Azure-produkter

Bläddra eller leta efter Azure-produkter

AI + maskininlärning

Skapa nästa generations program med AI-kapacitet för alla utvecklare och scenarier

Avvikelseidentifiering

Lägg enkelt till funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar.

Azure Bot Service

Intelligent, serverlös robottjänst som skalar på begäran

Kognitiv sökning i Azure

AI-driven söktjänst i molnet för utveckling av mobil- och webbappar

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Machine Learning

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Azure Open Datasets

Molnplattform för värdtjänster och delning av organiserade datauppsättningar för att påskynda utvecklingen av maskininlärningsmodeller

Azure Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Visuellt innehåll

Sammanfatta användbar information från bilder

Content Moderator

Automatiserad bild-, text- och videomoderering

Custom Vision

Du kan enkelt anpassa egna avancerade modeller för visuellt innehåll som passar ditt unika användningsscenario

Datavetenskap – virtuella datorer

Detaljerad, förkonfigurerad miljö för AI-utveckling

Ansikte

Spåra, identifiera, analysera, organisera och tagga ansikten i foton

Formigenkänning

En AI-driven dokumentextraheringstjänst som känner igen dina former

Avancerad läsare

Stärk läsningen och läsförståelsen för användare i alla åldrar och med alla förmågor

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Språkförståelse

Lär apparna att förstå kommandon från dina användare

Microsoft Genomics

Hantera genomsekvensering och forskningsinsikter

Personanpassning

En AI-tjänst som levererar en personanpassad användarupplevelse

Project Bonsai

En maskinundervisningstjänst för att skapa intelligenta industriella styrsystem med hjälp av simuleringar

QnA Maker

Omformulera information till konversationsanpassade, navigerbara svar

Talarigenkänning

En funktion i tjänsten Speech som verifierar och identifierar talare

Tal till text

En funktion för taltjänster som konverterar tal till text på ett korrekt sätt

Talöversättning

Integrera enkelt realtidsöversättning av tal i din app

Textanalys

Utvärdera enkelt sentiment och ämnen och förstå vad användare vill ha

Text till tal

En funktion för taltjänster som konverterar text till verklighetstroget tal

Översättare

Utför enkelt maskinöversättning i realtid med ett enkelt REST API-anrop

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Metrics Advisor

En AI-tjänst som övervakar mått och diagnostiserar problem

Health Bot

En hanterad tjänst som är särskilt framtagen för utveckling av virtuella sjukvårdsassistenter

Analyser

Samla in, lagra, bearbeta, analysera och visualisera data av alla varianter, volymer och hastigheter

Azure Analysis Services

Analysmotor i företagsklass som en tjänst

Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

Azure Synapse Analytics

Gränslös analystjänst som ger snabbare insikter

Data Catalog

Få ut mer värde av företagets datatillgångar

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Data Lake Analytics

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

Event Hubs

Få telemetri från miljontals enheter

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Power BI Embedded

Bädda in fantastiska, helt interaktiva datavisualiseringar i dina appar

R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

Azure-kontroll

Maximera affärsvärdet med enhetlig datastyrning

Blockchain

Skapa och hantera blockkedjebaserade program med en uppsättning integrerade verktyg

Azure Blockchain Service

Skapa, styra och expandera blockkedjenätverk i konsortium

Azure Blockchain Tokens

Definiera, skapa och hantera enkelt token som baseras på transaktionsregister

Azure Blockchain Workbench

Skapa enkelt prototyper av blockkedjeappar i molnet

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Containers

Utveckla och hantera dina containerbaserade program snabbare med integrerade verktyg

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Container Registry

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar som kan skalas efter företagets behov

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Databaser

Möjliggör snabb tillväxt och få snabbare innovationer med säker, fullt hanterade databastjänster i företagsskala

Azure-API för FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst för hälsodatalösningar och samverkan

Azure Cache for Redis

Påskynda program med datacachning med stora dataflöden och låg fördröjning

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure-databas för MariaDB

Hanterad MariaDB-databastjänst för apputvecklare

Azure Database for MySQL

Fullständigt hanterad, skalbar MySQL-databas

Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Azure SQL

Hanterad, alltid uppdaterad SQL-instans i molnet

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Azure SQL Edge

Förbruka tjänster privat på Azure-plattformen

Azure SQL-hanterad instans

Hanterad, alltid uppdaterad SQL-instans i molnet

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

Tabellagring

NoSQL-nyckelvärdeslagring med halvstrukturerade datauppsättningar

Databearbetning

Använd dig av beräkningskapaciteten och skalningsmöjligheterna i molnet, och betala bara för de resurser du faktiskt använder

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure CycleCloud

Skapa, hantera, köra och optimera HPC och stora beräkningskluster i valfri skala

Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk server som är värd för dina virtuella Azure-datorer som kör Windows och Linux

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Azure Spring Cloud

En helt hanterad Spring Cloud-tjänst som skapats och drivs i samarbete med VMWare

Azure VMware Solution

Kör dina VMware-arbetsbelastningar internt på Azure

Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Virtuella Linux-datorer

Etablera virtuella datorer för Ubuntu, Red Hat med flera

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Virtuella datorer

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure

DevOps

Leverera innovationer snabbare med enkla och tillförlitliga verktyg för kontinuerlig leverans

Azure Artifacts

Skapa, var värd för och dela paket med teamet

Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

Azure-lagringsplatser

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet

Azure-testningsplaner

Testa och leverera säkert med ett manuellt och undersökande hjälpmedel för testning

Integrering av DevOps-verktyg

Använd ditt DevOps-favoritverktyg med Azure

Hantering och styrning

Förenkla, automatisera och optimera molnresursernas hantering och kompatibilitet

Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Azure Advisor

Din personligt anpassade Azure-rekommendationsmotor

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Blueprint

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Azure Lighthouse

Hjälper tjänstleverantörer att hantera kunder i stor skala och med precision

Azure-hanterade program

Förenkla hanteringen av molnerbjudanden

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Azure-mobilapp

Håll koll på dina Azure-resurser – när som helst och var som helst

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Azure Resource Manager

Förenkla hanteringen av appresurser

Azure Resource Manager-mallar

Leverera infrastruktur som kod till alla dina Azure-resurser med Resource Manager

Azure Tjänstehälsa

Personliga råd och support när du påverkas av problem i Azure-tjänster

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Cloud Shell

Effektivisera Azure-administration med ett webbläsarbaserat skal

Azure Cost Management och Azure-fakturering

Hantera dina molnutgifter med förtroende

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Azure Automanage

Förenkla hanteringen av virtuella Windows Server-datorer

Azure-resursflyttare

Gör det enklare att flytta flera resurser mellan Azure-regioner

Azure-kontroll

Maximera affärsvärdet med enhetlig datastyrning

Hybrid + Multicloud

Get Azure innovation everywhere—bring the agility and innovation of cloud computing to your on-premises workloads.

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Arc

Få ut Azure-tjänster och -hantering till all infrastruktur

Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Azure SQL Edge

Förbruka tjänster privat på Azure-plattformen

Azure Stack

Skapa och köra innovativa hybridprogram över molngränser

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Azure Stack HCI

Kör dina produktionsarbetsbelastningar på hybridbaserad, bekant hyperkonvergerad infrastruktur

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub säljs som ett integrerat maskinvarusystem med programvara som förinstallerats på godkänd maskinvara

Azure Stack Edge

En Azure-hanterad enhet som möjliggör beräkning, lagring och intelligenta Azure-funktioner vid nätverksgränsen

Azure Modular Datacenter

En komplett och robust lösning för ditt datacenter

Identitet

Hantera användaridentiteter och få tillgång till skydd mot avancerade hot för många typer av enheter, data, appar och infrastrukturer

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Active Directory External Identities

Kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet

Integrering

Integrera lokala och molnbaserade program, data och processer sömlöst i hela företaget

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure-API för FHIR

Skapa och distribuera enkelt en FHIR-tjänst för hälsodatalösningar och samverkan

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Azure Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Media

Leverera videor av hög kvalitet var som helst, när som helst och till vilken enhet som helst

Azure Media Player

En spelare för alla uppspelningsbehov

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Content Protection

Leverera innehåll säkert med AES, PlayReady, Widevine och Fairplay

Encoding

Kodning i studioklass och i molnskala

Live and On-Demand Streaming

Leverera innehåll till stort sett alla enheter med en skala som uppfyller företagets krav

Live Video Analytics

Bygg intelligenta videobaserade program med hjälp av valfri AI

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud i skala

Video Indexer

Få tillgång till information i video

Migrering

Förenkla och påskynda migreringen till molnet med vägledning, verktyg och resurser

Azure Database Migration Service

Förenkla den lokala databasmigreringen till molnet

Azure Migrate

Upptäck, utvärdera, ange storlek för och migrera dina lokala virtuella datorer till Azure

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Azure Cost Management och Azure-fakturering

Hantera dina molnutgifter med förtroende

Data Box

Apparater och lösningar för dataöverföring offline till Azure

Mixad verklighet

Kombinera den fysiska och digitala världen och skapa fördjupande, samarbetsbaserade upplevelser

Azure Digital Twins

Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Remote Rendering

Rendera interaktivt 3D-innehåll av hög kvalitet och strömma det till dina enheter i realtid

Spatial Anchors

Skapa spatialt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare

Mobilt

Skapa och distribuera till flera plattformar och inbyggda appar för vilken mobil enhet som helst

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Kognitiv sökning i Azure

AI-driven söktjänst i molnet för utveckling av mobil- och webbappar

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Azure Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Spatial Anchors

Skapa spatialt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare

Visual Studio App Center

Bygg, testa, publicera och övervaka dina mobil- och skrivbordsappar kontinuerligt

Xamarin

Snabbare framtagning av mobilappar med molnstöd

Azure Communication Services

Skapa omfattande kommunikationsupplevelser med samma säkra plattform som Microsoft Teams använder

Nätverk

Anslut lokal och molnbaserad infrastruktur och tjänster så att dina kunder och användare får bästa möjliga upplevelse

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure Bastion

Privat och fullständigt hanterad RDP- och SSH-åtkomst till dina virtuella datorer

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Azure DNS

Använd Azure som värd för din DNS-domän

Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Azure Firewall

Inbyggda brandväggsfunktioner med inbyggd hög tillgänglighet och obegränsad skalbarhet i molnet helt utan underhåll

Azure Firewall Manager

Central säkerhetsprincip för nätverk och väghantering för globalt distribuerade, programvarudefinierade perimetrar

Azure Front Door

Skalbar, säkerhetsförbättrad leveranspunkt för globala, mikrotjänstbaserade webbprogram

Azure Internet Analyzer

Testa hur ändringar i nätverksinfrastrukturen påverkar dina kunders prestanda.

Azure Private Link

Privat åtkomst till tjänster på Azure-plattformen, och dina data stannar på Microsofts nätverk

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Network Watcher

Övervakning av nätverksprestanda och diagnostiklösningar

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Virtuellt WAN

Optimera och automatisera anslutningar mellan grenar via Azure

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Azure Orbital

Satellitmarkstation och schemaläggningstjänst som är ansluten till Azure för snabb nedlänkning av data

Sakernas Internet

Ta IoT till valfri enhet och plattform utan att göra ändringar i infrastrukturen

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure Cosmos DB

Snabb NoSQL-databas med öppna API:er för alla skalor

Azure Digital Twins

Skapa nästa generation IoT-lösningar för spatial intelligens

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Azure IoT Central

Påskynda skapandet av IoT-lösningar

Azure IoT Edge

Använd molnintelligens och -analys på gränsenheter

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure IoT-lösningsacceleratorer

Skapa helt anpassningsbara lösningar med mallar för vanliga IoT-scenarier

Azure Machine Learning

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Azure RTOS

Gör inbäddad IoT-utveckling anslutning enkelt

Azure Sphere

Anslut MCU-enheter på ett säkert sätt från enheten direkt till molnet

Azure SQL Edge

Förbruka tjänster privat på Azure-plattformen

Azure Stream Analytics

Realtidsanalys för dataströmmar som rör sig snabbt från program och enheter

Azure Time Series Insights

Utforska och analysera Time Series-data från IoT-enheter

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Kinect DK

Bygg modeller för visuellt innehåll och tal med hjälp av ett utvecklarkit med avancerade AI-sensorer

Azure Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Windows 10 IoT Core Services

Långsiktig support för operativsystem och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa

Azure Defender för IoT

Kontinuerlig tillgångshantering och hotidentifiering för både ohanterade och hanterade IoT/OT-enheter

Storage

Få säker och mycket skalbar molnlagring för dina data, appar och arbetsbelastningar

Arkivlagring

Branschledande prispunkt för att lagra data som sällan används

Avere vFXT för Azure

Kör högpresterande och filbaserade arbetsbelastningar i molnet

Azure Backup

Förenkla datasäkerheten och skydda mot utpressningstrojaner

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure Data Share

En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer

Azure Files

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Azure FXT Edge Filer

Optimeringslösning för hybridlagring i HPC-miljöer

Azure HPC Cache

Filcachelagring för databehandling med höga prestanda (HPC)

Azure NetApp Files

Azure-filresurser i företagsklass med NetApp

Blob Storage

REST-baserad objektlagring för ostrukturerade data

Data Box

Apparater och lösningar för dataöverföring offline till Azure

Disklagring

Hög prestanda och mycket tålig blocklagring för Azure Virtual Machines

Kölagring

Skala appar effektivt med hänsyn till trafiken

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Storage Explorer

Visa och interagera med Azure Storage-resurser

StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Säkerhet

Skydda ditt företag från avancerade hot i arbetsbelastningar i olika hybridmoln

Application Gateway

Skapa säkra, skalbara och högtillgängliga frontwebbservrar i Azure

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Azure Active Directory Domain Services

Anslut virtuella Azure-datorer till en domän utan domänkontrollanter

Azure Defender

Skydda arbetsbelastningar i hybridmoln

Azure DDoS Protection

Skydda dina program mot distribuerade överbelastningsattacker (DDoS)

Dedikerad HSM i Azure

Hantera säkerhetsmoduler för maskinvara (HSM) som du använder i molnet

Azure Front Door

Skalbar, säkerhetsförbättrad leveranspunkt för globala, mikrotjänstbaserade webbprogram

Azure Information Protection

Skydda din känsliga information bättre – närsomhelst och varsomhelst

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Azure Defender för IoT

Kontinuerlig tillgångshantering och hotidentifiering för både ohanterade och hanterade IoT/OT-enheter

Microsoft Azure Attestation

En enhetlig lösning för att fjärrverifiera en plattforms tillförlitlighet och integritet för de binärfiler som körs inuti den

Utvecklarverktyg

Skapa, hantera och leverera molnappar kontinuerligt oavsett plattform eller språk

App Configuration

Snabb och skalbar parameterlagring för App Configuration

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Azure Lab Services

Konfigurera labb för klassrum, utvärderingar, utveckling och testning och andra scenarier

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt

SDK:er

Skaffa de SDK:er och kommandoradsverktyg du behöver

Visual Studio

Den kraftfulla och flexibla miljön för att utveckla program i molnet

Visual Studio-kod

Ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling

Visual Studio Codespaces

Utvecklingsmiljöer i molnet som du kommer åt var du än är

Webb

Skapa, distribuera och skala kraftfulla webbprogram både snabbt och enkelt

API Apps

Bygg och använd enkelt API:er i molnet

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Kognitiv sökning i Azure

AI-driven söktjänst i molnet för utveckling av mobil- och webbappar

Azure Maps

Enkla och säkra plats-API:er ger geospatial kontext till data

Azure SignalR Service

Lägg enkelt till realtidswebbfunktioner

Azure Spring Cloud

En helt hanterad Spring Cloud-tjänst som skapats och drivs i samarbete med VMWare

Content Delivery Network

Säkerställ säker och tillförlitlig innehållsleverans med bred global räckvidd

Mobile Apps

Bygg och hantera serverdelen för alla sorters mobilappar

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel

Static Web Apps

A modern web app service that offers streamlined full-stack development from source code to global high availability

Web App for Containers

Distribuera och kör enkelt containeriserade webbappar som kan skalas efter företagets behov

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov

Azure Communication Services

Skapa omfattande kommunikationsupplevelser med samma säkra plattform som Microsoft Teams använder

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure

Windows Virtual Desktop

Den bästa virtuella datorupplevelsen på Azure

VMware Horizon Cloud på Microsoft Azure

Tillhandahåll Windows-skrivbord och -appar med VMware och Windows Virtual Desktop

Citrix Virtual Apps and Desktops för Azure

Tillhandahåll Windows-skrivbord och -appar till Azure med Citrix och Windows Virtual Desktop