Ceny za Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Služba Azure SQL Database, která je součástí řady databázových služeb Azure SQL, je inteligentní a škálovatelná databázová služba určená pro cloud, která nabízí funkce využívající umělou inteligenci, které udržují výkon a odolnost ve špičce. Optimalizujte náklady, aniž byste se museli starat o správu prostředků, s využitím bezserverového výpočetního prostředí a prostředků úložiště Hyperscale, které se automaticky škálují.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

vCore

Model nákupu založený na virtuálních jádrech je nejlepší, pokud hledáte flexibilitu, možnosti řízení a transparentnost spotřeby jednotlivých prostředků. Tento model umožňuje škálovat výpočetní funkce, paměť a úložiště na základě potřeb vašich úloh a poskytuje jednoduchý způsob převodu požadavků místních úloh do cloudu.

Bezserverové výpočetní prostředí

SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků poskytuje optimální poměr cena/výkon a zjednodušuje správu výkonu pro jednoúčelové databáze s přerušovaným a nepředvídatelným využitím díky automatickému škálování výpočetních prostředků a fakturaci využitých výpočetních prostředků po sekundách. Podrobné informace najdete v části s nejčastějšími dotazy a v dokumentaci.

Obecné použití

Nabídka vybalancovaných a škálovatelných výpočetních možností a možností ukládání, která je ideální pro většinu obchodních úloh.

Gen 5

Logické procesory Gen 5 jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake) a Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

Minimální počet virtuálních jader Maximální počet virtuálních jader Minimální paměť (GB) Maximální paměť (GB) Price
0,5 40 2,02 120 $- za sekundu virtuálního jádra
($- za hodinu virtuálního jádra)

Místně redundantní úložiště

Na úrovni pro obecné účely se vám účtuje za úložiště objektů blob úrovně Premium, které zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 5 GB do 4 TB, a přírůstkem po 1 GB.

Cena
GB/měsíc $-

Gen 5 – zónově redundantní

Logické procesory Gen 5 jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake) a Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází. Zónová redundance zajišťuje zlepšenou dostupnost díky automatické replikaci dat napříč zónami dostupnosti v dané oblasti. U úrovně Pro obecné účely se za tuto možnost účtují další poplatky.

Minimální počet virtuálních jader Maximální počet virtuálních jader Minimální paměť (GB) Maximální paměť (GB) Price
0,5 40 2,02 120 $- za sekundu virtuálního jádra
($- za hodinu virtuálního jádra)

Zónově redundantní úložiště

Na úrovni pro obecné účely se vám účtují poplatky za sdílené složky úrovně Premium, které zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 5 GB do 4 TB, a přírůstkem po 1 GB. Zónově redundantní úložiště (ZRS) kopíruje data synchronně napříč třemi zónami dostupnosti Azure v primární oblasti.

Cena
GB/měsíc $-

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Zřízené výpočetní prostředky

The SQL Database provisioned compute tier provides a fixed amount of compute resource for a fixed price billed hourly. It optimizes price-performance for single databases and elastic pools with more regular usage that cannot afford any delay in compute warm-up after idle usage periods. For details, see the FAQ section and documentation.

Obecné použití

Nabídka vybalancovaných a škálovatelných výpočetních možností a možností ukládání, která je ideální pro většinu obchodních úloh.

Gen 5

Logické procesory Gen 5 jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake) a Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price 1 year reserved capacity 2 3 year reserved capacity 2 3 years reserved with Azure Hybrid Benefit 2
2 10,2 $- $-
$-
$-
$-
4 20,4 $- $-
$-
$-
$-
6 30,6 $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 $- $-
$-
$-
$-
10 51 $- $-
$-
$-
$-
12 61,2 $- $-
$-
$-
$-
14 71,4 $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 $- $-
$-
$-
$-
18 91,8 $- $-
$-
$-
$-
20 102 $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 $- $-
$-
$-
$-
40 204 $- $-
$-
$-
$-
80 396 $- $-
$-
$-
$-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Řada DC

Logické CPU řady DC jsou založené na procesorech Intel XEON E-2288G s technologií Software Guard Extensions (Intel SGX). Řada DC podporuje funkci Always Encrypted se zabezpečenými enklávami a je určená pro úlohy, které zpracovávají citlivá data a vyžadují možnosti zpracování důvěrných dotazů.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
Tato hardwarová možnost se řídí dostupností v jednotlivých oblastech. Projděte si naši dokumentaci, kde najdete nejnovější seznam dostupných oblastí.
Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Fsv2-series

Logické CPU řady Fsv2 jsou založené na procesorech Intel Xeon® Platinum 8168 (Skylake). V řadě Fsv2 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Řada Fsv2 je optimalizovaná pro úlohy vyžadující vyšší výkon CPU na virtuální jádro.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
8 15,1 $- $-
10 18,9 $- $-
12 22,7 $- $-
14 26,5 $- $-
16 30,2 $- $-
18 34 $- $-
20 37,8 $- $-
24 45,4 $- $-
32 60,5 $- $-
36 68 $- $-
72 136 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
Tato hardwarová možnost se řídí dostupností v jednotlivých oblastech. Projděte si naši dokumentaci, kde najdete nejnovější seznam dostupných oblastí.
Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Locally Redundant Storage

In the general purpose tier, you are charged for Azure premium locally redundant storage that you provision. Storage can be configured between 5 GB and 4 TB with 1 GB increments. Locally Redundant Storage copies your data synchronously three times within a single physical location in the primary region.

Cena
GB/měsíc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Gen 5 – zónově redundantní

Logické procesory Gen 5 jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake) a Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází. Zónová redundance zajišťuje zlepšenou dostupnost díky automatické replikaci dat napříč zónami dostupnosti v dané oblasti. U úrovně Pro obecné účely se za tuto možnost účtují další poplatky.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 10,2 $- $-
4 20,4 $- $-
6 30,6 $- $-
8 40,8 $- $-
10 51 $- $-
12 61,2 $- $-
14 71,4 $- $-
16 81,6 $- $-
18 91,8 $- $-
20 102 $- $-
24 122,4 $- $-
32 163,2 $- $-
40 204 $- $-
80 396 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Zone Redundant Storage

In the general purpose tier, you are charged for Premium file shares that you provision. Storage can be configured between 5 GB and 4 TB with 1 GB increments. Zone-redundant storage (ZRS) copies your data synchronously across three Azure availability zones in the primary region.

Cena
GB/měsíc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Pro důležité obchodní informace

Podnikové aplikace s vysokými nároky na V/V. Nabízí nejvyšší odolnost proti selhání s využitím několika izolovaných replik.

Gen 5

Logické procesory Gen 5 jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake) a Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price 1 year reserved capacity 2 3 year reserved capacity 2 3 years reserved with Azure Hybrid Benefit 2
2 10,2 $- $-
$-
$-
$-
4 20,4 $- $-
$-
$-
$-
6 30,6 $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 $- $-
$-
$-
$-
10 51 $- $-
$-
$-
$-
12 61,2 $- $-
$-
$-
$-
14 71,4 $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 $- $-
$-
$-
$-
18 91,8 $- $-
$-
$-
$-
20 102 $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 $- $-
$-
$-
$-
40 204 $- $-
$-
$-
$-
80 396 $- $-
$-
$-
$-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Řada DC

Logické CPU řady DC jsou založené na procesorech Intel XEON E-2288G s technologií Software Guard Extensions (Intel SGX). Řada DC podporuje funkci Always Encrypted se zabezpečenými enklávami a je určená pro úlohy, které zpracovávají citlivá data a vyžadují možnosti zpracování důvěrných dotazů.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
Tato hardwarová možnost se řídí dostupností v jednotlivých oblastech. Projděte si naši dokumentaci, kde najdete nejnovější seznam dostupných oblastí.
Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

M-Series

Logické procesory řady M jsou založené na procesorech Intel Xeon® E7-8890 v3 2,5 GHz (Haswell) a Intel Xeon Platinum 8280M 2,7 GHz (Cascade Lake). V řadě M platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Řada M je optimalizovaná pro úlohy s vysokými nároky na paměť.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
8 235,4 $- $-
10 294,3 $- $-
12 353,2 $- $-
14 412 $- $-
16 470,9 $- $-
18 529,7 $- $-
20 588,6 $- $-
24 706,3 $- $-
32 941,8 $- $-
64 1883,5 $- $-
128 3767 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
Tato hardwarová možnost se řídí dostupností v jednotlivých oblastech. Projděte si naši dokumentaci, kde najdete nejnovější seznam dostupných oblastí.
Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Úložiště

Na úrovni pro důležité obchodní informace se vám účtuje za místní úložiště SSD, které pro vaši databázi nebo elastický fond zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 5 GB do 4 TB, a přírůstkem po 1 GB.

Cena
GB/měsíc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

Hyperškálování

Hyperškálování umožňuje rychlé a dynamické škálování úložiště až do velikosti 100 TB a pomáhá optimalizovat databázové prostředky pro potřeby vašich úloh. Každá další replika pro čtení se účtuje sazbou programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, která se může zkombinovat se sníženou cenou za rezervace při závazku na roční nebo tříleté období předem, což zajistí další úspory. Ceny uvedené níže se týkají primární instance.

Gen 5

Logické procesory Gen 5 jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, Intel SP8160 (Skylake) a Intel Xeon Platinum 8272CL 2,5 GHz (Cascade Lake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price 1 year reserved capacity 2 3 year reserved capacity 2 3 years reserved with Azure Hybrid Benefit 2
2 10,2 $- $-
$-
$-
$-
4 20,4 $- $-
$-
$-
$-
6 30,6 $- $-
$-
$-
$-
8 40,8 $- $-
$-
$-
$-
10 51 $- $-
$-
$-
$-
12 61,2 $- $-
$-
$-
$-
14 71,4 $- $-
$-
$-
$-
16 81,6 $- $-
$-
$-
$-
18 91,8 $- $-
$-
$-
$-
20 102 $- $-
$-
$-
$-
24 122,4 $- $-
$-
$-
$-
32 163,2 $- $-
$-
$-
$-
40 204 $- $-
$-
$-
$-
80 396 $- $-
$-
$-
$-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Řada DC

Logické CPU řady DC jsou založené na procesorech Intel XEON E-2288G s technologií Software Guard Extensions (Intel SGX). Řada DC podporuje funkci Always Encrypted se zabezpečenými enklávami a je určená pro úlohy, které zpracovávají citlivá data a vyžadují možnosti zpracování důvěrných dotazů.

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
2 9 $- $-
4 18 $- $-
6 27 $- $-
8 36 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
Tato hardwarová možnost se řídí dostupností v jednotlivých oblastech. Projděte si naši dokumentaci, kde najdete nejnovější seznam dostupných oblastí.
Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Úložiště

Na úrovni Hyperscale se vám účtuje za úložiště pro databázi podle skutečného přidělení. Úložiště se přiděluje dynamicky v rozsahu 40 GB až 100 TB, a to v přírůstcích po 10 GB. V/V úrovně Hyperscale jsou v současné době ve verzi Preview a zdarma. Informace o fakturaci V/V zveřejníme později.

Cena
GB/měsíc $-

Backup storage (point-in-time restore)

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště se používá pro snímky objektů blob s pravidelným ukládáním a všechny vygenerované protokoly transakcí. Využití úložiště zálohování závisí na četnosti změn databáze a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování, který se rovná 100 % velikosti databáze, se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Přečtěte si další informace o automatizovaném zálohovánía o tom, jak monitorovat a spravovat náklady na zálohování.

Cena
RA-GRS* $-/GB za měsíc
*Backup storage will not be charged until July 1, 2021.

V modelech nákupu SQL na základě DTU se databázi nebo elastickému fondu přiřazuje pevná sada prostředků, a to prostřednictvím úrovní výkonu: Basic, Standard a Premium. Tento model je nejvhodnější pro zákazníky, kteří dávají přednost jednoduchosti fixních plateb každý měsíc a pro které je žádoucí jednoduchost předem nakonfigurovaných možností.


Model s izolovanými databázemi

Izolované databáze jsou plně oddělené databáze, které jsou optimalizované pro určité zatížení a dají se u nich do jisté míry předvídat požadavky na výkon. U izolované databáze můžete vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu volbou úrovně Basic, Standard a Premium, aby vaše aplikace měly ve správnou chvíli potřebný výkon i funkce. Jednotlivé úrovně se liší především výkonem, který se měří v jednotkách DTU (Database Transaction Unit). Další informace najdete v článku o úrovních služby.

Teď si vytvořte databázi.

Úroveň Basic

DTU Zahrnuté úložiště Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště
B 5 2 GB 2 GB $-

Standard

DTU Zahrnuté úložiště Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště 1
S0 10 250 GB 250 GB $-
S1 20 250 GB 250 GB $-
S2 50 250 GB 250 GB $-
S3 100 250 GB 1 TB $-
S4 200 250 GB 1 TB $-
S6 400 250 GB 1 TB $-
S7 800 250 GB 1 TB $-
S9 1 600 250 GB 1 TB $-
S12 3 000 250 GB 1 TB $-
1Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Premium

Premium: Pro produkční úlohy náročné na V/V s vysokou dostupností a bez výpadků. Úroveň Premium je odolná proti chybám a automaticky zajišťuje dostupnost operací čtení a zápisu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) 99,99 %.

DTU Zahrnuté úložiště 1 Max. úložiště Cena za DTU a zahrnuté úložiště 2
P1 125 500 GB 1 TB $-
P2 250 500 GB 1 TB $-
P4 500 500 GB 1 TB $-
P6 1 000 500 GB 1 TB $-
P11 1 750 4 TB 4 TB $-
P15 4 000 4 TB 4 TB $-
1Více než 1 TB úložiště na úrovni Premium je k dispozici ve všech oblastech s výjimkou následujících oblastí: West Central US, US DoD Central, Germany Central (Sovereign), US DoD East, US Gov Texas, US Gov Arizona, US Gov Virginia, Germany Northeast (Sovereign). Plánuje se širší rozšíření. V těchto oblastech je úložiště na úrovni Premium omezeno na 1 TB.
2Za dodatečné úložiště zřízené nad rámec objemu úložiště uvedeného výše se účtují další poplatky. Podrobné informace o výpočtu těchto poplatků najdete v nejčastějších dotazech.

Poznámka: Za přenosy odchozích dat se účtují standardní sazby služby Přenos dat.

Dodatečné úložiště dat

Úroveň služby Cena
Standard $-/GB za měsíc
Premium $-/GB za měsíc
Dodatečné úložiště je dostupné pouze na úrovních služeb Standard a Premium.

Dlouhodobé uchovávání

Některé aplikace z důvodů dodržování předpisů, kompatibility nebo jiných obchodních pravidel musí uchovávat databázové zálohy po delší dobu. Díky funkci dlouhodobého uchovávání (LTR, Long Term Retention) můžete ukládat úplné zálohy po dobu až 10 let. Pak můžete libovolnou zálohu obnovit jako novou databázi. Další informace o dlouhodobém uchovávání

Cena
RA-GRS $-/GB za měsíc

vCore

Model nákupu založený na virtuálních jádrech je nejlepší, pokud hledáte flexibilitu, možnosti řízení a transparentnost spotřeby jednotlivých prostředků. Tento model umožňuje škálovat výpočetní funkce, paměť a úložiště na základě potřeb vašich úloh a poskytuje jednoduchý způsob převodu požadavků místních úloh do cloudu.

Zřízené výpočetní prostředky

The SQL Database provisioned compute tier provides a fixed amount of compute resource for a fixed price billed hourly. It optimizes price-performance for single databases and elastic pools with more regular usage that cannot afford any delay in compute warm-up after idle usage periods. For details, see the FAQ section and documentation.

Obecné použití

Nabídka vybalancovaných a škálovatelných výpočetních možností a možností ukládání, která je ideální pro většinu obchodních úloh.

Gen 4

CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz. V Gen 4 platí 1 virtuální jádro = 1 fyzický procesor

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Pro důležité obchodní informace

Podnikové aplikace s vysokými nároky na V/V. Nabízí nejvyšší odolnost proti selhání s využitím několika izolovaných replik.

Gen 4

CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz. V Gen 4 platí 1 virtuální jádro = 1 fyzický procesor

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Hyperškálování

Hyperškálování umožňuje rychlé a dynamické škálování úložiště až do velikosti 100 TB a pomáhá optimalizovat databázové prostředky pro potřeby vašich úloh. Každá další replika pro čtení se účtuje sazbou programu Zvýhodněné hybridní využití Azure, která se může zkombinovat se sníženou cenou za rezervace při závazku na roční nebo tříleté období předem, což zajistí další úspory. Ceny uvedené níže se týkají primární instance.

Gen 4

CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz. V Gen 4 platí 1 virtuální jádro = 1 fyzický procesor

vCORE Paměť (GB) Pay as you go Azure Hybrid Benefit1 Price
1 7 $- $-
2 14 $- $-
3 21 $- $-
4 28 $- $-
5 35 $- $-
6 42 $- $-
7 49 $- $-
8 56 $- $-
9 63 $- $-
10 70 $- $-
16 112 $- $-
24 157 $- $-
1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server
2Další informace o cenách za rezervace Azure a záložní kapacitu Azure SQL Database
Výpočetní funkce se zřizují ve virtuálních jádrech (vCore) s možností výběru z několika výpočetních generací.

Projděte si další možnosti úspor

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Save up to 55% off the costs of running workloads in the cloud and get more for your virtualized workloads by using your existing SQL Server licenses with active Software Assurance.

Reservation pricing

Manage costs and help optimize budgeting and forecasting when you pre-commit to a 1 or 3-year term. Save up to 33 percent on compute resources and even more when you combine with Azure Hybrid Benefit.

Development and test pricing

Receive discounted rates on Azure to support your ongoing development and testing.

Unique capabilities to reduce total cost of ownership

Fully managed service does more for you

SQL Database automates updates, provisioning, and backups so you can focus on application development.

Enhance performance with built-in AI

Built-in intelligence continuously monitors databases and dynamically adapts to changing workloads by applying tuning recommendations.

Optimize costs with compute that automatically scales

Serverless compute optimizes price-performance with resources that automatically scale based on demand. Pay only for the resources you use.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure SQL Database

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure SQL Database

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure SQL Database

Nejčastější dotazy

Azure SQL Database pricing

 • Virtuální jádro (vCore) reprezentuje logický procesor pro váš server, který se nabízí s možností volby mezi generacemi hardwaru. Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 4 jsou virtuální jádra založená na 2,4GHz procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell). Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 5 jsou virtuální jádra založená na 2,3GHz procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell).

 • Model nákupu založený na virtuálních jádrech poskytuje více flexibility a kontroly a poskytuje jednoduchý způsob převodu požadavků místních úloh do cloudu. Umožňuje také nezávisle škálovat výpočetní prostředky a prostředky úložiště, a to na základě potřeb vašich úloh.

  Model založený na virtuálních jádrech je dostupný pro možnosti nasazení SQL Database Managed Instance, Izolovaná databáze a Elastický fond a pro všechny tyto varianty umožňuje použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Ceny u modelu založeného na virtuálních jádrech jsou proto k dispozici se zvýhodněným hybridním využitím a bez něj:

  • Včetně licencí: Nezahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Tato možnost je určená pro zákazníky, kteří se rozhodnou nevyužívat stávající licence SQL Serveru se Software Assurance pro možnosti nasazení SQL Database s využitím virtuálních jader.
  • Základní tarif: Snížená cena, která zahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Zákazníci se mohou pro tuto cenu rozhodnout využitím licencí SQL Serveru se Software Assurance.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

 • Přechod na model založený na virtuálních jádrech se nevyžaduje. Zavedení modelu založeného na virtuálních jádrech pro varianty nasazení Izolovaná databáze a Elastický fond je odrazem našeho úsilí o zajištění flexibility a možností výběru pro naše zákazníky. Pokud chcete nadále používat model založený na DTU, nemusíte nic dělat. Vaše fakturace se nezmění. Model založený na DTU zůstane nadále reálnou možností pro nákup prostředků SQL Database, souběžně s modelem založeným na virtuálních jádrech.

 • Modely založené na DTU a na virtuálních jádrech budou i nadále koexistovat. Model založený na virtuálních jádrech uvádíme na trh v reakci na požadavky zákazníků o zajištění větší transparentnosti databázových prostředků a možnosti nezávislého škálování výpočetních prostředků a úložiště. Model založený na virtuálních jádrech také umožňuje další úspory pro zákazníky s aktivním krytím Software Assurance, a to prostřednictvím programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server.

 • Jednotka přenosu dat (DTU) se měří na základě výkonu procesoru, paměti a operací čtení a zápisu. Úrovně výkonu založené na DTU představují předem nakonfigurované sady prostředků pro zajištění různých úrovní výkonu aplikací. Pokud si nechcete dělat starosti s využitými prostředky a dáváte přednost jednoduchosti, kterou nabízejí předem nakonfigurované sady prostředků a fixní měsíční platby, bude pro vás model založený na DTU pravděpodobně vhodnější.

