Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

  • Kontroler doručování škálovatelných a vysoce dostupných aplikací spravovaných platformou jako služba

  • Smlouva o úrovni služeb zajišťující 99,95% dostupnost pro nasazení s více instancemi

  • Přizpůsobitelné řešení vyrovnávání zatížení vrstvy 7

  • Integrovaný Firewall webových aplikací

  • Centralizované přesměrování zatížení SSL a zásady SSL

  • Podpora spřažení relací na základě souborů cookie

  • Podpora veřejných, privátních a hybridních webů

  • Správa prostřednictvím rozhraní API Azure

Firewall webových aplikací

Chraňte své aplikace před běžnými webovými ohroženími zabezpečení, jako jsou injektáž SQL nebo útoky skriptování napříč weby. Monitorujte své webové aplikace s využitím vlastních pravidel a skupin pravidel podle vašich potřeb a eliminujte falešně pozitivní nálezy.

Poskytování škálovatelných a vysoce dostupných webových aplikací

Získejte služby vyrovnávání zatížení na úrovni aplikace a směrování, které vám umožní vytvořit škálovatelný a vysoce dostupný webový front-end v Azure. Automatické škálování nabízí flexibilitu díky tomu, že automaticky škáluje instance služby Application Gateway na základě provozního zatížení webových aplikací.

Úzká integrace s Azure

Služba Application Gateway je integrovaná s několika službami Azure. Azure Traffic Manager podporuje přesměrování do více oblastí, automatické převzetí služeb při selhání a údržbu s nulovými výpadky. V back-endových fondech můžete využít virtuální počítače Azure, škálovací sady virtuálních počítačů nebo funkci Web Apps služby Azure App Service. Azure Monitor a Azure Security Center poskytují centralizované monitorování a upozorňování a řídicí panel por sledování stavu aplikací. Key Vault nabízí centrální správu a automatické prodlužování platnosti certifikátů SSL.

Kompletní SSL

Silné šifrování na straně front-endu i back-endu pomáhá se zabezpečením dat.

Inteligentní směrování vrstvy 7

Využijte směrování na základě cest URL ke směrování provozu do back-endových fondů serverů a směrování na základě hlaviček ke směrování do několika webových aplikací.

Efektivní přesměrování zpracování SSL a správa certifikátů

Škálujte své webové aplikace s využitím přesměrování zpracování SSL a centralizujte správu certifikátů SSL, abyste snížili režii spojenou s šifrováním a dešifrováním na serverech.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Zákazníci využívající službu Application Gateway

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure