Přeskočit na hlavní obsah

Azure Migrate

Zjednodušte migraci a modernizaci s využitím sjednocené platformy.

Zvolte jednotný přístup k migraci do cloudu a modernizaci

Zahajte migraci do Azure tím, že zjistíte a vyhodnotíte místní prostředky a naplánujete přesun s využitím přehledů. Migrujte do Azure ve vlnách a modernizujte, abyste dosahovali rychlých inovací a vysoké návratnosti investic (ROI). Sledujte a spravujte svůj postup pomocí centrálního řídicího panelu.

Video container

Zvládněte více s méně

Zjistěte, jak vytvořit optimální plán nákladů pro migraci.

Komplexní služby migrace a modernizace pro úlohy Linuxu a Windows

Jednoduché a intuitivní rozhraní s centralizovaným úložištěm pro komplexní sledování a přehledy

Funkce a nástroje pro optimalizaci nákladů na Azure za účelem efektivní migrace do cloudu

Získejte kompletní sadu funkcí

Migrujte infrastrukturu založenou na Linuxu a Windows, infrastrukturu virtuálních klientských počítačů (VDI), aplikace a data do Azure, abyste vytvořili odolnou, škálovatelnou a zabezpečenou platformu. Modernizujte, abyste dosáhli rychlých inovací a vysoké návratnosti investic (ROI).

Sjednoťte migraci a modernizaci

Pomocí prostředí s asistencí si procházejte průběh projektů migrace do Azure a modernizace. Zjednodušte provoz pomocí jediného portálu pro komplexní přehled o vašich místních a cloudových prostředcích.

Optimalizace nákladů

Využijte zjišťování bez agentů, kontroly připravenosti Azure a analýzu závislostí pro efektivní místní mapování a identifikaci prostředků připravených k migraci. Pomocí přehledů můžete odhadnout náklady na migraci prostředků správné velikosti do Azure a dosáhnout tak optimálních nákladů. Modernizujte platformu jako službu (PaaS) a software jako službu (SaaS), abyste zrychlili inovace a snížili náklady.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Nejčastější dotazy ke službě Azure Migrate

 • Ano. Azure Migrate můžete použít k modernizaci místních úloh v Azure po migraci a k vytvoření nové modernizované aplikace v Azure. Přečtět si další informace o modernizaci aplikací a databází

 • Azure Migrate obsahuje nástroje a služby, které podporují kroky posouzení a migrace na vaší cestě migrace do cloudu. Získejte další zdroje informací o plánování migrace do Azure, včetně kontrolního seznamu pro migraci do cloudu.

 • Ano, Azure Migrate nabízí způsob, jak přesunout portfolio zastaralých aplikací do cloudu. Další informace najdete v tomto webináři: Migrace zastaralých aplikací .NET do cloudu. Pokud vaše organizace využívá mainframe, přečtěte si o migraci mainframových aplikací do cloudu.

 • Klasická služba Azure Migrate je původní verze služby Azure Migrate, která podporuje jenom posouzení virtuálních počítačů VMware. Azure Migrate se teď dá použít k posouzení před migrací do Azure a modernizací v Azure. Pokud chcete upgradovat na nejnovější verzi Azure Migrate, postupujte podle těchto pokynů.

 • Projděte si dostupnost produktů v jednotlivých oblastech a použijte nástroj pro regionální vyhledávání.

 • Ano, Azure Migrate pomáhá posoudit VDI – při vytváření nového projektu vyberte nástroj pro posouzení VDI Lakeside.

 • Informace o licencování pro konkrétní nástroj partnera najdete na webu partnera. Pokud hledáte informace o cenách, přejděte na web s cenami služby Azure Migrate.

 • Ano, Azure Migrate nabízí podporu hodnocení a migrace fyzických serverů.

 • Projděte si seznam podporovaných databází.

 • Pokud chcete začít s migrací databází, nejprve pomocí nástroje pro posuzování databází Azure Migrate vyhledejte a posuďte místní databáze. K migraci databází použijte službu Database Migration Service na webu Azure Portal, vyberte předplatné použité v rámci posuzování databází Azure Migrate a migrujte skupiny a instance z vašeho posouzení.

 • Azure Migrate podporuje zjišťování a hodnocení místních prostředků a migraci do Azure a modernizaci v Azure. Azure Site Recovery je řešením zotavení po havárii.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure