Přeskočit navigaci

Azure Policy

Zajištění dodržování předpisů cloudu v reálném čase ve velkém s konzistentními zásadami správného řízení prostředků

Snadné nastavení mantinelů pro všechny prostředky

Zkraťte dobu potřebnou k auditu vašich prostředí díky tomu, že budete mít všechna data související s dodržováním předpisů na jednom místě. Nastavte ve všech prostředcích mantinely, které vám pomůžou zajistit dodržování předpisů v cloudu, zabránit chybným konfiguracím a praktikovat konzistentní zásady správného řízení prostředků. Snižte počet procesů s externím schvalováním díky implementaci zásad přímo v centru platformy Azure a zajistěte větší produktivitu vývojářů. Řiďte a optimalizujte své výdaje za cloud, aby se vaše investice lépe zhodnotila.

Vynucování a vyhodnocování zásad v reálném čase

Správa cloudových zásad a zabezpečení se škálováním

Automatizovaná náprava stávajících prostředků se škálováním

Ucelený pohled na všechny vaše prostředky z hlediska dodržování předpisů

Vynucování zásad u prostředků

Vytvářením zásad v Azure dosáhněte správného řízení prostředků v rámci celé organizace, abyste mohli řídit všechny stávající i v budoucnu nasazené prostředky. Spravujte zásady v centralizovaném umístění, kde můžete sledovat jejich stav dodržování předpisů a zkoumat konkrétní změny, které způsobily, že prostředky předpisům nevyhovují. Vynucujte u svých prostředků zásady, které stanovují určité mantinely, a zajistěte, aby byly budoucí konfigurace v souladu s podnikovými nebo externími standardy a předpisy.

Použití zásad v kanálu CI/CD

Využijte nativní integraci s GitHubem a Azure DevOps ke správě zásad jako kódu a zpřístupnění hodnocení dodržování zásad v pracovních postupech nasazení. Dejte vývojářům větší flexibilitu při současném snížení počtu schvalovacích procesů při vydávání buildu a zjistěte příčiny nedodržování předpisů.

Automatická oprava prostředků, které nevyhovují předpisům

Zajistěte, aby byly vaše prostředky v souladu s předpisy, prostřednictvím hromadné opravy, díky které nemusíte procházet chyby konfigurace jednu po druhé. Prostřednictvím webu Azure Portal, PowerShellu nebo rozhraní příkazového řádku nakonfigurujte úlohy automatické opravy, které omezí odchylky od zásad na minimum. Pište vlastní definice zásad, které vyhoví vašim konkrétním požadavkům.

Zabezpečení a správa clusterů AKS se škálováním

Řiďte a posuzujte dodržování předpisů ve všech clusterech AKS s možností škálování. Pronikněte hlouběji do clusterů AKS a uplatňujte zásady na pody, obory názvů a příchozí přenosy dat, abyste měli jistotu, že vyhovují požadavkům zásad správného řízení prostředků. Vyberte si zásady auditu nebo vynucování, které budou sledovat stav dodržování předpisů, nebo v clusterech AKS vynucujte konfigurace.

Další informace o Azure Policy pro AKS

Zabezpečení prostřednictvím účinných zásad správného řízení prostředků

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.
  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny Azure Policy

Azure Policy je předplatitelům Azure k dispozici bez dalších poplatků.

Začínáme se službou Azure Policy

Přiřaďte ke svým prostředkům integrovanou zásadu.

Seznamte se s osvědčenými postupy pro zásady správného řízení prostřednictvím architektury přechodu na cloud.

Dokumentace, školení a materiály pro migraci

Dokumentace, školení a materiály pro migraci

Navštivte centrum migrace Azure, kde najdete prostředky pro migraci aplikací, dat a infrastruktury vaším vlastním tempem. Při převodu místních úloh na virtuální počítače Azure můžete využít naše bezplatné nástroje pro vyhodnocení, migraci a správu nákladů.

S Azure navíc zaplatíte míň: Amazon Web Services (AWS) je 5krát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server.

Dokumentace pro vývojáře

Naučte se vytvářet zásady Azure prostřednictvím kódu programu.

Nejčastější dotazy týkající se Azure Policy

  • Služba Azure Policy je všeobecně dostupná ve všech oblastech, kde je dostupná platforma Azure, včetně národních cloudů.
  • Ano. Azure Policy se dodává se sadou integrovaných zásad, můžete ale vytvářet i vlastní zásady.
  • Azure Policy podporuje všechny prostředky Azure.
  • Ano, z přiřazení zásad můžete vyloučit určitý prostředek, skupinu prostředků, předplatné nebo skupinu pro správu.

Ještě dnes vytvořte první zásadu pomocí Azure Policy