Přeskočit navigaci

Šablony Azure Resource Manageru

Zajištění infrastruktury jako kódu pro všechny prostředky Azure s využitím Resource Manageru

Definujte infrastrukturu jako kód pro správu svých prostředků Azure

Spravujte Azure s použitím jednoduchého konfiguračního jazyka. Nasazujte své prostředky paralelně, aby se proces nasazování urychlil. Vytvářejte a aktualizujte veškeré prostředky Azure deklarativně. Použijte jednu z mnoha ukázkových šablon nebo si šablonu sestavte od úplného začátku s použitím nativních nástrojů ve Visual Studiu nebo Visual Studio Code.

Deklarativní a opakovatelné vytvoření každého prostředku Azure

Centralizovaná správa vašich nasazení

Hluboká integrace s dalšími službami Azure, například Azure Policy pro opravu prostředků nedodržujících předpisy a Azure DevOps pro CI/CD

Vysoký komfort tvorby pomocí Visual Studia and Visual Studio Code

Vytváření reprodukovatelné infrastruktury

Vytvořte a nasaďte celou svou infrastrukturu Azure deklarativně s použitím šablon Resource Manageru. Během celého životního cyklu nasazujte prostředky včetně virtuálních počítačů, síťové infrastruktury a systémů úložišť opakovatelně a konzistentně.

Další informace o nasazování šablon

Vytváření šablon s použitím vlastních stávajících vývojových nástrojů a skvělých ukázek vytvořených komunitou

Rozšiřte si zkušenosti s vytvářením nasazení šablon s použitím rozšíření Visual Studio Code pro Resource Manager. Používejte funkce, jako je zvýrazňování syntaxe pro jazykové funkce Resource Manageru, podpora komentářů nebo doplňování kódu IntelliSense, při vývoji vlastních šablon a stavějte na ukázkách sestavených komunitou, které nabízejí široké spektrum vzorů infrastruktury a aplikací.

Stáhnout rozšíření Visual Studio Code

Nasazování s použitím známých nástrojů

Provádějte rychlé iterace nasazení šablon s použitím rozhraní REST API, rozhraní CLI nebo PowerShellu. Integrujte své úlohy nasazení s kanály DevOps a vytvořte konfiguraci CI/CD, která dokáže automatizovat vaše nastavení ve velkém měřítku.

Nasazení s PowerShellem

Integrace s funkcemi platformy Azure

Kontrolujte nasazení na webu Azure Portal a zjišťujte, které hodnoty parametrů byly použity a jaké jsou případné výstupní hodnoty. Používejte Azure Policy pro opravu prostředků, které nevyhovují předpisům. Na základě registrace šablon ve správě zdrojového kódu kontrolujte, trasujte a auditujte svou infrastrukturu. Vytvořte si vlastní prostředí s využitím šablon a Azure Blueprints.

Další informace

Začínáme se šablonami Resource Manageru

Podívejte se na kurz o vytváření šablon.

Vytvořte zdroj Azure pomocí vzorků šablon.

Seznamte se s osvědčenými postupy vytváření šablon Resource Manageru

Nasazování s použitím známých nástrojů

Nasazování s použitím rozhraní Azure CLI

Další informace

Nasazování pomocí PowerShellu

S použitím Azure PowerShellu spolu se šablonami Resource Manageru můžete nasazovat své prostředky v Azure

Další informace

Integrace s oblíbenými nástroji CI/CD

Šablony můžete integrovat do nástrojů průběžné integrace a průběžného nasazování (CI/CD), a tím automatizovat kanály vydaných verzí pro rychlé a spolehlivé aktualizace aplikací a infrastruktury

Další informace

Nejčastější dotazy ohledně šablon Resource Manageru

  • Jelikož jsou šablony Resource Manageru nativní na platformě Azure, umožňují vám sledovat nasazování na portálu, využívat hlubokou integraci s dalšími službami Azure a zřídit jakýkoli prostředek Azure, jakmile je k dispozici.
  • Odešlete zpětnou vazbu, abyste navrhli nové funkce a možnosti pro Resource Manager.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure