Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Správa a zásady správného řízení

Správa a zabezpečení hybridních cloudových prostředků pomocí nástrojů integrovaných do Azure

Získejte integrované nástroje pro správu a správné řízení Azure, které vašim správcům systémů a vývojářům pomůžou zajistit zabezpečení a dodržování předpisů vašich prostředků v místním prostředí i v cloudu. V průběhu celého životního cyklu IT můžete monitorovat infrastrukturu a aplikace, zřizovat a konfigurovat prostředky, aktualizovat aplikace, analyzovat hrozby, zálohovat prostředky, vytvářet řešení zotavení po havárii, používat zásady, automatizovat procesy a dokonce i spravovat náklady.

Najděte produkty pro správu, které potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Získat přehled o stavu komponent platformy Azure Azure Monitor
Monitorovat a diagnostikovat problémy se sítí Network Watcher
Zjednodušení návrhu, provozu, optimalizace a řešení potíží od cloudu po hraniční zařízení  Microsoft Copilot v AzurePreview
Automatizace, konfigurace a aktualizace prostředků Automation
Získat individuální doporučení, která vám pomůžou se správou prostředí Azure Azure Advisor
Nasazovat a spravovat prostředky Azure Azure Resource Manager
Zjednodušit postup přesouvání více prostředků mezi oblastmi Azure Azure Resource Mover
Vytvářet, udržovat a vyvolávat plánovanou práci pro aplikace Scheduler
Směrovat příchozí provoz pro zajištění vyššího výkonu a dostupnosti Traffic Manager
Spravovat Azure pomocí prostředí příkazového řádku Cloud Shell
Spravovat nasazená řešení pro zákazníky Azure Managed Applications
Přizpůsobovat a spravovat prostředí Azure Portál Microsoft Azure
Mít připojení k prostředkům Azure kdykoli a odkudkoli Mobilní aplikace Azure
Zajistit precizní správu zákazníků ve velkém měřítku pro poskytovatele služeb Azure Lighthouse
Získat transparentní přehled o nákladech na cloudové prostředky Microsoft Cost Management
Nastavovat zásady napříč prostředky a monitorovat dodržování předpisů Azure Policy
Umožnit rychlé a opakovatelné vytváření řízených prostředí Azure Blueprints
Nasazovat řídicí panely Grafana jako plně spravovanou službu Azure Azure Managed Grafana
Centrálně spravovat aktualizace a dodržování předpisů ve velkém rozsahu Update Management Center