Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Managed Confidential Consortium Framework (CCF)PREVIEW

Vytváření stavových služeb ve stylu konsorcia na podnikové úrovni a aplikací s decentralizovaným vztahem důvěryhodnosti s využitím modelu společného zdroje pravdy
Nasaďte své aplikace s podporou architektury Confidential Consortium Framework se spravovanou službou Azure.
Přehled

Vytváření služeb s decentralizovaným vztahem důvěryhodnosti

 • Vytvářejte si podnikové provozní modely s transparentní a programovatelnou správou (governance) a hardwarově podporovanou integritou logiky a dat.
 • Zajistěte, aby transakce byly ve výchozím nastavení důvěrné a zaznamenávané s ověřitelnými kryptografickými kontrolami.
  Obrázek 3D obrazců, včetně zámku, symbolu zaškrtnutí a zamaskovaného hesla
 • Zvyšte výkon díky propustnosti srovnatelné s databázemi, nízké latenci, vysoké dostupnosti a zotavení po havárii.
  Obrázek 3D obrazců, včetně mraku a databáze
FUNKCE

Vytváření stavových služeb s decentralizovaným vztahem důvěryhodnosti

Správa (governance)

Získejte transparentní a programovatelnou správu (governance) založenou na návrhu a hlasování ve stylu konsorcia podporující podnikové provozní modely.  

Integrovaná ověřitelná historie

Chraňte soukromí uživatelů pomocí důvěrných transakcí zaznamenaných v centrálním zdroji pravdy a ověřených pomocí kryptografických důkazů.

Vývojářsky přívětivé jazyky

Vytvářejte aplikace ve známých vývojových jazycích, jako jsou JavaScript a Typescript.

Hardwarové zabezpečení

Posilujte online vztah důvěryhodnosti na základě atestačních zpráv a veřejně ověřitelného důvěryhodného provozního prostředí (TEE).   

Vysoká dostupnost a odolnost

Předcházejte výpadkům služeb a ztrátě dat díky řešení odolnému proti selhání, které zajišťuje zabezpečené zotavení po havárii a vysokou dostupnost.  

Integrované zabezpečení a dodržování předpisů 

Žena v džínové bundě, která používá tablet v obchodě s oblečením
CENY

Azure Managed Confidential Consortium Framework – ceny

Získejte výhodu v podobě jednoduché cenové struktury pro nasazení aplikace na instanci.

Informace o tokenizaci v rámci správy prostředků

Přečtěte si, jak společnost Calastone ve spolupráci se společností Schroders pracuje na službě nové generace s decentralizovaným vztahem důvěryhodnosti, díky níž se tokenizované investice stávají realitou.

Nejčastější dotazy

 • Další informace naleznete na webu architektury CCF (Confidential Consortium Framework), kde je k dispozici dokumentace, která vám pomůže vytvářet aplikace podporující CCF a spouštět je v rámci Azure Managed Confidential Consortium Framework.
 • Pomocí architektury Azure Managed Confidential Consortium Framework můžete vytvářet aplikace, které těží z centralizovaných důvěrných výpočtů (confidential computing). Využijte výhod sítě, kde se více stran dohodne na kódu aplikace, přičemž každá strana vlastní svá data a každá strana sdílí pouze souhrny související s daty nebo selektivně odhaluje část dat, pokud jsou splněny podmínky. Transakce v síti zůstávají auditovatelné prostřednictvím registru.
 • Technologie distribuovaného registru a CCF podporují podobné případy použití a scénáře, mají podobné koncepty, například Merkleův strom, registr a odolnost proti chybám, liší se však ve způsobu, jakým se vytváří vztah důvěryhodnosti. Konkrétně jde o to, že technologie CCF využívají k vytvoření důvěryhodnosti v síti centralizované výpočty prostřednictvím hardwarových důvěryhodných provozních prostředí (TEE), čímž zlepšují možnosti řízení z hlediska správy (governance) v síti.
 • CCF může běžet místně i na platformě Azure. Aby však mohli klienti a provozovatelé důvěřovat záruce zabezpečení TEE, mělo by mít prostředí nasazení přístup k potvrzením z atestačních zpráv TEE. Zatímco v Azure jsou tato potvrzení transparentně ukládána do mezipaměti, místní nasazení CCF vyžadují pro ukládání a poskytování potvrzení vytvoření specifické infrastruktury.
Registrace účtu

Začněte s bezplatným účtem

Začněte s kreditem Azure ve výši 200 USD.
Registrace účtu

Začněte s využitím průběžných plateb

Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.