Load Balancer priser

Basic Azure Load Balancer är kostnadsfri. Den erbjuds dock inte med virtuella datorer på Basic-nivån. Kostnader tillkommer för Standard Azure Load Balancer.

Standard Load Balancer

Belastningsutjämning mellan virtuella datorer som finns i ett virtuellt nätverk (intern belastningsutjämning) är kostnadsfri.

  • Större storlek på backend-instanspoolen och fler tillåtna NAT-regler (Network Address Translation) för inkommande trafik
  • Support för belastningsutjämning mellan zoner och elastiska virtuella IP-adresser (VIP)
  • Integrerad övervakning och diagnostik

Priserna för Standard Load Balancer baseras på antalet konfigurerade regler (belastningsutjämningsregler och NAT-regler) och mängden data som bearbetas för inkommande trafikflöden. Ingen timavgift utgår dock för själva belastningsutjämnaren på Standard-nivå om inga regler har konfigurerats.

Load Balancer-regler: (kostnadsfri under förhandsperioden)
Första fem reglerna –$-/timme
Ytterligare regler—$-/regel/timme

NAT-regler: (kostnadsfri under förhandsperioden)
Första 100 reglerna—Kostnadsfri
Ytterligare regler—$-/regel/timme

Bearbetade data: (kostnadsfri under förhandsperioden)
$- per GB

Allmän belastningsutjämning

Varje molntjänst får en kostnadsfri allmän belastningsutjämnad IP (VIP). Om du vill belastningsutjämna på flera VIP kan du få ytterligare VIP mot en nominell avgift.

Du kan tilldela upp till fem ytterligare IP-adresser i Load Balancer.

Intern belastningsutjämning

Belastningsutjämning mellan virtuella datorer som finns i ett virtuellt nätverk (intern belastningsutjämning) är kostnadsfri.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Load Balancer

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto