Hoppa till huvudinnehåll

Storage Disk och Blob GUID-migrering

Oavsett om du behöver högsta möjliga tillgänglighet för affärskritiska arbetsbelastningar eller kostnadseffektiva alternativ för testscenarier ger Azure Disk Storage dig den beständighet, tillgänglighet och säkerhet som du behöver för virtuella datorer (VM). Azure Blob Storage tillhandahåller massivt skalbar, robust och säker lagring för ostrukturerade data. För närvarande mäts både förbrukning i Azure Disk Storage och Blob Storage med samma prismätare.

Från och med 6 december 2017 kommer förbrukning i Azure Disk Storage och Blob Storage att mätas med olika GUID. Prissättning och namn kommer inte att ändras när GUID för Disk Storage och Blob Storage blir separata.

Se ändringarna för GUID-migrering i tabellen nedan.

Tjänstnamn Typ av tjänst Resursnamn Gammalt GUID Nytt GUID EA-portalnamn (produkt) Region
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning 25db1802-b68c-41c7-8049-1fdac46149b6 f4821a43-570a-430d-b7ee-29636b6db4e4 Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning – Tyskland, nordöstra Tyskland, nordöstra
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning 5c952f23-146a-49bc-8a32-3f8753428bce 2375071f-ed38-4a88-9888-6cb75f6e90bf Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning – Tyskland, centrala Tyskland, centrala
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskläsning 62818c56-2815-4484-b9cc-6cd41322e10b 97096f05-f047-434b-8620-aad6400fefb0 Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskläsning – Tyskland, nordöstra Tyskland, nordöstra
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskläsning 4d43145d-faf4-4e85-b5b7-7b7adf70a73d 65692f54-4176-4d28-bb44-e6fdc6d58cc2 Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskläsning – Tyskland, centrala Tyskland, centrala
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för liståtgärder på diskar bf17f7dd-ce7f-440d-a574-2a9ab06f99ed 8e602fe6-cf75-4116-87dc-63f8040fa806 Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för liståtgärder på diskar – Tyskland, nordöstra Tyskland, nordöstra
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för liståtgärder på diskar 6968a71e-5085-4cdf-9e35-bc066c6358f3 e2203eca-d1ca-4832-920a-ff7f9907443e Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för liståtgärder på diskar – Tyskland, centrala Tyskland, centrala
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskborttagning b199106c-ed4c-4012-bae5-e7de261573c2 ee628998-8744-4801-8671-b989c5538ded Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskborttagning – Tyskland, nordöstra Tyskland, nordöstra
Databearbetning Inte tillgänglig Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskborttagning f50fb9b7-38ac-4051-b3c4-72717fdc184b d3c12556-aab8-4eee-ae5f-1e61f82682c4 Datahantering Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskborttagning – Tyskland, centrala Tyskland, centrala
Databearbetning Geo-redundant Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning 2f2695a6-7e46-4618-a466-7cf137b700a0 bf9d1aa0-87b6-4da0-a41d-fc62090a4788 Datahantering Geo-redundant Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning – Tyskland, nordöstra Tyskland, nordöstra
Databearbetning Geo-redundant Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning c8b42e61-24c5-45dc-966f-10a7fb77c6ba 96a99735-c167-411c-bf8a-2e4f28166b11 Datahantering Geo-redundant Standard-I/O – Åtgärdsenheter för diskskrivning – Tyskland, centrala Tyskland, centrala

Lär dig mer om Azure Disk Storage på webbplatserna för översikt och prissättning. Lär dig mer om Blob Storage på webbplatserna för översikt och prissättning.