Hoppa över navigering

Azure-produkter

Bläddra eller leta efter Azure-produkter

AI + maskininlärning

Azure Batch AI

Experimentera enkelt och träna dina djupinlärnings- och AI-modeller parallellt och skalbart

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Search

Fullständigt hanterad sökning-som-tjänst

Automatiska förslag i Bing

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner och automatiska förslag

Bing Custom Search

Ett lätthanterligt, annonsfritt sökverktyg av kommersiell kvalitet som ger det resultat du vill ha

Entitetssökning i Bing

Optimera din upplevelse genom att identifiera och utöka entitetsinformation från webben

Bildsökning i Bing

Sök efter bilder och få detaljerade resultat

Nyhetssökning i Bing

Sök efter nyheter och få detaljerade resultat

Bing-taligenkänning

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Stavningskontroll i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Videosökning i Bing

Sök efter videor och få detaljerade resultat

Bings visuella sökning

Skapa bildprogram med hjälp av analys på valfri enhet.

Webbsökning i Bing

Få förbättrade sökresultat från miljarder olika webbdokument

Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Speech

Komma över hinder för taligenkänning som samtalsstil, bakgrundsljus och vokabulär

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Datavetenskap – virtuella datorer

Detaljerad, förkonfigurerad miljö för AI-utveckling

Känsla

Personanpassade användarupplevelser med igenkänning av känslor

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Machine Learning-tjänst

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Språklig analys

Förenkla komplexa språkkoncept och parsa text med API:t för lingvistisk analys

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Talarigenkänning

Använd tal till att identifiera och verifiera individuella talare

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Tal till text

Tal till text-API:t är en del av Azure Cognitive Services-taltjänster

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Text till tal

Konvertera text till tal och skapa mer naturliga, användarvänliga gränssnitt

Translator för textöversättning

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Analyser

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

Apache Spark för Azure HDInsight

Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner

Apache Storm för HDInsight

Enklare strömbearbetning i realtid för stordata

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar datalagring i Data Lake

Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning

Containers

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Container Registry

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera behållare på Windows eller Linux

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt behållarbaserade webbappar som kan skalas med företaget

Databaser

Azure SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Azure Cache for Redis

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

SQL Server Stretch Database

Sträck ut lokala SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Azure Database for PostgreSQL

Hanterad PostgreSQL-databastjänst för apputvecklare

Azure-databas för MariaDB

Hanterad MariaDB-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for MySQL

Hanterad MySQL-databastjänst för apputvecklare

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Databearbetning

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Azure Batch AI

Experimentera enkelt och träna dina djupinlärnings- och AI-modeller parallellt och skalbart

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera behållare på Windows eller Linux

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SAP HANA på stora Azure-instanser

Kör de senaste SAP HANA-arbetsbelastningarna hos alla molnprovidrar i hyperskala

Azure CycleCloud

Skapa, hantera, köra och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala

DevOps

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Azure-lagringsplatser

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet

Azure Artifacts

Skapa, var värd för och dela paket med teamet

Azure-testningsplaner

Testa och leverera säkert med ett manuellt och undersökande hjälpmedel för testning

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Integrering av DevOps-verktyg

Använd ditt DevOps-favoritverktyg med Azure

Hantering och styrning

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Azure Monitor

Mycket detaljerad dataövervakning i realtid för alla Azure-resurser

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Azure Tjänstehälsa

Personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure-hanterade program

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Identitet

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Integrering

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Media

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Live and On-Demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Azure Media Player

Ett lager för alla uppspelningsbehov

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Medieanalys

Skaffa insikter från videofiler med taltjänster och visuella tjänster

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Migrering

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Kostnadshantering

Optimera dina molnkostnader och maximera potentialen med molnet

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Data Box

Säker och motståndskraftig apparat för Azure-dataöverföring

Mobilt

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Visual Studio App Center

Leverera appar snabbare genom att automatisera programlivscykler

Xamarin

Snabbare framtagning av mobilappar med molnstöd

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt behållarbaserade webbappar som kan skalas med företaget

Nätverk

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Azure Firewall

Inbyggda brandväggsfunktioner med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad skalbarhet i molnet helt utan underhåll

Virtuellt WAN

Optimera och automatisera anslutningar mellan grenar via Azure

Azure Front Door Service

Skalbar, säkerhetsförbättrad leveranspunkt för globala, mikrotjänstbaserade webbprogram

Sakernas Internet

IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

IoT Edge

Utöka molnintelligens och -analys till gränsenheter

IoT Central

Upptäck hur enkelt det är med SaaS för IoT – ingen molnexpertis krävs

IoT-lösningsacceleratorer

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Azure Sphere

Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet

Time Series Insights

Utforska och analysera Time Series-data från IoT-enheter

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Windows 10 IoT Core Services

Långsiktig support för operativsystem och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa

Machine Learning-tjänst

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure Digital Twins

Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens

Storage

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar datalagring i Data Lake

Blob-lagring

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Disklagring

Alternativ för beständiga, skyddade diskar med VM-stöd

Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för virtuella Azure-datorer

Kölagring

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Fillagring

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Data Box

Säker och motståndskraftig apparat för Azure-dataöverföring

Avere vFXT för Azure

Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet

Storage Explorer

Visa och interagera med Azure Storage-resurser

Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

Azure NetApp Files

Kraftfulla filresurser i hybridnätverksfilsystem

Säkerhet

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Azure Advanced Threat Protection

Identifiera och undersök avancerade attacker lokalt och i molnet

Utvecklarverktyg

Visual Studio

Den kraftfulla och flexibla miljön för att utveckla program i molnet

Visual Studio-kod

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

SDK:er

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Kommandoradsgränssnitt

Bygg, distribuera, diagnostisera och hantera flera plattformar, skalbara appar och tjänster

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure Lab Services

Konfigurera labb för klassrum, utvärderingar, utveckling och testning och andra scenarier

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Integrering av utvecklarverktyg

Använd de utvecklingsverktyg som du redan känner till – till exempel Eclipse, IntelliJ, och Maven – med Azure

Webb

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Azure Search

Fullständigt hanterad sökning-som-tjänst

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt behållarbaserade webbappar som kan skalas med företaget

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner