Hoppa över navigering

Integreringstjänster i Azure

Integrera och styr program, system och data säkert med hjälp av Azure-tjänster och över 600 färdiga anslutningsprogram.

Modernisera företagsintegrering

Anslut program, system och data säkert i molnet, lokalt och vid gränsen. Förenkla integreringen med 600+ färdiga anslutningsprogram, skalbara arbetsflöden och Azure-tjänster som Azure API Management, Azure Logic Apps, Azure Service Bus och Azure Event Grid. Modernisera dina affärsintegreringar med Azures säkerhet och styrning, automatisering av affärsprocesser med lite kod, appintegreringstjänster och betala per användning-prissättning.

Automatisera affärsprocesser och skala program snabbare med Azure API Management, färdiga anslutningsprogram och arbetsflöden. Utveckla moderna upplevelser för dina kunder och partner genom att ansluta till SaaS-program, exponera och hantera äldre program som API:er och integrera komponenterna i arbetsflöden i Azure. Få åtkomst till Azure-tjänster för appintegrering i Visual Studio Code och GitHub Actions.

Effektivisera samarbetet för företagsutveckling. Integrera och dela program och data med interna företagsgrupper, externa partner och utvecklare på ett säkert sätt och i realtid med Azure-tjänster.

Skydda dina program och data så att dina tjänster ständigt är tillgängliga med höga prestanda- och tillgänglighetsnivåer. Skydda dina arbetsbelastningar snabbt med förinställda kontroller och tjänster i Azure för identitet, data, nätverk och appar.

Välj de integreringsfunktioner och prisplaner som uppfyller dina affärskrav. Uppskatta den totala ägandekostnaden för alla dina Azure-produkter och -tjänster med hjälp av priskalkylatorn för .

Utforska lösningsarkitekturen för integreringstjänster

Grundläggande företagsintegrering på Azure

Använd Azure-tjänster som Azure Logic Apps och Azure API Management för att dirigera anrop till företagets serverdelssystem, inklusive Azure-tjänster, SaaS-system (programvara som en tjänst) och webbtjänster.

Läs mer om grundläggande företagsintegrering i Azure

Företagsintegrering med hjälp av asynkron meddelandekö och händelser

Integrera serverdelssystem för företag med hjälp av asynkron meddelandekö och händelser för att frånkoppla tjänster för större skalbarhet och tillförlitlighet.

Läs mer om företagsintegrering med asynkron meddelandekö och händelser

Publicera interna API:er till externa användare

Anslut dina interna API:er till externa användare med Azure API Management distribuerat i ett virtuellt nätverk.

Läs mer om att publicera interna API:er till externa användare

Relaterade produkter

Azure API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln

Azure Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Azure Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Få de senaste nyheterna och resurserna för integreringstjänster

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med integreringstjänsterna i Azure

DHL påskyndar integreringen av lagerrobotar

"We expect to increase integration speeds significantly in the future. We fully anticipate using the robotics hub to accelerate robotics implementations by up to 90 percent."

Markus Voss, Global CIO och COO, DHL
DHL Supply Chain

COFCO skapar en enhetlig datahanteringsplattform

"All the Azure services around our integration platform are a plus. We are now building teams around these Microsoft technologies so we can capitalize our data."

Erik Weil, Enterprise Architect, COFCO
COFCO International

Manulife framtidssäkrar sina riskmodeller på

"With Logic Apps, everything communicates without errors. It took me just a few hours to get the first proof of concept out. Now we use it to automate so many of our business processes."

Rohit Mistry, Infrastructure Analyst, Manulife
Manulife

Sandvik Coromant skapar en ny dataplattform

Det svenska verktygsföretaget Sandvik Coromant använde Azure-tjänster för att hjälpa medarbetarna att ägna mindre tid åt integrering och mer tid för att hämta insikter från data.

Sandvik Coromant

Cemex ansluter till tusentals globala kunder

"We can take our solutions to market at a cost-effectiveness and speed that would be impossible with on-premises technologies. Not only that, the productivity we've gained with Azure means our staff's energy has shifted from operational tasks to strategic value."

Fulgencio Garza, chef för informationsteknik, Cemex
Cemex

Mercedes-Benz skapar uppkopplade bilar

"Azure API Management empowers teams at different stages of development, with different capacities and throughput."

Rodrigo Nunes, huvudansvarig programvaruchef, Mercedes Benz
Mercedes-Benz

Utforma din integreringsarkitektur

Kom igång
Kan vi hjälpa dig?