Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Databáze v Azure

Vytvářejte a transformujte aplikace s využitím inteligentních, neomezených a důvěryhodných cloudových databází.

Azure nabízí různé relační a nerelační databáze pro všechny potřeby vašich aplikací. Integrované inteligentní funkce pomáhají automatizovat úlohy správy, jako je zajišťování vysoké dostupnosti, škálování a ladění výkonu dotazů, takže vaše aplikace jsou vždy spuštěné a připravené. Podpora klíčových aplikací s neomezeným škálováním databáze a dostupností až 99,999 %. Spolehněte se na Azure a jeho integrované kontrolní mechanismy zabezpečení dat, široké regionální pokrytí a špičkové certifikace dodržování předpisů, které vám pomůžou posílit stav zabezpečení a podpořit růst vašeho podnikání.

Vytvářejte moderní aplikace s využitím cloudových databází

Účelové databáze Azure

Azure Cosmos DB

Rychlá distribuovaná databáze NoSQL a relační databáze libovolného rozsahu

Vyvíjejte vysoce výkonné aplikace libovolného rozsahu nebo škálování s využitím plně spravované a bezserverové distribuované databáze podporující opensourcové databáze PostgreSQL, MongoDB a Apache Cassandra a dále platformy Java, Node.JS, Python a .NET.

Nejvhodnější pro

 • Zajišťování přizpůsobení v reálném čase
 • Vysoce kvalitní globální aplikační prostředí ve velkém měřítku
 • Snadné zvládání období špiček prodeje
 • Využívání streamovaných dat telemetrie IoT v reálném čase 
Azure SQL Database

Flexibilní, rychlá a elastická databáze SQL pro nové aplikace

Vytvářejte aplikace, které se škálují s využitím plně spravované a inteligentní databáze SQL vytvořené pro cloud. Rozšiřujte své aplikace s téměř neomezenou kapacitou úložiště a responzivním bezserverovým výpočetním prostředím, jemuž kryje záda pokročilé zabezpečení založené na AI.

Nejvhodnější pro

 • Vysoce výkonné transakční aplikace
 • Finance, správa prodejních objednávek, systémy záznamů
 • Zpracování streamovaných dat za účelem získání přehledů aplikací
 • Zjednodušení složitých datových prostředí

To nejlepší z open source

Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaní, inteligentní a škálovatelná databáze PostgreSQL

Plně spravovaná databázová služba PostgreSQL pro opensourcové vývojáře, kteří vytvářejí škálovatelné a zabezpečené podnikové aplikace, vám umožní rychleji inovovat.

Nejvhodnější pro

 • Opensourcový vývoj podnikových aplikací
 • Bohatá a přizpůsobená prostředí digitálního marketingu
 • Zabezpečená a škálovatelná řešení elektronického obchodování
 • Aplikace pro správu financí
 • Škálovatelné webové a mobilní aplikace
Azure Database for MySQL

Škálovatelná opensourcová databáze MySQL

Vyvíjejte aplikace s plně spravovanou komunitní databázovou službou MySQL, která zajišťuje vysokou dostupnost, klíčový výkon a elastické škálování pro opensourcové vývojáře vytvářející mobilní a webové aplikace.

Nejvhodnější pro

 • Zabezpečená a škálovatelná řešení elektronického obchodování
 • Škálovatelné webové a mobilní aplikace
 • Bohatá a přizpůsobená digitální prostředí pro zákazníky
 • Vysoce výkonné a zabezpečené aplikace pro správu financí
 • Herní prostředí s nízkou latencí
Azure Database for MariaDB

Plně spravovaná komunitní databáze MariaDB

Sestavujte s využitím plně spravované komunitní databázové služby MariaDB, která poskytuje vysokou dostupnost a elastické škálování pro opensourcové vývojáře.

Nejvhodnější pro

 • Zabezpečená a škálovatelná řešení elektronického obchodování
 • Škálovatelné webové a mobilní aplikace
 • Bohatá a přizpůsobená digitální prostředí pro zákazníky
 • Vysoce výkonné a zabezpečené aplikace pro správu financí
Azure Cache for Redis

Distribuované škálovatelné ukládání do mezipaměti v paměti

Zrychlete datovou vrstvu vaší aplikace s využitím úložiště dat v paměti, které nabízí vyšší rychlost a škálování webových aplikací s podporou opensourcového serveru Redis.

Nejvhodnější pro

 • Ukládání aplikací do mezipaměti

Běžné vzory migrace databází a aplikací

Migrace z Cíl v Azure Nejvhodnější pro
SQL Server SQL Server ve službě Azure Virtual Machines Snadno migrujte úlohy SQL Serveru a spravujte je díky 100% kompatibilitě a přístupu na úrovni operačního systému. S rozšířením agenta SQL Server IaaS ušetříte celkové náklady na vlastnictví a automatizujete správu.
  Azure SQL Managed Instance Modernizujte aplikace .NET s využitím plně spravované a inteligentní služby Azure SQL Managed Instance, která kombinuje nejširší kompatibilitu modulů SQL Serveru se vždy aktuální službou.
Oracle Database Oracle v Azure Snadno migrujte své úlohy Oracle Database a zkombinujte to nejlepší od Oraclu s tím nejlepším z Azure. Zajišťujte 100% kompatibilitu a přístup na úrovni operačního systému.
  Azure Database for PostgreSQL Migrujte Oracle Database do Azure Database for PostgreSQL a získejte tak plně spravovanou opensourcovou databázi navrženou pro škálovatelné a zabezpečené aplikace připravené pro podniky.
  Azure SQL Database Migrujte Oracle Database do plně spravované a inteligentní služby Azure SQL Database a získejte tak relační výkon ve velkém měřítku.
MongoDB MongoDB Atlas v Azure Modernizujte s využitím plně spravované databáze jako služby, která spouští MongoDB Enterprise a nabízí plnou podporu pro všechny funkce MongoDB.
  Azure Cosmos DB for MongoDB Přidejte škálovatelnost a vysoký výkon do aplikací libovolné velikosti a škály s využitím spravované a bezserverové distribuované databáze, jež podporuje data MongoDB.
PostgreSQL Azure Database for PostgreSQL Migrujte na plně spravovanou opensourcovou databázi s podporou nejnovějších verzí PostgreSQL a optimalizace výkonu využívající AI.
MySQL Azure Database for MySQL Migrujte místní databázi MySQL do plně spravované databáze, která nabízí vysokou dostupnost, elastické škálování a klíčový výkon.
MariaDB Azure Database for MariaDB Zkombinujte edici MariaDB Community s výhodami plně spravovaného poskytovatele služeb, který nabízí vysokou dostupnost a elastické škálování.
Apache Cassandra Azure Managed Instance for Apache Cassandra Modernizujte datové clustery Cassandra se spravovanou instancí v cloudu a snižujte provozní režijní náklady na kritické úlohy Apache Cassandra pomocí hostování na škálovatelné a plně spravované platformě při zachování kontroly nad možnostmi konfigurace.
  Azure Cosmos DB for Apache Cassandra Přidejte škálovatelnost a vysoký výkon do aplikací libovolné velikosti a škály s využitím spravované a bezserverové distribuované databáze, jež podporuje data Apache Cassandra.

Spravované databáze Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti.