Ceny za Virtuální klientský počítač s Windows

Nejlepší virtuální desktopové prostředí na platformě Azure

Pokud máte způsobilou licenci Windows nebo Microsoft 365, můžete získat bezplatný přístup k plochám a aplikacím Windows 10 Enterprise a Windows 7 Enterprise. Do ledna 2023 můžete pro svůj virtuální klientský počítač s Windows 7 získat bezplatné rozšířené aktualizace zabezpečení, které nabízejí více možností podpory starších aplikací během přechodu na Windows 10.

Pokud jste způsobilým zákazníkem s licencí pro klientský přístup k Vzdálené ploše Microsoftu, můžete získat bezplatný přístup ke klientským počítačům využívajícím plochy a aplikace Vzdálené plochy Windows Serveru.

K rychlému nasazení a správě prostředí virtualizace potřebujete účet Azure. Plaťte pouze za virtuální počítače a úložiště, které využijete, a využijte možnosti, jako je služba Azure Reserved Virtual Machine Instances na jeden nebo tři roky, které vám ve srovnání s cenami při průběžných platbách můžou ušetřit až 72 procent. Rezervované instance virtuálních počítačů jsou flexibilní a dají se snadno vyměnit nebo vrátit.

Type Popis Nárok
Virtualizace Windows 10 a Windows 7 Pokud máte způsobilou licenci Windows nebo Microsoft 365, můžete získat bezplatný přístup k plochám a aplikacím Windows 10 Enterprise a Windows 7 Enterprise. Do ledna 2023 můžete pro svůj virtuální klientský počítač s Windows 7 získat bezplatné rozšířené aktualizace zabezpečení, které nabízejí více možností podpory starších aplikací během přechodu na Windows 10. Se službou Windows Virtual Desktop máte nárok na přístup k Windows 10 a Windows 7, pokud máte některou z následujících uživatelských licencí*:
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
 • Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 Business Premium**
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Uživatelská licence Windows 10 VDA
Virtualizace Windows Serveru Pokud jste způsobilým zákazníkem s licencí pro klientský přístup k Vzdálené ploše Microsoftu, můžete získat bezplatný přístup ke klientským počítačům využívajícím plochy a aplikace Vzdálené plochy Windows Serveru. Nárok na přístup k plochám a aplikacím Windows Serveru 2012 R2 nebo novějšího máte v případě, že máte licenci vázanou na uživatele nebo zařízení pro klientský přístup k Vzdálené ploše s aktivním programem Software Assurance.

* Zákazníci můžou ke službě Windows Virtual Desktop přistupovat z jiných koncových bodů než s Windows Pro, pokud mají licenci Microsoft 365 E3/E5/F3/Business/A3/A5/Student Use Benefits nebo uživatelskou licenci Windows 10 VDA.

** Microsoft 365 Business Premium se do 21. dubna 2020 označoval jako Microsoft 365 Business.

K rychlému nasazení a správě prostředí virtualizace potřebujete účet a předplatné Azure. Na cenu nasazení služby Windows Virtual Desktop mají vliv následující komponenty Azure.

 • Úložiště virtuálních počítačů a operačních systémů
 • Datový disk (pouze osobní desktop)
 • Úložiště profilů uživatelů
 • Sítě

Virtuální počítače hostitelů relací Windows Virtual Desktop, včetně nasazení Citrix Cloudu a VMW Horizon Cloudu v Azure, se účtují podle tarifů za linuxový výpočetní výkon pro Windows 10 pro jednu relaci, Windows 10 pro více relací a Windows Server. Informace o použití licence pro nasazení najdete v dokumentaci ke službě Virtual Desktop.

Využijte možnosti, jako je služba Azure Reserved Virtual Machine Instances na jeden nebo tři roky, které vám ve srovnání s cenami při průběžných platbách můžou ušetřit až 72 procent. Rezervované instance virtuálních počítačů jsou flexibilní a dají se snadno vyměnit nebo vrátit.

Ukázkové scénáře pro osobní desktopy

Ukázkové případy použití pro individuální uživatele, kteří přistupují k trvalému virtuálnímu klientskému počítači

Příklady úloh Počet uživatelů ve scénáři Typ uživatele Počet vCPU Paměť RAM East US Pricing West Europe Pricing Southeast Asia Pricing
Pracovní stanice pro grafiku 100 Technici a grafičtí návrháři s úlohami 3D modelování, simulace a CAD. Uživatelé vyžadují schopnosti pracovní stanice 5 až 6 hodin denně. 12 112 GB Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad
Microsoft Office 1000 Standardní znalostní pracovníci využívající produkty Microsoft Office. Uživatelé pracují 8 až 10 hodin denně. 2 4 GB Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad

Ukázkové scénáře pro desktopy pro více relací

Ukázkové případy použití pro několik uživatelů, kteří sdílí virtuální klientský počítač ve fondu (dočasný virtuální počítač)

Příklady úloh Počet uživatelů ve scénáři Typ uživatele Hustota uživatelů East US Pricing West Europe Pricing Southeast Asia Pricing
Microsoft Office 1000 Standardní znalostní pracovníci využívající produkty Microsoft Office. Využívá se nepřetržitá rezervovaná instance, aby nebylo potřeba spravovat virtuální počítače. 2 za vCPU Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad
Call centrum / zadávání dat 1000 Uživatelé call centra s úlohami s nízkou intenzitou, kteří se primárně zabývají zadáváním dat. Uživatelé pracují ve třech 8hodinových směnách, a proto je cenově nejvýhodnější možností nepřetržitá rezervovaná instance. 6 za vCPU Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad Prohlédnout odhad

Frequently asked questions

 • Kromě nákladů na výpočetní prostředky a úložiště Azure se v závislosti na vašem prostředí můžou účtovat poplatky související se sítěmi a úložištěm profilů uživatelů FSLogix. Další podrobnosti o modelování nákladů souvisejících s těmito oblastmi najdete v cenové kalkulačce Azure v částech věnovaných sítím a úložišti.

 • Obraťte se na zákaznický tým Microsoftu nebo partnera Microsoftu, který vám sdělí informace o možnostech licencování.
 • Nárok na přístup ke kontejneru profilů FSLogix, kontejneru Office 365, maskování aplikací a nástrojům pro přesměrování Javy máte v případě, že máte některou z následujících licencí:

  • Microsoft 365 E3/E5
  • Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
  • Microsoft 365 F3
  • Microsoft 365 Business Premium**
  • Windows 10 Enterprise E3/E5
  • Windows 10 Education A3/A5
  • Uživatelská licence Windows 10 VDA
  • Licence pro klientský přístup (CAL) k Vzdálené ploše (VP)
  • Licence pro přístup předplatitele (SAL) k Vzdálené ploše (VP)
 • Pro většinu aplikací nabízí nejvyšší flexibilitu a největší úspory nákladů více relací, které umožňují sdílení infrastruktury klientských počítačů, zachování stavu image operačního systému díky provozu v prostředí ve fondu, a ukládání uživatelských dat a nastavení a přístup k nim pomocí FSLogix.

  Osobní desktopy obvykle volí (a) uživatelé, kteří potřebují práva správce k úpravám operačního systému a chtějí, aby se tyto změny zachovaly v případě restartování virtuálního počítače, nebo (b) uživatelé, kteří používají aplikace nekompatibilní s více relacemi.

  Informace o určení hustoty uživatelů a specifikací virtuálních počítačů najdete v pokynech pro úlohy vzdálené plochy. Mějte na paměti, že vaše potřeby se budou lišit a po nastavení virtuálních počítačů byste měli průběžně monitorovat jejich skutečné využití a podle toho upravovat jejich velikost.

 • V případě scénářů s více relacemi bude na celkový počet virtuálních počítačů, které budete pro své úlohy potřebovat, mít vliv souběžnost vašich uživatelů. To znamená podíl uživatelů, kteří se přihlásí k virtuálnímu počítači ve stejnou dobu. Například call centrum s nepřetržitým provozem ve třech směnách by mělo 33% souběžnost využití, takže byste k zajištění podpory těchto uživatelů potřebovali méně virtuálních počítačů, než kdyby všichni pracovali najednou. Pro většinu firem se standardní pracovní dobou by dobrým výchozím bodem měla být souběžnost 0,9.

  Minimální počet uživatelů pro službu Windows Virtual Desktop v cenové kalkulačce je 100. V závislosti na souběžnosti, typu virtuálních počítačů a požadované hustotě uživatelů může u nasazení s nízkým počtem uživatelů dojít k určitému přírůstkovému zvýšení nákladů na jednotlivé uživatele, pokud virtuální počítače nejsou plně využité.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Virtuální klientský počítač s Windows

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Nasazování a škálování virtualizovaných aplikací a ploch Windows v Azure