Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Migrate

Zjednodušení migrace Azure a modernizace s využitím sjednocené platformy.

Zvolte jednotný přístup k migraci do cloudu a modernizaci

Začněte s migrací tím, že zjistíte a vyhodnotíte místní prostředky pomocí bezplatného nástroje Azure Migrate. Pak naplánujte svůj krok s technickými a obchodními přehledy o infrastruktuře, databázích a aplikacích. Migrujte do Azure ve fázích a modernizujte, abyste dosahovali rychlých inovací a vysoké návratnosti investic (ROI). Sledujte a spravujte průběh migrace do cloudu pomocí centrálního řídicího panelu, který usnadňuje správu.

Video container

Začínáme

Vytvoření účtu Azure vám pomůže zahájit projekt Azure Migrate.

Nasazení a připojení

Po stažení a nasazení příslušného zařízení ve vašem prostředí ho propojte s centrem pro správu a účtem Azure.

Zjištění a posouzení

Zjišťování Azure Migrate shromáždí relevantní podrobnosti a umožní vám vyhodnotit přehledy před přechodem do Azure.

Využijte Azure Expert Assessment k bezplatné odborné pomoci během migrace.

Objevte, co je nového v Azure Migrate

Mapujte prostředí a vytvořte obchodní návrh s využitím přehledů

Snadno identifikujte a shromažďujte podrobnosti o vaší infrastruktuře, databázích, aplikacích a rozhraních virtuálních klientů (VDI). Mapujte závislosti a odhadněte náklady pro různé scénáře v Azure. Získané přehledy použijte k vytvoření obchodního návrhu, který vám pomůže zdůvodnit přechod na Azure.

Okno Začínáme pro Azure Migrate s více možnostmi
Okno pro migraci, zjišťování a hodnocení v Azure

Vytvořte plán pro bezpečný a iterativní přechod podle vašich představ

Vyhodnoťte připravenost místních prostředků k migraci a správnou velikost pro zajištění optimálního výkonu a nákladů v Azure. Vytvořte plán s fázovaným přístupem (tj. pohybem ve vlnách), kde se všechny připojené prostředky migrují společně, aby byl výkon ideální.

Migrace s optimálními náklady a zvýšení inovací

Přesouvejte se do Azure ve vlnách a sledujte průběh na centrálním řídicím panelu. Využijte flexibilitu a rozšiřitelnost Azure Migrate s využitím podporovaných nástrojů třetích stran pro všechny vaše potřeby IaaS a PaaS. Otestujte prostředky v Azure před vyřazením místních prostředků z provozu a pak spravujte IT prostředky pro zajištění optimálních nákladů a špičkových inovací prostřednictvím modernizace.

Přehled Azure SQL zobrazuje různé informace jako výsečový graf připravenosti SQL Serveru ve scénářích migrace SQL Serveru.

Integrované zabezpečení a dodržování předpisů

Přehled Security Center v Microsoft Azure zobrazující různé seznamy a odpovídající stavy, mezi které patří výsečový graf, skóre, pruhový graf
Přehled výpočetních funkcí a aplikací v Security Center v Microsoft Azure, který zobrazuje různé pokrytí bezpečnostních opatření.

Začněte s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

Sanofi

Z měsíců na hodiny

Zjistěte, jak francouzský farmaceutický gigant Sanofi zajistil bezproblémovou migraci pomocí plánu digitální transformace s využitím Azure Migrate a Azure VMware Solution k přesunu úloh více než 15 000 serverů a 1 800 aplikací.

Tři laboranti plnící úkoly v laboratoři

Metro South Health, Queensland Government

Agilita a rychlost odezvy

Zjistěte, jak společnost Metro South Health, hlavní poskytovatel vysoce kvalitních veřejných zdravotnických služeb v Brisbanu, využila Azure Migrate k provedení počátečního zjišťování a posouzení, vývoji plánu a migraci úloh.

Kampus Metro South Health

Unit4

Pomoc zákazníkům s optimalizací

Zjistěte, jak Unit4, cloudová služba ERP v Nizozemsku, využila Azure Migrate ke zrychlení dosažení svého cíle vytvoření škálovatelného, agilního a nákladově efektivního řešení, ve kterém zákazníci platí jenom za využité prostředky.

Čtyři lidé, kteří se smějí a konverzují

Eltes Co Ltd

Migrace a modernizace bez přerušení

Zjistěte, jak Eltes, japonský poskytovatel služeb pro správu rizik a zabezpečení, použil Azure Migrate k přesunu do Azure bez jakýchkoli prostojů a využíval modernizaci svých platforem.

Englewood Health

Optimální využití a konsolidace prostředků

Zjistěte, jak Englewood Health, velký poskytovatel zdravotnických služeb v USA, těžil z hodnocení Azure Migrate, což vedlo k výraznému zvýšení výkonu a snížení nákladů.

Lidé, kteří se procházejí po chodbě v nemocnici
Zpět na karty

Nejčastější dotazy ke službě Azure Migrate

 • Další informace o smlouvě Azure SLA

 • Azure Migrate je neregionálních služba, což znamená, že na konkrétní oblasti Azure není žádná závislost. Přejděte prosím na stránku dostupnosti produktu pro jednotlivé oblasti a pro další informace použijte nástroj pro vyhledávání oblastí.

 • Ano. Azure Migrate můžete použít k modernizaci místních úloh v Azure po migraci a k vytvoření nové modernizované aplikace v Azure. Přečtěte si další informace o modernizaci aplikací a databází .

 • Azure Migrate obsahuje nástroje a služby, které podporují kroky posouzení a migrace na vaší cestě migrace do cloudu. Získejte další zdroje informací o plánování migrace do Azure, včetně kontrolního seznamu pro migraci do cloudu.

 • Ano, Azure Migrate nabízí způsob, jak přesunout portfolio zastaralých aplikací do cloudu. Další informace najdete v tomto webináři: Migrace zastaralých aplikací .NET do cloudu. Pokud vaše organizace využívá mainframe, přečtěte si o migraci mainframových aplikací do cloudu.

 • Klasická služba Azure Migrate je původní verze služby Azure Migrate, která podporuje jenom posouzení virtuálních počítačů VMware. Azure Migrate se teď dá použít k posouzení vaší situace před migrací do Azure a modernizací v Azure. Zjistěte, jak upgradovat na nejnovější verzi Azure Migrate.

 • Ano, Azure Migrate pomáhá posoudit VDI – při vytváření nového projektu vyberte nástroj pro posouzení VDI Lakeside.

 • Informace o licencování pro konkrétní nástroj partnera najdete na webu partnera nebo přejděte na  ceny služby Azure Migrate.

 • Ano, Azure Migrate nabízí podporu hodnocení a migrace fyzických serverů.

 • Projděte si seznam podporovaných databází.

 • Pokud chcete začít s migrací databází, nejprve pomocí  nástroje pro posuzování databází Azure Migrate vyhledejte a posuďte místní databáze. K migraci databází použijte službu Database Migration Service, vyberte předplatné použité v rámci posuzování databází Azure Migrate a migrujte skupiny a instance z vašeho posouzení.

 • Azure Migrate podporuje zjišťování a hodnocení místních prostředků a migraci do Azure a modernizaci v Azure. Azure Site Recovery je řešením zotavení po havárii.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušejte Azure zdarma