Přeskočit na hlavní obsah

Azure Maps

Oživte aplikace a řešení pomocí inteligentních prostředí s podporou polohy.

Nechte inteligentní informace o poloze, aby pracovaly pro vaši firmu

Azure Maps je sada geoprostorových mapových služeb, které vývojářům a podnikovým organizacím umožňují vytvářet inteligentní prostředí založená na poloze a mapách. Zabudujte do svých mobilních a webových aplikací působivé funkce, včetně sledování prostředků, směrování vozidel, vytváření map, geografické polohy a mnohem více.

Transformujte vaši firmu s využitím přehledů o poloze

Vytvářejte nové obchodní příležitosti s využitím webových a mobilních aplikací s podporou polohy pomocí komplexní sady geoprostorových služeb, mapovacích rozhraní API a sad SDK. Najděte si nové způsoby, jak shromažďovat a analyzovat data, zajistit flexibilitu firmy, zvýšit návratnost investic, zvýšit provozní efektivitu a zlepšit zabezpečení s využitím cloudové platformy Microsoftu.

Snadný vývoj aplikací založených na mapách

Pomocí známých rozhraní API a vzorů můžete snadno vytvářet aplikace s podporou polohy nebo převést svá stávající řešení do Azure. Zvolte rozhraní API a sady SDK služby Azure Maps pro webové a mobilní sady SDK nebo sady SDK třetích stran, jako je například Leaflet.

Bezproblémová integrace s důvěryhodnou platformou Azure

Implementujte další nástroje a služby Azure pro zajištění nejvyšší úrovně škálovatelnosti a zabezpečení. Využijte možnost platit jenom za to, co využijete, a snadno integrujte mapovou službu Azure Maps do stávajícího předplatného Azure nebo smlouvy Enterprise.

Zobrazit Azure Maps v akci

Vyzkoušejte si ukázku Azure Maps, projděte si více než 250 ukázek kódu a pak začněte vytvářet řešení s podporou polohy pomocí geoprostorových dat, animací, mapových vrstev, prostorových operací a mnohem více.

Použití inkluzivních videokonferencí

Mapy: Implementujte mapy s podrobným pokrytím silnici, půdorysy budov a body zájmu.

Hledání: Hledejte adresy a body zájmu.

Plánování tras: Získejte navigační pokyny pro auta, jízdní kola, chodce a nákladní vozy. Počítejte matice vzdáleností, mnohoúhelníky doby cesty nebo optimalizované trasy.

Použití inkluzivních videokonferencí

Dopravní provoz: Naplánujte si, jak se do cíle dostat včas, pomocí prediktivních dat o dopravním provozu v reálném čase.

Použití inkluzivních videokonferencí

Počasí: Získejte aktuální, historické a předpovídané informace o počasí a kvalitě vzduchu a také upozornění na závažné počasí.

Použití inkluzivních videokonferencí

Snímky: Prozkoumávejte svět prostřednictvím satelitních a leteckých snímků ve vysokém rozlišení.

Jednoduché moderní vizuály

Nadmořská výška: Získejte data o nadmořské výšce včetně digitálních modelů nadmořské výšky (DEM) a vrstevnic pro topografickou analýzu.

Použití inkluzivních videokonferencí

Vizualizace dat: Používejte různé styly a překryvy mapy, aby vaše data zazářila a pomáhala s rozhodováním.

Zpět na karty

Služby Azure Maps

 • Mapy

  Zobrazujte objekty, body zájmu a obchodní výpisy na statických mapových obrázcích nebo interaktivních dlaždicích vektorových map, které jsou vložené do webových nebo mobilních aplikací. Při vývoji bohatých vizualizací dat si můžete vybrat z různých mapových stylů a datových typů map, jako jsou digitální vrstevnice.

 • Hledání

  Vytvářejte aplikace, které poskytují podrobnosti o okolních zajímavých místech, jako jsou restaurace a čerpací stanice. Geokódujte adresu ulice, abyste získali odpovídající zeměpisnou šířku a délku, nebo provádějte reverzní geografické kódování dané souřadnice za účelem získání přidružených informací o poloze.

 • Snímky

  Získejte satelitní a letecké snímky ve vysokém rozlišení, které jsou dostupné po celém světě a neustále se aktualizují.

 • Nadmořská výška

  Vyhledávejte údaje o nadmořské výšce pro libovolné místo na Zemi. Vytvářejte cenné datové produkty a aplikace, které používají globálně konzistentní datové sady digitálních terénních modelů.

 • Plánování tras

  Počítejte nejkratší nebo nejrychlejší trasy (i do několika cílů najednou) nebo poskytujte specializované trasy pro chodce, cyklisty či komerční vozidla.

 • Časová pásma

  Usnadněte uživatelům zjišťování aktuálního času kdekoli na světě. Vyberte umístění a zjistěte časové pásmo, posun oproti koordinovanému světovému času (UTC) a nejnovější informace o použití letního času.

 • Dopravní provoz

  Získejte podrobné informace o dopravním provozu a nehodách v reálném čase a určujte, jak můžou aktuální dopravní podmínky ovlivnit vaše logistická operace.

 • Geografická poloha

  Hledejte zemi, ve které se nachází nějaká IP adresa. Podle umístění uživatele můžete přizpůsobit obsah a služby a můžete získat přehled o zeměpisném rozmístění zákazníků.

 • Počasí

  Získejte aktuální a historické údaje o počasí, předpověď počasí, počasí na trase, data o kvalitě vzduchu a dlaždice map s radarovým a infračerveným zobrazením počasí, abyste ve vašich aplikacích bylo možné dělat rozhodnutí na základě počasí a vizualizovat povětrnostní podmínky.

 • Prostorové operace

  Vylepšete vaše inteligentní informace o poloze s využitím knihovny běžných geoprostorových matematických výpočtů, včetně geofencingu, nejbližšího bodu, vzdušné vzdálenosti a rezerv.

 • Creator

  Vytvářejte a publikujte vlastní plánky vnitřních prostor, které podporují zachování kontroly nad návrhem, distribucí, měřítkem a přístupem.

 • Správa dat

  Nahrávejte a ukládejte geoprostorová data a používejte je v rámci prostorových operací nebo sestavování obrázků, abyste v rámci vašich aplikací snížili latenci, zvýšili produktivitu a umožnili použití nových scénářů.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

 • Prozkoumejte přizpůsobené cenové možnosti

  Díky možnosti volby z několika konfigurací účtů můžete flexibilně spravovat náklady na službu Azure Maps a její nasazení.
   
  • Žádné pořizovací náklady
  • Žádné poplatky za ukončení
  • Platíte jenom za to, co potřebujete

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

Axpo zlepšuje provoz rozvodné sítě pomocí dat s podporou polohy

"S využitím [Azure] Cognitive Search, Azure Maps a Power BI integrovaných v Insights můžeme výrazně urychlit procesy. To znamená lepší kvalitu výkonu při nižších nákladech, protože nemusíme trávit polovinu času hledáním informací o prostředcích."

Johannes Manser, vedoucí pro BI a analýzu, Axpo Grid

Swiss Re používá geoprostorová data k efektivní analýze

Společnost Swiss Re využívá Azure Maps k zajištění odbornosti v oblasti pojišťovnictví a posuzování rizik a využívá proces přirozeného jazyka, který uživatelům umožňuje položit otázku a získat data.
Zpět na karty

Materiály a dokumentace k Azure Maps

Opensourcové ukázky kódu

Navštivte galerii ukázek webových ovládacích prvků Azure Maps a projděte si ukázky kódu.

Mapový ovládací prvek

Naučte se vykreslovat mapy a vkládat funkce Azure Maps do webových nebo mobilních aplikací pomocí mapového ovládacího prvku.

Technická komunita IoT

Ptejte se a získejte odpovědi od odborníků z Microsoftu a komunity Azure. Připojte se ke komunitě.

Nejčastější dotazy týkající se Azure Maps

 • Služba Azure Maps byla vytvořena ve spolupráci s špičkovými technologickými partnery, kteří poskytují základní informace o poloze pro mapy, body zájmu, dopravní provoz a silniční data.

 • Ano, k používání Azure Maps potřebujete licenci. Podívejte se na licencování užívacího práva a seznamte se s omezeními využití. Ceny služby Azure Maps jsou založené na spotřebě a nevyžadují žádné platby předem. Využijte možnost platit jenom za to, co spotřebujete, a snadno přidávat spotřebu Azure Maps do vašeho stávajícího předplatného Azure nebo smlouvy Enterprise.

 • Nejnovější cenová úroveň Gen2 poskytuje přístup ke všem mapovým funkcím a slevám na základě objemu. Nedochází k žádnému omezování a platíte jenom za služby, které využijete. Starší cenové kategorie Gen1 jsou stále dostupné pro nové zákazníky a cenová úroveň Standard S0 pro vás může být vhodná, pokud vaše požadavky na služby splňují základní geoprostorová rozhraní API. V případě pokročilejších požadavků zvažte použití Gen2. Podívejte se na podrobné informace o cenách.

 • Pokrytí geokódování se liší podle oblastí a závisí na pokrytí silničních dat a přesnosti služby geokódování. Podívejte se na podrobnosti o pokrytí.

 • Azure Maps podporuje několik jazyků, ale podpora jazyků se liší podle funkcí. Podívejte se na podrobnosti o podpoře lokalizace.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma