftu.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V