Azure-lagringsplatser

Få obegränsade och molnbaserade privata Git-lagringsplatser för projektet

Har du redan ett konto?

Kostnadsfria Git-lagringsplatser, pull-begäranden och kodsökning

Få obegränsad privat lagring i Git och stöd för TFVC som skalar från hobbyprojekt till världens största lagringsplats.

Stöd för alla Git-klienter

Anslut säkert till och överför kod till dina Git-lagringsplatser från den IDE, det redigeringsprogram eller den Git-klient du väljer.

Webhooks och API-integrering

Lägg till verifieringar och tillägg från Marketplace eller skapa dina egna med hjälp av webhooks och REST-API:er.

Semantisk kodsökning

Hitta snabbt det du letar efter med hjälp av kodmedveten sökning som förstår klasser och variabler.

Kör igång ditt nästa bygge från en lagringsplats-pull-begäran

Samarbeta för att skapa bättre kod

Utför mer effektiva Git-kodgranskningar med trådad diskussion och kontinuerlig integrering för varje ändring. Använd förgreningar för att främja samarbete med arbetsflöden med ”inre källa”.

Automatisera med inbyggd CI/CD

Konfigurera kontinuerlig integrering/kontinuerlig leverans (CI/CD) för att automatiskt utlösa byggen, testningar och distributioner med varje slutförd pull-begäran med hjälp av Azure Pipelines eller dina verktyg.

Skydda din kodkvalitet med förgreningsprinciper

Håll en hög kvalitet på koden genom att kräva signering från kodgranskare, lyckade byggen och avklarade tester innan pull-begäranden kan sammanfogas. Anpassa dina förgreningsprinciper för att upprätthålla teamets höga kvalitetskrav.

Lagringsplatser för ”utcheckning” för dina team

Använd det med dina favoritverktyg

Använd det med dina favoritverktyg

Utforska mer av Azure DevOps

Azure DevOps handlar om mer än bara Lagringsplatser. Upptäck hur de integrerade verktygen hjälper ditt team från början till slut så att ni kan leverera programvara snabbare.

Cargill

We can bring new products to market more quickly now that we use Azure DevOps.

Cal Dornbush
Visual Studio Team Services Application Architect

Börja öva på effektiva DevOps

Se hur det ser ut när man gör effektiva förändringar i organisationen med hjälp av DevOps.

Kom igång med Lagringsplatser

Allt som du gillar med Git – plus kostnadsfria privata lagringsplatser, sociala kodgranskningar och mer.