Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Tjänster som har betydelse och kraft du kan förlita dig på

Populära tjänster

Azure Apptjänst låter dig skapa appar snabbare med en unik molntjänst som gör att du snabbt och enkelt kan skapa företagsklara webb- och mobilappar för valfri plattform och enhet. Distribuera dem sedan i en skalbar och tillförlitlig molninfrastruktur.

Azure SQL-databas är en relationsdatabastjänst där du snabbt kan skapa, utöka och skaländra relationsapplikationer in i molnet.

Azure Virtual Machines låter dig distribuera en Windows Server- eller Linux-avbildning i molnet. Du kan välja avbildningar från en Marketplace eller använda dina egna anpassade avbildningar.

Alla

Azure Active Directory, molntjänsten med bevisad möjlighet att hantera miljontals autentiseringar per dag, utökar sin kapacitet att hantera konsumentidentiteter med en ny tjänst: Azure Active Directory B2C, nu som offentlig förhandsversion. Azure Active Directory B2C är en omfattande identitetshanteringslösning för konsumentorienterade program som integreras enkelt på alla plattformar och kan nås från alla enheter. Tjänsten är kostnadsfri under den offentliga förhandsversionsperioden.

Azure Active Directory erbjuder identitetshantering och åtkomstkontroll för dina molnbaserade applikationer. Du kan synkronisera lokala identiteter och aktivera enkel inloggning för att ytterligare förenkla användaråtkomst till molnbaserade applikationer. Azure Active Directory finns i 3 versioner: Gratis, Basic och Premium.

Med Azure Active Directory Domain Services får du skalbara, hanterade domäntjänster med höga prestanda, till exempel domänanslutning, LDAP, Kerberos, Windows-integrerad autentisering och grupprincipstöd. Med ett knapptryck kan administratörer aktivera domäntjänster för virtuella datorer och katalogbaserade appar distribuerade i Azures infrastrukturtjänster. Azure Active Directory Domain Services bygger på samma underliggande teknik som Windows Server Active Directory och ger ett enkelt sätt att migrera traditionella lokala appar till molnet.

Azure API-hantering låter dig publicera API:er till utvecklare, partners och anställda på ett säkert och skalbart sätt.

Azure Programgateway är en Azure-hanterad layer-7 lösning som ger HTTP-belastningsutjämning, SSL-avslut och sessionsbaserad cookietillhörighet till Internetriktade eller interna webbapplikationer.

Visual Studio Application Insights (förhandsversion) är en allt-i-ett-telemetrilösning som kan hjälpa dig att identifiera problem, testa påverkan och lösa problem i dina webbappar och webbtjänster. Visual Studio Application Insights ger dig djupgående diagnostik och realtidsinformation och är en sömlös del av dina ALM-processser genom Visual Studio-, Visual Studio Team Services- och Azure Diagnostics-integrering. Visual Studio Application Insights stöder ASP.NET, J2EE och de flesta av de populära webbteknikerna för webbappar på Azure eller dina egna servrar.

Azure Apptjänst låter dig skapa appar snabbare med en unik molntjänst som gör att du snabbt och enkelt kan skapa företagsklara webb- och mobilappar för valfri plattform och enhet. Distribuera dem sedan i en skalbar och tillförlitlig molninfrastruktur.

Azure Automation låter dig automatiskt skapa, distribuera, övervaka och underhålla resurser i din Azure-miljö med hjälp av en extremt skalbar och tillförlitlig motor för arbetsflödeskörning.

På företagets bärbara datorer, skyddar Azure Backup din Windows klientdata samt delade filer och mappar. I ditt datacenter som är integrerat med System Center Data Protection Manager (DPM) så skyddar Backup Microsoft SharePoint, Exchange, SQL Server, Hyper-V virtual machines och andra applikationer.

Azure Batch gör det lätt att köra storskaliga, parallella och högpresterande data (HPC) arbetsbelastningar i Azure. Använd Batch för att skala ut parallella arbetsbelastningar, hantera körning av uppgifter i en kö och molnaktivera applikationer för att avlasta databearbetningsjobb till molnet.

Azure BizTalk Services är en kraftfull och utökningsbar molnbaserad integreringstjänst. Den ger B2B och EAI funktionalitet för att leverera lösningar för moln- och hybridintegrering.

CDN

Med Azure Content Delivery Network kan du leverera innehåll med hög bandbredd till användare i hela världen med låg fördröjning och hög tillgänglighet via ett robust nätverk av globala datacenter.

Azure Cloud Services gör att du slipper hantera serverinfrastruktur. Med webb- och arbetsroller kan du snabbt skapa, distribuera och hantera moderna applikationer.

A portfolio of APIs and SDKs that enable developers to easily add intelligent services, such as vision, speech, language, knowledge and search capabilities, to their solutions.

Azure Container Service är en behållarvärdmiljö optimerad för Azure som hjälper dig att distribuera, skala och dirigera behållarbaserade program med Docker Swarm och Apache Mesos – populära verktyg för öppen källkod som du redan är bekant med.

Azure Data Catalog är en fullständigt hanterad tjänst som fungerar som ett registrerings- och identifieringssystem för företagsdatakällor. Den låter användare, från analytiker till dataexperter och datautvecklare, registrera, identifiera, förstå och använda datakällor. Använd crowdsourcade anteckningar och metadata för att fånga upp samlad kunskap inom organisationen, hitta dold information och få ut mer värde ur ditt företags datakällor.

Azure Data Factory är en hanterad tjänst för som låter dig producera betrodd information från rådata i molnet eller från lokala källor. Du kan enkelt skapa, dirigera och schemalägga högtillgängliga, feltoleranta arbetsflöden med dataflyttningar och omvandlingsaktiviteter. Övervaka hälsostatus för tjänster och alla dina datapipelines snabbt och enkelt med det överskådliga grafiska upplägget i Azureportalen.

Analystjänsten Datasjö är en ny, distribuerad analystjänst som bygger på Apache YARN som dynamiskt skalar så att du kan fokusera på affärsmålen, inte på distribuerad infrastruktur. Istället för att distribuera, konfigurera och justera maskinvara skriver du frågor för att omvandla data och extrahera värdefulla insikter. Analystjänsten kan hantera jobb i alla skalor direkt när du anger hur mycket kraft du behöver. Du betalar bara för jobbet när det är körs, vilket gör det kostnadseffektivt. Analystjänsten har stöd för Azure Active Directory som gör att du enkelt kan hantera åtkomst och roller integrerat med det lokala identitetssystemet. Den omfattar även U-SQL, ett språk som förenar fördelarna med SQL med användarkodens styrka. Med U-SQL:s skalbara, distribuerade körning kan du effektivt analysera data i lagringsutrymmet samt på SQL-servrar i Azure, Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse.

Lagringsutrymmet i Datasjö består av en enda lagringsplats där du kan samla data i olika storlekar och hastigheter utan att tvinga fram ändringar i programmet när data skalas. I lagringsutrymmet kan data delas för samarbete med säkerhet på företagsnivå. Det är även utformat för bearbetning med höga prestanda och analyser från HDFS-appar (dvs. Azure HDInsight, analystjänsten Datasjö, Hortonworks, Cloudera, MapR) och verktyg, bland annat stöd för arbetsbelastningar med låg latens. Exempelvis kan data samlas in i realtid från sensorer och enheter för IoT-lösningar eller från webbutiker till lagringsutrymmet utan fasta gränser för konto- eller filstorlekar till skillnad från aktuella erbjudanden på marknaden.

Labb för utveckling och testning i Azure gör det lätt att snabbt skapa miljöer för att distribuera och testa program. Använd återanvändningsbara mallar och artefakter för att skapa Windows- och Linux-miljöer samtidigt som avfallet minimeras och kostnaderna hanteras.

Azure DNS låter dig hosta dina DNS-domäner tillsammans med dina Azure-appar och hantera DNS-poster med din befintliga Azure-prenumeration. Microsofts globala nätverk med namnservrar har den räckvidd, skalning och stabilitet som krävs för att säkerställa ultrasnabba DNS-svar och ultrahög tillgänglighet för dina domäner. Med Azure DNS kan du vara säker på att din DNS alltid är snabb och tillgänglig.

Azure DocumentDB är en fullständigt hanterad NoSQL-dokumentdatabastjänst som processar frågor och transaktioner över schemafri data, förutsägbar och tillförlitlig prestanda, samt en snabb utveckling.

Azure Event Hubs möjliggör elastisk skalning av telemetri och händelsepåfyllning med en hållbar buffring och en fördröjning mellan slutpunkter på under sekunden för miljontals enheter och händelser.

Med ExpressRoute i Azure kan du skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastrukturen i era lokala system eller i en delad miljö.

Azure Functions is an event driven, compute-on-demand experience. You can leverage Azure Functions to build HTTP endpoints accessible by mobile and IoT devices.

Tjänsten Azure HDInsight är en Hadoop-baserad tjänst som erbjuder en Apache Hadoop-lösning i molnet. Tillvarata hela värdet av Big Data med en molnbaserad dataplattform som hanterar data av alla typer och storlekar.

Skapa världens bästa mobilappar. Med HockeyApp kan du distribuera betaversioner, samla in kraschrapporter i realtid och få feedback från riktiga användare.

Snabbstarta ditt Sakernas Internet-projekt med Microsoft Azure IoT-hubb. Anslut, övervaka och styr miljontals IoT-tillgångar som körs på en rad olika operativsystem och protokoll. Upprätta pålitlig dubbelriktad kommunikation med dessa tillgångar, även om de är tillfälligt anslutna, så att du kan analysera - och agera utifrån - inkommande telemetridata. Förbättra säkerheten för dina IoT-lösningar genom att använda autentisering per enhet för att kommunicera med enheter som har rätt autentiseringsuppgifter. Återkalla åtkomsträttigheterna för vissa enheter för att bibehålla systemets integritet.

Azure Key Vault erbjuder ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att skydda nycklar och andra hemligheter i molnet med hjälp av HSM:er (Hardware Security Modules). Skydda kryptografiska nycklar och små hemligheter som lösenord med nycklar som är lagrade i HSM:er. För extra trygghet kan du importera eller generera dina nycklar i HSM:er som är certifierade enligt standarderna FIPS 140-2 nivå 2 och Common Criteria EAL4+, så att dina nycklar stannar inom HSM:ens gränser. Key Vault har utformats så att Microsoft varken ser eller extraherar dina nycklar. Utvecklare kan skapa nya nycklar för utveckling/testning på några minuter och migrera sömlöst till produktionsnycklar som hanteras av säkerhetsåtgärder. Key Vault kan skalas till att möta kraven för dina molnapplikationer utan det krångel som krävs för att etablera, distribuera och hantera HSM:er och nyckelhanteringsprogram.

Azure-belastningsutjämnare fördelar Internettrafik och privat nätverkstrafik mellan felfria tjänsteinstanser i Cloud Services eller Virtual Machines. Det gör det möjligt att uppnå större tillförlitlighet och att sömlöst lägga till mer kapacitet till dina applikationer.

Med Azure Machine Learning kan du enkelt utforma, testa, operationalisera samt hantera lösningar för prediktiv analys i molnet.

Azure Managed Cache Service är en distribuerad, minnesinbyggd, skalbar lösning som låter dig bygga extremt skalbara och tillgängliga applikationer genom att erbjuda supersnabb dataåtkomst.

Azure Medietjänster erbjuder molnbaserade medielösningar, inklusive påfyllning, kodning, formatkonvertering, skydd av innehåll samt både on-demand och live-streaming funktioner.

Azure Mobile Engagement låter dig maximera mobil appanvändning och inkomst. Det är en SaaS-levererad, datadriven plattform för användarengagemang som tillåter finkornig användarsegmentering, appanvändar-analyser och kontextmedvetna smart-push meddelanden samt in-app meddelanden i realtid på alla anslutna enheter. Den stänger marknadsföringsloopen för apputvecklare och marknadsföring och låter dem få direkt kontakt med alla sina användare på ett personligt, kontextmedvetet och icke-påträngande sätt, vid rätt tid.

Azure Mobila tjänster är en skalbar molnserverdel för att bygga applikationer för Windows Store, Windows Phone, Apple iOS, Android och HTML/JavaScript. Lagra data i molnet, autentisera användare och skicka push-meddelanden till dina program inom några minuter.

Azure Multi-Factor Authentication hjälper till att förebygga obehörig åtkomst till lokala och molnprogram genom att tillhandahålla ett ytterligare autentiseringslager. Följ organisationens säkerhets- och efterlevnadsnormer och tillgodose samtidigt användarkravet på bekväm åtkomst.

Azure Notification Hubs ger en mycket skalbar, plattformsöverskridande infrastruktur för push-meddelanden som antingen låter dig skicka push-meddelanden till miljontals användare åt gången eller specifika meddelanden till enskilda användare.

Med Log Analytics kan du samla in, korrelera och visualisera alla dina maskindata såsom händelseloggar, nätverksloggar, prestandadata och mycket mer – både i molnet och lokalt.

Power BI Embedded provides stunning, fully interactive data visualizations in your customer-facing apps without the time and expense of having to build it from the ground up.

Azure Redis Cache - baserad på den populära open source Redis cache - ger dig tillgång till en säker, dedikerad cache för dina Azure-applikationer.

Azure RemoteApp hjälper anställda att vara produktiva var de än är, på en mängd olika enheter – Windows, Mac OS X, iOS eller Android.

Med Azure Scheduler kan du anropa åtgärder som i sin tur anropar HTTP/S-slutpunkter eller skickar meddelanden till en lagringskö i ett valfritt schema. Skapa jobb och anropa tjänster både i och utanför Azure och kör dem utan fördröjning enligt ett regelbundet eller oregelbundet schema, eller någon gång i framtiden.

Azure Sök är en fullständigt hanterad tjänst för att lägga till sofistikerade sökmöjligheter i webb- och mobilappar utan de vanliga komplexiteterna med fulltextsökning.

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser. Det ger en central överblick över säkerheten för dina prenumerationer och gör det möjligt att ange principer och övervaka säkerhetskonfigurationer. Principdrivna rekommendationer leder resursägare genom processen för att implementera säkerhetskontroller och möjliggöra snabb distribution av integrerade säkerhetslösningar från Microsoft och partner. Säkerhetsrelaterade händelser från Azure-distributionerna samlas in och analyseras automatiskt med Microsofts globala hotintelligens och expertis som hjälper till att identifiera faktiska hot och minska antalet falsklarm. Varningarna som visas ger information om hotet och föreslår sätt att åtgärda problemen.

Azure Service Bus är en infrastruktur för meddelanden i vilken olika program kan kommunicera med varandra. Det ökar skalbarheten och återhämtningskapaciteten.

Service Fabric är en mikrotjänstplattform som används för att skapa skalbara, tillförlitliga och lätthanterade program för molnet. Genom att bemöta de avsevärda utmaningarna med att utveckla och hantera molnprogram gör Service Fabric det möjligt för utvecklare och administratörer att slippa lösa invecklade infrastrukturproblem och i stället fokusera på att implementera verksamhetskritiska och krävande arbetsbelastningar.

Azure Site Recovery hjälper dig att skydda viktiga applikationer genom att samordna replikering och återställning av privata moln för en enkel, kostnadseffektiv katastrofåterställning.

Azure SQL-databas är en relationsdatabastjänst där du snabbt kan skapa, utöka och skaländra relationsapplikationer in i molnet.

Azure SQL Data Warehouse är ett elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass som bygger på SQL-servers arkitektur för massiv parallellbearbetning. Med den kan du skala data, antingen lokalt eller i molnet. Det är det första informationslagret i molnet som kan växa eller krympa dynamiskt, så du bara betalar för den frågeprestanda du behöver när du behöver den, upp till petabyteskalning. Med SQL Data Warehouse kan du använda dina befintliga kunskaper i Transact-SQL (T-SQL) för att integrera frågor mellan strukturerade och ostrukturerade data. SQL Data Warehouse integrerar med våra befintliga dataplattformsverktyg inklusive Azure HDInsight, Machine Learning, Data Factory och Microsoft Power BI och ger därmed en komplett molnlösning för informationslagerhantering och Business Intelligence. Med SQL Data Warehouse kan du välja var du vill lagra dina data, antingen i molnet eller lokalt, baserat på dina prestanda-, säkerhets- och skalningsbehov.

Med SQL Server Stretch Database kan du sträcka ut varma och kalla transaktionsdata dynamiskt från Microsoft SQL Server till Azure. Till skillnad från vanlig kall datalagring har du alltid åtkomst till dina data. Med Stretch Database kan du tillhandahålla längre kvarhållningstider för data än vid normal företagslagring utan att spräcka din budget. Välj lämplig tjänstnivå, beroende på hur ofta du kommer att använda data, och skala sedan upp eller ned efter behov. Det krävs inga programändringar för att använda Stretch Database. Dessutom kan du använda Stretch Database med ny Always Encrypted-teknik, som skyddar dina vilande och rörliga data – på ett säkrare sätt, så att du kan känna dig lugn.

Azure-lagring erbjuder relationsfri datalagring inklusive Blob-lagring, tabellagring, kölagring och filer.

Azure StorSimple är en unik lösning för hybridmoln-lagring för primär lagring, arkivering och katastrofåterställning. StorSimple optimerar totala lagringskostnader och dataskydd. Observera att StorSimple 8000-serien licensieras separat från Azure-tjänsterna.

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebehandling som hjälper dig till insikt från enheter, sensorer, molninfrastruktur och befintliga dataegenskaper i realtid. Med omedelbar integrering till Event Hubs kan den kombinerade lösningen både hämta miljontals händelser och göra analyser för att öka förståelsen för mönster, hålla igång en instrumentpanel, identifiera avvikelser eller sätta igång en åtgärd medan data strömmas i realtid.

Azure Traffic Manager låter dig routa inkommande trafik över flera värdbaserade Azuretjänster, vare sig de körs från samma datacenter eller från olika datacenter runtom i världen.

Azure Virtual Machines låter dig distribuera en Windows Server- eller Linux-avbildning i molnet. Du kan välja avbildningar från en Marketplace eller använda dina egna anpassade avbildningar.

VM Scale sets make it easy to build highly scalable applications by allowing you to easily deploy and manage identical VMs as a set. Built on the Azure Resource Manager deployment model, VM Scale sets are fully integrated with Azure load balancing and autoscale, and support Windows, Linux, custom images, and extensions.

Azure Virtual Network gör det möjligt att skapa privata nätverk i molnet med fullständig kontroll över IP-adresser, DNS-servrar, säkerhetsregler och trafikflöden. Det går också att skapa en säker anslutning mellan ett virtuellt nätverk och ett nätverk på plats med hjälp av en VPN-tunnel, eller ansluta privat med hjälp av ExpressRoute-tjänsten.

Visual Studio Team Services är en molnbaserad lösning för application lifecycle management (ALM) som hanterar allt från koddatabaser och ärendespårning till belastningstester och automatiserade byggen. Den är tillgänglig från nästan var som helst och du kan skapa ett konto gratis. Visual Studio Team Services licensieras separat från Azure-tjänsterna.

Azure VPN Gateway låter dig upprätta säkra anslutningar mellan olika platser, mellan ditt virtuella nätverk i Azure och IT-infrastruktur på plats.