Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Virtual Desktop

Přístup k zabezpečenému prostředí pro vzdálené virtuální klienty a aplikace na platformě Azure

Ceny Azure Virtual Desktop se skládají ze dvou částí:

1. Přístupová práva uživatelů

 • Nárok na licence: Pokud máte způsobilé licence pro klientský přístup (CAL) k Windows, Microsoftu 365 nebo službě Vzdálená plocha Microsoftu (RDS), neúčtují se žádné další poplatky.
 • Ceny za přístup na uživatele: Zavedli jsme novou možnost měsíční ceny za uživatele pro přístup k Azure Virtual Desktopu (jenom pro externí uživatele).

Další podrobnosti najdete níže.

2. Náklady na infrastrukturu Azure

K nasazení a správě prostředí virtualizace kromě uživatelského přístupu potřebujete také účet Azure. K hostování nasazení Azure Virtual Desktopu se obecně vyžadují tyto komponenty Azure.

 • Virtuální počítače
 • Úložiště

  Úložiště operačního systému (OS)

  Datový disk (pouze osobní desktop)

  Úložiště profilů uživatelů

 • Sítě

Virtuální počítače Azure Virtual Desktopu se účtují podle tarifů za linuxový výpočetní výkon pro jednorelační systém Windows 10, vícerelační systém Windows 10 a Windows Server, a to včetně Citrix Cloudu a VMW Horizon Cloudu v Azure. Pokud chcete optimalizovat náklady na infrastrukturu, můžete využít Azure Reserved Virtual Machine Instances na jeden nebo tři roky, které vám ve srovnání s cenami při průběžných platbách můžou ušetřit až 72 procent.

Informace o použití licence pro nasazení najdete v dokumentaci ke službě Virtual Desktop.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Přehled cen

Nové cenové možnosti pro streamování vzdálených aplikací pro externí uživatele

Nedávno jsme oznámili novou cenovou variantu měsíčního přístupu pro uživatele, a to pro organizace, které chtějí používat Azure Virtual Desktop k poskytování aplikací z cloudu externím uživatelům (kteří nejsou zaměstnanci). To by například umožnilo dodavatelům softwaru dodávat aplikace jako řešení SaaS, ke kterému by mohli přistupovat jejich zákazníci. Kromě měsíční uživatelské ceny za Azure Virtual Desktop platí organizace také za služby infrastruktury Azure, a to na základě jejich využití. Další informace o tom, jak začít se streamováním vzdálených aplikací

Virtuální klienti

Typ Popis Způsobilost/požadavky
Přístupová práva uživatelů
BYOL pro Windows 10 / Windows 7 Pokud máte způsobilou licenci Windows nebo Microsoft 365, můžete získat bezplatný přístup k plochám Windows 10 Enterprise a Windows 7 Enterprise. Máte nárok na přístup k Windows 10 a Windows 7 se službou Azure Virtual Desktop, pokud máte jednu z následujících licencí na uživatele*:
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
 • Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 Business Premium**
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 VDA na uživatele
BYOL pro Windows Server Pokud jste způsobilým zákazníkem s licencí pro klientský přístup ke Vzdálené ploše Microsoftu, můžete získat bezplatný přístup ke klientským počítačům využívajícím plochy služby Vzdálená plocha Windows Serveru. Nárok na přístup k plochám Windows Serveru 2012 R2 nebo novější verze máte v případě, že máte licenci vázanou na uživatele nebo zařízení pro klientský přístup ke Vzdálené ploše s aktivním programem Software Assurance.
Ceny za přístup pro externí uživatele Využijte možnost přístupu k desktopům Windows 10 / Windows 7 za měsíční poplatek (jenom pro externí uživatele). Pokud chcete získat přístup ke službě Azure Virtual Desktop pro externí uživatele
 • Desktopy + aplikace $-
 • Aplikace $-
, zaplaťte měsíční poplatek za uživatele.
Infrastruktura Azure
Průběžné platby nebo rezervovaná instance K nasazení Azure Virtual Desktopu se vyžaduje infrastruktura Azure.
 • Virtuální počítače
 • Úložiště

  Úložiště operačního systému (OS)

  Datový disk (pouze osobní desktop)

  Úložiště profilů uživatelů

 • Sítě

Další informace o cenové kalkulačce Azure Níže uvedené příklady vám pomohou začít.

Streamování vzdálených aplikací

Typ Popis Způsobilost/požadavky
Přístupová práva uživatelů
BYOL pro Windows 10 / Windows 7 Pokud máte způsobilou licenci Windows nebo Microsoft 365, můžete získat bezplatný přístup k plochám Windows 10 Enterprise a Windows 7 Enterprise. Máte nárok na přístup k Windows 10 a Windows 7 se službou Azure Virtual Desktop, pokud máte jednu z následujících licencí na uživatele*:
 • Microsoft 365 E3/E5
 • Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
 • Microsoft 365 F3
 • Microsoft 365 Business Premium**
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Windows 10 Education A3/A5
 • Windows 10 VDA na uživatele
BYOL pro Windows Server Pokud jste způsobilým zákazníkem s licencí pro klientský přístup ke Vzdálené ploše Microsoftu, můžete získat bezplatný přístup ke klientským počítačům využívajícím plochy služby Vzdálená plocha Windows Serveru. Nárok na přístup k plochám Windows Serveru 2012 R2 nebo novější verze máte v případě, že máte licenci vázanou na uživatele nebo zařízení pro klientský přístup ke Vzdálené ploše s aktivním programem Software Assurance.
Ceny za přístup pro externí uživatele Přístup ke kompatibilním aplikacím a jejich streamování za měsíční poplatek jenom pro externí uživatele Pokud chcete získat přístup ke službě Azure Virtual Desktop pro externí uživatele
 • Desktopy + aplikace $-
 • Aplikace $-
, zaplaťte měsíční poplatek za uživatele.
Infrastruktura Azure
Průběžné platby nebo rezervovaná instance K nasazení Azure Virtual Desktopu se vyžaduje infrastruktura Azure.
 • Virtuální počítače
 • Úložiště

  Úložiště operačního systému (OS)

  Datový disk (pouze osobní desktop)

  Úložiště profilů uživatelů

 • Sítě

Další informace o cenové kalkulačce Azure Níže uvedené příklady vám pomohou začít.

* Zákazníci mohou ke službě Azure Virtual Desktop přistupovat z jiných koncových bodů než s Windows Pro, pokud mají licenci Microsoftu 365 E3/E5/F3/Business/A3/A5/Student Use Benefits nebo uživatelskou licenci Windows 10 VDA.

** Microsoft 365 Business Premium se do 21. dubna 2020 označoval jako Microsoft 365 Business.

Jak odhadnout náklady na infrastrukturu Azure

Níže najdete příklady, jak vybrat správné komponenty pro výpočetní funkce, úložiště a sítě, které vám pomohou odhadnout cenu. Pokud chcete optimalizovat náklady na infrastrukturu, můžete využít Azure Reserved Virtual Machine Instances na jeden nebo tři roky, které vám ve srovnání s cenami při průběžných platbách můžou ušetřit až 72 procent. Rezervované instance virtuálních počítačů jsou flexibilní a dají se snadno vyměnit nebo vrátit.

Pokud požadujete virtuální klienty Windows 7, nabízíme až do ledna 2023 bezplatné rozšířené aktualizace zabezpečení, které podporují starší aplikace během přechodu na Windows 10.

Ukázkové scénáře pro jednorelační prostředí (osobní desktopy)

Příklady úloh Počet uživatelů ve scénáři Typ uživatele Počet vCPU Paměť RAM
Pracovní stanice pro grafiku 100 Technici a grafičtí návrháři s úlohami 3D modelování, simulace a CAD. Uživatelé vyžadují schopnosti pracovní stanice 5 až 6 hodin denně. 12 112 GB
Microsoft Office 1000 Standardní znalostní pracovníci využívající produkty Microsoft Office. Uživatelé pracují 8 až 10 hodin denně. 2 4 GB

Ukázkové scénáře pro desktopy pro více relací

Ukázkové případy použití pro několik uživatelů, kteří sdílí virtuální klientský počítač ve fondu (dočasný virtuální počítač)

Příklady úloh Počet uživatelů ve scénáři Typ uživatele Hustota uživatelů
Microsoft Office 1000 Standardní znalostní pracovníci využívající produkty Microsoft Office. Využívá se nepřetržitá rezervovaná instance, aby nebylo potřeba spravovat virtuální počítače. 2 za vCPU
Call centrum / zadávání dat 1000 Uživatelé call centra s úlohami s nízkou intenzitou, kteří se primárně zabývají zadáváním dat. Uživatelé pracují ve třech 8hodinových směnách, a proto je cenově nejvýhodnější možností nepřetržitá rezervovaná instance. 6 za vCPU

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Virtual Desktop

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Virtual Desktop

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Virtual Desktop.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Virtual Desktop

 • Pro většinu aplikací nabízí nejvyšší flexibilitu a největší úspory nákladů více relací, které umožňují sdílení infrastruktury klientských počítačů, zachování stavu image operačního systému díky provozu v prostředí ve fondu, a ukládání uživatelských dat a nastavení a přístup k nim pomocí FSLogix.

  Jednorelační prostředí (osobní desktop) obvykle volí (a) uživatelé, kteří potřebují práva správce k úpravám operačního systému a chtějí, aby se tyto změny zachovaly v případě restartování virtuálního počítače, nebo (b) uživatelé, kteří používají aplikace nekompatibilní s vícerelačním prostředím.

  Informace o určení hustoty uživatelů a specifikací virtuálních počítačů najdete v pokynech pro úlohy vzdálené plochy. Mějte na paměti, že vaše potřeby se budou lišit a po nastavení virtuálních počítačů byste měli průběžně monitorovat jejich skutečné využití a podle toho upravovat jejich velikost.

 • V případě scénářů s více relacemi bude na celkový počet virtuálních počítačů, které budete pro své úlohy potřebovat, mít vliv souběžnost vašich uživatelů. To znamená podíl uživatelů, kteří se přihlásí k virtuálnímu počítači ve stejnou dobu. Například call centrum s nepřetržitým provozem ve třech směnách by mělo 33% souběžnost využití, takže byste k zajištění podpory těchto uživatelů potřebovali méně virtuálních počítačů, než kdyby všichni pracovali najednou. Pro většinu firem se standardní pracovní dobou by dobrým výchozím bodem měla být souběžnost 0,9. V závislosti na souběžnosti, typu virtuálních počítačů a požadované hustotě uživatelů může u nasazení s nízkým počtem uživatelů dojít k určitému přírůstkovému zvýšení nákladů na jednotlivé uživatele, pokud virtuální počítače nejsou plně využité.
 • Streamování aplikací je způsob, jak spouštět aplikace v Azure a streamovat je do vzdáleného zařízení. Díky tomu může aplikace běžet v cloudu v blízkosti ostatních aplikací a dat, což umožňuje uživatelům využívat nízkou latenci a vysoký výkon prakticky odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
 • Každá organizace, která chce streamovat aplikace pro externí uživatele (ne zaměstnance). Na zaměstnance by se měly vztahovat oprávněné licence Windows/M365/Windows Server.

  1. Jaké náklady jsou spojeny se streamováním vzdálených aplikací mým zákazníkům?

   Přečtěte si prosím stránku dokumentace k produktu.

  2. Je nějak omezeno, kolik aplikací může jeden uživatel streamovat?

   Za měsíční cenu můžete streamovat libovolný počet aplikací pro konkrétního uživatele.

  3. Jak se mi bude účtovat streamování aplikací?

   Každý uživatel vám bude automaticky měsíčně účtován podle výše uvedených informací o cenách.

 • Nárok na přístup ke kontejneru profilů FSLogix, kontejneru Office 365, maskování aplikací a nástrojům pro přesměrování Javy máte v případě, že máte některou z následujících licencí:

  1. Microsoft 365 E3/E5
  2. Microsoft 365 A3/A5/Student Use Benefits
  3. Microsoft 365 F3
  4. Microsoft 365 Business Premium**
  5. Windows 10 Enterprise E3/E5
  6. Windows 10 Education A3/A5
  7. Uživatelská licence Windows 10 VDA
  8. Licence pro klientský přístup (CAL) k Vzdálené ploše (VP)
  9. Licence pro přístup předplatitele (SAL) k Vzdálené ploše (VP)
  10. Licence pro uživatelský přístup k Azure Virtual Desktopu

 • Koncoví uživatelé můžou k provozu aplikací M365 na virtuálních počítačích organizace ve službě Azure Virtual Desktop využít svá individuální předplatná Microsoft 365 nebo Office 365. Licence aplikací Microsoft 365 umožňují uživatelům aktivovat aplikace k osobnímu použití až na pěti zařízeních.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V