Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure AI Personalizace

Služba AI, která zajišťuje individuální uživatelské prostředí

Microsoft je jedinou společností, která umožňuje prakticky využít zpětnovazební učení na podnikové úrovni, a to prostřednictvím služby Personalizace. Křivka osvojování znalostí je u této služby velmi strmá. Služba se učí na základě jednoduchého skóre ocenění, které se optimalizuje pro vaše obchodní cíle. Zajistěte každému uživateli efektivnější prostředí, které se postupně dál zlepšuje. Na rozdíl od modulů doporučování, které na základě několika funkcí doporučují položky z rozsáhlého katalogu, Personalizace využívá několik položek s bohatými funkcemi a predikuje nejlepší výstup pro konkrétního uživatele, konkrétní zařízení a konkrétní okamžik.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Úroveň Free představuje skvělý způsob, jak s touto službou začít a naučit se ji využívat v aplikacích. Termínem transakce se označuje požadavek na vytvoření individuálního pořadí položek. Z hlediska interakcí rozhraní API se může jednat o žádné až několik volání http pro odeslání ocenění do AI. Funkce začátečnického režimu je ve verzi Preview k dispozici bez žádných dalších poplatků. Cena se bude aktualizovat, až bude začátečnický režim k dispozici v rámci obecné dostupnosti.

Instance Cena Kvóta úložiště
Zdarma 50 000 transakcí za měsíc zdarma 10 GB
S0 První(ch) 1 mil. transakcí $- za 1 000 transakcí
Další 9 mil. transakce $- za 1 000 transakcí
Další 90 mil. transakce $- za 1 000 transakcí
Nad 100 mil. transakcí $- za 1 000 transakcí
10 GB/1 mil. transakcí za měsíc

Se vzory využití a objemy dat se teprve seznamujeme. Pokud potřebujete, aby vaše úložiště dat překročilo tyto kvóty, kontaktujte nás.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure AI Personalizace

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure AI Personalizace

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure AI Personalizace

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V