Přeskočit navigaci

Typy databází v Azure

Plně spravované inteligentní a flexibilní cloudové databázové služby

Azure dává na výběr z několika plně spravovaných relačních a NoSQL databází a databází v paměti, postavených na proprietárních i opensourcových databázových strojích, které vyhoví všem potřebám vývojářů moderních aplikací. Správa infrastruktury – která zahrnuje škálovatelnost, dostupnost a zabezpečení – je automatizovaná a šetří vám tak čas a peníze. Zaměřte se na vytváření aplikací, a nechte spravované databáze Azure zjednodušit vaši práci díky vytváření přehledů výkonu prostřednictvím integrovaných inteligentních funkcí, škálování bez omezení a správě bezpečnostních hrozeb.

Najděte databázový produkt, který potřebujete

Pokud chcete Použijte toto
Vytvářejte aplikace, které se škálují s využitím spravované a inteligentní databáze SQL v cloudu Azure SQL Database
Modernizujte aplikace SQL Serveru pomocí spravované, vždy aktuální instance SQL v cloudu. Azure SQL Managed Instance
Migrujte úlohy SQL do Azure při zachování úplné kompatibility s SQL Serverem a přístupu na úrovni operačního systému. SQL Server ve službě Azure Virtual Machines
Vytvářejte škálovatelné, bezpečné a plně spravované aplikace připravené pro podnikové prostředí s využitím opensourcové databáze PostgreSQL, zajistěte vysoký výkon PostgreSQL s jedním uzlem díky škálování na více instancí nebo migrujte úlohy PostgreSQL a Oracle do cloudu. Azure Database for PostgreSQL
Zajistěte vysokou dostupnost a elastické škálování opensourcových mobilních a webových aplikací s využitím spravované komunitní verze databázové služby MySQL nebo migrujte úlohy MySQL do cloudu. Azure Database for MySQL
Zajistěte vysokou dostupnost a elastické škálování opensourcových mobilních a webových aplikací s využitím spravované komunitní verze databázové služby MariaDB. Azure Database for MariaDB
Vytvářejte aplikace se zárukou nízké latence a vysoké dostupnosti, ať jsou kdekoli a v jakémkoli měřítku, nebo migrujte úlohy Cassandra, MongoDB a další úlohy NoSQL do cloudu. Azure Cosmos DB
Podpořte rychlé a škálovatelné aplikace s datovým úložištěm v paměti, kompatibilním s opensourcovými řešeními. Azure Cache for Redis
Zrychlete svůj přechod do cloudu pomocí jednoduchého a samoobslužného procesu migrace. Azure Database Migration Service
Modernizujte stávající aplikace a clustery dat Cassandra a využijte flexibilitu a volnost, kterou poskytuje služba spravovaných instancí. Azure Managed Instance for Apache Cassandra
Relační databáze
Nerelační databáze (NoSQL)
    
    
    
    
    
    
    
Databáze v paměti
    
    
    
    
    
    
    
Datové modely
Relační
Relační
Relační
Relační
Relační
Relační
Pro více modelů: Graf: klíč-hodnota, široké sloupce, dokumenty
Klíč-hodnota
Hybridní
(Hyperscale)
    
    
    
    
Bezserverové výpočetní prostředí
    
    
    
    
    
    
Škálování úložiště na více instancí
(Hyperscale)
    
    
(Hyperscale)
    
    
Škálování výpočetních funkcí na více instancí
(Hyperscale – jen pro čtení)
    
    
(Hyperscale)
    
    

Distribuované zápisy v rámci multi-masteru

(zápis dat do různých oblastí)

    
    
    
    
    
    
(už brzy)
Služba na bázi OSS
(edice Community a podpora otevřených rozšíření)
    
    
    
    
HTAP
(k dispozici s funkcí Azure Synapse Link)
(už brzy)
    
    
(už brzy)
    
    
    

Spravované databáze Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti.