Ceny za App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí

Služba Azure App Service v sobě spojuje vše, co potřebujete k vytváření webů, mobilních back-endů a webových rozhraní API pro jakoukoli platformu nebo zařízení. Plány Free a Shared (Preview) poskytují různé možnosti testování aplikací v mezích rozpočtu. Plány Basic, Standard a Premium jsou určené pro produkční úlohy a běží na vyhrazených instancích virtuálních počítačů. Každá instance může podporovat více aplikací a domén. Plán Isolated hostuje aplikace v privátním, vyhrazeném prostředí Azure a je ideální pro aplikace, které vyžadují zabezpečená připojení k místní síti nebo dodatečný výkon a škálování. Plány služby App Service se účtují po sekundách.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Zdarma Vyzkoušet zdarma Úroveň Basic Vyhrazené prostředí pro vývoj a testování Standard Spouštění produkčních úloh Premium Vylepšený výkon a škálování Isolated Vysoký výkon, zabezpečení a izolace
Webové, mobilní a API aplikace 10 Neomezený počet Neomezený počet Neomezený počet Neomezený počet
Místo na disku 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB
Maximální počet instancí Až 3 Až 10 Až 30* Až 100
Vlastní doména Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Automatické škálování Podporováno Podporováno Podporováno
Hybridní připojení Podporováno Podporováno Podporováno Podporováno
Připojení virtuální sítě Podporováno Podporováno Podporováno
Privátní koncové body Podporováno Podporováno
Typ výpočetních prostředků Shared Dedicated Dedicated Dedicated Isolated
Ceny při průběžných platbách Zdarma $- $- $- $-
* Ve vybraných oblastech. Přečtěte si k tomu víc.

Podívejte se na podrobnosti plánů App Service

Plán Free

Plán služby Free je určený jenom pro účely vývoje a testování. Pro plán služeb Free se neposkytuje žádná smlouva SLA. Plány Free se měří na základě aplikací s využitím denních kvót CPU.

Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete
F1
Zdarma
Shared
(60 minut procesoru za den)
1 GB 1 GB $-

Plán Basic

Plán Basic je určený pro aplikace s nižšími nároky na provoz, které nevyžadují rozšířené funkce automatického škálování a správy provozu. Cena se odvíjí od velikosti a počtu instancí, které provozujete. Integrovaná podpora vyrovnávání zatížení sítě automaticky distribuuje provoz napříč instancemi. Plán Basic s linuxovými běhovými prostředími podporuje službu Web App for Containers.

Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete
B1 1 1 1,75 GB 10 GB $-
B2 2 3,50 GB 10 GB $-
B3 4 7 GB 10 GB $-

Plán Standard

Plán Standard je navržený pro spouštění úloh v produkčním prostředí. Cena se odvíjí od velikosti a počtu instancí, které provozujete. Integrovaná podpora vyrovnávání zatížení sítě automaticky distribuuje provoz napříč instancemi. Plán Standard zahrnuje automatické škálování, které dokáže automaticky upravovat počet spuštěných instancí virtuálních počítačů podle aktuálních požadavků na provoz. Plán Standard s linuxovými běhovými prostředími podporuje službu Web App for Containers.

Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete
S1 1 1,75 GB 50 GB $-
S2 2 3,50 GB 50 GB $-
S3 4 7 GB 50 GB $-

Plán Premium v2

Plán Premium je navržený tak, aby poskytoval vylepšený výkon pro produkční aplikace. Upgradovaný plán Premium, Premium v2, nabízí virtuální počítače řady Dv2 s rychlejšími procesory, SSD úložištěm a dvakrát větším poměrem paměti k jádrům ve srovnání s úrovní Standard. Nový plán Premium také podporuje škálování ve větším měřítku prostřednictvím vyššího počtu instancí a současně stále poskytuje veškeré pokročilé možnosti plánu Standard. První generace plánu Premium je nadále dostupná pro potřeby škálování stávajících zákazníků.

Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete
P1v2 1 3,50 GB 250 GB $-
P2v2 2 7 GB 250 GB $-
P3v2 4 14 GB 250 GB $-
Aktualizované plány Premium v3 budou dostupné od 1. 10.

Plán služby Premium v3

Náš upgradovaný plán Premium – Premium v3 – nabízí rychlejší procesory, virtualizaci Hyper-V a podporu možností připojení pro virtuální sítě. Tento nový plán Premium podporuje kontejnery (včetně obecné podpory kontejnerů Windows) a nasazení na základě kódu a díky zvýšení počtu instancí a vCPU a větší paměti poskytuje větší možnosti škálování. Předchozí generace plánu Premium jsou nadále dostupné pro potřeby škálování stávajících zákazníků. Od 1. listopadu 2020 začnou být pro naše plány Premium v3 k dispozici ceny rezervací na jednoleté a tříleté období.

Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete Rezervováno na 1 rok Rezervováno na 3 roky
P1v3 2 8 GB 250 GB $- $- $-
P2v3 4 16 GB 250 GB $- $- $-
P3v3 8 32 GB 250 GB $- $- $-

Plán Isolated

Plán Isolated je navržený ke spouštění klíčových úloh, které jsou potřeba spouštět ve virtuální síti. Plán Isolated umožňuje zákazníkům spouštět aplikace v privátním vyhrazeném prostředí v datovém centru Azure s využitím virtuálních počítačů řady Dv2 s rychlejšími procesory, SSD úložištěm a dvakrát větším poměrem paměti k jádrům ve srovnání s úrovní Standard. Privátní prostředí použité s plánem Isolated se nazývá App Service Environment. Tento plán umožňuje škálování až na 100 instancí a další jsou dostupné na vyžádání. Můžete si přečíst další podrobnosti o plánu Isolated a službě App Service Environment. Kromě ceny za instanci plánu V izolovaném prostředí se účtuje také paušální poplatek za kolek za každou službu App Service Environment ve výši $-/hodina(~$-/měsíc). Zákazníci také mohou ušetřit 40 % předplacením tohoto poplatku za kolek na 3 roky. Další podrobnosti najdete v dokumentace k fakturaci.

Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete
I1 1 3,50 GB 1 TB $-
I2 2 7 GB 1 TB $-
I3 4 14 GB 1 TB $-
Aktualizovaný plán Isolated v2 bude dostupný ve verzi Public Preview od listopadu 2020.

Kromě ceny za instanci plánu Isolated se účtuje také paušální poplatek za každou službu App Service Environment ve výši $-/hodina(~$-/měsíc). Zákazníci teď mohou zakoupením rezervovaných instancí na 3 roky ušetřit 40 % paušálu.

Plán V izolovaném prostředí v2

Náš upgradovaný plán V izolovaném prostředí, plán V izolovaném prostředí v2, je optimalizovaný pro úlohy, které vyžadují izolaci prostředků, maximální škálovatelnost a rozšířené síťové funkce. Plán V izolovaném prostředí v2 umožňuje zákazníkům spouštět aplikace v privátním vyhrazeném prostředí v datacentru Azure, které nemá v jejich síti žádné veřejné internetové závislosti. Privátní prostředí používané s plánem V izolovaném prostředí se označuje jako App Service Environment. Tato jednoklientská instalace Azure App Service běží ve vaší virtuální síti, ve které můžete uplatnit zabezpečení sítě (místo na úrovni aplikace). Plány V izolovaném prostředí se mohou škálovat až na 100 instancí. Plán V izolovaném prostředí v2 eliminuje poplatek za kolek.
Instance Jádra Paměť RAM Úložiště Plaťte jenom za to, co využijete
I1v2 2 8 GB 1 TB $-
I2v2 4 16 GB 1 TB $-
I3v2 8 32 GB 1 TB $-

Dostupné ceny pro vývoj/testování

Nabídka dev/test je k dispozici pro předplatitele Visual Studia, kteří potřebují spouštět a testovat vývojové a testovací úlohy, ať už jako jednotlivci, nebo v týmu, a je účtována za stejnou cenu jako Azure Hybrid Benefit s úsporou až 55 % z ceny zahrnuté licence. Pro App Service pro Linux úrovně Premium v3 jsou teď k dispozici sazby pro vývoj/testování.

Doména služby App Service

Zákazníci si mohou koupit vlastní domény a přiřadit je svým službám Azure, jako jsou Web Apps nebo Azure Virtual Machines. Vlastní domény je možné spravovat na webu Azure Portal. K dispozici budou tyto domény nejvyšší úrovně: com, net, co.uk, org, nl, in, biz, org.uk a co.in. Další informace najdete v tématu věnovaném postupu při nákupu domény.

Cena $11.99 za rok (zahrnuje Ochranu osobních údajů)

Certifikáty Azure App Service

Certifikáty SSL (Secure Sockets Layer) pro vlastní domény nabízíme v plánech Basic, Standard a Premium. Certifikáty SSL zajišťují zabezpečené připojení (https://) k webu ve vaší vlastní doméně.

Zákazníci služby Azure App Service si nyní můžou koupit certifikáty SSL a použít je pro celou řadu aplikací. Zakoupit se dají certifikáty SSL typu Standard nebo Wildcard SSL, a to za následující ceny. Oba typy certifikátů SSL mají platnost 1 rok a při nákupu se může nastavit jejich automatické obnovování.

Spravované certifikáty jsou v současné době ve verzi Public Preview. Základní domény se nepodporují. Vystavují se pouze standardní certifikáty (certifikáty se zástupnými znaky nejsou k dispozici) a platí omezení pouze jednoho bezplatného certifikátu na vlastní doménu.

Spravované certifikáty služby App Service Standardní certifikát protokolu SSL Certifikát protokolu SSL se zástupným znakem
Cena Zdarma $69.99 za rok (s platností 1 rok) $299.99 za rok (s platností 1 rok)

Připojení SSL

Azure App Service podporuje dva typy připojení SSL: připojení SSL pomocí indikace názvu serveru (SNI) a připojení SSL pomocí IP adresy. Připojení SSL typu SNI funguje v moderních prohlížečích, připojení SSL na základě IP adresy lze pak použít ve všech.

Použití připojení SSL typu SNI je zdarma. Plány Standard a Premium nabízí jedno připojení IP SSL na plán služby App Service bez dalších poplatků. Plány služeb Free a Shared nepodporují SSL. Další připojení si můžete dokoupit za následující ceny. Samotné certifikáty SSL si každopádně musíte přikoupit zvlášť.

SNI SSL IP SSL
Cena $0 za měsíc a podporovaný certifikát** $39 za měsíc a podporovaný certifikát**
Kompatibilita s prohlížeči Moderní prohlížeče Všechny prohlížeče
* Za připojení SSL se fakturuje po hodinách. Odhadované měsíční ceny vycházejí z 730 hodin využití měsíčně.

** Jednotlivé certifikáty se posuzují na základě kryptografického otisku certifikátu.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k App Service

Další informace o funkcích a možnostech produktu App Service

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu App Service

Nejčastější dotazy

  • Ano. I zastavené aplikace jsou zpoplatněné. Pokud se chcete poplatkům vyhnout, odstraňte nepoužívané aplikace nebo aktualizuje na úroveň Free.

  • Ano, App Service (využívající doménu azurewebsites.net) nabízí bezplatné připojení SSL pro všechny adresy URL v rámci domény azurewebsites.net. Zabezpečený přístup na svůj web najdete tady: https://{mysite}.azurewebsites.net.

  • Ne. Připojení SSL pro vlastní domény nabízí možnost přidávat vlastní certifikát SSL pro aplikace a weby. Podporují se certifikáty podepsané svým držitelem i certifikáty od nezávislé certifikační autority.

  • Ano. Upozorňujeme jen, že připojení SSL se pro jednotlivé certifikáty účtuje samostatně. Kromě toho podporujeme i certifikáty SAN/UC, které umožňují zabezpečit víc domén s jedním certifikátem SSL.

  • Nabídky App Service zahrnují přístup k bezplatné 20MB databázi SQL po dobu 12 měsíců. Po uplynutí 12 měsíců se bezplatná služba SQL Database převede na placené předplatné SQL úrovně Basic. Pokud se rozhodnete po uplynutí 12 měsíců nepoužívat SQL s App Service, placené předplatné úrovně Basic se nevyžaduje.

  • Except for Free tier, an App Service plan carries a charge on the compute resources it uses. In the Shared tier, each app receives a quota of CPU minutes, so each app is charged for the CPU quota. In the dedicated compute tiers (Basic, Standard, Premium, PremiumV2, PremiumV3), the App Service plan defines the number of VM instances the apps are scaled to, so each VM instance in the App Service plan is charged. These VM instances are charged the same regardless how many apps are running on them. To avoid unexpected charges, see Clean up an App Service plan. In the Isolated tier, the App Service Environment defines the number of isolated workers that run your apps, and each worker is charged. In addition, there's a flat Stamp Fee for the running the App Service Environment itself.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.