Hoppa över navigering

Typer av databaser i Azure

Fullständigt hanterade, smarta och flexibla databastjänster i molnet

Azure har flera fullständigt hanterade relationsdatabaser, NoSQL-databaser och minnesinterna databaser med både egenutvecklade motorer och öppen källkod – allt som den moderna apputvecklaren behöver. All infrastrukturhantering som skalbarhet, tillgänglighet och säkerhet är automatiserad så att du kan spara både tid och pengar. Fokusera på att skapa appar medan Azures hanterade databaser gör jobbet enklare. Du får information om prestanda via inbäddad intelligens, skalning utan begränsningar och hantering av säkerhetshot.

Hitta den databasprodukt du behöver

Om du vill Använd
Skapa appar som kan skalas med hanterad och intelligent SQL-databas i molnet Azure SQL Database
Modernisera SQL Server-program med en hanterad, alltid uppdaterad SQL-instans i molnet Azure SQL Managed Instance
Migrera dina SQL-arbetsbelastningar till Azure samtidigt som du behåller fullständig SQL Server-kompatibilitet och åtkomst på operativsystemnivå SQL Server på Azure Virtual Machines
Utveckla skalbara, säkra och fullständigt hanterade företagsklara appar i en version av PostgreSQL med öppen källkod, skala ut PostgreSQL med en nod med höga prestanda eller migrera PostgreSQL- och Oracle-arbetsbelastningar till molnet Azure Database for PostgreSQL
Ge hög tillgänglighet och elastisk skalning till mobil- och webbappar med öppen källkod med en hanterad community-version av MySQL-databastjänsten, eller migrera MySQL-arbetsbelastningar till molnet Azure Database for MySQL
Ge hög tillgänglighet och elastisk skalning till mobil- och webbappar med öppen källkod med en hanterad community-version av MariaDB-databastjänsten Azure Database for MariaDB
Utveckla program med garanterat korta svarstider och hög tillgänglighet var som helst, oavsett skala, eller migrera Cassandra-, MongoDB- och andra NoSQL-arbetsbelastningar till molnet Azure Cosmos DB
Leverera snabba och skalbara program med minnesinternt datalager och stöd för öppen källkod Azure Cache for Redis
Snabba upp övergången till molnet med en enkel migreringsprocess som du leder på egen hand Azure Database Migration Service
Modernisera befintliga Cassandra-datakluster och appar, och få flexibiliteten och friheten med en tjänst för hanterade instanser Azure Managed Instance för Apache Cassandra
Relationsdatabas
Icke-relationsdatabas (NoSQL)
    
    
    
    
    
    
    
Minnesintern databas
    
    
    
    
    
    
    
Datamodeller
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Relation
Flera modeller: Dokument med nyckelvärdesdiagram med breda kolumner
Nyckelvärde
Hybrid
(Hyperskala)
    
    
    
    
Serverlös beräkning
    
    
    
    
    
    
Utskalning av lagring
(Hyperskala)
    
    
(Hyperskala)
    
    
Utskalning av beräkning
(Hyperskala – skrivskyddad)
    
    
(Hyperskala)
    
    

Distribuerade skrivningar med flera original

(Skriv data till olika regioner)

    
    
    
    
    
    
(Kommer snart)
Tjänst som baseras på programvara med öppen källkod
(Community-utgåva och stöd för öppna tillägg)
    
    
    
    
HTAP
(Tillgänglig med Azure Synapse Link)
(Kommer snart)
    
    
(Kommer snart)
    
    
    

Våra kunder utför storverk med Azures hanterade databaser