Sortera efter:
Filtrera efter kategori:
Microsoft Cloud:

Relaterade molnprodukter

Partnerprodukter:

Azure Marketplace

Azure-produkter

Se vår ständigt växande katalog med integrerade tjänster, funktioner och paketlösningar från Azure

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Virtual Machines

Azure Virtual Machines låter dig distribuera en Windows Server- eller Linux-avbildning i molnet. Du kan välja avbildningar från en Marketplace eller använda dina egna anpassade avbildningar.

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

App Service

Azure App Service låter dig skapa appar snabbare med en unik molntjänst som gör att du snabbt och enkelt kan skapa företagsklara webb- och mobilappar för valfri plattform och enhet. Distribuera dem sedan i en skalbar och tillförlitlig molninfrastruktur.

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

SQL Database

Azure SQL-databas är en relationsdatabastjänst där du snabbt kan skapa, utöka och skaländra relationsapplikationer in i molnet.

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Storage

Azure Storage erbjuder relationsfri datalagring inklusive Blob-lagring, tabellagring, kölagring och filer.

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Cloud Services

Azure Cloud Services gör att du slipper hantera serverinfrastruktur. Med webb- och arbetsroller kan du snabbt skapa, distribuera och hantera moderna applikationer.

DocumentDB

Hanterad NoSQL-dokumentdatabas som tjänst

DocumentDB

Azure DocumentDB är en fullständigt hanterad NoSQL-dokumentdatabastjänst som processar frågor och transaktioner över schemafri data, förutsägbar och tillförlitlig prestanda, samt en snabb utveckling.

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory

Azure Active Directory erbjuder identitetshantering och åtkomstkontroll för dina molnbaserade applikationer. Du kan synkronisera lokala identiteter och aktivera enkel inloggning för att ytterligare förenkla användaråtkomst till molnbaserade applikationer. Azure Active Directory finns i 3 versioner: Gratis, Basic och Premium.

Backup

Enkel och tillförlitlig säkerhetskopiering av servern till molnet

Backup

På företagets bärbara datorer, skyddar Azure Backup din Windows klientdata samt delade filer och mappar. I ditt datacenter som är integrerat med System Center Data Protection Manager (DPM) så skyddar Backup Microsoft SharePoint, Exchange, SQL Server, Hyper-V virtual machines och andra applikationer.

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

HDInsight

Tjänsten Azure HDInsight är en Hadoop-baserad tjänst som erbjuder en Apache Hadoop-lösning i molnet. Tillvarata hela värdet av Big Data med en molnbaserad dataplattform som hanterar data av alla typer och storlekar.

Apache Spark för Azure HDInsight

Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner

Apache Spark för Azure HDInsight

En funktion i HDInsight

Apache Spark i molnet för verksamhetskritiska distributioner

Apache Storm för HDInsight

Enklare strömbearbetning i realtid för stordata

Apache Storm för HDInsight

En funktion i HDInsight

Enklare strömbearbetning i realtid för stordata

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

R-server för HDInsight

En funktion i HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

Batch

Kör storskaliga parallelljobb och batchjobb

Batch

Azure Batch gör det lätt att köra storskaliga, parallella och högpresterande data (HPC) arbetsbelastningar i Azure. Använd Batch för att skala ut parallella arbetsbelastningar, hantera körning av uppgifter i en kö och molnaktivera applikationer för att avlasta databearbetningsjobb till molnet.

Azure Container Registry

Lagra och hantera behållaravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Azure Container Registry

Azure Container Registry är en plats där du kan lagra och hantera avbildningar av alla typer av behållardistributioner (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Services, Service Fabric, Azure Batch). Azure Container Registry ger lokal lagring nära dina behållaravbildningar i nätverket. Du kan utnyttja bekanta Docker CLI-verktyg baserade på öppen källkod för att hämta och överföra avbildningar från Azure Container Registry.

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

StorSimple

Azure StorSimple är en unik lösning för hybridmoln-lagring för primär lagring, arkivering och katastrofåterställning. StorSimple optimerar totala lagringskostnader och dataskydd. Observera att StorSimple 8000-serien licensieras separat från Azure-tjänsterna.

Visual Studio Team Services

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services är en molnbaserad lösning för Application Lifecycle Management (ALM) som hanterar allt från koddatabaser och ärendespårning till belastningstester och automatiserade byggen. Den är tillgänglig från nästan var som helst och du kan skapa ett konto gratis. Visual Studio Team Services licensieras separat från Azure-tjänsterna.

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

API Management

Azure API-hantering låter dig publicera API:er till utvecklare, partners och anställda på ett säkert och skalbart sätt.

IoT Hub

Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar

IoT Hub

Snabbstarta ditt Sakernas Internet-projekt med Microsoft IoT Hub. Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar som körs på en rad olika operativsystem och protokoll. Upprätta pålitlig dubbelriktad kommunikation med dessa tillgångar, även om de är tillfälligt anslutna, så att du kan analysera - och agera utifrån - inkommande telemetridata. Förbättra säkerheten för dina IoT-lösningar genom att använda autentisering per enhet för att kommunicera med enheter som har rätt autentiseringsuppgifter. Återkalla åtkomsträttigheterna för vissa enheter för att bibehålla systemets integritet.

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Content Delivery Network

Med Azure Content Delivery Network kan du leverera innehåll med hög bandbredd till användare i hela världen med låg fördröjning och hög tillgänglighet via ett robust nätverk av globala datacenter.

ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

ExpressRoute

Med ExpressRoute i Azure kan du skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastrukturen i era lokala system eller i en delad miljö.

Site Recovery

Dirigera skydd och återställning av privata moln

Site Recovery

Azure Site Recovery hjälper dig att skydda viktiga applikationer genom att samordna replikering och återställning av privata moln för en enkel, kostnadseffektiv katastrofåterställning.

Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Azure DNS

Azure DNS låter dig hosta dina DNS-domäner tillsammans med dina Azure-appar och hantera DNS-poster med din befintliga Azure-prenumeration. Microsofts globala nätverk med namnservrar har den räckvidd, skalning och stabilitet som krävs för att säkerställa ultrasnabba DNS-svar och ultrahög tillgänglighet för dina domäner. Med Azure DNS kan du vara säker på att din DNS alltid är snabb och tillgänglig.

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Maskininlärning

Med Azure Machine Learning kan du enkelt utforma, testa, operationalisera samt hantera lösningar för prediktiv analys i molnet.

Service Fabric

Skapa och använd skalbara distribuerade program som alltid är igång

Service Fabric

Service Fabric är en mikrotjänstplattform som används för att skapa skalbara, tillförlitliga och lätthanterade program för molnet. Genom att bemöta de avsevärda utmaningarna med att utveckla och hantera molnprogram gör Service Fabric det möjligt för utvecklare och administratörer att slippa lösa invecklade infrastrukturproblem och i stället fokusera på att implementera verksamhetskritiska och krävande arbetsbelastningar.

Multi-Factor Authentication

Förbättra säkerhet för dina data och appar utan ytterligare besvär för dina användare

Multi-Factor Authentication

Azure Multi-Factor Authentication hjälper till att förebygga obehörig åtkomst till lokala och molnprogram genom att tillhandahålla ett ytterligare autentiseringslager. Följ organisationens säkerhets- och efterlevnadsnormer och tillgodose samtidigt användarkravet på bekväm åtkomst.

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Application Insights

Application Insights (förhandsversion) är en allt-i-ett-telemetrilösning som kan hjälpa dig att identifiera problem, testa påverkan och lösa problem i dina webbappar och webbtjänster. Visual Studio Application Insights ger dig djupgående diagnostik och realtidsinformation och är en sömlös del av dina ALM-processser genom Visual Studio-, Visual Studio Team Services- och Azure Diagnostics-integrering. Visual Studio Application Insights stöder ASP.NET, J2EE och de flesta av de populära webbteknikerna för webbappar på Azure eller dina egna servrar.

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

SQL Data Warehouse

Azure SQL Data Warehouse är ett elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass som bygger på SQL-servers arkitektur för massiv parallellbearbetning. Med den kan du skala data, antingen lokalt eller i molnet. Det är det första informationslagret i molnet som kan växa eller krympa dynamiskt, så du bara betalar för den frågeprestanda du behöver när du behöver den, upp till petabyteskalning. Med SQL Data Warehouse kan du använda dina befintliga kunskaper i Transact-SQL (T-SQL) för att integrera frågor mellan strukturerade och ostrukturerade data. SQL Data Warehouse integrerar med våra befintliga dataplattformsverktyg inklusive Azure HDInsight, Machine Learning, Data Factory och Microsoft Power BI och ger därmed en komplett molnlösning för informationslagerhantering och Business Intelligence. Med SQL Data Warehouse kan du välja var du vill lagra dina data, antingen i molnet eller lokalt, baserat på dina prestanda-, säkerhets- och skalningsbehov.

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Virtual Network

Azure Virtual Network gör det möjligt att skapa privata nätverk i molnet med fullständig kontroll över IP-adresser, DNS-servrar, säkerhetsregler och trafikflöden. Det går också att skapa en säker anslutning mellan ett virtuellt nätverk och ett nätverk på plats med hjälp av en VPN-tunnel, eller ansluta privat med hjälp av ExpressRoute-tjänsten.

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Media Services

Azure Medietjänster erbjuder molnbaserade medielösningar, inklusive påfyllning, kodning, formatkonvertering, skydd av innehåll samt både on-demand och live-streaming funktioner.

Stream Analytics

Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter

Stream Analytics

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebehandling som hjälper dig till insikt från enheter, sensorer, molninfrastruktur och befintliga dataegenskaper i realtid. Med omedelbar integrering till Event Hubs kan den kombinerade lösningen både hämta miljontals händelser och göra analyser för att öka förståelsen för mönster, hålla igång en instrumentpanel, identifiera avvikelser eller sätta igång en åtgärd medan data strömmas i realtid.

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Active Directory Domain Services

Med Azure Active Directory Domain Services får du skalbara, hanterade domäntjänster med höga prestanda, till exempel domänanslutning, LDAP, Kerberos, Windows-integrerad autentisering och grupprincipstöd. Med ett knapptryck kan administratörer aktivera domäntjänster för virtuella datorer och katalogbaserade appar distribuerade i Azures infrastrukturtjänster. Azure Active Directory Domain Services bygger på samma underliggande teknik som Windows Server Active Directory och ger ett enkelt sätt att migrera traditionella lokala appar till molnet.

Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Advisor

Azure Advisor är en anpassad rekommendationsmotor som hjälper dig att följa bästa praxis för Azure. Den analyserar din Azure-resurskonfiguration och användningstelemetri och ger sedan rekommendationer som kan minska kostnader och öka prestandan, säkerheten och pålitligheten för dina program.

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

Event Hubs

Azure Event Hubs möjliggör elastisk skalning av telemetri och händelsepåfyllning med en hållbar buffring och en fördröjning mellan slutpunkter på under sekunden för miljontals enheter och händelser.

Data Factory

Dirigera och hantera dataomvandling och rörelse

Data Factory

Azure Data Factory är en hanterad tjänst som låter dig producera betrodd information från rådata i molnet eller från lokala källor. Du kan enkelt skapa, dirigera och schemalägga högtillgängliga, feltoleranta arbetsflöden med dataflyttningar och omvandlingsaktiviteter. Övervaka hälsostatus för tjänster och alla dina datapipelines snabbt och enkelt med det överskådliga grafiska upplägget i Azureportalen.

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Key Vault

Azure Key Vault erbjuder ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att skydda nycklar och andra hemligheter i molnet med hjälp av HSM:er (Hardware Security Modules). Skydda kryptografiska nycklar och små hemligheter som lösenord med nycklar som är lagrade i HSM:er. För extra trygghet kan du importera eller generera dina nycklar i HSM:er som är certifierade enligt standarderna FIPS 140-2 nivå 2 och Common Criteria EAL4+, så att dina nycklar stannar inom HSM:ens gränser. Key Vault har utformats så att Microsoft varken ser eller extraherar dina nycklar. Utvecklare kan skapa nya nycklar för utveckling/testning på några minuter och migrera sömlöst till produktionsnycklar som hanteras av säkerhetsåtgärder. Key Vault kan skalas till att möta kraven för dina molnapplikationer utan det krångel som krävs för att etablera, distribuera och hantera HSM:er och nyckelhanteringsprogram.

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Service Bus

Azure Service Bus är en infrastruktur för meddelanden i vilken olika program kan kommunicera med varandra. Det ökar skalbarheten och återhämtningskapaciteten.

Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Azure Active Directory B2C

Azure Active Directory, molntjänsten med bevisad möjlighet att hantera miljontals autentiseringar per dag, utökar sin kapacitet att hantera konsumentidentiteter med en ny tjänst: Azure Active Directory B2C, nu som offentlig förhandsversion. Azure Active Directory B2C är en omfattande identitetshanteringslösning för konsumentorienterade program som integreras enkelt på alla plattformar och kan nås från alla enheter. Tjänsten är kostnadsfri under den offentliga förhandsversionsperioden.

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman

Scheduler

Med Azure Scheduler kan du anropa åtgärder som i sin tur anropar HTTP/S-slutpunkter eller skickar meddelanden till en lagringskö i ett valfritt schema. Skapa jobb och anropa tjänster både i och utanför Azure och kör dem utan fördröjning enligt ett regelbundet eller oregelbundet schema, eller någon gång i framtiden.

Labb för utveckling och testning i Azure

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Labb för utveckling och testning i Azure

Labb för utveckling och testning i Azure gör det lätt att snabbt skapa miljöer för att distribuera och testa program. Använd återanvändningsbara mallar och artefakter för att skapa Windows- och Linux-miljöer samtidigt som avfallet minimeras och kostnaderna hanteras.

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Automation

Azure Automation låter dig automatiskt skapa, distribuera, övervaka och underhålla resurser i din Azure-miljö med hjälp av en extremt skalbar och tillförlitlig motor för arbetsflödeskörning.

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Log Analytics

Med Log Analytics kan du samla in, korrelera och visualisera alla dina maskindata såsom händelseloggar, nätverksloggar, prestandadata och mycket mer – både i molnet och lokalt.

Säkerhetscenter

Förhindra, identifiera och svara på hot med ökad insyn

Säkerhetscenter

Azure Security Center hjälper till att förhindra, upptäcka och svara på hot tack vare ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos alla dina Azure-resurser. Det ger en central överblick över säkerheten för dina prenumerationer och gör det möjligt att ange principer och övervaka säkerhetskonfigurationer. Principdrivna rekommendationer leder resursägare genom processen för att implementera säkerhetskontroller och möjliggöra snabb distribution av integrerade säkerhetslösningar från Microsoft och partner. Säkerhetsrelaterade händelser från Azure-distributionerna samlas in och analyseras automatiskt med Microsofts globala hotintelligens och expertis som hjälper till att identifiera faktiska hot och minska antalet falsklarm. Varningarna som visas ger information om hotet och föreslår sätt att åtgärda problemen.

BizTalk Services

Integrera företaget och molnet smidigt

BizTalk Services

Azure BizTalk Services är en kraftfull och utökningsbar molnbaserad integreringstjänst. Den ger B2B och EAI funktionalitet för att leverera lösningar för moln- och hybridintegrering.

Traffic Manager

Led inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Traffic Manager

Azure Traffic Manager låter dig routa inkommande trafik över flera värdbaserade Azuretjänster, vare sig de körs från samma datacenter eller från olika datacenter runtom i världen.

Redis Cache

Kraftfulla program med dataåtkomst med stora dataflöden och låg fördröjning

Redis Cache

Azure Redis Cache - baserad på den populära open source Redis cache - ger dig tillgång till en säker, dedikerad cache för dina Azure-applikationer.

Azure Search

Fullständigt hanterad sökning-som-tjänst

Azure Search

Azure Search är en fullständigt hanterad tjänst för att lägga till sofistikerade sökmöjligheter i webb- och mobilappar utan de vanliga komplexiteterna med fulltextsökning.

Belastningsutjämnare

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Belastningsutjämnare

Azure-belastningsutjämnare fördelar Internettrafik och privat nätverkstrafik mellan felfria tjänsteinstanser i Cloud Services eller Virtual Machines. Det gör det möjligt att uppnå större tillförlitlighet och att sömlöst lägga till mer kapacitet till dina applikationer.

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

VPN Gateway

Azure VPN Gateway låter dig upprätta säkra anslutningar mellan olika platser, mellan ditt virtuella nätverk i Azure och IT-infrastruktur på plats.

Application Gateway

Skapa skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Application Gateway

Azure Application Gateway är en Azure-hanterad lösning med layer-7 som ger HTTP-belastningsutjämning, SSL-avslut och sessionsbaserad cookietillhörighet till Internetriktade eller interna webbapplikationer.

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Catalog

Azure Data Catalog är en fullständigt hanterad tjänst som fungerar som ett registrerings- och identifieringssystem för företagsdatakällor. Den låter användare, från analytiker till dataexperter och datautvecklare, registrera, identifiera, förstå och använda datakällor. Använd crowdsourcade anteckningar och metadata för att fånga upp samlad kunskap inom organisationen, hitta dold information och få ut mer värde ur ditt företags datakällor.

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Med VM Scale Sets, skalningsuppsättningar för virtuella datorer, kan du lätt distribuera och hantera identiska virtuella datorer som en uppsättning och därmed enkelt utveckla höggradigt skalbara program. Virtual Machine Scale Sets bygger på Azure Resource Manager-distributionsmodellen med Azures funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning, och har stöd för Windows, Linux, anpassade avbildningar och tillägg.

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

Power BI Embedded

Power BI Embedded ger fantastiska, helt interaktiva visualiseringar i dina kundappar utan den tid och kostnad det skulle inneburit att skapa dem från grunden.

Data Lake Store

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

Data Lake Store

Lagringsutrymmet i Datasjö består av en enda lagringsplats där du kan samla data i olika storlekar och hastigheter utan att tvinga fram ändringar i programmet när data skalas. I lagringsutrymmet kan data delas för samarbete med säkerhet på företagsnivå. Det är även utformat för bearbetning med höga prestanda och analyser från HDFS-appar (dvs. Azure HDInsight, analystjänsten Datasjö, Hortonworks, Cloudera, MapR) och verktyg, bland annat stöd för arbetsbelastningar med låg latens. Exempelvis kan data samlas in i realtid från sensorer och enheter för IoT-lösningar eller från webbutiker till lagringsutrymmet utan fasta gränser för konto- eller filstorlekar till skillnad från aktuella erbjudanden på marknaden.

Analyser med Datasjö

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Analyser med Datasjö

Analystjänsten Datasjö är en ny, distribuerad analystjänst som bygger på Apache YARN som dynamiskt skalar så att du kan fokusera på affärsmålen, inte på distribuerad infrastruktur. Istället för att distribuera, konfigurera och justera maskinvara skriver du frågor för att omvandla data och extrahera värdefulla insikter. Analystjänsten kan hantera jobb i alla skalor direkt när du anger hur mycket kraft du behöver. Du betalar bara för jobbet när det är körs, vilket gör det kostnadseffektivt. Analystjänsten har stöd för Azure Active Directory som gör att du enkelt kan hantera åtkomst och roller integrerat med det lokala identitetssystemet. Den omfattar även U-SQL, ett språk som förenar fördelarna med SQL med användarkodens styrka. Med U-SQL:s skalbara, distribuerade körning kan du effektivt analysera data i lagringsutrymmet samt på SQL-servrar i Azure, Azure SQL Database och Azure SQL Data Warehouse.

Kognitiva tjänster

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Kognitiva tjänster

En portfölj med API:er och SDK:er som gör det möjligt för utvecklare att enkelt lägga till smarta tjänster, t.ex. syn, tal, språk, kunskap och sökfunktioner, i sina lösningar.

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös bot-tjänst som skalar på begäran

Azure Bot Service

Azure Bot Service erbjuder snabb, intelligent bot-utveckling som förenar kraften i Microsoft Bot Framework och Azure Functions. Skapa, anslut, distribuera och hantera intelligenta bots som interagerar naturligt när dina användare talar. Låt dina bots skala baserat på behov och betala bara för de resurser du förbrukar.

Azure-behållartjänst

Använd Docker-baserade verktyg för att distribuera och hantera behållare

Azure-behållartjänst

Azure Container Service är en behållarvärdmiljö optimerad för Azure som hjälper dig att distribuera, skala och dirigera behållarbaserade program med Docker Swarm och Apache Mesos – populära verktyg för öppen källkod som du redan är bekant med.

SQL Server Stretch Database

Sträck ut lokala SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

SQL Server Stretch Database

Med SQL Server Stretch Database kan du sträcka ut varma och kalla transaktionsdata dynamiskt från Microsoft SQL Server till Azure. Till skillnad från vanlig kall datalagring har du alltid åtkomst till dina data. Med Stretch Database kan du tillhandahålla längre kvarhållningstider för data än vid normal företagslagring utan att spräcka din budget. Välj lämplig tjänstnivå, beroende på hur ofta du kommer att använda data, och skala sedan upp eller ned efter behov. Det krävs inga programändringar för att använda Stretch Database. Dessutom kan du använda Stretch Database med ny Always Encrypted-teknik, som skyddar dina vilande och rörliga data – på ett säkrare sätt, så att du kan känna dig lugn.

HockeyApp

Distribuera mobilappar, samla in feedback och kraschrapporter, och hantera användning

HockeyApp

Skapa världens bästa mobilappar. Med HockeyApp kan du distribuera betaversioner, samla in kraschrapporter i realtid och få feedback från riktiga användare.

Funktioner

Bearbeta händelser med serverlös kod

Funktioner

Azure Functions är en aktivitetsdriven upplevelse med databearbetning på begäran. Du kan dra nytta av Azure Functions för att bygga HTTP-slutpunkter som är tillgängliga via mobila och IoT-enheter.

Logikappar

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Logikappar

En funktion i App Service

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Encoding

En funktion i Media Services

Kodning i studioklass och i molnskala

Live and On-Demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Live and On-Demand Streaming

En funktion i Media Services

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Azure Media Player

Ett lager för alla uppspelningsbehov

Azure Media Player

En funktion i Media Services

Ett lager för alla uppspelningsbehov

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Content Protection

En funktion i Media Services

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Azure Media Indexer

Gör ditt multimedieinnehåll lättare att upptäcka och komma åt

Azure Media Indexer

Gör ditt multimedieinnehåll lättare att upptäcka och komma åt

Blobb-lagring

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Blobb-lagring

En funktion i Storage

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Disklagring

Alternativ för beständiga, skyddade diskar med VM-stöd

Disklagring

En funktion i Storage

Alternativ för beständiga, skyddade diskar med VM-stöd

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Web Apps

En funktion i App Service

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

Mobile Apps

En funktion i App Service

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

API Apps

En funktion i App Service

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

Virtuella Linux-datorer

En funktion i Virtual Machines

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

Windows Virtuella datorer

Etablera virtuella datorer för SQL Server, SharePoint med flera

Windows Virtuella datorer

En funktion i Virtual Machines

Etablera virtuella datorer för SQL Server, SharePoint med flera

API för textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för textanalys

En funktion i Kognitiva tjänster

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

API för rekommendationer

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

API för rekommendationer

En funktion i Kognitiva tjänster

Förutse och rekommendera föremål som dina kunder vill ha

Academic Knowledge API

Ta del av akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

Academic Knowledge API

En funktion i Kognitiva tjänster

Ta del av akademiskt innehåll i Microsoft Academic Graph

API för visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

API för visuellt innehåll

En funktion i Kognitiva tjänster

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Kostnadseffektiv moderering av text-, bild och videoinnehåll

Content Moderator

En funktion i Kognitiva tjänster

Kostnadseffektiv moderering av text-, bild och videoinnehåll

Känslo-API

Personanpassade upplevelser med igenkänning av känslor

Känslo-API

En funktion i Kognitiva tjänster

Personanpassade upplevelser med igenkänning av känslor

API för ansiktsigenkänning

Spåra, analysera, organisera och tagga mänskliga ansikten i foton

API för ansiktsigenkänning

En funktion i Kognitiva tjänster

Spåra, analysera, organisera och tagga mänskliga ansikten i foton

Tal-API för Bing

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

Tal-API för Bing

En funktion i Kognitiva tjänster

Omvandla tal till text och tillbaka igen och förstå användaravsikten

API för webbspråksmodell

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

API för webbspråksmodell

En funktion i Kognitiva tjänster

Använd styrkan i förutsägande språkmodeller som har tränats på webbskalade data

Language Understanding Intelligent Service

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Language Understanding Intelligent Service

En funktion i Kognitiva tjänster

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Talarigenkännings-API

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Talarigenkännings-API

En funktion i Kognitiva tjänster

Använd tal till att identifiera och autentisera individuella talare

Custom Speech Service

Eliminera hinder för taligenkänning som till exempel bakgrundsljud

Custom Speech Service

En funktion i Kognitiva tjänster

Eliminera hinder för taligenkänning som till exempel bakgrundsljud

API:er för Bing Search

Skaffa API:er som gör det möjligt att söka efter webbsidor, bilder, videor och nyheter i din app

API:er för Bing Search

En funktion i Kognitiva tjänster

Skaffa API:er som gör det möjligt att söka efter webbsidor, bilder, videor och nyheter i din app

API för automatiska förslag för Bing

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner

API för automatiska förslag för Bing

En funktion i Kognitiva tjänster

Utrusta din app med intelligenta sökfunktioner

Stavningskontrolls-API i Bing

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Stavningskontrolls-API i Bing

En funktion i Kognitiva tjänster

Hitta och korrigera stavfel direkt i din app

Medieanalys

Skaffa insikter från videofiler med taltjänster och visuella tjänster

Medieanalys

En funktion i Media Services

Skaffa insikter från videofiler med taltjänster och visuella tjänster

SQL Server på virtuella datorer

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SQL Server på virtuella datorer

En funktion i Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

Kölagring

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Kölagring

En funktion i Storage

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Fillagring

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Fillagring

En funktion i Storage

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Tabellagring

En funktion i Storage

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Translator-API för talöversättning

Utför talöversättningar i realtid

Translator-API för talöversättning

En funktion i Kognitiva tjänster

Utför talöversättningar i realtid

Translator-API för textöversättning

Översätt text enkelt till fler än 50 språk

Translator-API för textöversättning

En funktion i Kognitiva tjänster

Översätt text enkelt till fler än 50 språk

Dynamics 365 för Customer Insights

Förvandla kundinformation till användbara insikter

Dynamics 365 för Customer Insights

Förvandla kundinformation till användbara insikter

SAP HANA på stora Azure-instanser

Kör de senaste SAP HANA-arbetsbelastningarna hos alla molnprovidrar i hyperskala

SAP HANA på stora Azure-instanser

En funktion i Virtual Machines

Kör de senaste SAP HANA-arbetsbelastningarna hos alla molnprovidrar i hyperskala

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Network Watcher

Network Watcher är en tjänst som du kan använda för att övervaka och diagnostisera villkor på nätverksscenarienivå. Med nätverksdiagnostik- och visualiseringsverktyg för Network Watcher kan du fånga in paket på virtuella datorer, få hjälp med att tolka om ett IP-flöde tillåts eller nekas på din virtuella dator, se var paketet kommer att dirigeras från en virtuell dator och få information om nätverkstopologin.