  Pokud potřebujete lepší přehled o využitých prostředcích nebo je pro zajištění optimálního výkonu potřebujete nezávisle škálovat, nejlepší volbou pro vás bude model založený na virtuálních jádrech. Pokud navíc máte aktivní krytí Software Assurance (SA) pro SQL Server, můžete využít vaše stávající investice a díky programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server ušetřit až 55 %. Oba tyto modely nákupu poskytují výhody plně spravované služby, jako jsou automatizované zálohy, opravy a aktualizace softwaru.

 • Nové úrovně služeb nabízejí jednoduchý způsob online převodu, který je obdobou stávajícího procesu upgradu databází z úrovně služeb Standard na Premium (a naopak). K tomuto převodu můžete využít portál, ARM, PowerShell, Azure CLI nebo T-SQL.

 • V modelu založeném na virtuálních jádrech se tato služba se účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na úrovni služeb, zřízených výpočetních službách ve virtuálních jádrech, zřízeném úložišti v GB za měsíc a využitém úložišti zálohování. Pokud záloha přesáhne celkovou velikost databáze (to znamená 100 % velikosti databáze), budou se účtovat další poplatky. Hodiny virtuálních jader, nakonfigurované úložiště databáze a úložiště zálohování jsou ve vyúčtování zřetelně oddělené a usnadňují získání podrobného přehledu o využitých prostředcích. V ceně je zahrnuté úložiště zálohování až do 100 % maximální velikosti databáze. Nad tuto hranici se vám budou účtovat využité GB za měsíc.

  Příklad:

  • Pokud databáze SQL existuje 12 hodin v měsíci, ve vašem vyúčtování bude uvedené využití virtuálních jader po dobu 12 hodin. Pokud databáze SQL zřídila dalších 100 GB, ve vyúčtování bude uvedené využití úložiště v jednotkách GB/měsíc poměrně rozdělených po hodinách.

  Pokud je SQL Database aktivní méně než hodinu, bude se vám účtovat každá hodina existence databáze a použije se nejvyšší vybraná úroveň služby a zřízené úložiště, které se během dané hodiny využívalo, bez ohledu na využití nebo to, že databáze byla aktivní méně než hodinu.

  Příklad:

  • Pokud vytvoříte Managed Instance a po pěti minutách ji odstraníte, bude se vám účtovat jedna hodina používání databáze.
  • Když vytvoříte Managed Instance pro obecné účely s 8 virtuálními jádry a pak hned upgradujete na 16 virtuálních jader, bude se vám za první hodinu účtovat sazba za 16 virtuálních jader.
 • Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vaší instance.

  V modelu založeném na virtuálních jádrech se za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného databázového úložiště neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Když například máte databázové úložiště velikosti 100 GB, získáte 100 GB úložiště zálohování zdarma. Ale pokud má záloha velikost 110 GB, těchto 10 GB navíc se vám bude účtovat.

  V modelu založeném na jednotkách DTU je cena za úložiště zálohování zahrnutá v celkové ceně a maximální doba uchovávání pro databázi závisí na úrovni služeb.

  Informace o úložišti zálohování pro obnovení k určitému časovému okamžiku najdete v dokumentaci.

 • V modelu založeném na virtuálních jádrech i v modelu založeném na jednotkách DTU se spotřeba účtuje v GB za měsíc.

  Informace o úložišti zálohování pro dlouhodobé uchovávání najdete v dokumentaci.

 • Předpokládejme, že databáze S3 zřídila 1 TB. Velikost zahrnutého úložiště pro S3 je 250 GB. Velikost dodatečného úložiště je proto 1 024 GB – 250 GB = 774 GB. Jednotková cena za dodatečné úložiště na úrovni Standard je přibližně $-/GB za měsíc. Cena dodatečného úložiště je proto 774 GB × $-/GB za měsíc = $-/měsíc. Celková cena databáze S3 je proto $-/měsíc za DTU + $-/měsíc za úložiště = $-/měsíc.
 • Předpokládejme, že fond Premium s 125 eDTU zřídil 1 TB. Velikost zahrnutého úložiště pro fond Premium s 125 eDTU je 250 GB. Velikost dodatečného úložiště je proto 1 024 TB – 250 GB = 774 GB. Jednotková cena za dodatečné úložiště na úrovni Premium je přibližně $-/GB za měsíc. Cena dodatečného úložiště je proto 774 GB × $-/GB za měsíc = $-/měsíc. Celková cena fondu je proto $-/měsíc za eDTU fondu + $-/měsíc za dodatečné úložiště = $-/měsíc.

Ceny služby Azure SQL Database – Bezserverová úroveň

 • Hlavní rozdíl mezi úrovněmi bezserverových výpočetních prostředků a zřízených výpočetních prostředků spočívá ve zřizování a fakturaci výpočetních prostředků. Na úrovni bezserverových výpočetních prostředků se dynamicky navyšuje nebo snižuje kapacita výpočetních prostředků podle požadavků úloh, výpočetní prostředky se účtují po sekundách a v období nečinnosti jsou pozastavené. Na úrovni zřízených výpočetních prostředků si zákazník zakoupí určité množství výpočetních prostředků, které se mu účtují po hodinách.

  Úroveň bezserverových výpočetních prostředků je obecně vhodnější pro jednoúčelové databáze s proměnlivými vzory používání, mezi kterými jsou období nečinnosti, nebo databáze s obtížně předvídatelným využitím výpočetních prostředků. U těchto databází můžete dosáhnout úspor díky fakturaci po sekundách na základě množství využitých výpočetních prostředků.

  Úroveň zřízených výpočetních prostředků je obecně vhodnější pro:

  • Jednoúčelové databáze s rovnoměrnějším a větším využitím výpočetních prostředků v průběhu času. Databáze s tímto vzorem používání jsou obecně méně nákladné na úrovni zřízených výpočetních prostředků.
  • Více databází s různým a nepředvídatelným využitím výpočetních prostředků, které je možné sloučit do elastického fondu a tím lépe optimalizovat ceny.
 • Bezserverová varianta se nabízí pro jednoúčelové databáze založené na virtuálních jádrech, a to na úrovni služby Pro obecné účely.

 • Celkový účet je součtem účtu za výpočetní prostředky a účtu za úložiště.

  Fakturace výpočetních prostředků probíhá po sekundách na základě skutečného využití výpočetních prostředků (podrobnosti najdete u další otázky: Jak se na úrovni bezserverových výpočetních prostředků počítá účet za výpočetní prostředky?).

  Fakturace úložiště v rámci dané úrovně služby je pro úrovně bezserverových výpočetních prostředků i zřízených výpočetních prostředků stejná.

 • Výpočetní prostředky se fakturují po sekundách na základě skutečného využití. Když je databáze online, fakturují se minimální zřízené výpočetní prostředky.

  Množství výpočetních prostředků fakturované každou sekundu vychází z maximálního využití procesoru a paměti za danou sekundu. Pro účely porovnání využití procesoru a paměti kvůli fakturaci se využití paměti normalizuje do jednotek virtuálních jader, a to změnou škálování množství paměti v GB o 3 GB na virtuální jádro. Pokud je využití procesoru a paměti nižší než minimální zřízené množství, fakturuje se zřízené množství. Když je databáze pozastavená, zákazníci neplatí nic za výpočetní prostředky a fakturuje se pouze úložiště.

  Zákazníci pro databázi můžou nakonfigurovat rozsah dostupné výpočetní kapacity (minimální počet virtuálních jader a maximální počet virtuálních jader) a období nečinnosti, než se databáze pozastaví (zpoždění automatického pozastavení). Podrobnosti najdete v dokumentaci.

  Řekněme například, že jako minimální množství virtuálních jader nakonfigurujete 1, jako maximální množství virtuálních jader nakonfigurujete 4 a jako zpoždění automatického pozastavení nakonfigurujete 6 hodin. Tato konfigurace odpovídá minimální paměti přibližně 6 GB a maximální paměti 12 GB. Následující tabulka představuje váš účet v případě, že se využití během 12hodinového období mění následujícím způsobem:

  Délka Využití procesoru (virtuálních jader) Využití paměti (GB) Fakturovaná virtuální jádra Fakturované sekundy virtuálního jádra
  1 minuta (60 sekund) 1,5 3 1,5 (na základě využití procesoru) 1 90
  1 minuta (60 sekund) 4 9 4 (na základě využití procesoru) 240
  1 minuta (60 sekund) 0,5 12 4 (na základě využití paměti) 240
  6 hodin (21 600 sekund) 0 2 1 (na základě minimálních výpočetních prostředků) 2 21 600
  5 hodin 56 minut (21 360 sekund) 0 0 0 (databáze se pozastaví po 6hodinovém zpoždění automatického pozastavení) 0
  1 minuta (60 sekund) 0,5 9 3 (na základě využití paměti) 180
  Celkem: 12 hodin Celkem: 22 350

  1 Využití procesoru (1,5 virtuálních jader) je po změně škálování na základě 3 GB na virtuální jádro (3 GB / 3 virtuálních jader na GB = 1 virtuální jádro) vyšší než využití paměti. Proto se fakturuje 1,5 virtuálních jader.

  2 Využití procesoru (0 virtuálních jader) i paměti je po změně škálování na základě 3 GB na virtuální jádro (2 GB / 3 virtuálních jader na GB = 0,67 virtuálních jader) nižší než minimální výpočetní prostředky (1 virtuální jádro). Proto se fakturuje 1 virtuální jádro.

  Celkový účet za výpočetní prostředky během tohoto 12hodinového období bude $-.

Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je benefit v Azure, který umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance a platit tak za SQL Database sníženou sazbu („základní tarif“). Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je dostupný pro všechny možnosti využívající virtuální jádra: SQL Database Managed Instance, Izolovaná databáze a Elastický fond. Tuto výhodu můžete použít i v případě, že SKU není aktivní, ale nezapomeňte, že základní sazba se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance. Zvýhodněné hybridní využití Azure funguje takto:

  • Pokud máte licence Standard Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování.
  • Pokud máte licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro důležité obchodní informace. Poznámka: Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je ve variantě Pro důležité obchodní informace dostupný jenom pro zákazníky s Enterprise Edition.
  • Pokud máte vysoce virtualizované licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat čtyři virtuální jádra ve variantě pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování. Tato jedinečná výhoda virtualizace je dostupná jenom v Azure.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

 • Výhoda virtualizace se vztahuje na virtualizované úlohy v Azure SQL Database s využitím virtuálních jader. Můžete ji využít k tomu, abyste 1 licencované jádro SQL Enterprise Edition s aktivním krytím Software Assurance převedli až na 4 virtuální jádra pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování se základním tarifem. Díky tomu je přesun virtualizovaných aplikací na varianty SQL Database s využitím jader velmi cenově výhodný. Pokud například máte 4 licence SQL Enterprise Edition na jádro, můžete získat až 16 virtuálních jader pro obecné účely se základním tarifem.

 • Licence se musí využít buď v místním prostředí, nebo v cloudu. Pro usnadnění migrace ale máte 180denní lhůtu, během které můžete licence využívat v místním prostředí i v cloudu.

 • Ne. Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se nedá využít zpětně.

 • Abyste mohli používat Zvýhodněné hybridní využití Azure, potřebujete aktivní Software Assurance. Pokud vám vyprší platnost Software Assurance a tento program neobnovíte, přesunete se do cenové úrovně včetně licencí odpovídající jednotky SKU.

Záložní kapacita služby Azure SQL Database

 • Záložní kapacita Azure SQL Database vám umožňuje ušetřit ve srovnání s cenami se zahrnutými licencemi až 33 %1, a to předplacením výpočetní kapacity SQL Database na jeden nebo tři roky. Představuje rozšíření cen za rezervace Azure, které také zahrnuje rezervované instance virtuálního počítače Azure.

  V současnosti mohou zákazníci s aktivním krytím Software Assurance při použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server s novým nákupním modelem na základě virtuálních jader v SQL Database ušetřit až 55 %. S podporou záložní kapacity pro jednotlivé databáze, elastické fondy a spravované instance teď můžete dosáhnout ještě větších úspor, pokud zkombinujete Zvýhodněné hybridní využití Azure s cenami za rezervovaná virtuální jádra. Výsledné úspory mohou dosahovat až 80 %2. Kombinací cen za rezervace a cen se zahrnutými licencemi můžete snížit celkové náklady na vlastnictví a vylepšit plánování rozpočtu a prognózování, a to prostřednictvím jedné platby předem, která usnadňuje výpočet vašich investic.

  Rezervovaná kapacita není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

  1 Úspory se počítají pro osm virtuálních jader SQL Databas