Cloud Shell

Din Microsoft-hanterade administratörsdator i Azure, för Azure

Skalåtkomst var du än befinner dig

Anslut till Azure via en autentiserad och webbläsarbaserad kommandorad som drivs i molnet med åtkomst var du än befinner dig. Azure Cloud Shell tilldelas per unikt användarkonto och autentiseras automatiskt för varje session. Få en modern kommandorad som är tillgänglig från flera anslutningsplatser, inklusive Microsoft Azure-portalen, shell.azure.com, Azure-mobilapp, Azure docs (t ex Azure CLI, Azure PowerShell) och VS Code Azure-kontotillägg.

Välj önskad skalupplevelse

Med Azure Cloud Shell kan du välja den skalupplevelse som passar bäst för ditt sätt att arbeta. Både Bash- och PowerShell-upplevelser är tillgängliga.

Vanliga verktyg och programmeringsspråk ingår

Microsoft underhåller och uppdaterar Cloud Shell regelbundet, och det levereras med populära CLI-verktyg som Linux-skaltolkar, PowerShell-moduler, Azure-verktyg, textredigerare, källkodskontroll samt verktyg för byggen, containrar och databaser. Cloud Shell innehåller även språkstöd för flera vanliga programmeringsspråk som Node.js, .NET och Python.

Bevara dina filer i den medföljande fillagringen

Med Cloud Shell får du beständig lagring av dina data i en Azure Files-resurs. När du använder Cloud Shell första gången så uppmanas du att skapa en filresurs i Azure Files (eller koppla en befintlig filresurs) för att spara filer mellan olika sessioner. Cloud Shell kopplar automatiskt filresursen på nytt i framtida sessioner.

Skapa och redigera filer i Cloud Shell-redigeraren

Cloud Shell erbjuder en integrerad filredigerare baserad på Monaco Editor med öppen källkod. Kör "code." i Cloud Shell så öppnas en enkel filredigerare som är integrerad direkt i Cloud Shell-fönstret. Skapa och redigera filer som automatiskt synkroniseras till din Azure-filresurs.

Relaterade produkter och tjänster

Microsoft Azure Portal

Skapa, hantera och övervaka alla Azure-produkter i en enda, enhetlig konsol

Fillagring

Filresurser som använder standardprotokollet SMB 3.0

Strömlinjeforma rollen som Azure-administratör med ett webbläsarbaserat skal