Cloud Shell

Din Microsoft-hanterade administratörsdator i Azure, för Azure.

Skalåtkomst var du än befinner dig

Anslut till Azure via en autentiserad och webbläsarbaserad kommandorad som drivs i molnet med åtkomst var du än befinner dig. Azure Cloud Shell tilldelas per unikt användarkonto och autentiseras automatiskt för varje session. Tillsammans med det välbekanta gränssnittet i Azure Portal så får du en kraftfull och flexibel, autentiserad skalupplevelse med Cloud Shell.

Vanliga verktyg och programmeringsspråk ingår

Microsoft underhåller och uppdaterar Cloud Shell regelbundet, och det levereras med populära CLI-verktyg som Linux-skaltolkar, Azure-verktyg, textredigerare, källkodskontroll samt verktyg för byggen, behållare och databaser. Cloud Shell innehåller även språkstöd för flera vanliga programmeringsspråk som Node.js, .NET och Python.

Bevara dina filer i den medföljande fillagringen

Med Cloud Shell får du beständig Azure-fillagring i $Home-katalogen. När du använder Cloud Shell första gången så uppmanas du att skapa ett fillager i Azure File Storage för bevarande av filer mellan sessioner. Cloud Shell bifogar automatiskt den här lagringen i framtida sessioner.

Relaterade produkter och tjänster

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Utvecklarverktyg och SDK:er

Bygg, distribuera, diagnostisera och hantera flera plattformar, skalbara appar och tjänster

Fillagring

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Strömlinjeforma rollen som Azure-administratör med ett webbläsarbaserat skal