Azure-produkter

Bläddra eller leta efter Azure-produkter

AI + maskininlärning

Skapa nästa generations program med AI-kapacitet för alla utvecklare och scenarier

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Kognitiv sökning i Azure

AI-driven söktjänst i molnet för utveckling av mobil- och webbappar

Automatiska förslag i Bing

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner och automatiska förslag

Bing Custom Search

Ett lätthanterligt, annonsfritt sökverktyg av kommersiell kvalitet som ger det resultat du vill ha

Entitetssökning i Bing

Optimera din upplevelse genom att identifiera och utöka entitetsinformation från webben

Bildsökning i Bing

Sök efter bilder och få detaljerade resultat

Nyhetssökning i Bing

Sök efter nyheter och få detaljerade resultat

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Videosökning i Bing

Sök efter videor och få detaljerade resultat

Bings visuella sökning

Skapa bildprogram med hjälp av analys på valfri enhet.

Webbsökning i Bing

Få förbättrade sökresultat från miljarder olika webbdokument

Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Datavetenskap – virtuella datorer

Detaljerad, förkonfigurerad miljö för AI-utveckling

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Azure Machine Learning

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Formigenkänning

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Handskriftsigenkänning

En AI-tjänst som identifierar digitala pennanteckningar, som handskrift, former och layouter

Personanpassning

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Talarigenkänning

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Tal till text

Konvertera talljud till text för att skapa mer naturliga interaktioner

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Text till tal

Konvertera text till tal och skapa mer naturliga, användarvänliga gränssnitt

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Azure Open Datasets

Molnplattform för värdtjänster och delning av organiserade datauppsättningar för att påskynda utvecklingen av maskininlärningsmodeller

Avancerad läsare

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Analyser

Samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera data av alla varianter, volymer och hastigheter

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst med oöverträffat snabb tid till insikter (tidigare SQL Data Warehouse)

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Blockchain

Skapa och hantera blockkedjebaserade program med en uppsättning integrerade verktyg

Azure Blockchain Service

Skapa, styra och expandera blockkedjenätverk i konsortium

Azure Blockchain Workbench

Skapa enkelt prototyper av blockkedjeappar i molnet

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Azure Blockchain-token

Definiera, skapa och hantera enkelt token som baseras på transaktionsregister

Containers

Utveckla och hantera dina containerbaserade program snabbare med integrerade verktyg

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Container Registry

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar som kan skalas efter företagets behov

Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Databaser

Möjliggör snabb tillväxt och få snabbare innovationer med säker, fullt hanterade databastjänster i företagsskala

Azure-API för FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst för hälsodatalösningar och samverkan

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Azure Cache for Redis

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure-databas för MariaDB

Hanterad MariaDB-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Azure SQL Database Edge

Edge-optimerad datamotor med inbyggd AI och minimalt fotavtryck

Databearbetning

Använd dig av beräkningskapaciteten och skalningsmöjligheterna i molnet, och betala bara för de resurser du faktiskt använder

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

SAP HANA på stora Azure-instanser

Kör de senaste SAP HANA-arbetsbelastningarna hos alla molnprovidrar i hyperskala

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure

Azure CycleCloud

Skapa, hantera, köra och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala

Azure VMware Solution by CloudSimple

Kör dina VMware-arbetsbelastningar internt på Azure

Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk server som är värd för dina virtuella Azure-datorer som kör Windows och Linux

Azure Spring Cloud

En fullständigt hanterad Spring Cloud-tjänst, skapades och drivs med Pivotal

DevOps

Leverera innovationer snabbare med enkla och tillförlitliga verktyg för kontinuerlig leverans

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Azure-lagringsplatser

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet

Azure Artifacts

Skapa, var värd för och dela paket med teamet

Azure-testningsplaner

Testa och leverera säkert med ett manuellt och undersökande hjälpmedel för testning

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Integrering av DevOps-verktyg

Använd ditt DevOps-favoritverktyg med Azure

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Hantering och styrning

Förenkla, automatisera och optimera molnresursernas hantering och kompatibilitet

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Azure Tjänstehälsa

Personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Kostnadshantering + fakturering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure-hanterade program

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Azure Lighthouse

Hjälper tjänstleverantörer att hantera kunder i stor skala och med precision

Azure Resource Manager-mallar

Leverera infrastruktur som kod till alla dina Azure-resurser med Resource Manager

Hybrid

Få Azure-innovation överallt – integrera flexibiliteten och innovationerna hos molnbaserad databehandling i dina lokala arbetsbelastningar.

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Stack

Skapa och köra innovativa hybridprogram över molngränser

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Azure Arc

Få ut Azure-tjänster och -hantering till all infrastruktur

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Identitet

Hantera användaridentiteter och få tillgång till skydd mot avancerade hot för många typer av enheter, data, appar och infrastrukturer

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Integrering

Integrera lokala och molnbaserade program, data och processer sömlöst i hela företaget

Azure-API för FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst för hälsodatalösningar och samverkan

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Media

Leverera videor av hög kvalitet var som helst, när som helst och till vilken enhet som helst

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Live and On-Demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Azure Media Player

En spelare för alla uppspelningsbehov

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Migrering

Förenkla och påskynda migreringen till molnet med vägledning, verktyg och resurser

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Kostnadshantering + fakturering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Data Box

Apparater och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på gränsenheter

Mixad verklighet

Kombinera den fysiska och digitala världen och skapa fördjupande, samarbetsbaserade upplevelser

Azure Digital Twins

Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens

Spatial Anchors

Skapa spatialt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Remote Rendering

Rendera interaktivt 3D-innehåll av hög kvalitet och strömma det till dina enheter i realtid

Mobilt

Skapa och distribuera till flera plattformar och inbyggda appar för vilken mobil enhet som helst

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Visual Studio App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina mobil- och skrivbordsappar kontinuerligt

Xamarin

Snabbare framtagning av mobilappar med molnstöd

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar som kan skalas efter företagets behov

Nätverk

Anslut lokal och molnbaserad infrastruktur och tjänster så att dina kunder och användare får bästa möjliga upplevelse

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Azure Firewall

Inbyggda brandväggsfunktioner med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad skalbarhet i molnet helt utan underhåll

Virtuellt WAN

Optimera och automatisera anslutningar mellan grenar via Azure

Azure Front Door

Skalbar, säkerhetsförbättrad leveranspunkt för globala, mikrotjänstbaserade webbprogram

Azure Bastion

Privat och fullständigt hanterad RDP- och SSH-åtkomst till dina virtuella datorer

Azure Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk

Azure Internet Analyzer

Testa hur ändringar i nätverksinfrastrukturen påverkar dina kunders prestanda.

Azure Firewall Manager

Central säkerhetsprincip för nätverk och väghantering för globalt distribuerade, programvarudefinierade perimetrar

Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Sakernas Internet

Ta IoT till valfri enhet och plattform utan att göra ändringar i infrastrukturen

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure IoT Central

Påskynda skapandet av IoT-lösningar

Azure IoT-lösningsacceleratorer

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Azure Sphere

Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet

Azure Time Series Insights

Utforska och analysera Time Series-data från IoT-enheter

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Windows 10 IoT Core Services

Långsiktig support för operativsystem och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa

Azure Machine Learning

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure Digital Twins

Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Azure SQL Database Edge

Edge-optimerad datamotor med inbyggd AI och minimalt fotavtryck

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Storage

Få säker och mycket skalbar molnlagring för dina data, appar och arbetsbelastningar

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Blob-lagring

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Disklagring

Alternativ för beständiga, skyddade diskar med VM-stöd

Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för virtuella Azure-datorer

Kölagring

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Fillagring

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Data Box

Apparater och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på gränsenheter

Avere vFXT för Azure

Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet

Azure FXT Edge Filer

Optimeringslösning för hybridlagring i HPC-miljöer

Azure HPC Cache

Filcachelagring för databehandling med höga prestanda (HPC)

Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

Storage Explorer

Visa och interagera med Azure Storage-resurser

Azure NetApp Files

Azure-filresurser i företagsklass med NetApp

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Säkerhet

Skydda ditt företag från avancerade hot i arbetsbelastningar i olika hybridmoln

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Dedikerad HSM i Azure

Hantera säkerhetsmoduler för maskinvara (HSM) som du använder i molnet

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Utvecklarverktyg

Skapa, hantera och leverera molnappar kontinuerligt oavsett plattform eller språk

Visual Studio

Den kraftfulla och flexibla miljön för att utveckla program i molnet

Visual Studio-kod

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

SDK:er

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure Lab Services

Konfigurera labb för klassrum, utvärderingar, utveckling och testning och andra scenarier

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Integrering av utvecklarverktyg

Använd de utvecklingsverktyg som du redan känner till – till exempel Eclipse, IntelliJ och Maven – med Azure

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

Visual Studio Online

Du kommer åt molndrivna utvecklingsmiljöer överallt

Webb

Skapa, distribuera och skala kraftfulla webbprogram både snabbt och enkelt

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Kognitiv sökning i Azure

AI-driven söktjänst i molnet för utveckling av mobil- och webbappar

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar som kan skalas efter företagets behov

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner

Azure Spring Cloud

En fullständigt hanterad Spring Cloud-tjänst, skapades och drivs med Pivotal

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure